Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Tēvzemes nedēļa ģimnāzijas filiālē Odzienā

Kā katru gadu mūsu skolā, gatavojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai, notika Tēvzemes nedēļa, kuru kopīgi ar saviem skolēniem – vēsturniekiem izplānoja un vadīja skolotāja Biruta Irēna Osīte. Šīs nedēļas pasākumos varēja piedalīties ikviens 5. – 9.klašu skolēns.

Galvenie pasākumi bija –
• Olimpiāde vēsturē 5. – 9.klasēm.
• Eseju konkurss un fotogrāfiju izstāde „Attēls stāsta.”
• Zīmējumu konkurss „Ko, Latvija, Tev varu dot.”
• Skolas gidu konkurss
• Vēstures mācību līdzekļu izstāde
• Tikšanās ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedru, Pļaviņu vidusskolas 1960.gada absolventu, dabas pētnieku Jāni Brikmani un zemessardzes 55.kājnieku bataljona zemessargu vietalvieti Uldi Eiduku.
• Sacensības „Skolas spēkavīrs” notika sporta skolotāja I.Eiduka vadībā.
• Svinīgā līnija skolā un ziedu nolikšana Vietalvas kapos uz Lāčplēša ordeņa kavalieru kapu kopiņām 11. novembrī.
• Svētku koncerts un konkursu uzvarētāju apbalvošana 17.novembrī.

Vēstures olimpiādē zinošākie izrādījās devītie – R. Eiduks, D. Kiseļeva un A. Zirjanova. Ar savām esejām par tēmu „Fotogrāfija stāsta” noslēguma pasākumā interesanti klausītājus aizrāva R.Eiduks.R.Kvēps,J.Kiseļeva,K.Krūze,K.Dūmiņa, I.Kvēpa, R. Eiduks, D. Kiseļeva un M.Lazdiņa.

Aŗī zīmējumu konkursā bija daudz atzīstamu un nopietnu darbu. Labākie zīmētāji ir J.Kiseļeva, K.Krūze, D.Pačkovs, E.Mahlineca, D.Kiseļeva, U.Lipsis, M.Lazdiņa, A.Zirjanova, L.Ozoliņa, R.Tols, J.Turincevs, S.Adamoviča.

Gidu konkursā nepārspējama bija D.Kiseļeva.

Dižākie stiprinieki – spēkavīri skolā ir E.Avotiņš, D.Kartamiševs, R.Liepiņš un R.Eiduks.
Izvērtējot visus sasniegumus, tika noskaidrots labākais vēsturnieks katrā klasē, taču Skolas labākais vēsturnieks – 2010 tika nominēts 9.klases skolnieks Rūdis Eiduks. Kaut gan 5. klase vēl vēsturi nemācās, viņi konkursu kopvērtējumā ieguva 2. vietu aiz devītajiem! Par to īpašs prieks!

Nedēļa nebūtu izvērsusies tik interesanta un aizraujoša, ja šo pasākumu vērtēšanā un atbalstīšanā neiesaistītos arī visi mūsu skolas skolotāji. Paldies viņiem!

9.klases skolniece Dagnija Kiseļeva

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu