Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

7.a un 7.b klašu skolēnu 1.diena MOT programmā jauniešiem

mot_logo_lvŠ.g. 27. februāris mūsu skolas 7.a un 7.b klases skolēniem bija neparasts, jo viņiem bija jāpiedalās motivācijas nodarbībās. Tajās jaunieši kopā ar MOT treneri Lāsmu Pevko runāja par dažādām dzīves situācijām un mācījās kritiski izprast savu rīcību tajās. Kopā ar treneri Lāsmu viņi šīs situācijas analizēja, meklējot labāko risinājumu, kas jāpieņem katram pašam. Jauniešiem bija iespēja iejusties dažādās lomās, tas deva iespēju negatīvām situācijām pateikt „nē”, saprast, cik svarīgs ir apkārtējo teiktais un savas rīcības un attieksmes izvērtējums.
Visas 3 nodarbības skolēniem ļoti patika.
Paldies Lāsmai par lieliski novadītajām nodarbībām! Paldies skolēniem par līdzdarbošanos!
Nākošā nodarbība skolēniem, vecākiem un skolotājiem būs 27. martā. Skolotājiem, kuri šajās klasēs māca, un vecākiem nodarbība būs 17.30.

A.Lasmane, MOT koordinatore skolā.

“Erudīts `2018” vidusskolēniem

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā Lana Ivanova

2018.gada 6.marta pēcpusdienā vidusskolas skolēni pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2018”, kurš šogad pēc ilgāka pārtraukuma tika organizēts kā individuāls nevis komandu konkurss. Konkursā piedalījās: Violeta Adamoviča, Karīna Davidova, Letīcija Janoviča, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Gints Kapteinis, Agate Krista Kriņicka, Lineta Lauva, Laine Liepiņa, Agate Mežmale, Rainers Milsons, Edvards Silagailis un Arvis Vaivads. Starp konkursa kārtām jauniešiem bija sevi nedaudz jāprezentē, pastāstot par sevi un savu dzīves moto.
Konkurss iesākās ar vispārīgu testu, kurā konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz dažnedažādākajiem jautājumiem, kam sekoja vēstures, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas sagatavots konkursa uzdevums “Lepojamies ar….”. Konkursa turpinājumā matemātiski praktisks uzdevums “Tangramas”. Savas valodas zināšanas konkursa dalībniekiem bija jāparāda svešvalodu metodiskās komisijas sagatavotajā uzdevumā “Svinamās dienas”, bet latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija bija sagatavojusi testu, kurā tika pārbaudīta gan pareizrakstība, gan plašās zināšanas literatūrā. Lai pārbaudītu savu erudīciju mākslas jomā, konkursa dalībniekiem bija jāatpazīst mākslas darbu autori, bet muzikālās zināšanas bija iespēja pārbaudīt gan nosaucot slavenu komponistu dzimteni, gan atpazīstot muzikālajos skaņdarbos izpildītāju balss grupas. Dzirdēto un redzēto dabaszinātņu priekšmetos varēja likt lietā testā, kuru bija sagatavojuši dabaszinību metodiskās komisijas skolotāji.
Aktīvi piedaloties visās konkursa kārtās, skolēni apliecināja savu erudīciju, zināšanas, radošumu, atjautību.
Sīvā konkurencē tika noskaidroti konkursa rezultāti: 1.vietu ieguva Letīcija Janoviča (59,5 punkti), 2.vietu ieguva Karīna Davidova (54,5 punkti), 3.vietu ieguva Anete Kapteine (49,5 punkti). Godalgoto vietu ieguvējas saņēma piemiņas balvas ar skolas jubilejas logo. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Vija Miķelsone, Indra Ozoliņa, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Iveta Briede. Paldies par sniegto atbalstu konkursa veiksmīgai norisei Gintam Balodim, Jolantai Nīcgalei!

Uz tikšanos konkursā “Erudīts ‘2019”!

5. un 6. klašu erudīcijas konkurss „Valoda, valodiņa…”

Februāra mēnesis ir ne tikai Sveču mēnesis vai Mīlestības mēnesis, bet mūsu skolā arī Dzimtās valodas mēnesis. 21. februārī tika svinēta starptautiskā Dzimtās valodas diena, atgādinot par to, ka valoda ir vērtība un ikviena cilvēka vizītkarte.
23. februāra pēcpusdienā 5. un 6. klašu skolēni varēja pierādīt savu erudīciju dažādos ar latviešu valodu, literatūru un kultūru saistītos jautājumos. Lasīt vairāk. 

Sākumskolas ansamblis konkursā „Balsis”.

7.martā Preiļos sākumskolas ansamblis piedalījās Zemgales reģiona vokālo ansambļu konkursā „Balsis” B grupā, iegūstot 1.pakāpes diplomu. Lasīt vairāk. 

Pļaviņu novada ģimnāzijas folkloras pulciņš

2.martā Lēdmanes pamatskolā notika Piedaugavas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate, kuras mērķis ir apzināt tradicionālo vērtību apgūšanas un pārmantošanas veicināšanu un popularizēšanu Latvijas bērnu un jauniešu vidū.
Sarīkojumā piedalījās septiņas bērnu un jauniešu folkloras kopas no Katlakalna, Allažiem, Zaķumuižas, Pļaviņām, Jaunjelgavas, Lēdmanes un Kokneses. Katra kopa rādīja savu 7 minūšu programmu, kā arī izdziedāja kopdziesmu, bet pēc gardām pusdienām visi kopā izdancojām 9 rotaļas. Diena beidzās ar jautrām darbnīcām, kurās bērni daudz ko iemācījās un arī izgatavoja paši sev dāvanas, kuras aizvest uz mājām. Pļaviņu novada ģimnāziju pārstāvēja 6 folkloras pulciņa meitenes un ar mūzikas instrumentu spēli priekšnesumu kuplināja Simona un Kristīne. Ieguvām 2.pakāpes diplomu un iespēju piedalīties programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālajā sarīkojumā Līvānos. Paldies ceturtajām un trešajām klasēm, kas palīdzēja mums apgūt deju programmu rotaļu pēcpusdienās, un visiem par atbalstu, sadarbību, uzmundrinošu vārdu!

Agita Lindenberga, folkloras pulciņa vadītāja. 

Darba plāns 12. – 16. marts

1.-11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 12.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 201.kab.

Otrdiena, 13.marts
9.00 Scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201.kab. (darba vad. E.Valdberga)
11.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
No 15.30 CE angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 314.kab. (intervētājs V.Mičule)
Sākumskolas MK sanāksme
CE angļu valodā norises novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Bicāla)

Trešdiena, 14.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 312.kab.
Apvienotais vācu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Grigorjeva, R.Jakovļeva)
CE angļu valodā mutvārdu daļas vērtēšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Mičule)

Ceturtdiena, 15.marts
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 309.kab. (darba vad. M.Skrabutena)
10.00 – 13.00 Noformēšanas darba grupas sanāksme102.kab.
No 15.30 CE krievu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 104.kab. (intervētājs T.Starčenko)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 12.kl.

Piektdiena, 16.marts
9.00 profesionālās pilnveides kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” 201.kab.
Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā domrakstu konkursa noslēgums Kuldīgā (L.Čepule, A.Lasmane)
Starpliecību izsniegšana 12.kl.
Līdz plkst.15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12.klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

16., 17.03. “Pārnovadu uzņēmēju dienas 2018”Aizkrauklē (M.Skrabutena)

Iespēja balsot par „Gada labākā būve Latvijā 2017” darbiem

Šobrīd visi zīmējumi ir izvietoti skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” Facebook lapā, un ir sācies
sabiedrības balsojums par labāko zīmējumu vietnē Facebook.com/gadabuve:
1.-3. klašu grupa -
https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711831008878801
4.-6. klašu grupa -
https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711815635547005
7.-9. klašu grupa –
https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711806418881260
Balsošanas termiņš – 20.03.2018.

Lasīt vairāk.

Sākumskolas ansamblis koncertē

27.februārī Pļaviņu novada kultūras centrā sākumskolas ansamblis sniedza nelielu koncertu senioru biedrībai „Daugavas rīts”. Koncertā tika izpildītas M. Kīnes, D. Rījnieka, E.Putniņas komponētās dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmas.
Paldies senioru biedrības vadītājai Regīnai Šimkevičai par uzaicinājumu.
Paldies Adeles, Rebekas un Ramonas mammām par tranporta izpalīdzēšanu.

Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode

Noslēdzies konkurss “Tīrai Latvijai”

baterijas

Ir noslēdzies izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”, kuru rīkoja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru. Tas izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju. Šajā mācību gadā konkurss divpadsmito gadu pēc kārtas apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Lasīt vairāk.

4. b klase projekta “Sporto visa klase” sacensībās Gulbenē

28.februārī 4.b klase projekta “Sporto visa klase” ietvaros piedalījās ceļojošā kausa izcīņas stafetēs Gulbenē. Atgriežoties mājās, pārrunājām to, kā mums sacensībās klājās. Lasīt vairāk