Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Noslēdzies 11. Starptautiskais skolēnu pētniecisko darbu konkurss

Reinis Eiduks, Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā Reinis Eiduks (6.e)

Sestdien, 26. maijā, mēs ar manu vēstures skolotāju B.I.Osīti bijām Rīgā Latviešu biedrības namā uz šī konkursa noslēgumu. Tajā uzrunu teica Valsts prezidents Andris Bērziņš. Viņš arī apbalvoja uzvarētājus. Šis konkurss notiek 23 Eiropas un pasaules valstīs. Latvijā šogad tajā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki. Uz finālu uzaicināti bija 18 dalībnieki. Prezidents abalvoja tikai 9 godalgotos: trīs 1. v ieguvējus, divus 2. v ieguvējus un četrus 3 v. ieguvējus.

Finālisti ar prezidentu tika nofotgrafēti.

Mani intervēja TV3 žurnālists, bet sižets par šo pasākumu bija arī LTV1.

Konkursa laikā tika nolasīts fragments no man darba: “Kādu dienu es mājās pie sienas ieraudzīju svētbildi. Tā tur bija stāvējusi visu laiku, kopš es sevi atceros. Tajā ir attēlota svētā Marija, svētais Jāzeps un Jēzus Kristus. Svētbilde izskatās veca. Tai ir nomelnējis koka rāmis, nedaudz ieplaisājis stikls, bet krāsas spilgtas. Kāpēc tik veca bilde ir mūsmājās? Vaicāju to savai vecmammai. Viņa atbildēja, ka to no Sibīrijas atvedusi mana vecvecmamma.

Kapēc no Sibīrijas? Ko viņa tur darīja? Ko vēl atveda? Vai viņa tur bija viena? Vēl daudzus jautājumus es uzdevu savai vecmammai un pēc tam arī mammai. Viņas man atbildēja un pastāstīja par 1949.gada 25.marta izsūtīšanu. Tad es nedzudz papētīju grāmatas un internetā un sapratu, ka es to nemūžam negribētu piedzīvot. Taču ir jāpieraksta atmiņas, kamēr tās kāds vēl stāsta, kamēr ir, kas atceras…”

Mājās atgriezos ar prieku, par iegūto 1. vietu. Mūsu mazā skoliņa šajā konkursā piedalījusies, jau 11 gadus un piekto reizi tikām finālā.


Sveicam Reini un viņa skolotāju Birutu Irēnu Osīti!

Nedēļas darba plāns, 28. maijs – 1. jūnijs

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasēm

Otrdiena, 29. maijs
Eksāmens ģeogrāfijā 11.,12.klasēm
Eksāmens svešvalodā 9.klasēm
9.00 Sporta diena 1. – 4.klasēm
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 PP par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un pagarinātā mācību gada nozīmēšanu
Līdz plkst. 15.10 vērtējumu izlikšanas pēdējā diena
Gleznošanas nodarbība plenērā 1. – 9.klasēm skolas filiālē Odzienā

Trešdiena, 30.maijs
9.00 Sporta diena 5. – 8., 10. – 11.klasēm
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasēm

Ceturtdiena, 31. maijs
9.00 Svinīgā līnija veltīta mācību gada noslēgumam
9.40 – 11.00 klases stunda, liecību izsniegšana
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības programmu 2012./2013.m.g.1.semestrim iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Līdz plkst. 17:00 direktoram un kancelejas pārzinei elektroniski uz e – pastu iesūtīt darba grafiku skolēnu vasaras brīvlaikā līdz atvaļinājumam
Konkurss „Gudrinieks – 2012” skolas Odzienas filiālē

Piektdiena, 1. jūnijs
Centralizētais eksāmens vēsturē 12.klasēm

No 21.05 mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
No 1.06. papildus mācību pasākumi

39. atklātajā matemātikas olimpiādē

olimpiāde 5.a klases skolnieks Mārtiņš Smilgājs 39.atklātajā matemātikas olimpiādē 600 skolēnu konkurencē ieguva 2.vietu.

39.AMO orgkomiteja aicina Mārtiņu uz laureātu apbalvošanas pasākumu sestdien, 26. maijā, plkst. 10:30 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā.

Rezultāti šeit.

Vidusskolu jaukto koru 2.salidojums „Mēs lidosim”

Vidusskolu jaukto koru 2.salidojums „Mēs lidosim” Saldū, Pļaviņu novada ģimnāzija Aiva Siliņa, kora vadītāja

Kad 3.maijā saņēmu ziņu, ka Pļaviņu novada ģimnāzijas jauktais koris ir izvirzīts piedalīties salidojumā, biju ļoti priecīga. Visa mācību gada garumā koristi cītīgi strādāja, lai iemācītos skaistās, bet ļoti sarežģītās dziesmas, kas bija iekļautas salidojuma koncerta repertuārā.

Ceļš līdz Saldus estrādei nebūt nebija viegls – gan mākslinieciskajā ziņā(bija jāpiedalās divās skatēs un jāapmeklē kopmēģinājums), gan fiziski (no Pļaviņām bija jāizbrauc jau 5 no rīta).

Bet jaunieši veiksmīgi izpildīja visas organizatoru prasības un pierādīja, ka ir labi saliedēts kolektīvs, kas pieskata un rūpējas viens par otru un norunas pilda bez liekām debatēm. Mēs protam savas pilsētas vārdu godam popularizēt kā vizītkarti korim izvēloties nodziedāt Pļaviņu himnas piedziedājumu.

Gribu pateikt milzīgu paldies visiem koristiem par izturību, jo grūti bija gan tiem, kas karsējās saulē, gan tiem, kas drebinājās ēnā. Paldies skolotājām Aigai Bērziņai un Vijai Miķelsonei par atbalstu un padomu. Īpašs paldies Ilonai Višņakovai, kura kā īsta profesionāle paspēja gan fotografēt, gan filmēt kora darbības Saldū. Paldies arī šoferim Mārtiņam no Jēkabpils.

Katru pavasari man ir nedaudz skumji, jo jāatvadās no daļas kora sastāva. Šogad tas būs īpaši smagi, jo vidusskolu absolvēs 16 dziedātāji, bet pamatskolu vēl viens korists. Tātad kori pamet puse no sastāva. Visiem dziedātājiem vēlu veiksmi eksāmenos un nepazaudēt prieku dziedāt! Lai kur jūs dzīve aizvestu – atrodiet laiku un iespējas uzdziedāt!

Zvana svētkos

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. maijs

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 21.maijs

Otrdiena, 22. maijs
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MK sanāksmes
Bijušā Aizkraukles rajona skolu sacensības vieglatlētikā
Matemātikas pēcpusdiena 5.klasēm

Trešdiena, 23.maijs
7.45 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 10.kl. 209.kab.
Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm

Ceturtdiena, 24. maijs
Eksāmens informātikā 11., 12.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8. un 10.-11.klasēm

Piektdiena, 25. maijs
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 8.b un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Filiāles Odzienā arodbiedrības lielā gada ekskursija “Pilis un muižas Zemgalē” (Rundāle-Kaucminde-Bauska- Mežotne-Jaunjelgava)

Sestdiena, 26. maijs
Starptautiskā skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma pasākums ar valsts prezidentu Latviešu biedrības namā

No 21.05. mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā

Jauno Satiksmes dalībnieku forumā Skrīveros

Jauno Satiksmes dalībnieku forums 2012 Kristiāna Balode, 4.b klases skolotāja

15.maijā Skrīveros notika Jauno Satiksmes dalībnieku forums 2012, kura mērķis ir paaugtināt bērnu izglītības līmeni, lai veicinātu kvalitatīvas jauno velosipēdistu zināšanas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.

No mūsu skolas uz velosipēdistu sacensībām devās 4.a klases komanda „Seši pedāļi”, 4.b klases komanda „Ašie pļaviņieši”, 5.a klases komanda „Velniņi” un 5.b klases komanda „Zaķīši”.

Skolēniem bija jāveic pieci pārbaudījumi:
1) ceļu satiksmes noteikumi;
2) pirmā palīdzība;
3) velosipēda uzbūve, tā kontrole;
4) praktiskās iemaņas braukšanā ar velosipēdu (2 šķēršļu joslas).

Pēc uzdevumu izpildīšanas, komandas varēja padzert siltu tēju un pacienāties ar cepumiņiem. Protams, visi nepacietīgi gaidīja apkopotos rezultātus. Priecēja tas, ka visas komandas saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos sacensībās un Okartes dāvinātos T–krekliņus.

Labākie izrādījās A.Upīša Skrīveru vidusskolas komanda „ Skrīči”, kuri 1.un 2.junijā dosies uz Rīgas Tehniskās universitātes Sporta un atpūtas bāzi „Ronīši”.

Prieks bija dzirdēt, ka nākamajā gadā sacensības notiks pie mums Pļaviņu novada ģimnāzijā.

Lai veiksmīgi starti nākamajā gadā 4. – 5.klašu skolēniem!

Zinību svētki fotogrāfijās

Futbola diena Pļaviņās

Futbola diena Pļaviņās I. Siliņš

Svētdien, 13.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijas stadionā tika organizēts futbola dienas pasākums. Republikā šie svētki notiek 16. – 19. maijā. Tika aicināti visi interesenti, kuri mēģinājuši kaut riezi iespert bumbai. Programmā bija paredzēti dažādi futbola elementi un to ātrāka un tehniskāka izpilde. Bija sarūpētas balvas un medaļas, tika organizēta jauno futbolistu draudzības spēle, kā arī veterānu mačs. Neiztika arī bez godīgi nopelnītiem saldumiem.

Tātad soda sitienu izpildē labākais sasniegums viesim no Dekšāres pamatskolas Svenam Semkānam.
Otrā vieta Raivo Jankuns – Pļaviņu novada ģimnāzija.
Trešā vieta Valts Siliņš – Aizkraukles novada ģimnāzija.

Bumbas vadīšanā 20m distancē ar noslēdzošu sitienu vārtos:
1. vieta Kristers Vanags – Pļaviņu novada ģimnāzija.
2. vieta Kristaps Ostrovskis –Pļaviņu novada ģimnāzija
3. vieta Sandis Locāns – Dekšāres pamatskola

Bumbas žonglēšana:
1. vieta Svens Semkāns – Dekšāres pamatskola
2. vieta Raivo Jankuns – Pļaviņu novada ģimnāzija
3. vieta Valts Siliņš – Aizkraukles novada ģimnāzija

Toties speciālo balvu bumbas žonglēšana izpelnījās Norberts Mickevičs, kurš arī daudz vecāks, toties bumbu pārvaldīja visvairāk – 18 reižu.

Protams, vislielāko līdzjutēju pulku saistīja draudzības spēle starp Mežāres pamatskolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas U – 10 vecuma grupas komandām, kur savus lolojumus atbalstīja viņu vecāki. Gala rezultāts 2:0 pļaviņiešu labā.

Un noslēgumā jaunajiem futbolistiem spēles analīzei – draudzības spēle veterāniem starp Pļaviņām un Aizkraukli. Draudzīgā cīņā pārāki izrādījās aizkrauklieši 5:1, ļīdz ar to futbola dienas Pļaviņās izskanēja. Tālāk – sākas grūtā čempionāta sezona 2012.

Ieskats dabaszinātņu un matemātikas konkursa finālā

DZM konkurss 11. maijā ar lielo finālu noslēdzās 7. – 9.klašu skolēnu konkurss ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā, ko rīkoja Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs. Konkursa virtuālajās kārtās, kas notika no šī gada 16. janvāra līdz 22. aprīlim, iesaistījās 898 skolēni. Piektdien uz izšķirošo sacensību klātienē tikās 33 veiksmīgākie jaunieši.

Lielā fināla sacensības tika atklātas, pārbaudot skolēnu erudīciju ar uzdevumiem interaktīvās tāfeles vidē. Turpmākie uzdevumi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā konkursantiem jau bija cietāks rieksts, nācās skolā iegūtās zināšanas un prasmes izmantot reālās dzīves situācijās, saskatīt likumsakarības un izstrādāt stratēģijas, piemēram, risinot uzdevumus par blīvumu.

Dienas otrajā, praktiskajā daļā, jaunieši piedalījās radošās darbnīcās „Aizraujoši par dabaszinātnēm un matemātiku!”. Darbnīcās skolēni iejutās jauno zinātnieku lomās, eksperimentos iepazina fizikas likumsakarības, risināja asprātīgus problēmuzdevumus. Pēc aktivitātēm, skolēni devās ekskursijā uz LU Lāzeru centru un savām acīm pārliecinājās, kā top augstā zinātne.

Par izturību un sekmīgu piedalīšanos konkursā visi fināla dalībnieki tika apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Fotogalerija apskatāma šeit.