Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“…Atkal ir atnācis rudens un līdz ar to arī veļu laiks…”

_OMS6397„…Atkal ir atnācis rudens un līdz ar to arī veļu laiks. Līdz tas sev ir atvedis atmiņas par laikiem, kas sen jau pagājuši, bet joprojām atsaucas katrā dienā, sekundē un darbā, kuru veicam.”

Tā savā uzrunā Latvijas valsts proklamēšanas svētkos, iedomājoties sevi prezidenta amatā, uzrunas ievadā raksta Juris Ernests Brūniņš no 10.klases.

Viņš un vēl daļa mūsu aktīvāko vidusskolēnu kādu sava brīvā laika sprīdi neveltīja iemīļotajām nodarbēm, bet nopietni pārdomāja, kā būtu, ja viņiem tiktu uzticēta uzrunas teikšana mūsu Latvijas dzimšanas dienā 18.novembrī. Domas virknējās rindkopās un tapa darbi, kuri tika iesniegti Valsts prezidenta kancelejas organizētajā konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”.

Mūsu Juris Ernests tika nominēts kā viens no diviem labākajiem rakstisko eseju veidotājiem 315 dalībnieku konkurencē un 13. novembrī saņēma pateicības balvu no Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa, bet valsts dzimšanas dienā viņam būs iespēja klātienē baudīt svinīgo koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī.

_OMS6276Paldies Gunai Pujātei, Elvijam Gravānam, Aleksandrai Deļikatnajai, Beātei Ērglei, Ievai Skrabutenai, Madarai Jankalānei, Renātei Djukarevai, Arinai Maslobojevai,Mikam Vilkaplāteram, Kristapam Bērziņam, Klāvam Jirgenam, Aleksam Fetkuļinam par piedalīšanos!

Ieguvēji ir visi konkursanti – tā viņiem ir jauna pieredze, zināšanas un prieks par labi padarītu darbu.

Vēlu veiksmi nākamajos konkursos, un ceru, ka Jūsu piemērs iedvesmos arī pārējos mūsu skolas skolēnus!

Patriotiskus un sirsnīgus svētkus vēlot, vēstures skolotāja Iveta Krastiņa

Jura Ernesta Brūniņa konkursa darbs.

Vairāk informācijas:
* www.president.lv
* staburags.diena.lv

Lāpu gājiens

Video: Jānis Peņģerots

Ūdens ceļš līdz cilvēku mājai

Ūdens Kas ir ūdens? Kā tas nonāk līdz cilvēku mājām? Lai visu to zinātu, 6.novembrī pie mums, 2.b klases, bija ieradies ciemiņš no Pļaviņu komunālajiem pakalpojumiem.

Skolēni uzzināja, ka ūdens tiek ņemts no dziļurbuma, kura dziļums pārsniedz 145m. Vispirms tas nonāk atdzelžošanas iekārtā, jo ūdens saturā ir par daudz dzelzs. Kad ūdens ir attīrīts, tas nonāk līdz dzīvojamām mājām.

Skolēnus interesēja, kur nonāk ūdens pēc tā lietošanas.

Vislielāko izbrīnu skolēniem radīja baseinā dzīvojošā baktērija, kas attīra netīro ūdeni. Visi gribējā redzēt, kāda tā izskatās.

Tā kā mums nebija iespējams apskatīt ūdens attīrīšanas iekārtas darbībā, mēs tās aplūkojām foto galerijā.

Paldies komunālo pakalpojumu direktorei Ņinai Maškovas kundzei, kura atbalstīja priekšlikumu pastāstīt bērniem par ūdeni.

Paldies Pļaviņu komunālo pakalpojumu darbiniekam Aleksandram par sagatavoto stāstījumu.

2.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Lāčplēša diena filiālē Odzienā

Mārtiņdienas ekotirdziņš filiālē Odzienā

Starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa”

olimpiāde 8. novembrī Koknesē notika starpnovadu konkurss “Teci, teci valodiņa”.

Apsveicam Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā 8.e klases skolnieci Megiju Lazdiņu un 9.e klases skolnieku Sandi Vīksnu ar iegūtu titulu “Lielais stāstnieks” starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa” Koknesē.

Abi skolēni ir izvirzīti piedalīties reģiona konkursā Lielvārdē. Vēlam veiksmi!

Fotogrāfijā – visi konkursa Lielie stāstnieki un skolotāji
Staastnieki_novads_Lielie_stastnieki

Nedēļas darba plāns, 11. – 15. novembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 11. novembris
10.50 Vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
    Preses nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
    Sporta nodaļu vadītāju sanāksme 3.kab.
    Kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 313. kab.
Svinīga līnija veltīta Lāčplēša dienai filiālē Odzienā
17.15 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

Otrdiena, 12. novembris
10.50 Izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
Fotokonkurss “Mana Latvija” filiālē Odzienā

Trešdiena, 13. novembris
Konkursa „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 95. dzimšanas dienā” noslēguma pasākums Rīgā
O.Vācietim veltīta pēcpusdiena filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 14. novembris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde 10. – 12. kl. skolēniem krievu valodā (svešvaloda) Pļaviņu novada ģimnāzijā 104.kab.
12.00 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
5. un 6. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde fizikā 9. – 12.klasei, 209.kab.
Konkursu, viktorīnu pēcpusdiena filiālē Odzienā

Piektdiena, 15. novembris
8.30 „Latvijas stunda” 12–to gatavota klases stunda 1.-4. klasēs
9.10 Ierindas skate 5. – 12. klašu skolēniem
13.00 Pasākums „Ir tikai viena Latvija…”
19.00 Pasākums “Svētki Latvijai” filiālē Odzienā

9. – 14.11. Partnerskolu sanāksme Budapeštā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (I.Seipule, I.Bicāla, E.Kanča, S.Gavare, I.Babaks, G.Kapteinis)
12. – 22.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Latvijai – 95”

Nedēļas darba plāns, 4. – 8. novembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 4. novembris
11.00 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 312. kab.

Otrdiena, 5. novembris
1. un 2. mācību stundas laikā skolas olimpiāde krievu valodā 10.-12.klasei 313.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 312. kab.

Trešdiena, 6. novembris
3.mācību stundas laikā skolas olimpiāde bioloģijā 9., 10.-12.klasei 201.kab.

Ceturtdiena, 7. novembris
Ķīmijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I. Briede)
Ekoskolas Rīcības diena
Vecāku diena
16.00 – 18.00 Individuālās vecāku tikšanās ar skolotājiem
18.10 Vecāku kopsapulce

Piektdiena, 8. novembris
Mārtiņdienas ekotirdziņš filiālē Odzienā
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 209. kab. (piedalās 7.b un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

4. – 8.11. 5. – 8. klašu radošās darbnīcas „21.gs. Lāčplēsis”
4. – 8.11. Radošās darbnīcas filiāles Odzienā klasēs “Ir tikai viena Latvija…”
9. – 14.11. Partnerskolu sanāksme Budapeštā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Latvijai – 95”

Atbalsta personāls 2013./2014. m.g.

Atbalsta personāls