Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atklātajās sacensībās šahā Aizkrauklē

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

12. maijā Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta hallē notika atklātās sacensības šahā dažādās grupās. Skolēnu grupā labus panākumus ieguva mūsu skolas skolēni.

Estere Fedosejeva (9.a. klase) izcīnīja 1. vietu un ieguva savā īpašumā kausu
Marks Fedosejevs (8.a. klase) ieguva 3. vietu un saņēma medaļu

Sacensībās piedalījās arī Arnolds Arnītis no 8.b klases un skolotāja Anita Seikovska, kura šoreiz spēlēja vīriešu grupā, lai pilnveidotu zināšanas šaha taktikas un stratēģijas elementu izmantošanā spēlē.

Līdz ar to šaha sezona ir beigusies. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Iepazīstot Pļaviņu novada arheoloģiskos pieminekļus

Iepazīstot Pļaviņu novada arheoloģiskos pieminekļus Diāna Bariņa, Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.b klases skolniece

Pirms aizejot nelielajās svētku brīvdienās, Skolas muzeja pulciņa aktīvisti, ne tik kuplā skaitā kā bija iecerēts, devās nelielā ekspedīcijā, lai klātienē iepazītu vismaz nelielu daļu no mūsu novada arheoloģisko pieminekļu klāsta.

Varam būt lepni, jo teritoriāli salīdzinoši nelielajā novadā varam skatīt daudzus arheoloģiskos pieminekļus – pilskalnus, robežu akmeņus. Diemžēl daļa no viņiem, sakarā ar Pļaviņu HES celtniecību, atrodas zem Daugavas ūdeņiem.

Un tā, stundām beidzoties, 30.aprīlī devāmies ceļā… kādai no mums skolas soma vēl plecā, bet dažas esam paspējušas to aiznest uz mājām. Pateicoties tam, ka mūsu skolas absolvents Kaspars Zaltāns izvēlējies studēt vēsturi un specializējas arheoloģijas jomā, varējām būt drošas, ka iegūsim pamatīgas zināšanas sava novada vēsturē, jo par savu ekspedīcijas vadītāju uzaicinājām tieši viņu. Mūsu skolotāja Iveta Krastiņa savukārt varēja pārliecināties par Kaspara prasmi strādāt ar skolēniem.

Devāmies ceļā uz tuvējo pilskalnu, sauktu par Kāķkalnu vai Kaķīškalnu, pavasara saule karsēja kā vasarā un neteiksim, ka bija viegli, bet, tā kā neviena no mums līdz šim pilskalnu nebija pētījusi, tad mūsu apņēmību nekas nespēja sagraut.

Kā mēdz teikt – aizgājām, ieraudzījām, arī šo to atradām, bet galvenais – uzzinājām!

Žēl, ka visi tie, kuri bija solījušies doties ar mums, nevarēja ierasties, jo labāk ir pašam klātienē to visu vērot un iepazīt, pašiem mēģināt pilskalnā izveidot tā laika iedzīvotāju mājas pamatus oriģinālā lielumā. Lielākais pārsteigums noteikti bija, kad Kaspars pilskalnā atrada māla trauka lauskas fragmentu, kura datējama ar 6. – 8.gs.!

Nobeigumā dažas no mūsu pārdomām un atziņām…

„Mani sauc Liene Lakstīgala. Man patīk vēsture, tādēļ apmeklēju ārpus stundu nodarbības vēsturē. Šīs nodarbības ir pulciņš, kuru es regulāri apmeklēju. Pulciņā mums ir plašas iespējas iepazīt savu skolu, novadu u.c. Katrā nodarbībā mēs darām daudz dažādas un interesantas lietas.

… Kaspars studē arheoloģiju, tādēļ arī ceļā uz šo pilskalnu runājām par vēsturi. Diena bija ļoti karsta, tādēļ arī šajā kalnā uzkāpt bija grūti. Kalna galā mēs laiciņu atpūtāmies. Tad Kaspars mums sāka stāstīt par to, kā pateikt, ka šis tiešām ir pilskalns. Protams, viņš arī sīkumos stāstīja kādas ēkas un cik lielas varēja būt uz šī pilskalna. Pēc tam Kaspars mums vadīja prezentāciju brīvā dabā par Pļaviņu pilskalniem.”

„…Iepriecināja arī tas, ka varējām vērot arī prezentācijas materiālus par pilskalniem Pļaviņu apkārtnē. Es nenožēloju, ka devos šajā interesantajā pārgājienā. Ja būtu iespēja doties vēl šāda veida pārgājienā es noteikti tajā dotos.” Diāna Pauniņa

Aicinām arī citus interesentus mums pievienoties nākamajās plānotajās aktivitātēs!

Interešu izglītības pulciņi 2012./2013. m.g. 1.semestrim

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu vēlmes interešu izglītības pulciņiem 2012./2013.m.g. 1.semestrim

1. Slēpošana pulciņš
2. Vispārējā fiziskā sagatavotība
3. Sporta spēlu pulciņi
4. Koriģējošā vingrošana
5. Aerobika
6. 1.-4.kl. koris
7. Tautas deju kolektīvi visām vecuma grupām
8. Jaunais ķīmiķis
9. Šaha pulciņš
10. Angļu valoda 2., 3.klasēm
11. Novadpētniecības pulciņš
12. Matemātikas pulciņš
13. Sākumskolas ansamblis
14. Jauktais koris
15. Vokāli instrumentālais ansamblis
16. Skatuves runas pulciņš
17. Galda spēļu pulciņš sākumskolā
18. Ansambļa pulciņš pamatskolā
19. Mākslas, zīmēšanas pulciņš
20. Svešvalodu pulciņš (franču, itāļu, spāņu)
21. Pamatskolas koris
22. Kulinārijas pulciņš
23. Rokdarbu pulciņš
24. Datorgrafikas, programmēšanas pulciņš
25. Teātra pulciņš
26. Tehniskās grafikas pulciņš
27. Ekonomikas pulciņš
28. Moderno deju/ hip-hopa pulciņš
29. Peldēšanas
30. Jauno zinātnieku pulciņš
31. Foto pulciņš

Interešu izglītības programmas 2012./2013.m.g. 1.semestrim iesniegt skolas kancelejā līdz 31.05.2012.

Nosacījumi programmas izstrādē paliek spēkā tādi paši kā 2011./2012.m.g. (Interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi.)

Ieskats 5. klašu angļu valodas konkursā „Game day”

Game day 2012 Angļu valodas apgūšana kļūst arvien aktuālāka jauniešu vidū. Tiek izprastas mūsdienu starpvalstu komunikācijas iespējas, kuru pamatā ir svešvalodu zināšanas.

Ir patīkami apzināties, ka ar katru gadu, to skolēnu skaits, kuri kvalitatīvi apgūst svešvalodas palielinās. Par to liecina labie sasniegumi starpnovadu un reģionālajās olimpiādēs, kurās mūsu skolēni gūst godalgotas vietas.

Ir atjaunota tradīcija 5. klašu skolēniem piedalīties angļu valodas konkursā „Game day”. Iepriekšējā mācību gadā konkurss notika Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Šogad šis pasākums tika rīkots mūsu skolā.

Pasākums notika 27. aprīlī. Tajā piedalījās 6 komandas no dažādām novada skolām – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komanda ”Star team”, Bebru internātpamatskolas komanda ”Happy kids”, Bebru pamatskolas komanda ”Beavers”, Pērses pamatskolas komanda ”Triangle” un divas mūsu skolas komandas: „The stars” un ”Penguins”.

Lai labi zinātu valodas, to aktīva, arī patstāvīgā mācīšanās, jāsāk jau no mazākajām klasēm, tāpēc papildus ikdienas mācību darbam, sākumskolas skolēniem ir iespēja piedalīties angļu valodas pulciņā. Angļu valodas pulciņa dalībnieki arī bija tie, kuri ar sveiciena priekšnesumu iesāka pasākumu.

Pasākuma vadītāji bija jautrās un atraktīvās 12.b klases meitenes: Anna Avotiņa, Jogita Kupča un Lelde Dudare, bet no ziemas miega pamodies ezītis Matīss Zvejsalnieks priecēja pamatskolas skolēnus ar labām anekdotēm, mīklām un visi kopā bija jautru deju, rotaļu un citu aktivitāšu ierosinātāji. Par muzikālo noformējumu un citām tehniskām lietām rūpējās Andrejs Sīmanis.

Konkurss sākās ar savas komandas pieteikumu. Komandas sniedza nelielu iepazīšanās priekšnesumu. Pēc priekšnesuma risinājās pats konkurss, kurā skolēni veica dažādus uzdevumus, kuru mērķis bija noteikt labākos angļu valodas zinātājus.

Komandu spēki bija ļoti līdzvērtīgi, jo rezultāti vairākām komandām bija vienādi.

1.vietu ieguva mūsu skolas komanda ”Penguins”, 2. vietā ”Star team”, “The stars”, “Beavers”, 3. vietā “Triangle”.

Šis jaukais pasākums noslēdzās ar uzvarētāju apbalvošanu un kopēju dziesmu. Pasākums bija izglītojošs un jautrs.

Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvu veidoja visu skolu angļu valodas skolotāji.

Svešvalodu MK vadītāja Indra Ozoliņa

Nedēļas darba plāns, 14. – 18. maijs

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 14.maijs
Mācību evakuācija ugunsgrēka gadījumā
Ātrspēles sacensības šahā

Otrdiena, 15. maijs
9.20 Valsts ieskaite matemātikā 6.klasei
10.50 9.un 12.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 PP sēde par izmantojamās mācību literatūras apstiprināšanu turpmākajiem trim mācību gadiem 201.kab.
Jauno satiksmes dalībnieku forums 4.-5.klasēm Skrīveros
Bijušā Aizkraukles rajona skolu sacensības vieglatlētikā 9.-12.kl.
Piedalīšanās seminārā par 5.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātiem Rīgā (I.Seipule)
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klasēm

Trešdiena, 16.maijs
7.45 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 10.kl. 209.kab.
9.20 Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
Tikšanās ar Izglītības ministru R.Ķīli Dobelē (I.Seipule, V.Samohins)

Ceturtdiena, 17. maijs
9.20 Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
9.20 Valsts ieskaite dabaszinībās 6.klasei
12.00 Metodiskās padomes sanāksme, 104.kab.
Vērtējumu izlikšanas pēdējā diena 9. un 12. klašu skolēniem līdz plkst. 16.00
Olimpiskās dienas organizatoru seminārs Rīgā (V.Samohins, J.Eiduks)
Virtuālās klases 1.kursa nodarbība

Piektdiena, 18. maijs
12.00 Zvana svētki 9.un 12.klašu skolēniem svinību zālē
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Zvana svētki skolas filiālē Odzienā

19.05. II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim” Saldū
14.–18.05. aktīvākā lasītāja un klases izvērtēšana
14.-25.05. Rajona skolu sacensības vieglatlētikā

Nedēļas darba plāns, 7. – 11. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 7.maijs
Biedrības “Jaunatne ar misiju” organizēta lekcija “Cilvēku tirdzniecība” svinību zāl:
4.mācību stundas laikā – 7.klašu skolēniem
5.mācību stundas laikā – 6.klašu skolēniem
6.mācību stundas laikā – 8.-9.klašu skolēniem
7.mācību stundas laikā – 10.-12.klašu skolēniem
Lekcijās kārtību nodrošina attiecīgo mācību stundu skolotāji
16.00 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 8. maijs
10.50 8.un 11.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 9.maijs
Eiropas diena
13.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts sākumskolai svinību zālē
Pēdējā diena pieteikties velosipēdu braukšanas apliecības eksāmena kārtošanai 14.kab. (līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase, 3×4 fotogrāfija)

Ceturtdiena, 10. maijs
9.20 Valsts ieskaite latviešu valodā 6.klasēm
14.30 Velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanas eksāmens 214.kab.
Mātes dienai veltīts pasākums skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 11. maijs
14.20 Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana-nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klasēs
Ekonomikas skolotāju un MA vadītāju seminars Rīgā (M.Skrabutena)
Ētikas un kristīgās mācības skolotāju seminārs Rīgā (A.Cīrule)

2.-11.05. Radošais konkurss „Veltījums māmiņai..”skolas bibliotēkā
7.-11.05. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”
13.05. Futbola diena skolas stadionā

Konkurss skolēniem “Vēsture ap mums”

Konkurss "Vēsture ap mums" 2012. gada 5. maijā notiks radošo un pētniecisko darbu konkursa skolēniem “Vēsture ap mums” fināls, uz kuru 18 dalībnieku vidū ir uzaicināts arī 6.e klases skolnieks Reinis Eiduks.

Sveicam viņu un skolotāju Birutu Irēnu Osīti un vēlam veiksmi!

Nedēļas darba plāns, 30. aprīlis – 4. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 30.aprīlis
Brīvs (saskaņā ar 6.04.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 146 “Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā”)

Otrdiena, 1. maijs
Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Trešdiena, 2.maijs
14.30 konkurss “Erudīts 2012″ 5. – 7.klasēm 204.kab.
Konsultācijas IZM par pilotskolu programmas projektu Rīgā (V.Samohins)

Ceturtdiena, 3. maijs
Mācību stundu garums 30 minūtes
Sporta diena skolas filiālē Odzienā
Seminārs “Bērnu attīstības traucējumu diagnostika un terapijas metodes” Koknesē (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

2. – 11.05. Radošais konkurss „Veltījums māmiņai…” skolas bibliotēkā

Ceļojošā kausa sacensības šahā Skrīveros

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija 29.aprīlī Skrīveros notika sacensības šahā, kurā ar labiem panākumiem startēja mūsu skolas audzēkņi un ieguva ceļojošo kausu.

Vēl sacensībās piedalījās Edvards Silagailis (6.b klase) un Emīls Bogdanovičs (5.b klase)

Paldies dalībniekiem un skolotājai Anitai Seikovskai par skolēnu sagatavošanu sacensībām.

Meža stādīšanas talkā

2012. gads Pļaviņu novada ģimnāzijā ir īpašs gads ar to, ka ir aizsākta jauna tradīcija – mežu stādīšanas talka. Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins, skolotāji un skolēni 20. aprīlī, skolas tradicionālās talkas ietvaros, deva savu dāvanu zaļākai Latvijai, aptuveni 5 km attālumā no Pļaviņām iestādot jaunu priežu mežu 3 ha apjomā Jēkabpils pagasta “Ābelīšu” meža iecirknī.

Mežs tika atjaunots, iedēstot salīdzinoši nelielus priežu kociņu stādus, tādējādi palielinot to dzīvotspēju. Meža stādīšana notika ar AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu, un talkā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki.

Šī mežu stādīšanas talka izvērtās par ļoti pozitīvu pasākumu, kas palīdzēja izrauties no ikdienas vides un iegūt iespēju pabūt vairāk nekā 3 stundas kopā ar māti Dabu, nenobīstoties no pavasarīgajiem laikapstākļiem un izprotot koku svarīgumu mūsu vidē un dzīvē.

Paldies visiem talciniekiem par lielo darba sparu, lai dotu iespēju daudz jauniem priežu kokiem padarīt Latviju vēl zaļāku!

Linda Gregersone, Eko komandas dalībniece