Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Čekpoints „ESAM EIROPĀ”

Š.g. 10. maijā mēs, politkluba dalībnieki, sarīkojām čekpointu „ESAM EIROPĀ”, kas veltīts Eiropas Savienībai. Mūsu mērķis bija iepazīstināt skolēnus no 6.-12. klasei par to, kas tad īsti ir Eiropas Savienība un pēc tam savas zināšanas pierādīt praktiski – čekpointā. Čekpointā piedalījās 7.b, 8.a, 9.a, 9.b, 10. un 12. klašu komandas 4 cilvēku sastāvā, kā arī 6.b klases skolnieks V.Apolons.

Klasēm bija jāiziet 7 kontrolpunkti, un katrā no tiem – dažādi uzdevumi. 1. kontrolpunkts – uzdevums ar sporta aktivitātēm (Kristaps Mežmalis un Gints Kapteinis), 2.kontrolpunkts – Eiropas valstu atpazīšana (Rēzija Līna Upeniece un Annija Bērziņa),  3. kontrolpunkts – „klusie telefoni” (Džesika Nikaļuka, Kristīne Činka), 4. kontrolpunkts – ES dalībvalstu atrašana kartē (Rainers Milsons  un Daniels Jerofejevs),  5. kontrolpunkts – (Rūta Vanaga , Paula Sondore),  6. kontrolpunkts – dažādu ES dalībvalstu tautas deju atpazīšana (Igors Babaks), 7. kontrolpunkts – viktorīna (Karīna Davidova un Lineta Lauva).

Komandai tika izsniegti attēli ar  kontrolpunktu atrašanās vietu, un tad katra komanda ar minūtes intervālu uzsāka dalību čekpointā. Ikvienā kontrolpunktā par pareizi izpildītiem uzdevumiem komanda saņēma papildus punktus, bet par nepareizu atbildi – 5 sekundes pie kopējā komandas čekpointa veikšanas laika.

Čekpointa laikā bija vērojama komandas saliedētība, jo katru uzdevumu komanda veica kopā, viens ar otru konsultējoties un kopīgi nonākot pie pareizajām atbildēm.

Apkopojot rezultātus nākamajā dienā apbalvojām uzvarētājus.

6.-8.klašu grupā  1. vieta – 8.a klasei ( kapteinis Aivars Skābarnieks), 2. vietu izcīnīja  7.b  klase ( kapteinis Agate Cukanova), bet 3.vietu – 6.b klases skolnieks Vilmārs Apolons. Savukārt 9.-12. klašu grupā  3. vietu izcīnīja 10. Klase ( kapteinis  Samanta Djubina), 2. vietu – 9.a klase ( kapteinis Genādijs Circins), bet 1. vietu izcīnīja 12. klases komanda ( kapteinis Diāna Bariņa). Pateicību par piedalīšanos saņēma 9.b klases komanda ( kapteinis Matīss Ķirsis).

Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri izrādīja interesi un piedalījās mūsu rīkotajā čekpointā!

Politkluba dalībniece 10.klases skolniece Rēzija Līna Upeniece

Vecāku sanāksme

Projekta “Mammadaba”" Meža ekspedīcijā ” Tomē

Mikus Briežkalns, 6.a klases skolnieks

 

2017.gada 21.aprīlī 6.a un 9.a klases devās ekspedīcijā uz mežu Ķeguma novadā Tomē. Lai gan rīts bija lietains, tas nemazināja mūsu vēlmi doties mežā. Mēs bijām priecīgi, jo varējām izbaudīt dienu ārpus skolas un uzzināt kaut ko jaunu par mežu un tajā notiekošo.

Ķeguma pusē mūs sagaidīja 2 jaukas meitenes – Anda un Renāte, kuras mums pastāstīja par plānoto ekspedīciju, tika iedotas lentītes, ko apsiet rokām, un tad devāmies mežā. Bija vairākas ekspedīcijas stacijas, kurās mūs sagaidīja dažādi uzdevumi. Kādā stacijā bija jāatpazīst lietas, kuras ir izgatavotas no koka un kuras no cita materiāla. Piemēram, ģitāra, pārslas, skaidas un dažādas citas lietas. Citās stacijās bija jāiestāda savs koks, mācīja, kā atpazīt koka vecumu, pētījām zāles krāsas dažādību, atpazīt kokus pēc mizas. Pēdējā stacijā mums stāstīja par koku izzāģēšanu, to nozīmi un ietekmi pasaulē, kā arī mācījāmies pazīt meža dzīvnieku pēdas.

Šī ekspedīcija bija ļoti izzinoša, aizraujoša un interesanta. Paldies programmas “Mammadaba” organizatoriem par doto iespēju izzināt un iepazīt meža pasauli, skolotājām Armandai un Lanai  par to, ka bija kopā ar mums šajā ekspedīcijā, mūsu vecākiem par atbalstu un mudināšanu mūs iesaistīties  Latvijas Valsts meža rīkotajās aktivitātēs un projekta koordinatorei skolā S. Fjodorovai!

Darba plāns 15. – 19. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 15.maijs
14.00 CSDD eksāmens velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai 20.kab.
 
Otrdiena, 16.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12.klasēm 201.kab., darba vadītājs I.Krastiņa
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Metodisks pasākums – domu un pieredzes apmaiņa ”Mācīties pēc eksāmena?!” Koknesē (V.Mičule)
 
Trešdiena, 17.maijs
7.55 10.klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija 215.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa) 201., 107., 315.kab. (darba vad. V.Silovs, I.Briede, V.Mičule)
12.20 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu – pārvēlēšanu sapulce svinību zālē (piedalās parlamenta deputāti, skolēnu pašpārvaldes ministri)
VUGD atvērto durvju diena (7.b klase)
 
Ceturtdiena, 18.maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa) 311., 316.kab.- intervētāji V.Rulle, L.Avotiņa, vērtētāji A.Lasmane, S.Stučka
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensībās vieglatlētikā 2002. – 2005.g. dzimušajiem zēniem un meitenēm
 
Piektdiena, 19.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.15 CE matemātikā 12.klasēm 201.kab., darba vad.L.Ivanova
CE matemātikā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Miķelsone)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. – 7.kl. skolēnu tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā junioriem” pārstāvjiem svinību zālē
13.00 Interešu izglītības pulciņa “Mazais pētnieks” atklātā nodarbība “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
17.30 Zinību svētki svinību zālē
 
15. – 19.05. Tematiska izstāde “No vecākās grāmatas līdz audiogrāmatai”
20.05. VSB konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums Rīgā (piedalās G.Kapteinis)
20.05. III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri” Valmierā (piedalās vidusskolas jauktais koris)
21.05. Ēvalda Stērstiņa dziesmu atceres pasākums Pļaviņu novada kultūras centrā (piedalās sākumskolas vokālais ansamblis, 4.-8.klašu koris)

Iespēja pieteikties stipendiju konkursam

afisa

Izglītības forums veltīts uzņēmējspējām “Izglītība visiem” nedēļas ietvaros

logo_UNESCO

No 24. līdz 30. aprīlim noritēja Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, un Latvijā tā veltīta diskusijām par inovatīvajām kompetencēm un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšanu izglītībā. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem “Izglītība visiem” nedēļas ietvaros bija izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” 26. aprīlī Valmierā, ko rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Valmieras Valsts ģimnāziju. Forumā diskutēja par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu izglītības procesā Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstināja izglītības politikas veidotājus un īstenotājus ar ASEM (Āzijas-Eiropas sadarbības tīkls) programmas „Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana” pētījuma rezultātiem un citiem nozīmīgiem pētījumiem šajā jomā.

Izglītības ekspertu forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā”, pulcēja izglītības politikas un satura veidotājus, direktorus, skolotājus, skolēnus, jauniešu pārstāvjus un uzņēmējus no visas Latvijas. Klātesot viesiem no Šveices, Vācijas, diskutēja par vidi, kas veicinātu uzņēmējspējas un mudinātu nebaidīties no kļūdām, bet gan mācīties no tām.

Arī Pļaviņu novada pārstāvji: uzņēmējs Andris Zeps, skolotāja Evita Valdberga, skolēnu mācību uzņēmumu konsultante Mārīte Skrabutena, Pļaviņu novada ģimnāzijas 10.klases skolniece Letīcija Janoviča piedalījās šajā forumā. Darbs noritēja gan pilnveidojot savas zināšanas kopīgās lekcijās, gan darbojoties spraigās diskusijās darba grupās. Gūtās atziņas stiprinās arī mūsu izpratni ceļā uz kompetenču izglītību.

 

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada ģimnāzijas

SMU konsultante Mārīte Skrabutena

ANO simulācijas spēle “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei”

logo_UNESCOPļaviņu novada ģimnāzija kopš 2015.gada ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece, kurā skolai paveras plašas iespējas piedalīties dažādos projektos un konkursos.

Jau otro gadu mūsu skolas skolēni izrādīja interesi par vienu no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) organizētajiem projektiem – ANO simulācijas spēli “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei”. Projekts tiek īstenots, lai ieinteresētu un iesaistītu jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai svarīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas ir svarīga, lai darbotos komandā. Simulācijas spēlē jaunieši, darbojoties piecās ANO komitejās un iejūtoties Ēģiptes, Ķīnas, Francijas, Vācijas, Zviedrijas, ASV u.c valstu diplomātu lomās, izstrādā rezolūcijas, kas tiek prezentētas arī simulētā Ģenerālajā asamblejā.

Šogad projektam pieteicās Antons Hermanis un Lelde Kiopa no 12. klases, kā arī Gints Kapteinis no 11. klases. Visi skolēni tika uzaicināti uz nākamo kārtu, kurā  notika cīņa par iespēju piedalīties simulācijas spēlē Ukrainā. Dalībai šajā spēlē tikām uzaicināti mēs –  Gints un Antons.

Abi ar Antonu jau pagājušajā gadā piedalījāmies šādā spēlē, kura notika Rīgā un Valmierā. Tajā pilnveidojām savu prasmi diskutēt, argumentēt, izteikt viedokli angliski, tāpēc šogad bijām drošāki, pārliecinātāki par sevi.

ANO simulācijas spēle šajā gadā norisinājās no 7. līdz 9. aprīlim Ļvovā, Ukrainā. Tajā piedalījās jaunieši no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Ukrainas, Latvijas. Tās laikā notika visdažādākās aktivitātes, kas sākās ar interesanto ukraiņu kulinārijas iepazīšanu un beidzās ar rezolūciju lasījumiem Ļvovas valdības ēkā.

Salīdzinot šo un pagājušo spēli, šogad lielāka uzmanība tika pievērsta tautas un kultūru iepazīšanai, tāpēc lielāko daļu brīvā laika mēs pavadījām runājot ar projekta dalībniekiem un iepazīstot pilsētu.

Pašam ļoti patika tas, ka dažās no komitejām tika piedāvātas krīzes situācijas, piemēram, kiberdrošības komitejā krīzes situācija bija ķīniešu hakeru uzbrukums Ņujorkas biržai, kuras kopējie zaudējumi tā uzbrukumu laikā  ir aptuveni 50 miljardi. Iepazīstotiest ar šo situāciju, mums bija jāizstrādā rīcības plāns un jāpārstāv savas valsts nostāja konkrētajā situācijā.

„Model UN piedalos otro gadu. Pagājušajā gadā tas notika Latvijā, nevis Ukrainā, un atšķirība bija ļoti jūtama. Ukrainā organizatori koncentrējās ne tikai uz pašu Apvienoto Nāciju Organizācijas stimulāciju, bet arī uz Ukrainas iepazīšanu un apskatīšanu, bija vairāk laika iepazīt citus dalībniekus un izbaudīt Ļvivu. Diemžēl pati pasākuma organizācija nebija tik augstā līmenī kā pagājušajās gadā Latvijā. Katrai reizei bija savi plusi un mīnusi, un kopumā es priecājos, ka man bija iespēja iegūt šo pieredzi, jaunus draugus, iepazīt Ļvivu un vēlreiz izspēlēt Apvienoto Nāciju Organizācijas darbību.” – saka 12. klases skolnieks Antons Hermanis.

Noteikti iesaku visiem, kuriem interesē politika, debates un ir vēlme iegūt pieredzi vai jaunus draugus, pieteikties ANO simulācijas spēlei nākamajā gadā.

Gints Kapteinis, 11. klases skolnieks

Aicinājums pieteikties konkursā

staraste
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Pilsoniskās līdzdalības diena

polit

Ekopadome aicina….

eko