Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. aprīlis

Skolā dežurē 10.b klase

Pirmdiena, 2.aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 3.aprīlis
15.25 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 4.aprīlis
Lietišķas informātikas olimpiāde ”Paskāla ritenis” Daugavpilī (U.Ivanova, B.Skrabutena, E.Bogdanovičs)
5.-9.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 1.kārta svinību zālē
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19.olimpiādes 3.kārta Rīgā (A.Daugavietis, G.Mozga)

Ceturtdiena, 5.aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.klašu skolēniem 214.kab.
Starpnovadu olimpiāde 4.kl. latviešu valodā Bebru pamatskolā (A.Bērziņa, N.Krūmiņa, V.Jaudzema, P.Bicāla, K.K. Brūniņa, E.M.Liepiņš,)
Konkurss vēsturē Jaunjelgavā

Piektdiena, 6.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Notika konkurss „Mana novada dārgakmens – gada būve 2017”

Ik gadu Latvijā tiek uzceltas jaunas ēkas, būvēti ceļi, tilti, notiek daudzi rekonstrukcijas darbi un nu jau 20 gadu garumā, saistībā ar šiem būvniecības darbiem, tiek organizēts konkurss „Gada būve”. Astoņās nominācijās tiek vērtētas dažādas celtnes, objekti un apbalvoti uzvarētāji. Pirms 4 gadiem Latvijas būvnieku asociācija sava konkursu papildināja ar zīmējumu konkursu, kurā piedāvāja Latvijas skolēniem atainot labākās būves savos novados un pilsētās. Šogad konkursā piedalījās arī Pļaviņu novada ģimnāzijas 6.un 8.klašu skolēni – Krista Stūre, Ieva Ambaine, Edijs Zeipe, Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Evelīna Paula Ķerķe, Intars Kažus, Beāte Skrabutena, Anželika Žukova, Marta Langenfelde. Skolēni žūrijas vērtējumam nodeva savus prasmīgi izstrādātos zīmējumus, kuros lepojās ar Pļaviņu novadā 2017 gadā izbūvēto stacijas laukumu, skolas stadionu, āra skvoša laukumu un rollerapli „Jankās”. 7.- 9.klašu grupā 8.b klases skolniece Evelīna Paula Ķerķe konkursā „Mana novada dārgakmens – gada būve 2017” ieguva valstī I vietu un tika uzaicināta uz apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Evelīna Paula saņēma diplomu, saldumu balvas un Latvijas būvnieku asociācijas izdoto grāmatu par Gada būvēm 2017, kurā ir ievietots arī viņas zīmējums. Patiess prieks par mūsu skolēnu aktivitāti un, protams, par Evelīnas Paulas sasniegumiem un mūsu novada popularizēšanu Latvijā!

Skolotāja Iveta Krastiņa

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9.konference

ZPD konference Jelgavā 23.03.18. Violeta Adamoviča, Samanta Mēnese, Viktorija Samanta Mateša, Samanta Djubina23.martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā norisinājās gadskārtējā Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9.konference. Šajā vērienīgajā pasākumā vairāk kā desmit dažādās sekcijās skolēni aizstāvēja savus izstrādātos pētniecības darbus. Mūsu skola šajā konferencē tika pārstāvēta trīs sekcijās. 11.klases skolniece Violeta Adamoviča ar darbu „Maizes nozīme mūsdienu ēdienkartē un tās lietošanas paradumi Pļaviņu iedzīvotāju dzīvē” (vadītāja skolotāja Inga Ozoliņa) piedalījās socioloģijas sekcijā, Samanta Djubina un Viktorija Samanta Mateša ar darbu „Pļaviņu novada bibliotēku popularitāte Pļaviņu novada iedzīvotāju vidū” (vadītāja skolotāja Silga Stučka) – kulturoloģijas, bet Samanta Mēnese vides zinātņu sekcijā aizstāvēja savu pētniecisko darbu „Aiviekstes karjerezeru ūdens fizikāli ķīmisko parametru pētījumi” (vadītāja Jana Paidere).
Liels paldies zinātniskās pētniecības darbu vadītājām un, protams, arī skolniecēm un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!
Apsveicam Samantu Mēnesi un Samantu Djubinu un Viktoriju Samantu Matešu ar izvirzīšanu uz Latvijas skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferenci Rīgā! Samanta Mēnese ir nodrošinājusi sev budžeta vietu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinātniskās Padomes vadītāja Iveta Krastiņa

Darba plāns 26. – 29. marts

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 26.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā(I.Bicāla, I.Ozoliņa)

Otrdiena, 27.marts
9.00 – 12.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 20.kab. (piedalās: A.Leitlants, L.Lukss, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, R.Mačs, U.Ivanova)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums 117.kab.
15.40 Klašu audzinātāju MK sanāksme 117.kab.
16.30 – 19.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
MOT 2.nodarbība 7. a, b kl. “Cerības”
17.30 MOT informācija 7.klašu vecākiem 312.kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 3.a,b kl.
7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
7.a klases vecāku sapulce 312.kab

Trešdiena, 28.marts
11.05 “Draudzīgās skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.
13.10 Teātra izrāde “Zobu Feja” 1.-4.kl. svinību zālē
15.10 Radošā darbnīca “Lieldienu apsveikumu gatavošana” (Nenotiek)
Konkursa ”Gada būve 2017” noslēguma pasākums Rīgā (I.Krastiņa, E.P.Ķerķe)
“Meža ekspedīcija” Jersikā, Ekoskolu projekta ietvaros

Ceturtdiena, 29.marts
13.10 “Ieskandinām Lieldienas” 1.-4.kl.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā (D.Vēvere)

Piektdiena, 30.marts
Lielā piektdiena

26.-30.03. Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” skolas bibliotēkā

Notika konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija22.martā 3.- 4.klašu skolēni sacentās konkursā “Erudīts 3.-4.klasēm”. No katras klases konkursā piedalījās 2 komandas, katrā četri skolēni. Spraigā cīņā, kura ilga gandrīz divas stundas, tika noskaidrotas zinošākās un veiksmīgākās komandas. Lasīt vairāk.

Zemes stunda

zemesstunda2018Arī šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra pak aicina piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā – Zemes stunda, kura šogad norisināsies 24.03. no 20:30-21:30. Akcijas mērķis ir vienoties ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. Tāpēc šajā Zemes stundā aicinām: Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai! Kā to izdarīt?

1. Tā pat kā visus gadus, laikā no 20:30 līdz 21:30 izslēgt novadā esošo ēku ārējo apgaismojumu un, aicināt visus novada iedzīvotājus simboliski uz stundu izslēgt gaismu.

2. Dalīties sociālajos tīklos ar bildi, kur Tu esi dabā, liekot klāt mirkļa birku #zemesstunda, tādā veidā parādot, ka piedalies akcijā Zemes stunda un pieslēdzies dabai un Tev rūp tās saglabāšana.

Mūsu skolas absolventi – vārda mākslas meistari

Sanita Placēna, 7.a klases skolniece un
Guna Elīte, 9. a klases skolniece

Starptautiskā Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.
Mūsu skolā Dzimtās valodas dienai veltītajās stundās piedalījās mūsu skolas absolventi – vārda mākslas meistari. Viena no tām bija 2001. gada absolvente Sanita Kitajeva, kura šobrīd strādā Pļaviņu novada domē par sabiedrisko attiecību speciālisti.
Viņa pastāstīja, ka vidusskolā mācījusies humanitārā virzienā, viņai patika lasīt grāmatas.
Sanita deva lielisku iespēju saprast, ko dara šīs profesijas pārstāvji, kādi ir viņu galvenie uzdevumi, ar ko saskaras šīs profesijas pārstāvji ikdienā . Tie ir: komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, ātri reaģēt stresa situācijās, jābūt izpratnei par konflikta vadību, svešvalodu zināšanas, stresa noturība, zināšanas par lietišķo etiķeti.
Viņa pastāstīja par to, kā veidojusies viņas profesionālā izaugsme. Stāstīja, kā ritējis darbs Nacionālajā bibliotēkā.
Sanita pastāstīja arī par to, cik dažādas ir viņas darba dienas un kas viņu pamudināja izvēlēties tieši šo profesiju. Akcentēja domu, ka sabiedriskās attiecības ir tilts starp uzņēmumu, iestādi un apkārtējo sabiedrību. Sabiedrisko attiecību speciālisti veido iestādes reputāciju, tēlu, nodrošina komunikāciju, saziņu, veido viedokli.
Mums, 5.b, 7.a , 9.a, 9.b klases skolēniem, šī stunda bija jauniem izaicinājumiem bagāta, jo viņas vadībā veidojām ziņu. Izrādās, ka ir laba ziņa, kura ir pašsaprotama, bet sabiedrībai un medijiem labāk patīk sliktās ziņas, jo par tām interesentu ir vairāk.
Paldies S. Kitajevai un mūsu skolotājai A. Lasmanei par noorganizēto mācību stundu!

Foto: Lauris Kampāns

Notika pasākums “Nākotnes profesijas veiksmes formula”

19. martā notika pasākums “Nākotnes profesijas veiksmes formula”.
Pasākumu vadīja “Mazās Brīnumzemes” lektore, meistare – Kristīna Sprūdža.
Divu stundu nodarbību laikā bērni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot “Mazās Brīnumzemes” maketu – pie tā tapšanas strādā programmētāji un mākslinieki, inženieri un elektroniķi, arhitekti un mehatroniķi. Lasīt vairāk. 

Darba plāns 19. – 23. marts

Skolā dežurē 8.b klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 19.marts
1.-4.klasēm Nākotnes profesijas veiksmes formula- “Brīnumzemes” lekcijas un praktiskās nodarbības
13.40 Izglītojoša programma 1.-4.klasēm “Stikla brīnumi”
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Valsts (3.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm Rīgā (K.Priede, A.Lasmane)

Otrdiena, 20.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm latviešu valodā 118.kab.
9.a,b un 12. klases fotografēšanās izlaiduma albūmiem
12.15 Skolas darbinieku pulcēšanās svinību zālē uz skolas darbinieku fotografēšanos
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
11.klases mācību ekskursija

Trešdiena, 21.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm matemātikā 118.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada sociālajā dienestā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 22.marts
13.00 Konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm svinību zālē
Supervīzija sociālajiem pedagogiem Jēkabpilī ( S.Fjodorova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)
Muzeja “Ebreji Latvijā” muzejpedagoģiskās nodarbības

Piektdiena, 23.marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.kl.214.kab. (Nenotiek)
ANO simulācijas spēles gatavošanas pasākums Rīgā (E.Valdberga, G.Kapteinis)
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference Jelgavā (I.Krastiņa)
Seminārs apmācība “Cieņpilnas izturēšanās pret bērnu 12 soļu tehnika” Jēkabpils (Dz.Vanaga)

19.-23.03. Tematiskā izstāde „Pavasara un vasaras gadskārtas!”- skolas bibliotēkā

konkurss “Dziedošā klase”

Nāc kopā ar mums, modināsim pavasari! Dzelteno saulīti ar smaidiem, lai spoži stariņi tai! Sanāksim kopā, izplaucēsim pumpurus un ziedus! Noglāstīsim, sasildīsim, zemi no miega modināsim, lai dzīvā radībiņa sajustu, ka laiks lēkt, rāpot un čivināt!
Tas taču tik vienkārši ir, smaidi, priecājies un dziedi! Paskaties, un viss jau gaida, lai no miega pamostos! Nāc, kopā nāc! Nāc un dziedāt sāc! Nāc skaties, mums viss izdosies!
Un mums tiešām izdevās 9.martā pieskandināt skolas Svinību zāli, kad notika ikgadējais konkurss klasēm „Dziedošā klase”. Šogad, skolas jubilejas gadā, arī žūrija bija īpaša – tie bija skolas dažādu gadu absolventi – Imants Siliņš, Mārīte Dauškane, Astrīda Davidova, Kristīne Rulle, Kristīne Ginaite.
Klašu izvēlētais repertuārs bija ļoti daudzveidīgs gan muzikālajās noskaņās, gan paustajās domās, tāpēc žūrijai bija grūti vienoties par labākajiem priekšnesumiem. Tomēr, kā jau katrā konkursā ir uzvarētāji un zaudētāji, tā arī šeit kāds bija skanīgāks, atraktīvāks un saliedētāks. Pēc visu punktu saskaitīšanas 1.-4.klašu grupā visaugstāko vērtējumu ieguva 3.b klase ar dziesmu „Kad mazā sirsniņa lūdz” (audzinātāja Sarmīte Meldere), 5.-7. klašu grupā nepārspēti palika „Jautrie pavāri” 5.b klases izpildījumā (skolotāja Ingrīda Bērziņa), bet 8.-12. klašu grupā ar teatralizētu priekšnesumu izcēlās dziedošā 12. klase, kas mums visiem atgādināja, ka esam „Made in Latvia”. Ar pārējiem rezultātiem var iepazīties šeit.
Lai gan uzvarētājs ir tikai viens, tomēr katrs no mums var būt gandarīts, ka ir sev un citiem izdevies radīt prieku, pārkāpt vēl kādam „negribu, neprotu” un pierādīt, ka dziedāt var visi.
Lai mums visiem patīkamiem mirkļiem piepildīts skolas jubilejas gaidīšanas laiks!

Preses ministrija.