Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Fotografēšanās

Fotografēšanās 2. maijā

LAIKS ATBILDĪGAIS
8.25 1. – 4.klašu koris O.Krasutina
8.35 5.a I.Bicāla
8.50 1.a I.Baginska
9.10 6.a I.Ozoliņa
9.30 7.a J.Ozola
9.50 1.b S.Fišmeistare
10.10 9.a R.Jakovļeva
10.30 12.b S.Stučka
10.50 Svešvalodu olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Ozoliņa
11.00 Matemātikas, informātikas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Ņikiforova, A.Lazda
11.10 2.a V.Platgalve
11.30 4.a I.Lazda
11.50 Dabaszinību mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) V.Kuzmovs, M.Siliņš, L.Rozenberga
12.00 Latviešu valodas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) V.Rulle
12.10 Vēstures olimpiādes dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Krastiņa
12.20 Reģionālo olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) Māc.pr.skolotāji
12.30 Valsts olimpiāžu dalībnieki Māc.pr.skolotāji
12.40 Sākumskolas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Lazda
12.50 Skolēnu līdzpārvalde un konsultanti L.Ivanova, A.Lukss
13.20 SK, karjera A.Lasmane
13.50 12.a A.Seikovska
14.20 9.b V.Rulle
14.50 10.b A.Bērziņa
15.20 SKOLOTĀJU KOLEKTĪVS L. Ivanova, skolotāji
15.50 Sportisti J.Eiduks, V.Brikmane
16.10 Jaunsardze I.Kravalis

Fotografēšanās 3. maijā

LAIKS ATBILDĪGAIS
8.15 SKOLAS KOPĪGAIS FOTO Kl.audzinātāji, L.Ivanova
8.30 3.b K.Balode
8.50 3.a I.Reitere
9.10 4.b S.Meldere
9.30 Sākumskolas skatuves runas pulciņš S.Meldere
9.40 Sākumskolas ansamblis K.Balode
9.50 8.a M.Skrabutena
10.10 2.b G.Balodis
10.30 2.c I.Kupča
10.50 7.b I.Luksa
11.10 11.b V.Miķelsone
11.30 3.kl.deju kolektīvs I.Reitere
11.50 5.b I.Upeniece
12.10 6.b I.Titova
12.30 Vidusskolas koris A. Siliņa
13.00 8.b A.Rogāle
13.30 11.a O.Onckule
14.00 10.a I.Krastiņa

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu