Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 29. novembris – 3. decembris

Skolā dežūrē 12.a klase

Pirmdiena, 29.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.a un 9.b) 215.kabinetā
Pirmās Adventes sveces iededzināšana ģimnāzijas filiālē Odzienā.

Otrdiena, 30. novembris
(papildināts) 10.klašu skolēniem pēdējā diena ZPD tēmas iesniegšanai
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
16.00 Melnās kafijas vakars 215.kab.
E-klases izstrādātāju organizētais seminārs Rīgā (A.Lazda)

Trešdiena, 1.decembris
Deju kolektīvu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs Bebru internātpamatskolā

Ceturtdiena, 2. decembris
18.00 Skolas padomes sanāksme 207.kab.
Bioloģijas olimpiādes 8.klašu (tikai starpnovadu), 9., 11.-12. klašu skolēniem, 2.posms A.Upīša Skrīveru vidusskolā

Piektdiena, 3. decembris
4.mācību stundas laikā Aizsardzības ministrijas organizētā projekta “Vieslekciju cikls un zināšanu konkurss vidusskolēniem” lekcija par tēmu Latvijas dalība NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Afganistānā 10.-12.klašu skolēniem svinību zālē (piedalās arī 4.mācību stundas skolotāji)
Seminārs starpnovadu izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem Neretā (V.Samohins, I.Seipule)
Skolu bibliotekāru biedrības konference Rīgā

Sestdiena, 4. decembris
Vēstures skolotāju biedrības konference Rīgā

30.11.- 03.12. Skolas basketbola turnīrs 6.- 7. klasēm
4.12. Vecāku diena sākumskolā skolas filiālē Odzienā
5.12. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atskaņas koncerts „Dziesmusvētki Ziemassvētkos”

Mūsējiem uzvara reģionālajās finālsacensībās basketbolā

Trešdien, 24.novembrī, Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas jauniešu komanda piedalījās Aizkraukles novada reģionālajās finālsacensībās basketbolā A grupā jauniešiem.

Pirmajā un otrajā spēlē pārliecinoši tika pieveiktas Kokneses I.Gaiša un Jaunjelgavas vidusskolu komandas.
Spēlē par 1. vietu sīvā cīņā pret Aizkraukles novada ģimnāzijas komandu ar rezultātu 34:33 tika izcīnīta uzvara.

Komandā spēlēja Edgars Arnītis, Krišs Knodze, Mārcis Rūtiņš, Dagnis Stučka, Juris Kokarevičs, Henrijs Knodze, Kristaps Blitsons, Mareks Zenfs, Edvīns Dravnieks, Kalvis Ozoliņš.

“Mana Latvija”

Apvienotā kārtības un vides ministrija novembrī klasēs izsludināja plakātu konkursu saistībā ar valsts svētkiem „Mana Latvija”.

Klasēm bija jāizveido plakāti, kuros viņu kolektīvs bija jāsaista kādā interesantā un radošā saistībā ar Latviju.Katra klase saņēma norādes, kas konkrēti plakātā jāatēlo, kādam tam jābūt un kad šis darbs būtu jāpaveic.

Dažas klases bija ļoti čaklas un liels prieks par viņām, tomēr dažas klases pamatīgi slinkoja un beigu beigās darbus tā arī neizgatavoja.

Visi gatavie darbi bija ļoti jauki un interesanti. Bija patīkami doties tos apskatīt un vērtēt.

Pēc pamatīgas rezultātu apkopošanas ar prieku varam apsveikt 1.b klasi, kuras plakāts ieņēma godpilno pirmo vietu!
Ne mazāk interesanti bija arī 12.b, 2.a, 3.a, 7.b, 8.a un 11.b plakāti.

Izsakām lielu pateicību visiem skolotājiem, kuri arī aktīvi iesaistījās šajā konkursā, kā arī paldies pārējām klasēm, kuras centās un izveidoja plakātus. Ceram, ka nākamajos konkursos piedalīsies arī pārējās klases un tikpat aktīvi tās, kuras ir jau piedalījušās!

25. novembrī – vecāku diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

Visas dienas garumā vecāki tiek aicināti piedalīties mācību procesā, apmeklējot mācību stundas.

17.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Pieejamo skolotāju saraksts

Soli tuvāk zaļajam karogam

Izvērtēts republikāniskais Ekoskolu programmas apguves konkurss. Noslēguma pasākumā Rīgā, Vides ministrijā, piedalījāmies mēs abi (Jogita un Sandis) un ekopulciņa vadītāja skolotāja Biruta Irēna Osīte.

Bija patiess saviļņojums, kad Sandis no Vides ministra Raimonda Vējoņa rokām saņēma Zaļo diplomu. Tādu par iepriekšējā mācību gada darbu saņēma 29 skolas, savukārt 42 skolas – Zaļo karogu, kas ir augstākais Ekoskolu darba rādītājs.

Par gūtajiem iespaidiem mēs abi dalījāmies šī mācību gada pirmajā ekopadomes sēdē. Tās laikā tika veiktas izmaiņas skolas vides vērtējumā, Vides kodeksā, ievēlēta ekopadome.

Par šī gada darba tēmu izvirzījām –„Ekoskolas vide un apkārtne”. Šī tēma mums būs šobrīd pēc jaunbūves – sporta zāles uzcelšanas īpaši aktuāla pavasarī, sakopjot savas skolas apkārtni.

Par ekopadomes koordinatori ievēlējām skolotāju B.I.Osīti, vietniekiem – Kalvi Krūzi (7.kl.) un Rūdi Eiduku (9.kl.).

Lai mums visiem veicas!

Jogita Kiseļeva (7.kl.)

Fotogrāfs: Sandis Vīksna (6.kl.)

Mūsu skolas skolēnu radošie darbi grāmatā

Bibliotekāre Silga Stučka

2010.gada augustā tika izsludināts projekta „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” konkurss „Raibi ziedi vainagā”. Viens no konkursa mērķiem bija rosināt skolēnus attīstīt un pilnveidot savas jaunrades spējas. Konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni: Dīna Zariņa, Baiba Vaivade, Dace Langenfelde, Mārtiņš Zemturis un Aleksandrs Krasutins. Visu konkursantu iesniegtie darbi ir iekļauti projekta ietvaros izdotajā grāmatā „Es piedzimu laikā”, kas sagatavota sadarbībā ar Latviešu valodas skolotāju asociāciju, ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Baibas un Mārtiņa talants tika ļoti atzinīgi novērtēts, tādēļ viņi savas radošās prasmes mākslas un valodu skolotāju vadībā varēja pilnveidot radošajās darbnīcās viesu namā „Zaķi” Ķeguma novadā.

2010. gada 19. novembrī Aizkraukles mākslas skolā notika grāmatas atvēršanas svētki, un pateicībā par konkursa atbalstu mūsu skolas bibliotēka saņēma šo grāmatu. Prieks par mūsu talantīgajiem skolēniem, kuru radošais devums papildina skaisto izdevumu.

Aicinu skolas bibliotēkā iepazīties ar grāmatu „Es piedzimu laikā”.

Tēvzemes nedēļa ģimnāzijas filiālē Odzienā

Kā katru gadu mūsu skolā, gatavojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, notika Tēvzemes nedēļa, kuru kopīgi ar saviem skolēniem – vēsturniekiem izplānoja un vadīja skolotāja Biruta Irēna Osīte. Šīs nedēļas pasākumos varēja piedalīties ikviens 5. – 9.klašu skolēns.

Galvenie pasākumi bija –
• Olimpiāde vēsturē 5. – 9.klasēm.
• Eseju konkurss un fotogrāfiju izstāde „Attēls stāsta.”
• Zīmējumu konkurss „Ko, Latvija, Tev varu dot.”
• Skolas gidu konkurss
• Vēstures mācību līdzekļu izstāde
• Tikšanās ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedru, Pļaviņu vidusskolas 1960.gada absolventu, dabas pētnieku Jāni Brikmani un zemessardzes 55.kājnieku bataljona zemessargu vietalvieti Uldi Eiduku.
• Sacensības „Skolas spēkavīrs” notika sporta skolotāja I.Eiduka vadībā.
• Svinīgā līnija skolā un ziedu nolikšana Vietalvas kapos uz Lāčplēša ordeņa kavalieru kapu kopiņām 11. novembrī.
• Svētku koncerts un konkursu uzvarētāju apbalvošana 17.novembrī.

Vēstures olimpiādē zinošākie izrādījās devītie – R. Eiduks, D. Kiseļeva un A. Zirjanova. Ar savām esejām par tēmu „Fotogrāfija stāsta” noslēguma pasākumā interesanti klausītājus aizrāva R.Eiduks.R.Kvēps,J.Kiseļeva,K.Krūze,K.Dūmiņa, I.Kvēpa, R. Eiduks, D. Kiseļeva un M.Lazdiņa.

Aŗī zīmējumu konkursā bija daudz atzīstamu un nopietnu darbu. Labākie zīmētāji ir J.Kiseļeva, K.Krūze, D.Pačkovs, E.Mahlineca, D.Kiseļeva, U.Lipsis, M.Lazdiņa, A.Zirjanova, L.Ozoliņa, R.Tols, J.Turincevs, S.Adamoviča.

Gidu konkursā nepārspējama bija D.Kiseļeva.

Dižākie stiprinieki – spēkavīri skolā ir E.Avotiņš, D.Kartamiševs, R.Liepiņš un R.Eiduks.
Izvērtējot visus sasniegumus, tika noskaidrots labākais vēsturnieks katrā klasē, taču Skolas labākais vēsturnieks – 2010 tika nominēts 9.klases skolnieks Rūdis Eiduks. Kaut gan 5. klase vēl vēsturi nemācās, viņi konkursu kopvērtējumā ieguva 2. vietu aiz devītajiem! Par to īpašs prieks!

Nedēļa nebūtu izvērsusies tik interesanta un aizraujoša, ja šo pasākumu vērtēšanā un atbalstīšanā neiesaistītos arī visi mūsu skolas skolotāji. Paldies viņiem!

9.klases skolniece Dagnija Kiseļeva

Nedēļas darba plāns, 22.-26. novembris

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 22.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (9.a un 9.b) 215.kabinetā

Otrdiena, 23. novembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK 209.kab.
Skolas filiāles Odzienā 8.-9.klašu skolēnu tikšanās ar jauniešu centra „Ideja” pārstāvjiem

Trešdiena, 24.novembris
15.15 Firmas BBT rīkotā Smart programmatūras apmācība darbā ar interaktīvo tāfeli skolotājiem (līdzi jāņem portatīvie datori)
Finālsacensības basketbolā jauniešiem un jaunietēm (Agrupa) Aizkrauklē

Ceturtdiena, 25. novembris
Vecāku diena Pļaviņu novada ģimnāzijā – visas dienas garumā vecāki tiek aicināti piedalīties mācību procesā, apmeklējot mācību stundas
17.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
0. un 8. stundā pulciņa “Jaunie mākslinieki” atklātās nodarbības interesentiem “Adventes vainaga veidošana” 204.kab.
Konference “Visaptverošā kvalitātes vadība: 21. gadsimta nepieciešamība panākumiem un izaugsmei” Rīgā (V.Samohins, I.Seipule)

Piektdiena, 26. novembris
Sadarbības novadu skolēnu līdzpārvaldes dienas Pļaviņu novada ģimnāzijā
Nodarbība “Skolas vide Adventes laikā” kopā ar absolventi I.Nadļonoku ģimnāzijas filiālē Odziena
Rotaļu pēcpusdiena Skolas filiālē Odzienā sākumskolas skolēniem
Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts „Tik tev, Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” darbu iesniegšana
Vācu valodas skolotāju asociācijas sanāksme Rīgā (I.Seipule)

Sestdiena, 27. novembris
Sadarbības novadu skolēnu līdzpārvaldes dienas Pļaviņu novada ģimnāzijā
Vācu valodas skolotāju asociācijas sanāksme Rīgā (I.Seipule)

22.-26.11. Skolas florbola turnīrs

Konkursā “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā”

G. Lazda, konkursa “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā” vērtēšanas komisijas pārstāve

Pļaviņu novada dome sadarbībā ar Dabas un vides aizsardzības komisiju rīkoja konkursu “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā 2010. gadā”, kurā nominācijā “Pašvaldības iestādes un uzņēmumi” 1. vietu ieguva Pļaviņu novada ģimnāzija. Un pelnīti. Gar skolu var braukt vai iet pa 3 ielām – Atvaru, Daugavas un Raiņa ielu-, un, lai pa kuru ielu brauktu, no visām pusēm ir patīkami paskatīties uz skolas apkārtni. Teritorija ap ģimnāziju arvien ir sakopta un kārtīga.

Balvā ģimnāzija saņēma plāksni, ko piestiprināt pie ģimnāzijas, un dāvanu karti, ar kuru iegādāties dažādus stādus vai sēklas 100 Ls apmērā Latvijas Valsts mežu kokaudzētavās.

Mūsu kolēģiem – Pļaviņu novada atzinības raksts

Direktors Vladimirs Samohins

Ir saņemta patīkama ziņa, ka Pļaviņu novada dome 2010. gada 28. oktobra novada domes sēdē ir nolēmusi apstiprināt manis ģimnāzijas vārdā izvirzītos kandidātus un apbalvot ar Pļaviņu novada atzinības rakstu: