Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

ZZ Čempionāta 11. fināls Jūrmalā

zz27.maijā 5.b, 7.b, 8.a un 9.a devās uz Jūrmalu, lai pārstāvētu Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdu ZZ Čempionāta finālā. Mūsu sajūtas atkal bija nedaudz satrauktas, bet ļoti priecīgas, jo ilgi gaidītais fināls bija klāt. Vislielāko prieku mums sagādāja pati jūra, dažam tā bija pirmā reize ieraudzīt, sajust un sasmaržot jūras burvīgumu. Diena piepildījās ar dažādām interesantām aktivitātēm, izmantojot jūras auksto ūdeni, pārvarot dažādus šķēršļus, rāpjoties pa alpīnisma sienu un spēlējot atraktīvas komandu spēles. Tas viss atkal prasīja klases saliedētu darbu un attapību. Klase ar nepacietību gaidīja iespēju tikties ar “Youtube” zvaigznēm un saņemt viņu autogrāfus. Dienas noslēgumā sekoja Carnival Youth grupas koncerts un apbalvošana. Lai gan godalgotas vietas nesaņēmām, tomēr, esam priecīgi par savu dalību finālā un gūto pieredzi.

Paldies sakām direktora p.i. Ilzei Luksai par transporta nodrošināšanu, skolotājai Mārītei Skrabutenai, Danija, Ievas, Kristas, Linarda un Unas vecākiem par atbalstu, uzmundrinājumu, padomu un pacietību un Unas vecākiem par mūsu krāšņo tērpu sarūpēšanu.

Esam gandarīti par savu darbu un veikumu šajā mācību gadā, varam baudīt vasaras sauli un priekus. Vēlam visiem saulainu, patīkamu vasaru, krāt jaunus spēkus un nākošajā mācību gadā uzdrošināties pievienoties dalībai šajā aizraujošajā pasākumā!

                                                                5.b klases skolnieks Aksels Leitlants un audzinātāja Ineta Bicāla

Akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”.

RV-1200px-7599 (1) (Copy)Mēs, četras 10.klases skolnieces, Violeta Adamoviča, Annija Bērziņa, Elīza Klaucāne, Anete Bite, un klases audzinātāja Iveta Krastiņa, šī gada 12.maijā piedalījāmies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā akcijā “Mantojuma stāsts - mans stāsts, tavs stāsts”.

2017. gada 6. decembrī aprit 20 gadi kopš Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, tāpēc tika organizēts šis seminārs – fotoekskursija, kuras laikā mēs iepazināmies ar dažādām vēsturiskām vietām un uzņēmām fotogrāfijas, lai vēlāk tās pārveidotu un veidotu kolāžas. Uzdevums bija uzņemt fotogrāfijas, kurās ir  atspoguļots kultūras mantojums – vietas, pieminekļi, tradīcijas, un fotogrāfiju autori, vai kāda no autora ķermeņa daļām, piemēram, seja vai roka.

Izmantojot seminārā gūto pieredzi un pieejamos tehnoloģiju rīkus, no uzņemtajām fotogrāfijām veidosim kolāžu un  piedalīsimies konkursā.

 Interesentus aicinām mums pievienoties!

Vairāk informācijas www.darini.lv

10.klases skolniece Violeta Adamoviča

RV-1200px-7665 (Copy) DSC_0101 (Copy) DSC_0029 (Copy)

Darba plāns 29. maijs – 2. jūnijs

Pirmdiena, 29.maijs
Līdz 12.00 vērtējumu izlikšana 1. – 8., 10., 11.kl.
Līdz 12.00 pedagogu individuālo darba grafiku iesniegšana kancelejā
5.b klases pasākums 310.kab.
8.a klases pasākums 306.kab.
1.b un 2.b klases mācību ekskursija
5.a klases mācību ekskursija
6.a un 6.b klases mācību ekskursija
7.a klases pārgājiens
7.b klases mācību ekskursija
8.b klases velopārgājiens
10. klases pārgājiens
11. klases pārgājiens
Skolu psihologu MA seminārs Jēkabpilī (Dz. Vanaga)
 
Otrdiena, 30.maijs
8.00 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
9.00 Sporta diena
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 107., 201., 104.kab., darba vadītāji I.Briede, E.Valdberga, R.Jakovļeva
14.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
MK sanāksmes
3.b klases pārgājiens
 
Trešdiena, 31.maijs
9.00 Mācību gada noslēguma līnija
10.00 Audzināšanas stunda un liecību izsniegšana 5. – 8., 10., 11.kl.
10.00 Pavasara svētki 1. – 4.kl. svinību zālē
 
Ceturtdiena, 1.jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vēsturē 12.klasei vērtēšana Rīgā (I.Krastiņa)
 
Piektdiena, 2.jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. G.Balodis
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vēsturē 12.klasei vērtēšana Rīgā (I.Krastiņa)
 
29.05. – 2.06. Mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
 

Pļaviņu novada jaunsargu vienības šaušanā ar mazkalibra ieročiem – 2017. noskaidroti uzvarētāji

Jaunākā grupa meitenes:

Vieta Vārds, uzvārds Punkti kopā
1. Tīna Rudbārža 128
2. Madara Smirnova 120
3. Luīza Jakovļeva 103

Jaunākā grupa zēni:

Vieta Vārds, uzvārds Punkti kopā
1. Ralfs Striķis 130
2./3. Danijs Isaks 122
2./3. Maksims Rjazancevs 122

Vecākā grupa meitenes:

Vieta Vārds, uzvārds Punkti kopā
1. Alīna Kačkāne 176
2. Agate Mežmale 170
3. Samanta Seliverstova 160

Vecākā grupa zēni:

Vieta Vārds, uzvārds Punkti kopā
1. Aivars Skābarnieks 171
2. Igors Babaks 170
3. Kristaps Ostrovskis 161

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Pļaviņu novada jaunsargu instruktors I. Kravalis

GRĀMATU NODOŠANAS LAIKI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ 2016./2017. mācību gada noslēgumā

24.maijs

7.45-8.40

starpbrīži

13.00-17.30

25. maijs

7.45-8.40

starpbrīži

13.00-16.00

26. maijs

7.45-8.40

starpbrīži

13.00-16.00

29.maijs

7.45-9.30

30. maijs

7.45-9.30

12.00-16.00

31.maijs

7.45-8.30

11.00-16.00

1.jūnijs

8.00-16.00

2.jūnijs

8.00-16.00

Izmaiņas 23.maijā

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
3. 2.b Matemātika (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.
3. 1.b Matemātika 117.kab.
4. 3.b Matemātika 118.kab.
4. 2.b Latviešu valoda (vada sk. G.Balodis) 116.kab.
5. 2.b Ētika (vada sk. K.Balode) 116.kab.
5. 4.a Literatūra 103.kab.

5.-12.klase
1. 8.b Latviešu valoda 312.kab.
1. 5.a Sociālās zinības 216.kab.
2. 5.a Matemātika 213.kab.
2. 8.a Matemātika 212.kab.
2. 8.b Bioloģija 201.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 7.a Latvijas vēsture 216.kab.
3. 10. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
4. 10. Latviešu valoda 316.kab.
4. 6.b Dabaszinības 107.kab.
6. 6.a Angļu valoda 310.kab.
6. 11. Vizuālā māksla 204.kab.
7. 6.a Pasaules vēsture 215.kab.

Izmaiņas pirmdien, 22.05.2017.

1.-4.klase
1. 2.b Matemātika (vada sk. S.Fišmeistare) 116.kab.
3. 2.b Latviešu valoda (vada sk.I.Lazda) 116.kab.
4. 2.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk.I.Baginska) 116.kab.
5. 2.b Audzināšanas st. (vada sk.S.Fjodorova) 116.kab.

5.-12.klase

10.00 – 10.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 1.daļa 213.kab.
11.00 – 13.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 2., 3., 4.daļa 20.kab. I grupai
14.00 – 16.45 Eksāmens informātikā 11.klasei 2., 3., 4.daļa 20.kab. II grupai

Darba plāns 22. – 26. maijs

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 22.maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 213.kab.(vada I.Ņikiforova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 1.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
No plkst.14.00 2., 3., 4.daļa 2.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
Darbu iesniegšana konkursam „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”
 
Otrdiena, 23.maijs
Latvijas un pasaules vēstures CE 12.klasei Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā (izbraukšana no skolas 8.45)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 11., 12.kl. audzinātāju sanāksme 209.kab.
14.30 Nodarbība – pasākums “Kopā ar kristīgā pulciņa draugiem” 314.kab.
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensībās vieglatlētikā 2006.g. dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm
 
Trešdiena, 24.maijs
Eksāmens svešvalodās 9.klasei: 10.00 (ierašanās 9.45) – 12.00/12.55 (ar atbalsta pasākumiem) – rakstu daļa, 201., 104., 107., 25. kab., darba vad. A.Bērziņa, R.Jakovļeva, V.Mičule, I.Krastiņa;
no 13.00 – mutvārdu daļa 315., 313.kab., intervētāji V. Mičule, A. Bērziņa, T. Starčenko, vērtētāji I.Bicāla, R.Jakovļeva
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” darbnīca JAUNIEŠI PRET KORUPCIJU 10., 11.kl. skolēniem svinību zālē
12.20 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu – pārvēlēšanu sapulce svinību zālē (piedalās parlamenta deputāti, skolēnu pašpārvaldes ministri
Pēdējā ieskaišu diena 1.- 8., 10., 11. kl. skolēniem
 
Ceturtdiena, 25.maijs
Bioloģijas CE 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas 9.00)
12.20 Pļaviņu novada ģimnāzijas SMU noslēguma pasākums
4.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 26.maijs
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skatuves runas un teātra pulciņa luga 1. – 4. kl. skolēniem
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
18.00 Interešu izglītības kolektīvu koncerts Klintaines pagasta estrādē
 
22. – 26.05. Tematiska izstāde “Lasīt – tas joprojām ir stilīgi!”
22. – 26.05. Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības nedēļa
22. – 28.05. UNESCO Mākslas izglītības nedēļa
27.05. “ZZ čempionāta 2017” fināls Jūrmalā (piedalās 5.b, 8.a, 9.a kl.)
28. – 29.05. 7.b klases mācību ekskursija

No veca jauns!

Kā zināms, priekšmeti un mēbeles, pat ļoti mīļi, ar laiku nolietojas,  nosmērējas  un kļūst ne pārāk izskatīgi, līdz ar to prasās pēc nomaiņas. Ir lietas, kas tik apnikušas, ka nav žēl no tām šķirties, taču ko darīt, ja vecā mēbele ir vēl izmantojama? Nu protams- atjaunot! Izdarīt to var pavisam vienkārši un  paveikt to ir pa spēkam jebkuram no mums. Jo mazāk mēs patērējam un apgūstam iemaņas no veca radīt jaunu,  jo mazāk tiek tērēti  dabas resursi. Gadījies lieks grābeklis? Apgriez to otrādi – ar zariem uz augšu, piestiprini pie sienas –  būs drēbju pakaramais. Spainis vai vecs alumīnija katls var kļūt par jaunas puķudobes vietu, bet no  pudeļu korķīšiem, tos salokot, izgatavojamas modernas kaklarotas vai rokassprādzes. Kustība „Draudzīga skola” aicina novērtēt  pirmo pārtapušo un nepieciešamo mēbeli skolas gaiteņos-  koka krēslus. Paldies par sadarbību mājturības skolotājam Guntim un puišiem –meistariem. Lai laba sēdēšana! Kas būs nākamais uzlabojamais objekts? Padomā un iesaki!

20170518_114054 20170518_114047 20170518_114114 20170518_114105

Katrs pats sava amata kalējs!

karjeraNo š.g. 19. maija aicinām apmeklēt Atvērto durvju dienas, lai uzzinātu par studiju iespējām Latvijas Universitātes Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmās Rīgā un 8 filiālēs visā Latvijā.

Tas ir izaicinājums studētgribētājiem būt klāt pārvērtību laikā, kad dzīvē īstenojas teiciens – sena dziesma jaunās skaņās – RPIVA studiju programmas, kas ir bagātas ar vēsturiskām tradīcijām, teorētisko un praktisko ieguldījumu, modernas, mūsdienīgi orientētas, šogad iegūst jaunu attīstības dimensiju Latvijas Universitātē.

Uzņemšanā šajās programmās tiek saglabātas arī līdzšinējās RPIVA studiju maksas.

Tā ir iespēja studēt – Rīgā vai kādā no 8 filiālēm Latvijas novados un iegūt Latvijas Universitātes diplomu!

Kurzemē – Kuldīgā, Tukumā, Ventspilī;

Vidzemē – Alūksnē, Cēsīs un Madonā;

Zemgalē – Bauskā un Jēkabpilī.

Studiju programmas piedāvā plašas iespējas iegūt augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, vadības un uzņēmējdarbības jomās, sākot ar pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības studiju programmām, profesionālā bakalaura līdz maģistra un doktora studiju programmām. Ir iespēja izvēlēties pilna, nepilna laika studijas, kā arī tālmācību pedagoģijas jomā (tālmācību nodrošinasadarbībā ar Liepājas Universitāti).

RPIVA studiju programmu mācībspēkiem ir bagāta praktiskā darba pieredze – viņi ir skolu vadītāji, metodiķi, izglītības un zinātnes eksperti, mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autori.

Atvērto durvju dienās notiks tikšanās ar RPIVA studiju programmu vadītājiem, mācībspēkiem, filiāļu vadītājiem, Latvijas Universitātes un Studentu parlamentu pārstāvjiem.

Ja Tevi interesē pedagoģija, psiholoģija, vadība, uzņēmējdarbība, nāc uz Atvērto durvju dienām Latvijas Universitātes Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmās Rīgā un 8 filiālēs visā Latvijā:

19. maijā – Kuldīgā; 20. maijā – Rīgā, Bauskā, Madonā, Ventspilī; 23. maijā – Alūksnē; 26. maijā – Cēsīs; 27. maijā – Jēkabpilī, Tukumā; 3. jūnijā – Madonā; 10. jūnijā – Rīgā, Cēsīs, Ventspilī; 15. jūnijā – Kuldīgā; 16. jūnijā – Tukumā.

 

Vairāk informācijas: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=uznemsana; Tālr.67808130