Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Līdzpārvaldes atskats uz novembri un ieskats decembrī

Ir sācies drūmais, lietainais rudens. Saule jau sen kā pazudusi aiz kalniem, reti tik kāds stariņš izspraucas caur mākoni, it kā teikdams, ka tepat jau vien ir. Šis laiks ietekmē arī visus mūs: skolēnus, skolēnu vecākus, skolotājus un darbiniekus. Neredzam vairs tik bieži cilvēkus smaidām, nedzirdam tos smejamies. Taču, neskatoties uz drūmo laiku, mēs tomēr cenšamies kaut nedaudz atmodināt cits citā pozitīvo gariņu.

Arī mums, līdzpārvaldei, rudens nav nācis par labu. Visi sapņojam par sauli un gaismu, siltajām vasaras dienām un laiku, kad, no rīta ejot uz skolu, ārā bija jau gaišs un silts. Taču, kaut laikapstākļi mūs nelolo, prieku sagādā skolēni gan! Paši mazākie aktīvi piedalījās gan „Neparastajā nedēļā”, veidojot interesantas frizūras un tērpus, gan Mārtiņdienas pasākumā, kurš noslēdzās ar jauku tirdziņu. Bērnu aktivitāte mūs priecēja visvairāk. Ne katrs pieaugušais māk tik patiesi priecāties par sīkumiem kā mūsu sākumskolēni! Vienu saules stariņu mūsu dzīvē viņi ienesa noteikti!

Prieks mums arī par basketbola turnīru, kurā klases piedalījās ar aizrautību. Kaut sākumā aktivitātes nebija, beigās jau sacensība izvērtās spraiga un interesanta. Tas jau bija mūsu otrais saules stariņš. Tagad braši gatavosimies volejbola turnīram un sāksim sacensību atkal no jauna!

Skolā veselu nedēļu valdīja patriotisma gaisotne. Par to bijām rūpējušies gan mēs, skolas līdzpārvalde, gan skolas darbinieki, kuriem sakām lielu paldies par palīdzību skolas noformēšanā, gan mūsu skolas skolēni. Katra klase gatavoja savu vienreizējo un neatkārtojamo ausekli. Visi sanāca tiešām skaisti! 11. novembrī 5. – 12. klašu skolēni piedalījās ierindas skatē. Arī 17. novembra svinīgajā līnijā visi juta patriotisma garu. Ceru, ka tas ienesa vēl vienu saules stariņu katra sirdī!

Vislielākais prieks mums bija par izdevušos līdzpārvaldes konkursu „Atspoguļo mūs logo”. Tajā piedalījās 22 skolēni, zīmējot logo skices. Tika izvēlēta arī simpātiju balva. Tās ieguvēja bija Ieva Belostocka, kuras logo skici varam aplūkot balsošanas rakstā ar numuru 8. Apsveicam! Pateicamies visiem, kas piedalījās, un īpaši sveicam Gunu Pujāti, kuras logo ar numuru 10 ieguva pirmo vietu mūsu konkursā!

Nākammēnes novēlu katram skolēnam mācīties pēc labākās sirdsapziņas, jo tikai trīs nedēļas –, un būs jau kārtējais semestris garām! Taču pirms jaukajām brīvdienām mums vēl daži darbiņi jāpadara. Skolā norisināsies ekodiena, kad visi mācīsimies dzīvot ekoloģiski un videi draudzīgi. Rotāsim arī savas klases Ziemassvētku noskaņās. Arī sportot mums nāksies, jo skolā norisināsies florbola turnīri. Un, protams, gaidītākais pasākums – skolas egle, kas norisināsies jau pavisam drīz, tādēļ visiem skolēniem cītīgi jāsāk gatavot priekšnesumi par Ziemassvētku brīnumu!

27.novembrī sajutām pirmo Ziemassvētku gaidīšanas prieku, jo katrs iededzām mazu gaismiņu Adventes vainagā un, protams, savā sirdī. Šīs četras svētdienas ir visskaistākais laiks drūmajā rudenī, kad skaitām dienas līdz baltajiem saulgriežiem. Priecīgu pirmo Adventi! Ceru, ka tā ienesa vēl lielāku gaišumu sirdīs! Mēģināsim katrs atrast šo saules stariņu sevī, ar ko dalīties arī citos, lai pēdējo mēnesi pavadām siltās un mīļās noskaņās!

Skolas līdzpārvaldes vārdā, prezidente Diāna

Starpnovadu un valsts olimpiādes 2011./2012. m.g.

Kokneses un Pļaviņu starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posma un 3. (valsts) posma norises laiks.

Angļu valoda (starpnovadu) 9. klasei 2. posms – I. Gaiša Kokneses v-sk. martā.
Starpnovadu angļu valodas pasākums-Gamedey 5. klasei 2. posms – Pļaviņu novada ģimnāzijā aprīlī.

Bioloģija 9., 11.–12. klasei 2. posms – 01.12. I. Gaiša Kokneses v-sk.. Valsts olimpiāde – 26.–28.01.

Ekonomika 10.–12. klasei 2. posms – 24.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 23.03.

Fizika 9.–12. klasei 2. posms – 20.01. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 12.–13.04.

Ģeogrāfija 10.–12. klasei 2. posms – 21.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 16.03.

Informātika 8.–12. klasei 2. posms – 14.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 13.–14.03.

Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12. klasei 2. posms – 25.01. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 17.03.

Ķīmija 9.–12. klasei 2. posms – 09.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 28.–29.03.

Latviešu valoda (starpnovadu) 4. klasei 2. posms – I. Gaiša Kokneses v-sk. aprīlī.
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. klasei 2. posms – 06.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 30.03.
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. klasei 2. posms – 30.01. I. Gaiša Kokneses v-sk. Valsts olimpiāde – 30.03.

Matemātika 4. klasei 2. posms – I. Gaiša Kokneses v-sk. aprīlī.
Matemātika 5.–8. klasei 2. posms – 17.02. I. Gaiša Kokneses v-sk.
Matemātika 9.–12. klasei 2. posms – 03.02. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 08.–09.03.

Skolēnu ZPD (starpnovadu) 10.-12. klasei 2. posms – Pļaviņu novada ģimnāzijā – februārī, Zemgales reģionālais posms – martā. Valsts konference – 20.04.-22.04.

Vācu valoda 10.–12. klasei 2. posms – 07.12. Pļaviņu novada ģimnāzijā. Valsts olimpiāde – 04.02. – I kārta, 02.03. – II kārta.
Vācu valoda 8. klasei 2. posms – 29.02. I. Gaiša Kokneses v-sk.

Vēsture 12. klasei 2. posms – 18.01. I. Gaiša Kokneses v-sk.. Valsts olimpiāde – 28.02.
Vēsture 9. klasei 2. posms – I kārta 14.10., II kārta 21.11.. Valsts olimpiāde – 28.02.

Vides projekti 8.–12. klasei 2. posms – līdz 16.01. Pļaviņu novada ģimnāzijā (ja būs dalībnieki). Valsts olimpiāde – 07.03.

Mārtiņdienas pasākums

10. novembrī skolā notika Mārtiņdienas pasākums sākumskolām. Pasākums sastāvēja no divām daļām – aktivitātēm un Mārtiņdienas tirdziņa. Skolēni piedalījās šādās aktivitātēs – lielā gaiļa izkrāsošana, kastaņu mešana kastē, mīklu minēšana un zīmēšana, cilvēku veidošana no dārzeņiem, lekšana kartupeļu maisos. Pēc visām aktivitātēm sekoja tirdziņš, kurā skolēni tirgojās. Naudas vietā, skolēni tirgojās ar pupām. Katra klase saņēma diplomu par piedalīšanos Mārtiņdienā!

Uz tikšanos nākamajā pasākumā!

Kultūras nodaļa

Pirmā advente

Z. Kažus, Preses ministre

Rīts krēslā deldē melnu nakti,
Kā baltas sveces liesma dakti
Ir Pirmā Advente – kluss sākums,
Kad jaušams Ziemassvētku nākums.

27. novembrī bija pirmā advente, ar kuru sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Advente tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ‘atnākšana’. Baznīcas tradīcijā pirms lielākajiem svētkiem — Kristus dzimšanas un augšāmcelšanās no nāves — ticis ievērots īpašs sagatavošanās laiks.

Jau par tradīciju kļuvusi adventes vainagu gatavošana. Kāds nopērk jau gatavu, bet kādam šī vainaga gatavošana ir kā ģimenes tradīcija.

Visā Latvijā līdz ar Adventes sākumu sākas gatavošanās Ziemassvētkiem, Rīgā tiek iedegta galvenā egle un radio sāk skanēt Ziemassvētku dziesmas.

Novēlu ikvienam klusu un gaišu šo Adventes laiku!

Nedēļas darba plāns, 28. novembris – 2.decembris

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 28.novembris
Skolas florbola turnīrs 3.klasēm
Pirmās Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā
Skolas filiāles Odzienā jubilejas organizēšanas darba grupas sanāksme

Otrdiena, 29. novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 30.novembris
Pēdējā diena 10.klašu skolēniem ZPD tēmas iesniegšanai 209.kab.
„Melnās kafijas vakars”
Pieredzes brauciens uz Valmieras profesionālās izglītības kompetences centru

Ceturtdiena, 1. decembris
3.mācību stundas laikā izglītojošs pasākums 10. – 12.klasēm par AIDS dienu, svinību zālē
14.00 1. – 4.klašu kora sadraudzības pasākums ar skolas filiāles Odzienā ansambļa dalībniekiem svinību zālē
Sadarbības novadu olimpiāde bioloģijā 9., 11. – 12.kl.
Seminārs „Iepirkumu veikšanas procedūras realizācija skolu informatizācijas projekta līdzekļu apguvē” (V.Samohins)

Piektdiena, 2. decembris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 10. kl.audz., klašu virsdežuranti)

28.–30.11. Līdzdalība Eiropas ESSIE aptaujā
21.–30.11. Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels”
28.11.–2.12. Dabaszinātņu nedēļa
21.11.–7.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
1.–9.12. Ideju virpulis bibliotēkā „Ziemassvētku noskaņa”
1.–23.12. Tematiskā izstāde „Ziemassvētku brīnums”

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. novembris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 21.novembris
10.50 ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē iesaistīto pedagogu sanāksme 104.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde 9.klasei vēsturē 2.posms

Otrdiena, 22. novembris
7.45 ZPD praktiskās daļas prezentācija 11.b klasei 209.kab.
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 14.kab. (piedalās sociālais pedagogs, izglītības psihologs)
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 23.novembris

Ceturtdiena, 24. novembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa finālsacensības

Piektdiena, 25. novembris
3., 4.mācību stundas laikā pasākums 5., 6.klasēm „Veselīga diena” svinību zālē, sporta zālē (pasākumā piedalās arī attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji)
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 11.a un 11.b kl.audz., klašu virsdežuranti)
Sienas avīze „Asais prāts!” 212.kab.
Ekonomikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā

21.–30.11. Tematiskā izstāde „Sveiks un vesels”
21.–30.11. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros

Ierindas skate Pļaviņu novada ģimnāzijā Preses ministre Zane Kažus

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros,
Tauru skaņas kad viļņojas šurp –
Cauri pilsētas vecajiem vārtiem
Ienāk latviešu strēlnieku pulks.

11.novembrī skolā norisinājās Ierindas skate. Šī tradīcija tika ieviesta pirms trim gadiem, un izrādījās ilgdzīvotāja. Ar katru gadu skolēni šai skatei gatavojas daudz nopietnāk un atbildīgāk, nekā iepriekšējos gados. Katru gadu īpašu centību var manīt 12 klašu vidū, jo divpadsmitie savu pēdējo gadu vēlas nosoļot godam. Tā arī bija šogad, jo abas divpadsmitās klases ieņēma pirmās divas vietas. Vēlos uzteikt arī 10.klasi, kuri parādīja savu saliedētību, neskatoties uz to, ka vienota kolektīva sastāvā viņi ir tikai 3 mēnešus. Tāpat paldies arī visām pārējām klasēm, kuras ne tikai centīgi trenējās soļošanā, bet bija arī padomājuši par kopēju vienojošu tēlu vai simbolu.

Šogad tika ieviests papildinājums dalībnieku vidū. Soļoja ne tikai 9. – 12. klašu pārstāvji, bet tika izveidota arī 5. – 8. klašu grupa. Ar apbrīnu varēja skatīties uz mazākajiem dalībniekiem – piekto un sesto klašu skolēniem, kuru apņēmība bija milzīga – parādīt labāko, uz ko viņi ir spējīgi. Tas arī veiksmīgi izdevās, jo pirmo vietu ieņēma 6.b klase. Paldies visiem pamatskolēniem par centību un izturību, piedaloties šajā skatē. Tāpat paldies arī komandieriem par drosmi, jo vadīt klasi nav joka lieta.

Skolēnu viedokļi par Ierindas skati.

Lasīt vairāk

Notiks izstāde “Izglītība un karjera 2011″

25. un 26. novembrī no 11:00 līdz 18:00 viesnīcā Radisson Blu Latvija notiks XI starptautiskā izstāde “Izglītība un karjera 2011″.

Šī ir plašākā starptautiskā izglītības izstāde Latvijā, kurā skolniekiem, kas plāno turpināt mācības augstskolās, ir iespēja tikties ar starptautisko universitāšu, koledžu, specializēto augstskolu (viesnīcu bizness, tūrisms utl.), valodu skolu, kultūras apmaiņas programmu, darba pieredzes programmu nodrošinātāju un citām izglītības iestāžu pārstāvjiem. Izstādes ietvaros būs iespēja pieteikties angļu valodas pārbaudes testam, kas ļaus pēc tam skolēniem bez IELTS eksāmena iestāties ERGO|education partneruniversitāte – University of Central Lancashire. Kā arī tiek piedāvāts skolēniem un skolotājiem apmeklēt mācību iestāžu vadītos seminārus un prezentācijas, kur būs iespējas gan praktizēt savu angļu valodu, runājot ar ārzemju pārstāvjiem, gan iegūt pilnīgu un patiesu informāciju par mācību iestādēm, iestājprasībām, dzīvošanu un izmaksām.

Izstādē piedalīsies vairāk nekā 30 mācību iestādes no 12 pasaules valstīm:

Izstādi atbalsta – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Kanādas vēstniecība Latvijā.

Pilna informācija par izstādi, tās dalībniekiem, darba laikiem un semināru grafikiem pieejama izstādes mājas lapā balticfair.eu.

Ir iespēja arī pieteikt grupas vai klases – skolotāju pavadībā, kas tiks speciāli iepazīstinātas ar izstādes dalībniekiem.

Direktora sveiciens Valsts svētkos

Tēvzemei Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija. (K.Skalbe)

Lai ikvienam no mums ir ticība savai valstij un saviem spēkiem! Godprātīgi strādājot, sniedzot viens otram draudzīgu un palīdzīgu roku, īstenosim un vairosim labo!

Sveicu visus Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu vecākus, skolas draugus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienā!

Īpaši vēlos atzīmēt tos kolēģus, kuri svētkos saņems apbalvojumus.

Pļaviņu novada Atzinības rakstu 18. novembrī LR proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā saņems:
Ilona Lazda – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, par ilggadēju un kvalitatīvu sākumskolas metodiskās komisijas vadīšanu;

Pļaviņu novada ģimnāzijas Atzinības rakstu 17. novembrī ģimnāzijas svinīgajās līnijās, veltītās LR 93. gadadienai, saņems:
Māris Siliņš – par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā ķīmijas olimpiādēm, par kvalitatīvu pedagoģisko darbu;
Ira Ņikiforova – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu;
Aiga Bērziņa – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu;
Sarmīte Meldere – par kvalitatīvu pedagoģisko darbu un skolēnu sagatavošanu starpnovadu olimpiādēm;
Iveta Krastiņa – par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu.

Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku noskaņa valda katrā mājā un katrā ģimenē!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Ierindas skate bildēs