Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā

Šobrīd ir grūti pat iedomāties, ka pirms vairākiem gadu desmitiem brīvība un neatkarība Latvijā šķita tāli, pat neaizsniedzami ideāli. Vairākām paaudzēm Latvijā iespēja godināt Latvijas proklamēšanas dienu bija liegta. Par šo datumu nedrīkstēja runāt publiski, tā nozīme tika noklusēta, slēpta vai mērķtiecīgi izkropļota. Svešās varas centās iestāstīt, ka brīvība un neatkarība ir kaitīgas un nesīs tikai postu.

Mēs visi kopā esam spējuši atbrīvoties no šiem izdomājumiem un varam ar pilnu atbildību atzīmēt, svinēt un lepoties ar Latvijas valsti, ar Latvijas valsts neatkarību!

Sveicu Pļaviņu novada ģimnāzijas kolēģus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu vecākus un visus skolas draugus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā!

Īpaši sveicu tos kolēģus, kuri saņems Pļaviņu novada ģimnāzijas Atzinības rakstus:

Direktors Vladimirs Samohins

Karjeras konsultante mūsu skolā

A.Lasmane
D.Valdemāre

Pirmdien, 15. novembrī, mūsu skolā bija ieradusies karjeras konsultante Ina Ciematniece. Ina viesojās pie vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēniem, lai palīdzētu viņiem saprast savas ieceres nākotnes profesijas izvēlē. Vairums skolēnu atzina, ka kļuvuši pārliecinātāki par īstās profesijas izvēli, citiem tik raiti vis neveicās, taču, neskatoties uz to, visi guva pozitīvas emocijas un, iespējams, atklāja sevī ko jaunu, par ko iepriekš pat nebija domājuši.

Karjeras konsultante katrai klasei varēja veltīt tikai vienu mācību stundu. Taču, lai nepaliktu neskaidrības, Ina mums atstāja savu vizītkarti ar kontakttālruni un e – pastu. Pēc vizītkartēm var jautāt skolotājai Armandai Lasmanei vai 11.b klases skolniecei Diānai Valdemārei.

Cerams, ka šī īsā konsultācija palīdzēs mūsu vidusskolēniem izvēlēties pareizo nākotnes ceļu!

Ierindas skate bildēs

Nedēļas darba plāns, 15.-19. novembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 15.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.b un 9.a) 215.kabinetā
1.mācību stundas laikā, 104.kab., skolas olimpiāde vācu valodā 10. – 12.klasei
11.ab, 12.ab klašu tikšanās ar VNA Aizkraukles filiāles karjeras konsultanti I. Ciematnieci
8.mācību stundas laikā 201.kabinetā skolas olimpiāde bioloģijā 8., 9., 11., 12.klasēm
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolēnu sporta spēļu zonu sacensības basketbolā jauniešiem (A grupa) Koknesē

Otrdiena, 16. novembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
10.50 MP sanāksme 104.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 – 17.00 Interaktīvās tāfeles SMART programmatūras lietošanas apmācība skolotājiem grupās (līdzi jāņem portatīvie datori)
310.kab. – vada I.Bicāla (svešvalodu MK)
201.kab. – vada E.Valdberga (latviešu valodas un literatūras MK)
118.kab. – vada S.Fišmeistare (sākumskolas MK)
213.kab. – vada I.Ņikiforova (matemātikas skolotāji)
13.kab. – vada A.Lazda (Vizuālās mākslas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju MK, Vēstures, sociālo zinību un sporta MK, M.Siliņš, V.Kuzmovs)
15.15 – 17.00 skolas Odzienas filiāles skolotāju apmācība elektronisko dokumentu noformēšanā, e–pasta lietošanā 14.kab.; interaktīvās tāfeles iespējas 214.kab.

Trešdiena, 17.novembris
Mācību stundu garums 30 minūtes
11.45 Svinīgs pasākums 1.–4.klašu skolēniem, veltīts LR 92 gadu jubilejai
13.00 Svinīgs pasākums 5.–12.klašu skolēniem, veltīts LR 92 gadu jubilejai
LR gadadienai veltīts koncerts „Ko, Latvija, Tev varu dot?” un Tēvzemes nedēļas uzvarētāju apbalvošana skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 18. novembris
Brīvs

Piektdiena, 19. novembris
Brīvs

9.–20.11. Sociālo zinību MK nedēļa „Mans Latvijas stāsts”
11.–16.11. 6. – 7. klases – radošā darbnīca „ Sveiciens Latvijai svētkos”

25.11. Vecāku diena skolā – vecākiem ir iespēja piedalīties mācību procesā visas dienas garumā, un no plkst. 17.00 – 19.00 vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Mārtiņdienas Zaļais tirdziņš ģimnāzijas filiālē Odzienā

A. Zaharovska

Trešdien, 10. novembrī, Tēvzemes nedēļas ietvaros skolas filiālē Odzienā darbojās Zaļais tirdziņš. Katrā starpbrīdī tirdziņā netrūka ne pārdevēju, ne pircēju.Te varēja iegādāties gan dažādus lauku labumus – pašceptus gardumus, rudens augļus un dārzeņus, gan arī jau vasarā savāktas un sagatavotas tējas ziemas aukstajam laikam.

Viszaļākās tirgotājas tituls aizklātas balsošanas rezultātā tika piešķirts 5. klases skolniecei Megijai Lazdiņai. Viņa tirgoja ne tikai smaržīgās „Spēka tējas”, bet arī saaukstēšanās slimību profilaksei speciāli sagatavoto „Ingvermedu”.

Interesanti savu tirdzniecības vietu bija noformējusi 2.klases skolniece Līva Čepule. Viņa prata rīkoties arī ar savu rotaļu kases aparātu.

Tirgus dienas beigās jauki bija klausīties priecīgo tirgotāju sarunās par iegūto dienas peļņu. Izrādās, ka mūsu skolēni jau vasarā lasījuši gan ogas, gan sēnes un pārdevuši pagasta cilvēkiem, tā gūstot naudas līdzekļus mācību piederumu iegādei.

Ierindas skatē

Ceturtdien, 11. novembrī, nu jau otro gadu ģimnāzijā notika 9.-12.klašu skolēnu Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate, kurā skolēni savu soļot, dziedāt un komandēt prasmi demonstrēja vairākām militārām personām, vietēja mēroga amatpersonām un sporta skolotājam Jānim Eidukam, kuram klašu sagatavošanā vislielākie nopelni.

Visas vidusskolas klases gatavojās un cītīgi mācījās soļot, katra ar savu tempu un aizrautību. Lielākajā daļā skolēnu varēja just arī pirmsskates drudzi un uztraukumu, bet, neskatoties uz to, visi parādīja labus rezultātus, un tāpēc mums ir, ar ko lepoties.

Pēc žūrijas vērtējuma:
1. vietu ieguva 12.b klase, kura ar savu neatlaidību ieguva arī kausu.
2. vietu ieguva 12.a klase, kuras komandieris – Juris Matuks – tika novērtēts visaugstāk.
3. vietu ieguva 11.b klase ar ļoti labiem rezultātiem visās disciplīnās.

Lasīt vairāk

“Alises” dienas bibliotēkā

Informācijai – sakarā ar bibliotēku informācijas sistēmas “Skolu Alise” ieviešanu Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēka ceturdienās apmeklētājiem slēgta.

Rudens pasākums sākumskolai

Piektdien, 5.novembrī, plkst. 13:00 sākās Rudens pasākums sākumskolai. To vadīja Diāna Valdemāre un Jānis Upmalis.

Šajos svētkos piedalījās visas sākumskolas klases. Svinību zālē notika dažādi pārbaudījumi un aktivitātes, lai pārbaudītu sākumskolēnu zināšanas par Mārtiņdienu.

Vēlāk tika lasītas pasakas un bērni mēģināja iejusties pasaku varoņu tēlos. Bija arī jāveic dažādi uzdevumi – jāsalasa izbērtie kastaņi, jālec ar maisiem un citi.

Pēc pasākuma notika rudens tirdziņš, kurā bērni varēja iegādāties paštaisītas lietas.

Prieks par to, ka sākumskolēniem šis pasākums šķita interesants.

Nedēļas darba plāns, 8.-13. novembris

Skolā dežūrē 12.b klase

Pirmdiena, 8.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (10.b un 12.b) 215.kabinetā
10.50 9.-12.klašu audzinātāju sanāksme par ierindas skati 14.kab.

Otrdiena, 9. novembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Ierindas skates ģenerālmēģinājums sporta zālē (12.00 – 9.a klase; 12.10 – 9.b klase; 12.30 – 10.a klase; 12.40 – 10.b klase)
15.15 Ierindas skates ģenerālmēģinājums sporta zālē (15.15 – 11.a klase; 15.25 – 11.b klase; 15.35 – 12.a klase; 15.45 – 12.b klase)
Seminārs republikas skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā

Trešdiena, 10.novembris
10.50 Administrācijas sanāksme 110.kab. – piedalās karjeras koordinators
Mārtiņdienas zaļais tirdziņš skolas filiālē Odzienā
Fotoizstāde „Attēls stāsta…” skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 11. novembris
1.mācību stundas laikā „Dzimtenes stunda” 1.-8.klasēm klašu kabinetos, 9.-12.klasēm svinību zālē
13.00 Ierindas skates 9.-12.klašu skolēniem
5., 6. klasēm radošā darbnīca „Sveiciens Lāčplēša dienas svētkos”
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai skolas filiālē Odzienā
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa karavīru kapiem Vietalvā
Gidu konkurss „Mūsu skolas vēsture” skolas filiālē Odzienā
Sporta sacensības „Skolas spēkavīrs” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 12. novembris
Izstāde „Mani mācību līdzekļi vēsturē” skolas filiālē Odzienā
Tikšanās „Sargā savu Tēvuzemi!” skolas filiālē Odzienā (ar 55. Zemgales zemessargu bataljona pārstāvjiem, ar Latvijas karavīru biedrības biedru, Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventu J. Brikmani)

Sestdiena, 13. novembris
Darba diena, tiek atstrādāta piektdiena, 19.novembris

1.-12.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai
9.-20.11. Sociālo zinību MK nedēļa „Mans Latvijas stāsts”
9.-12.11. „Vai tu pazīsti Pļaviņu novadu?” pamatskolai

Skolēnu līdzpārvaldē – jauns sporta ministrs

A. Lukss, skolēnu līdzpārvaldes prezidente

Otrdien, 2.novembrī, notika skolēnu parlamenta sanāksme, kurā ar 24 balsīm (vienbalsīgi) tika ievēlēts sporta ministrs – Edgars Arnītis.
Apsveicam ar jauno amatu!