Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: runas konkurss

Sasniegumi starpnovadu publiskās runas konkursā

19. februārī skolā notika starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss, kurā Laila Bicāla (8.b klase, skolotāja Ineta Bicāla), Mikuss Krēbss (9.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), ieguva 1.vietu, Gundars Vuškārnieks (8.b klases, skolotāja Rita Jakovļeva), Gvido Eizāns (9.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), Silvestrs Eglītis (10.klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Lineta Lauva (12.a klase, skolotāja Tatjana Starčenko) ieguva 2.vietu, Anete Berģe (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Andis Daugavietis (10. klase, skolotāja Valda Mičule) ieguva 3.vietu.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam!

Starpnovadu publiskās runas konkursā un 2.posma olimpiādē ķīmijā

Esam saņēmuši oficiālos rezultātus par vēl divām aizvadītām Kokneses un Pļaviņu starpnovadu skolēnu zināšanu un prasmju sacensībām:

8.februārī Koknesē notika starpnovadu publiskās runas konkurss “Es piedzimu laikā”.
Šajā konkursā Sintija Silagaile (9.a kl.) ieguva 1.vietu, Diāna Polgina – 2.vietu, bet Alise Jermakova (12.b kl.) – 4.vietu.
Paldies meitenēm un viņu skolotājām Ingrīdai Upeniecei, Veltai Rullei un Tatjanai Starčenko!

9.februārī mūsu skolā notika 2.posma olimpiāde ķīmijā.
Šajā olimpiādē lieliski startēja Elvis Rubīns (11.b kl.), iegūstot godpilno 1.vietu. 2.vietu izcīnīja Laura Kalniņa (10.kl.), bet atzinība – Esterei Fedosejevai (9.a kl.). Olimpiādē vēl piedalījās Jānis Ozoliņš (12.b kl.), Kristaps Blitsons (11.b kl.) un Henrijs Jaudzems (11.b kl.). Paldies skolotājam Mārim Siliņam par skolēnu sagatavošanu dalībai olimpiādē!

Laika tēma dažādās valodās

14.aprīlī mūsu skolā notika publiskās runas konkurss “Daudz mums dod laiks un daudz paņem”. Tajā piedalījās 16 skolēni no 8. līdz 12. klasei, kas bija sagatavojuši priekšnesumus latviešu, krievu un vācu valodā.

Jauniešiem bija iespēja parādīt sevi, paust savas domas, mācīties citam no cita, gūt pieredzi runas mākslā un baudīt dažādu valodu skanisko burvību.

Vislielāko punktu skaitu ieguva un 1. vietu izcīnīja Dace Langenfelde, 2. vieta – Alisei Jermakovai un Elizabetei Feoktistovai, 3. vieta – Sintijai Silagailei un Andrejam Zvirgzdiņam,un Atzinība – Andrim Aleksejevam.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par brīnišķīgo sniegumu, drosmi un uzdrīkstēšanos, paldies skolotājām, kas atbalstīja latviešu valodas MK rīkoto pasākumu un palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam, paldies žūrijas komisijai un I.Seipulei.

Gribas cerēt, ka publiskās runas konkurss kļūs par skolas tradīciju un mūsu skolas jaunieši būs valsts konkursa dalībnieku vidū.
Lai mums kopā izdodas!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle