Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Saldumu valstībā

15.decembra pēcpusdienā 2.a klases bērni devās saldajā ceļojumā uz „Skrīveru saldumiem”.
Mūs sagaidīja viesmīlīgā saimniece, kura uzaicināja viesoties saldumu pasaulē. Tu jau noteikti zini, ka „Skrīveru saldumi” ir konfekšu „Gotiņa” ražotne.
Mūsu viesošanās sākās ar izzinošu filmu par „Skrīveru saldumu” vēsturi.
Pēc filmas noskatīšanās mums bija iespēja nogaršot produkciju, ko ražo šis uzņēmums.
Mūsu ekskursijas nosaukums bija „Mans roku darbs”. Tāpēc pēc degustācijas nācās strādāt pašiem, jo katram bija jāiemācās un jāietin 6 konfektes. Mums neklājās viegli, jo tās bija staipīgas, mīkstas un nepakļāvīgas. Bijām priecīgi, ka visi darbu paveicām. Uz konfekšu papīriņiem bija jāuzraksta to cilvēku vārdi, kuri mums ir īpaši mīļi. Mājās ar pašu ietītajām konfektēm cienāsim mammītes, tētus, brāļus un māsas.

Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram.
Tad atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo darot priecīgākus citus,
arī mēs paši kļūstam priecīgāki!
 

2.a klases audzinātāja  Ilona Lazda

Tici brīnumiem……

Skaistā, ziemīgā 15.decembra pēcpusdienā 1.b klase devās uz Ziemassvētku pasākumu Krustpils pilī.
Mazos ķiparus sagaidīja rūķu krustmāte. Kopā ar viņu izstaigājām daudzas pils istabas, meklējot mazos, nerātnos un darbīgos rūķīšus. Pa ceļam sastapām vairākus galvenos rūķus, kas pastāstīja par rūķu darbiem Krustpils pilī. Paši pagatavojām sev Ziemassvētku dāvanu – vaska sveci. Protams, satikāmies ar Ziemasvētku vecīti. Katrs varēja iesēsties vecītim klēpī un norunāt savu dzejolīti, saņemot konfekšu tūtu. Visi cienājāmies ar svētku kliņģeri un zāļu tēju.
Priecīgi, pārsteigumiem bagāti atgriezāmies mājās.
Paldies  Sanitai  Fjodorovai par līdzdalību pasākumā un fotografēšanu.

Novēlu mums  visiem:

Ja brīnumu gaida, tas atnāk,

Ja brīnumam tic, tas piepildās,

Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

1.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Darba plāns 19. – 23. decembris

Skolā dežūrē 8.a  klase

Pirmdiena, 19.decembris
Vērtējumu izlikšanas pēdējā diena (5. – 8.klasei līdz plkst.12.00, 1. – 4.klasei un 9. – 12.klasei līdz mācību stundu beigām)
Klašu audzinātājiem 203.kab. iesniegt to skolēnu sarakstus, kuru vidējais vērtējums 1.semestrī ir 8,00 un vairāk balles (5.-8.klasei līdz plkst.12.30)
17.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8.klasei svinību zālē
 
Otrdiena, 20.decembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
18.00 Ziemassvētku pasākums 9. – 12.klasei svinību zālē
Kristīgās mācības pulciņa “Kompass” Ziemassvētku gaidīšanas nodarbība kopā ar ģimenes locekļiem ,,Ziemassvētki piedzimst manā sirdī’’  314.kab.
1.a klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
2.a klases Ziemassvētku pasākums 114.kab.
2.b klases Ziemassvētku pasākums 116.kab.
5.a klases Ziemassvētku pasākums 313.kab.
8.b klases Ziemassvētku pasākums 107.kab.
 
Trešdiena, 21.decembris
9.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.klasei svinību zālē
Liecību izsniegšana
5.b klases Ziemassvētku pasākums 310.kab.
6.b klases Ziemassvētku pasākums 104.kab.
7.a klases Ziemassvētku pasākums 27.kab.
7.b klases Ziemassvētku pasākums 209.kab.
9.a klases Ziemassvētku pasākums 212.kab.
10. klases Ziemassvētku pasākums 215.kab.
Seminārs, apmācība ,,Pašapziņas un pašcieņas kā vērtības veidošanās pusaudžu un jauniešu vecumposmā’’ Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
 
Ceturtdiena, 22.decembris
Skolēnu ziemas brīvdienas
9.30 UNESCO ASP darba grupas sanāksme, 1.semestra darba izvērtējums 203.kab.
11.00 Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums svinību zālē
 
Piektdiena, 23.decembris
Skolēnu ziemas brīvdienas
 
19. – 21.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas prieks!”

“Pasaules lielākā mācību stunda” un citas UNESCO ASP aktivitātes dod ieguldījumu arī skolas tēla veidošanā

unesco
Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

Ir noslēgusies starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda”, ko Latvijā organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Šī akcija katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, kā arī rosināt ikvienu iesaistīties šo mērķu sasniegšanā.

Šī akcija Latvijā norisinājās otro gadu, tās dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību vai citu pasākumu plānus par sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, runāt par nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un veselību, dzimumu līdztiesību un citām būtiskām tēmām.

Pēc UNESCO LNK sniegtajām ziņām šogad starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” piedalījās 45 Latvijas izglītības iestādes, to vidū arī mūsu skola. Skolās akcija noritēja galvenokārt septembra beigās un oktobra sākumā, jo līdz 17. oktobrim projekta koordinatoriem bija jāiesūta sagatavotie stundu plāni, fotogrāfijas un citi materiāli. Priecājos, ka arī šajā mācību gadā vairāki mūsu skolas skolotāji novadīja šīs netradicionālās mācību stundas, bet iesūtīšanai UNESCO LNK tika sagatavots triju skolotāju – Lanas Ivanovas, Ivetas Krastiņas un Mārītes Skrabutenas – veikums.

7. decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā Rīgā notika akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēts paveiktais un apbalvoti laureāti. Ar lielu prieku un lepnumu varu atzīmēt, ka starp pirmajām piecām žūrijas komisijas visaugstāk novērtētajām stundām bija arī skolotājas Lanas Ivanovas stunda sociālajās zinībās 6. klasei “Cilvēki mums apkārt”, par kuru viņa tika apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu. Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) simpātiju balvu saņēma skolotāja Mārīte Skrabutena par stundu sociālajās zinībās 7. klasē “Sadarbība spēj…!?”. Arī skolotājas Ivetas Krastiņas stunda “Mūsu Pļaviņas – drošas un ilgtspējīgas!” 10. klasē tika atzinīgi novērtēta. Visi 45 Latvijas izglītības iestāžu sagatavotie 93 nodarbību plāni ir jau apkopoti publikācijā “Solis pasaulē. Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā”, kurus ierosmei var izmantot ikviens interesents (skat. https://failiem.lv/u/drh2f7j6).

Šajā mācību gadā mūsu skola ir čakli piedalījusies arī citās UNESCO ASP dalībskolām piedāvātajās aktivitātēs, par daudzām no tām jau ir sīkāka informācija mūsu skolas mājas lapā.

Šoreiz gribētu atzīmēt mūsu dalību divos konkursos, par kuru rezultātiem iepriekš neesam rakstījuši. Novembra beigās no Ļubļanas (Slovēnija) saņēmām Pateicības rakstu par skolas veiksmīgu piedalīšanos starptautiskā konkursā “With the bee – for the bee 2016” (“Ar biti – priekš bites 2016”). Konkursa mērķis un uzdevums bija ar fotogrāfiju palīdzību iemūžināt ar bitēm un biškopību saistītu mantojumu, tādējādi rosinot skolēnu interesi par bišu dzīvi un senajām biškopības tradīcijām. Skolotāja Iveta Briede kopā ar savu audzēkni Marku Ņesterovu godam paveica šo uzdevumu, saņemot konkursa organizatoru Pateicības rakstus.

2016. gads ir latviešu glezniecības pamatlicēja Jaņa Rozentāla jubilejas gads. Jaņa Rozentāla 150. gadadiena iekļauta starptautiskajā UNESCO svinamo dienu kalendārā, kas tika atzīmēta ar plašu un daudzveidīgu programmu visā Latvijā. Lai ar mākslinieka radošo mantojumu tuvāk iepazītos skolu jaunieši, pēc UNESCO LNK ierosinājuma kopā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju tika organizēts konkurss “Solis gleznā. Rozentāls”. Arī mūsu skolas skolēni (Marta Buševica, Violeta Adamoviča, Annija Bērziņa, Samanta Djubina, Rēzija Līna Upeniece, Elīza Klaucāne, Viktorija Samanta Mateša, Letīcija Janoviča, Rainers Milsons, Paula Sondore, Gints Kapteinis, Gatis Bizūns, Kristaps Mežmalis, Baiba Matuka, Zane Orlovska, Daniela Gabranova, Alise Žmurova, Rūta Vanaga, Džesika Nikaļuka, Emīls Lūciņš, Kristīne Činka, Lineta Lauva, Karīna Davidova, Artis Aizporietis, Alvis Bučis, Artis Lakstīgala, Alīna Kačkāne, Paula Lamberga, Agate Krista Kriņicka, Madara Ļaksa) vizuālās mākslas skolotājas Daces Vēveres vadībā un sākumskolas skolotājas Ingas Baginskas audzēknes (Sofija Pakalka, Katrīna Puškeļa) ar saviem radošajiem darbiem piedalījās šajā konkursā. Darbi ir publicēti bērnu un jauniešu konkursa DARINI KALENDĀRU 2017 „Solis gleznā” vietnē (skat. http://darini.lv/2016/darbi/).

Par aktīvu līdzdalību un iesaisti UNESCO nedēļā 2016, kas bija veltīta 25.gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai, mūsu skola ir saņēmusi UNESCO LNK ģenerālsekretāres Baibas Moļņikas Pateicības rakstu.

Domāju, ka Baibas Moļņikas teiktais IZM organizētajā svinīgajā starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākumā labi sasaucas gan ar mūsu projekta ideju, gan gaidāmajiem Ziemassvētkiem: “Mēs ļoti gribam cerēt, ka 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus mēs varam saukt arī par 17 cilvēcības mērķiem un ka priekškars, kas ceļas jaunai izrādei, radīs sakārtotu, mierpilnu un iekļaujošu sabiedrību. Atslēgas vārds šai sabiedrībai ir izglītība un kultūra, jo tieši tā sniedz mums zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai ikviens šajā pasaulē justos saredzēts, saprasts un spējīgs piepildīt savu sapni kā daļu no lielās kopīgās vīzijas.”

Paldies visiem par paveikto 1. semestrī, lai aktīvs, radošs un veiksmīgs darbs projektā arī turpmāk!

 Ieskatam – fotogrāfijas par rakstā minētajām aktivitātēm:


 

afisa-zibakcija

Niklāva dienas pasākums DU

20161208_155135

8. decembrī mēs, devītās a un b klases meitenes (Karīna, Kitija, Betija, Samanta S., Samanta P., Laine un Anete) kopā ar vācu valodas skolotāju Ritu Jakovļevu devāmies uz Daugavpils Universitāti, lai piedalītos Niklāva dienai veltītajā pasākumā. Pasākumā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas skolām, kā arī bija viesi no Lietuvas.

Uz pasākumu visi devās ar sagatavotiem priekšnesumiem, piemēram, Ziemassvētku dzejoļiem, dziesmām vai lugām. Arī mēs bijām sagatavojušas priekšnesumu – lugu “Das große Casting. Weihnachtsengel gesucht”.

Pasākuma noslēgumā saņēmām pateicības rakstu un garšīgas Ziemassvētku dāvanas.

Kopumā pasākums bija ļoti interesants, jo mums bija iespēja skatīties dažādu skolēnu gatavotos priekšnesumus. Sapratām, cik svarīgi ir mācīties valodas, jo tas var noderēt, sazinoties ar citiem cilvēkiem.

Paldies Daugavpils Universitātei par aicinājumu piedalīties pasākumā un jauko uzņemšanu! Paldies skolas adminitrācijai par atbalstu!

Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr!

 

9.a klases skolniece Karīna Davidova,

9.b klases skolniece Anete Kapteine

Projekta „Sporto visa klase” otrās sezonas atklāšana mūsu skolā

pirksti2. novembrī Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta “Sporto visa klase” jaunajai, trešajai sezonai. Mūsu skolas 3.b klase ir starp tām 82 klasēm, kas šajā mācību gadā uzsākušas dalību projektā „Sporto visa klase”.

Pasākumā visus skolēnus uzrunāja LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Izglītības ministrijas pārstāvis un Valmieras domes pārstāvis. Atklāšanas ceremonijā 3.b klases kapteinis Endijs Lasmanis saņēma projekta “Sporto visa klase” karogu, kas simbolizē klases piederību projektam. Varējām vērot un aizrautīgi līdzi darboties Valmieras pilsētas jauniešu sagatavotajiem priekšnesumiem.

30. novembrī notika ”Sporto visa klase ” atklāšanas pasākums mūsu skolā. Pie mums viesojās LOK priekšsēdētājs Žoržs Tikmers, LOK projektu vadītāja Lilita Mitrofanova un Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde. Ciemiņi tikās ar 4. b klasi un viņu audzinātāju Gintu Balodi, lai uzzinātu, kā 4.b klasei veicās projektā pagājušajā mācību gadā.

Arī visi sākumskolas skolēni pulcējās projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā, lai svinīgi uzsāktu otro mācību gadu šajā sportiskajā un veselīgu dzīvesveidu atbalstošajā aktivitātē Pļaviņu novada ģimnāzijā. Labus ceļa vārdus, izturību, spēku, sportisku garu, prieku darboties visiem vēlēja Žoržs Tikmers un Gunta Žilde. 3.b klase šim pasākumam bija sagatavojusi sportisku priekšnesumu. Abas projekta klases aizrautīgi sacentās jautrās stafetēs. Pasākuma noslēgumā visi sākumskolas skolēni ar prieku atcerējās Olimpiskās dienas vingrošanas kompleksu.

Esam pateicīgi par iespēju sportot 5 reizes nedēļā! Novēlam izturību gan paši sev, gan mūsu sporta skolotājiem Ilvai Aleksejevai, Jānim Eidukam un peldēšanas trenerei Jolantai Grugulei!

Sandra Fišmeistare

Aicinājums pieteikties Jauniešu akadēmijā!

riseba

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

ziedsNovembra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām un pašvaldībām. Atsevišķas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu apvienības. Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Olimpiāžu uzdevumu grūtības pakāpe ir krietni augstāka nekā ikdienas mācību procesā.

Šajā mācību gadā kopumā paredzētas 20 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kuru uzvarētājiem (uzrādot patiešām augstus sasniegumus) tālāk būs iespēja piedalīties Zemgales reģiona, valsts un starptautiskās olimpiādēs.

Esam saņēmuši oficiālos Kokneses un Pļaviņu starpnovadu apvienības rezultātus par pirmajām trijām šajā mācību gadā notikušajām 2.posma olimpiādēm.

23.novembrī mūsu skolā norisinājās Vācu valodas 47.Valsts olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms (visu klašu skolēnus vērtēja kopā), kurā skolotājas Ilzes Seipules audzēknes Diāna Bariņa (12.klase) ieguva 2.vietu, bet Violeta Grigorjeva (11.klase) – atzinību.

25. novembrī notika Bioloģijas 39.Valsts olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei, kurā mūsu skolas pārstāvji uzrādīja šādu sniegumu: 10.klašu grupā Letīcija Janoviča izcīnīja 1.vietu, Agate Krista Kriņicka2.vietu. 9.klašu grupā Laine Liepiņa ieguva 1.vietu, Karīna Davidova2.vietu, savukārt Matīss Ķirsis ierindojās 3.vietā. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

2.decembrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā spēkiem mērojās 6. un 7.klašu skolēni Kokneses un Pļaviņu novadu organizētajā 2.posma olimpiādē latviešu valodā. 6.klašu grupā skolotājas Armandas Lasmanes audzēknes guva šādus panākumus: Sanitai Placēnai1.vieta, Unai Ivanovai2.vieta, Edītei Visockaiatzinība. 7.klašu grupā Anna Esiņa ieguva atzinību, skolotāja Velta Rulle.

Sveicam visus ar sasniegto, lai veiksmīgi starti turpmāk!

Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš !

smu

Arī šajā mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijā darbu ir sākuši SMU (skolēnu mācību uzņēmumi). Sadarbība joprojām notiek ar JA Latvija (biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija), joprojām savā darbā pielietojam dažādas mācību metodes. SMU kā mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. Tā paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

Par tradīciju ir kļuvusi iespēja parādīt savas ieceres, iesākto darbu skolas Ziemassvētku tirdziņā.

Šī gada 15.decembrī plkst. 12.20 skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki visus interesentus gaidīs skolas otrā stāva foajē, kur tiks prezentēta uzņēmumu produkcija.

SMU konsultants  Mārīte Skrabutena