Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

lv 98

18.novembris – Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena

bilde1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Priekšsēdētāja biedrs Gustavs Zemgals paziņoja, ka valsts vara Latvijā pāriet Tautas padomes rokās. Latvijas Tautas padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī, pasludināja, ka „Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce.” Pirmo reizi kā valsts himna skanēja „Dievs, svētī Latviju!”
ŠOGAD LATVIJA SVIN SAVU 98. DZIMŠANAS DIENU – līdz valsts simtgadei atlicis pavisam maz. Šī diena Latvijā ir svētku diena jeb brīvdiena – nestrādā valsts iestādes un lielākā daļa privāto uzņēmumu, dienas garumā notiek dažādi pasākumi visā Latvijā. Rīgā svētku svinības sākas dienas pirmajā pusē ar svinīgo gājienu un ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, tajā piedalās arī Latvijas valsts prezidents un citas valsts augstākās amatpersonas.

LATVIJĀ

Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas zaļo, meži šalc, -
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules prieks nāk sirdī salds.
Tur dzirdu tevi, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsle atkal jauna man.
Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju zeme, kura klusa,
Tā latvju tauta, kura dzied.

(Jānis Akuraters)

10. klases preses nodaļa

Darba plāns 21.novembris – 25.novembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 21.novembris
 
 
Otrdiena, 22.novembris
7.55 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05. 8.b klases mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, psihologs) sanāksme 107.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 23.novembris
9.00 – 11.00 Vācu valodas 47. Valsts olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms Pļaviņu novada ģimnāzijā (D.Bariņa (12.), R.Vanaga (11.), V.Grigorjeva (11.), P.Sondore (11.), D.Samul (10.), S.Djubina (10.))
Psihologu metodiskās apvienības supervīziju nodarbība Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
 
Ceturtdiena, 24.novembris
14.00 Konkurss “Superpuika” 2 .- 4.kl.
Repertuāra apguves seminārs-modelēšanas koncerts mūzikas skolotājiem, gatavojoties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam “Kalniem pāri” Rīgā (O.Krasutina)
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas basketbolā fināla sacensības (1998.g.dzimušie jaunieši un jaunietes)
5.b klases mācību ekskursija
10. un 11.klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 25.novembris
10.00 Bioloģijas 39. Valsts olimpiādes 2. posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei (K.Davidova (9.a), B.Kaņepēja (9.b), L.Liepiņa (9.b), M.Ķirsis (9.b), S.Djubina (10.), L.Janoviča (10.), A.K.Kriņicka (10.)) 20.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, MA vadītājiem Rīgā (M.Skrabutena)
 
19.11. – 27.11. Eiropas atkritumu mazināšanas nedēļa
21.-24.11. Skolas basketbola turnīrs 5.-8.klašu grupā
21.-25.11.Tematiskā izstāde ,,Iepazīsti Latviju!’’– atb. A.Bērziņa, S.Stučka
26.11.  Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa ” fināls Rīgā ( R.Rūciņš Vējiņš)
26.11. 10.00 Šaha turnīrs “Baltais tornis” (1. – 4.kl.) pie šaha veterāna V.Delika
27.11. Šaha turnīrs Skrīveros (2.-5.kl.)

Paplašinot novatorisku uzskates materiālu klāstu skolās, vides izglītības koordinatoriem tiek dāvātas īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”

3

2016. gada 7. novembrī, Valsts izglītības satura centrā “Zaļā josta” prezentēja jaunākās vides izglītības īsfilmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”. Pirmie filmu eksemplāri dāvāti izglītības koordinatoriem no visas Latvijas, veicinot bezmaksas jaunāko vides izglītības materiālu pieejamību mācību iestādēs.

Paplašinot vides izglītības materiālu klāstu Latvijas skolām, “Zaļā josta” izstrādājusi divas jaunas vides īsfilmas – “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš”, skaidrojot izlietotā iepakojuma pārstrādes ciklu, mācot pareizi šķirot atkritumus un uzsverot atkritumu šķirošanas nozīmi vides un cilvēka veselības stāvokļa uzlabošanai.

Filmas “Papīra ceļš” un “Plastmasas maisiņa ceļš” bez maksas skatāmas “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv, kā arī “Zaļā josta” Youtube kanālā.

Informāciju sagatavoja: Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja

1 ???????????????????????????

16. novembrī – Starptautiskā tolerances diena

logo

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

Pēc UNESCO iniciatīvas 16. novembris visā pasaulē kopš 1995.gada tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena.

Jēdziena “tolerance” izcelsmes pamatā ir latīņu vārds indulgence, spēja pieņemt un cienīt citu cilvēku viedokli, reliģisko piederību un uzvedību. Tolerances sinonīms ir labā griba, kas izpaužas uzvedībā un attieksmē –  atļaut cilvēkiem runāt, rīkoties pēc viņu ieskatiem, viņus nekritizējot un nenosodot, arī tad, ja viņu pārliecība vai rīcība atšķiras no “tava/mūsu” priekšstata par vēlamo. Katram ir tiesības dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem (protams, nepārkāpjot vispārpieņemtās normas), bet līdz ar to arī atzīt, ka tādas tiesības ir arī citiem.

UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova  ir norādījusi, ka „tolerance ir skola dialogam. Tas ir nosacījums, lai identificētu un salīdzinātu pieredzi, uzskatus, kopīgas pamatvērtības, kas piemīt cilvēcei, neatkarīgi no mūsu dažādās izcelsmes, ticības vai kultūras. Tolerance pēc definīcijas ir atvērtība pret citiem, un tas ir pretstats vienaldzībai un savas kultūras vai sabiedrības noliegšanai.”

Arī Latvijā, tajā skaitā Pļaviņās, daudzu cilvēku mācības, profesionālā darbība un ikdiena saistīta ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Spēja saprasties un sadzīvot kopā, panākt kolektīvu lēmumu pieņemšanu daudzkultūru vidē, neaizvainojot kādu viņa etniskās vai reliģiskās piederības dēļ, mūsdienās ir jo īpaši nozīmīga un izkopjama.

Atzīmējot Starptautisko tolerances dienu, mēs, kā UNESCO ASP dalībskola, organizējām zibakciju, kurā rosinājām domāt par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā. Paldies visām 5.-12.klašu darba grupām par aktīvo un ieinteresēto darbošanos! Lai klašu veidotie plakāti ir kā atgādinājums un aicinājums mums visiem būt iecietīgiem, smalkjūtīgiem, draudzīgiem, labestīgiem, saprotošiem un vienmēr ievērot cieņpilnu attieksmi saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Mēs taču to varam, vai ne!?

Tolerances diena jeb iecietības diena

tolerances diena16. novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai sabiedrībā rosinātu apziņu par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā. Tolorence – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Vārds „tolerance” svešvārdu vārdnīcā tiek definēts kā „iecietība” un ņemts no latīņu vārda tolerantia.  Tolerance nozīmē piekrist tam, ka ikvienam ir tiesības domāt, kā viņš grib, bet vienlaikus būt iecietīgam pret tiem, kas maldās. Kas ir iecietība? Tā ir prasme ar cieņu izturēties pret ikvienu,  pieņemt to, ka citu domas, uzskati, izskats, dzīves stils, mūzikas stils, reliģiskā piederība var būt dažādi;  neaizvainot citus,  atzīt savas kļūdas.

Tolerance un iejūtība ir demokrātiska attieksme pret citiem. Tomēr pārspīlēta tolerance mūs ved kādā konkrētā virzienā,  ne vienmēr tajā labākajā.   Ja ar pretdabisku viedokli, nelikumīgu un uzvedību nākas saskarties, mūsdienu sabiedrības attieksmei jābūt kritiskai.

Būsim toleranti – pasaule uzreiz kļūs labāka!

6.a klases preses nodaļa

Mācīties var arī tā!

Četras neparastas un neaizmirstamas mācību stundas 3.b klases skolēniem notika sniegotajā 4. novembrī, kad devāmies ilgi gaidītajā mācību ekskursijā uz Rīgu.

Latviešu valodas stundu pavadījām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Gide mūs iepazīstināja ar bibliotēkas ēku, lasītavām un bibliotēkas pakalpojumiem. Mūsu uzmanību piesaistīja vismazākā bibliotēkas grāmata (0,5X0,5cm), kurā 6 valodās nodrukāta Tēvreize. Interesanta likās arī vislielākā grāmata, kura sver 28kg. Mums bija iespēja uzbraukt bibliotēkas 11. stāvā, no kura paveras brīnišķīga Rīgas panorāma.

Dabaszinību stunda norisinājās Dabas muzejā. Vai zināt kurš ir 2016. gada dzīvnieks? Tas ir āpsis. Ar āpša dzīvesveidu, paradumiem, mājokli, ēdienkarti mēs iepazināmies nodarbībā „Ciemos pie āpša”. Viesošanās Dabas muzejā ieilga, jo mūs ļoti ieinteresēja arī citas Dabas muzeja ekspozīcijas.

Pienācis laiks mājturības stundai. Kas gan var būt labāks par pašu rokām gatavotām šokolādes konfektēm! Saldus šokolādes priekus izbaudījām Laimas šokolādes muzeja radošajā darbnīcā.

Pēc mielošanās ar šokolādi enerģijas mums bija pārpārēm – tieši tik, lai pietiktu spēka sporta stundai atpūtas parkā „Lielpilsēta”. Kartings, batuti, piepūšamās atrakcijas, slidkalniņi, smiekli, sadarbošanās- lielisks dienas noslēgums!

3.b.klases skolēni un vecāki saka  paldies Pļaviņu novada pašvaldībai par finansējuma piešķiršanu ekskursijai konkursa “Gada klase” ietvaros. Liels paldies Edgara māmiņai par ekskursijas noorganizēšanu un Arvja māmiņai par atbalstu ekskursijas laikā!

3. b klases audzinātāja Sandra Fišmeistare

Darba plāns 14.novembris – 17.novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 14.novembris
11.05 Zibakcija “Tolerances dienai veltītās radošās skolēnu darbnīcas” (5.-8.klasei) 204.kab.
VISC organizētais bioloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (E.Valdberga)
Projekta “Ēdam atbildīgi!” seminārs Rīgā (S.Fjodorova)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Pagātnes aizspriedumu mūžīgā atgriešanās – neērtie vēstures jautājumi. Naida runa, runas brīvība un brīvības robežas Latvijas sabiedrībā” (I.Krastiņa)
 
Otrdiena, 15.novembris
7.55 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Zibakcija “Tolerances dienai veltītās radošās skolēnu darbnīcas” (9.-12.klasei) 204.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
 
Trešdiena, 16.novembris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
1991.gada barikāžu muzeja mobilā ekspozīcija – muzeobuss
Swedbank skolu programmas ietvaros 10.klases skolēnu tikšanās ar Iritu Riekstiņu   nodarbībā “Personības attīstība”: sekmīgai karjerai nepieciešamo prasmju apgūšana jau skolas laikā
 
Ceturtdiena, 17.novembris
LR proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums
Pasākums “Mūsu dziesma Latvijai” 1.-4.klasēm
1.,2.mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā  6.-7.klasei 312.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 12., 11.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasaules filozofijas dienai veltītas nodarbības
6.a klases pasākums “Latvijas dzimšanas dienā” 312.kab.
 
Piektdiena, 18.novembris
LR proklamēšanas 98.gadadiena
 
16.11. Starptautiskā tolerances diena
14.-17.11.Tematiskā izstāde ,, Latvija rakstos’’
14.-17.11. Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā
19.11. SMU seminārs JIC „Ideja”

Lāčplēša diena

Ielūgums

Novembra mēnesis, kad svinam Latvijas valstij un tautai nozīmīgus svētkus, vienmēr beidzas ar skaistu tradīciju, kuras nosaukums ir Melnās kafijas vakars. Šo tradīciju kopjam arī Pļaviņu novada ģimnāzijā.
Šogad esam pagodināti ar ielūgumu piedalīties Melnās kafijas vakarā Nacionālās Aizsardzības akadēmijā:

Dieviņš mani deva,
Māte audzināja,
Laime mani novēlēja
Lielu kara vīru.
/Latviešu tautas dziesma/

Melnā kafijas vakara tradīcija aizsākās 1919. gada 30.novembrī, godinot Brīvības cīņās kritušos Latvijas Kara skolas kadetus.

 Lūdzam Jūs pagodināt ar savu klātbūtni Melnās kafijas vakaru Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kas notiks
š.g. 30.novembrī plkst.18.00.

logo

NAA rektors
Pulkvežleitnants G.Kerlins

Iveta Krastiņa, vēstures skolotāja