Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Comenius projekta dalībnieku otrā tikšanās Ungārijā

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja

Ir notikusi jau otrā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012 – 1 – HU1 – COM06 – 06842 4) ietvaros organizētā partnervalstu pārstāvju tikšanās Ungārijā.

Mūsu skolēni pēc veiksmīgas mūsu valsts prezentēšanas

Mūsu skolēni pēc veiksmīgas mūsu valsts prezentēšanas

Uz Budapeštu uz mūsu partnerskolu Deák Diák Általános Iskola devāmies 9. – 14.novembrim. Skolotāju Ilzes Seipules un Inetas Bicālas vadībā mūsu skolu Ungārijā pārstāvēja Elīna Kanča (8.a klase), Sigita Gavare (9.a klase), Gints Kapteinis (8.b klase) un Igors Babaks (8.b klase).

Šīs tikšanās tēma bija „Tautu folklora: dziesmas, dejas, rotaļas, tradīcijas un kultūras mantojums”. Vizītei bijām nopietni gatavojušies, jo, lai projekta tikšanās varētu noritēt raiti un produktīvi, iepriekš katrai no dalībvalstīm bija jāpaveic visai apjomīgs mājas darbs. Tā kā tēma bija saistīta ar katras tautas folkloru un kultūru, mēs nofilmējām skolā sagatavotu latviešu tautas deju, izvēlējām un prezentēšanai sagatavojām divas tautas dziesmas, kuru vārdi un melodija pirms došanās uz Budapeštu tika ievietoti projekta blogā. (Par atbalstu dejas un dziesmu sagatavošanā paldies skolotājām Lindai Miezītei un Olgai Krasutinai!) Līdzi ņemšanai savācām materiālus arī izstādei par latviešu folkloru un dažādu tautisko motīvu pielietošanu mūsdienās, rādīšanai projekta partneriem tika sagatavotas latviešu tautas rotaļas un, protams, tika sagatavota arī prezentācija par mūsu kultūru un tradīcijām.

Mūsu iekārtotā izstāde

Mūsu iekārtotā izstāde

Gan mēs, gan pārējie partneri mājas darbu bijām izpildījuši patiešām labi, kas arī bija viens no faktoriem vizītes visnotaļ pozitīvajai norisei kopumā.

Viesmīlīgie ungāru draugi no Deák Diák Általános Iskola bija parūpējušies par daudzveidīgu un interesantu tikšanās programmu. Blakus projekta aktivitātēm skolā tika piedāvāta arī ar tikšanās tematiku saistīta saturīga kultūras programma, krāšņās Budapeštas, tuvējās mākslinieku pilsētas Szentendre un brīvdabas muzeja apskate.

Arī mūsu skolēniem brauciens sagādāja daudz brīnišķīgu un neaizmirstamu mirkļu. Dažiem tā bija patīkama atkalredzēšanās ar jau tikšanās laikā Pļaviņās iepazītajiem draugiem.

Kopā ar pārējo valstu skolēniem

Kopā ar pārējo valstu skolēniem

Piemēram, Gints Kapteinis uzskata, ka viņam „pirmā diena bija viena no emocionālākajām, jo šajā dienā atkal satikām vairākus mūsu draugus no Turcijas, Somijas un Ungārijas, kuri bija Latvijā, un tas bija ļoti jauki.”

Daudz paliekošu iespaidu dalībniekiem ir arī par bagāto un plašo tikšanās programmu. Elīnai Kančai spilgtā atmiņā ir palikusi otrā diena, kad tika izrādīta ungāru skolēnu iestudētā opera, piedaloties profesionālajam Budapeštas Festivāla orķestrim pazīstamā diriģenta Ivana Fišera vadībā. Opera bija iestudēta ļoti augstā līmenī un tā patiešām līdzinājās profesionālam sniegumam. Jāatzīmē, ka ungāru partnerskolā ir padziļināta mūzikas apmācība un skolai ir bijuši jau vairāki šāda veida projekti.

Mūsu skolas delegācija pie Parlamenta ēkas, kurā pašlaik norisinās renovācijas darbi

Mūsu skolas delegācija pie Parlamenta ēkas, kurā pašlaik norisinās renovācijas darbi

Sigita Gavare par saviem tikšanās laikā gūtajiem iespaidiem izsakās šādi: „Man ļoti patika apskatīt Budapeštu, iepazīt ungāru kultūru, viesoties skaistajā skolā un tas, cik saliedēti un draudzīgi visi bijām. Kopīgā tautu deju dejošana mums pierādīja, ka, lai cik mēs būtu dažādi, mēs tomēr varam būt vienoti. Es ļoti vēlētos atgriezties Ungārijā, satikt tos pašus cilvēkus un noteikti vēl piedalīties Comenius projekta darbībā, jo tā bija lieliska pieredze, kuru iesaku gūt ikvienam.”

Ar noslēguma pasākumu, kurš tika savienots ar braucienu ar kuģi pa naksnīgo Donavu, mūsu jau sestā projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanās izskanēja. Kā izsakās Igors Babaks, „tas bija visskumjākais brīdis visu piecu tikšanās dienu laikā. Neviens negribēja atvadīties jo visi bija tik stipri sadraudzējusies.”

Projekta dalībnieki, iepazīstot Budapeštu

Projekta dalībnieki, iepazīstot Budapeštu

Tikšanās Budapeštā bija vēl viens veiksmīgs apliecinājums tam, cik svarīga nozīme mūsdienās ir šādai valstu savstarpējai sadarbībai, cik lielu ieguldījumu šādas tikšanās dod mūsu jauniešiem būtisku prasmju pilnveidošanā un attīstīšanā, jo šeit kārtējo reizi praksē varējām pārliecināties, ka komunikācija svešvalodā, kultūras apzināšanās, saskarsme, kritiskā domāšana, uzņēmība un iniciatīva, digitālās prasmes nav tikai tukši vārdi, bet patiešām reālas 21.gadsimtam nepieciešamas prasmes.

Aicinu visus arī turpmāk aktīvi iesaistīties mūsu projekta norisēs. Nākamie tuvākie darāmie darbi ir materiālu sagatavošana un digitalizēšana par mūsu tautas tradīcijām un parašām decembrī un to ievietošana projekta blogā, kas arī būs viens no atlases kritērijiem braucienam uz Turciju. Noteikti liels darbs gaida mūs arī tautas pasakas iestudēšanas angļu valodā un iestudēšanas procesa dokumentēšanai un filmēšanai.

Lai mums veicas!

Skolas fizikas olimpiādē

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde 14.novembrī notika 1.posma olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm.

Vērtējumā pa klašu grupām

1.vietu ieguva: Liene Lakstīgala – 9.b kl., Arnolds Arnītis – 10.kl., Estere Fedosejeva – 11.kl. un Guna Pujāte – 12.kl.

2.vietu ieguva: Diāna Pauniņa – 9.b kl., Juris Ernests Brūniņš – 10.kl., Laura Kalniņa – 12.kl.

3.vietu ieguva: Montija Bičevska – 9.b kl., Sigita Gavare – 9.a kl., Miks Vilkaplāters – 10.kl.

Paldies par piedalīšanos Viktorijai Minajevai – 11. kl., Kasparam Lotuhovam – 12.kl. un Imantam Melderim – 12. kl.

Pirmo 3 vietu ieguvēji izvirzīti uz 2. posma olimpiādi, kura notiks 6. decembrī.
Vēlēsim viņiem veiksmi!

Anita Seikovska – matemātikas un fizikas skolotāja.

Divi eņģeļi sēž

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija „Divi eņģeļi sēž
Jumta korē un dzied,
Katram novēl, lai izdodas,
Katram, kas garām iet…”

Novembris mūsu Latvijā ir pārbaudījumu mēnesis, tā tas ir bijis vēstures griežos, tā tas ir mūsdienās. Neskaitāmie ceļu satiksmes negadījumi un traģiskie notikumi Zolitūdē, kuri mūsu valsts dzimšanas dienas svētku vietā ir iedeguši piemiņas svecītes, liek aizdomāties par to, cik svarīgi ikdienā ir būt par mīļu ģimenes locekli, uzticamu draugu, atsaucīgu kolēģi, sirsnīgu cilvēku, kas ciena līdzcilvēkus.

Arī daba novembrī pār Latviju biežāk pārklāj miglas vālus un dienas šķiet drūmākas kā citos mēnešos. Šādu noskaņojumu varam kliedēt mēs paši. To pierādīja arī klašu telpu noformējums Patriotu nedēļā. Paldies visām klasēm, kas atsaucās uzaicinājumam rotāt savu klases telpu. Paldies par auseklīšiem logos, paldies par svecītēm un sarkanbaltsarkaniem karodziņiem uz skolotāju galdiem, paldies par latvju rakstiem, kompozīcijām un Latvijas kontūras mākslinieciskām interpretācijām, paldies par Latvijas dzimšanas dienai veltītajiem vārdiem klases stūrītī.

Diemžēl šī nedēļa ir sākusies sēru noskaņās, bet svētdien tiks iedegta 1. svece Adventes vainagā un sāksies gaismas gaidīšana, sāksies ceļš uz Ziemassvētkiem, sāksies laiks, kad ticam brīnumam, kad atveram sirdi labestībai vairāk kā citā gada laikā.

Gaidot Ziemassvētkus, aicinām iesaistīties akcijā „Eņģeļi pār mūsu skolu”. Šajā laikā veidosim, zīmēsim eņģeļus, liksim tos Ziemassvētku eglītēs klasēs, liksim skolas lielajā eglē, ļausim tiem lūkoties pa mūsu skolas logiem, atbalstīsim labdarības projektus un ielaidīsim Labestības eņģeli savā sirdī. Sūtīsim savas stiprās domas un palīdzēsim cilvēkiem, kuriem klājas sliktāk nekā mums. Dāvāsim viens otram smaidu un teiksim labus vārdus. Rotāsim skolu ar eņģeļiem un gaidīsim Ziemassvētkus gaišā noskaņojumā.

Skolas pašpārvaldes Kultūras ministre Guna
un konsultante skolotāja Silga

Jaunsargi ekskursijā

Foto ieskats jaunsargu ekskursijā uz Ložmetējkalnu un Tīreļpurvu.

Nedēļas darba plāns, 25. – 29. novembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 25. novembris

Otrdiena, 26. novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 MK sanāksmes

Trešdiena, 27. novembris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde 10. – 12. kl. vācu valodā

Ceturtdiena, 28. novembris
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņa basketbolā fināla sacensības 1995./97.g.dz.
Skolu koru diriģentiem 11.Dziesmu svētku repertuāra iepazīšana LU Lielā aulā (O. Krasutina, A. Siliņa)
12.05 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.

Piektdiena, 29. novembris
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas gada konference Rīgā (I.Seipule)
13.00 Vecāku un bērnu kopīga nodarbība “Adventes vainagu izgatavošana” filiālē Odzienā
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

30.11. Melnās kafijas vakars

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels!”

Patriotiskā nedēļa

Patriotiskā nedēļa „Tauta – tā ir ideja
par kopējām asinīm,
par kopēju zemi,
par kopējām paražām,
par kopēju vēsturi,
par kopēju godu.”
(Kārlis Ulmanis.)

Diāna Bariņa, preses ministre

Rudens, kas ir atnācis nesteidzīgi lēni, ir nemainīgs kā viss neizbēgamais šajā pasaulē, tomēr arī skaists un mierīgs. Rudens ienācis un paciemojies katrā sirdī, un, izgreznojot Latviju, ir līdzi atnesis patriotisku noskaņu.

Mūsu skolā patriotiskā nedēļa aizsākās 11.novembrī ar Lāpu gājienu uz Bārukalna kapiem. Gājiena dalībnieki pieminēja mūžībā aizgājušos karavīrus, kas savas dzīvības atdeva Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu laikā, aizstāvot savu dzimteni pret svešām varām.

Arī skolā valdīja svētku noskaņa. To radīja skaisti izrotātās klases, kuras skolēni un skolotāji bija centušies izdekorēt ar latviskiem simboliem uz durvīm, sienām un logiem. Tika izveidoti arī tautiskie lakati, kas tagad skaisti rotā mūsu skolas iekštelpas. Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, kuri pie krūtīm bija piesprauduši sarkanbaltsarkanās lentītes, izskatījās neizsakāmi laimīgi un lepni par sevi un piederību savai valstij. Tas mūs visus vienoja šonedēļ.

Piektdien plkst. 8.30 sākās Latvijas stunda 1. – 4.klašu skolēniem, kurā 12.klašu skolēni stāstīja mazajiem par Latvijas valsts dibināšanu, Brīvības cīņām un Bermontiādi. Pēc prezentācijas tika arī uzdoti uzdevumi skolēnu vēstures zināšanu nostiprināšanai.

Pulksten 9.20 sākās pats svarīgākais notikums 5. – 12.klašu skolēniem – ierindas skate. Šogad to vērtēja žūrijas locekļi šādā sastāvā: ģenerālis Juris Vectirāns, pulkvedis Juris Dalbiņš, zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.rotas virsseržants Jevģēnijs Jakovļevs, zemessardzes 55.kājnieku bataljona S3 nodaļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Pļaviņu 510. Jaunsargu vienības instruktors Imants Kravalis, Pļaviņu mūzikas skolas direktore Dita Ārgule un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieks Aldis Lazda. Skates sākumā notika svinīgā līnija, kuru iesāka ģenerālis Juris Vectirāns ar svinīgo uzrunu un nelielu piemiņas balvu dāvināšanu Pļaviņu novada domei un Odzienas filiālei. Pēc ģenerāļa uzrunas tika svinīgi pacelts Latvijas karogs un nodziedāta Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”. Tad sākās ierindas skate.

Ierindas skatei noslēdzoties, žūrija vispirms izteica savus komentārus, tad jaunie jaunsargi deva svinīgo solījumu.

Ierindas skatē 1. vietu 5. – 8.klašu grupā ieguva 8.b klase, komandieris Igors Babaks, klases audzinātāja Ingrīda Upeniece, 2. vietu ieguva 6.b klase, komandiere Enia Kaņepēja, klases audzinātāja Vija Miķelsone, 3. vietu ieguva 5.b klase, komandieris Filips Fedosejevs, klases audzinātāja Iveta Briede, un 6.a klase, komandiere Samanta Seliverstova, klases audzinātāja Velta Rulle.

1.vietu 9. – 12.klašu grupā ieguva 12.klase, komandieris Pauls Krastiņš, klases audzinātāja Silga Stučka. Dalītu 2.vietu ieguva 10.klase, komandieris Juliāns Purvinskis, klases audzinātājs Valdis Silovs un 9.e klase, komandieris Sandis Vīksna, klases audzinātāja Laura Avotiņa.

Par labākajiem komandieriem 9. – 12.klašu grupā tika atzīti P.Krastiņš (12.), J.Purvinskis (11.) un Ritvars Vībāns (9.a). 5. – 8.klašu grupā – Igors Babaks (8.b), Enia Kaņepēja (6.b) un Filips Fedosejevs (5.b).
Kā labākais un aktīvākais soļotājs tika nosaukts 6.a klases skolēns Genādijs Circins, kurš ieguva nelielu piemiņas balvu no pulkveža Jura Dalbiņa.

Plkst. 13.00 visa skolas saime devās uz Latvijas Republikas 95.gadadienai veltīto pasākumu „Ir tikai viena Latvija…” svinību zālē. Pasākumā uzstājās mūsu skolas pašdarbnieku saime: 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.klašu deju kolektīvi, vadītāja Linda Miezīte, 1. – 4.klašu vokālais ansamblis Kristiānas Balodes vadībā, 1. – 4., 5. – 9.klašu koris Olgas Krasutinas vadībā, vidusskolas jauktais koris Aivas Siliņas vadībā, runas pulciņa dalībnieki Silgas Stučkas vadībā.
Pasākuma beigās tika nodziedāta kopīga dziesma „Tik un tā”.

Paldies dziedātājiem, dejotājiem, runātājiem un viņu skolotājiem par jaukajiem priekšnesumiem un radīto svētku sajūtu!

Paldies direktora vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā Armandai Lasmanei par pasākumu organizēšanu un izdomu. Paldies vizuālās mākslas un mājturības skolotājām Ingai Zālītei un Ievai Volanei par skolas telpu vizuālo noformējumu.

Daudz laimes Tev, Latvija, 95 gadu jubilejā!

Nedēļas darba plāns, 18. – 22. novembris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 18. novembris
LR proklamēšanas diena

Otrdiena, 19. novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.
15.15 Skolas (1.posma) olimpiāde vācu valodā 12.klasei 313.kab.

Trešdiena, 20. novembris

Ceturtdiena, 21. novembris
15.15 Projekta „Media as Challenge and as Possibility” sanāksmes Budapeštā dalībnieku tikšanās ar 6. – 9.klašu skolēniem un citiem interesentiem par sanāksmē Ungārijā gūto pieredzi 104. kab.

Piektdiena, 22. novembris
10.00 – 12.30 II Posma novada olimpiāde 9., 11., 12.kl. skolēniem bioloģijā 19.kab.
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 209. kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

12. – 22.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai
19. – 22.11. Patriotiskās dzejas lasījumu konkurss

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels!”

Veiksme svētku priekšvakarā

Šaha sacensības Aizkrauklē 17. novembrī mūsu skolas komanda piedalījās Aizkraukles novada atklātajās sacensībās tempošahā, ko organizēja Aizkraukles novada pašvaldība sadarbībā ar Aizkraukles novada sporta centru.

Piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas vietām, kurās ciena šahu, tai skaitā no Pļaviņām. Skolēnu grupā labi nostartēja Linards Lukss (2.b) – 2.vieta un Raivo Kaņepējs (2.b) – ieguva pateicības medaļu par piedalīšanos.

Estere Fedosejeva startēja sieviešu grupā un ieguva 2. vietu.

Tas bija prieks pašiem un laba dāvana Latvijai 95 gadu jubilejā, jo ar šādiem Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem valsts var lepoties.

Anita Seikovska – šaha pulciņa vadītāja.

Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfinālā Lielvārdē

olimpiāde 15. novembrī Lielvārdes muzejā notika Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Piedaugavas novada pusfināls. Tajā piedalījās 26 jaunie stāstnieki no Kokneses, Bebriem, Odzienas, Aizkraukles, Lielvārdes, Lēdmanes un Ķeguma. Pusfinālā skolēni sacentās par “Mazā stāstnieka”, “Lielā stāstnieka” titulu.

Kā atzina konkursa koordinatori un rīkotāji, tad šogad dalībnieku līmenis ir krietni audzis, tāpēc žūrijai bija grūti izvēlēties tos dalībniekus, kas pārstāvēs novadu Rīgā.

“Lielā stāstnieka” titulu ieguva arī mūsu skolas pārstāvis Sandis Vīksna (9.e), bet “Lielās stāstnieces” titulu ar tiesībām piedalīties finālā Rīgā izcīnīja Megija Lazdiņa (8.e).

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Lauru Avotiņu!

Krievu valodas starpnovadu olimpiādē

olimpiāde 14. novembrī notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde krievu valodā 10.-12.klasei. Tajā 2. vietu ieguva mūsu skolas 11.klases skolnieces Liāna Nikaļuka un Estere Fedosejeva.

Sveicam meitenes un viņu skolotāju Ritu Jakovļevu!