Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums

Valsts svētku noskaņās 17. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zālē notika Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums. Pasākuma gaitā skolēnus un skolas darbiniekus priecēja vairāki apsveikumi no skolas pašdarbības kolektīviem – muzikālu priekšnesumu sniedza pamatskolas un vidusskolas kori Olgas Krasutinas vadībā, sveicienu dejā sagādāja Inetas Reiteres vadītais vidusskolas tautas deju kolektīvs. Ar dzejas un tautasdziesmu rindām klātesošos uzrunāja Silgas Stučkas vadītā runas pulciņa dalībnieki. Svinīgajā daļā arī šogad Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore pateicās pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem  par kvalitatīvo darbu skolēnu un skolas dzīves labā.

Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs…”

(O. Mandino)

Preses ministrija

Advente

1. adventeSākot ar 27. novembri sākās pirmā advente jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Vārds „advente” tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „atnākšana”. Pirmā advente sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Šis ir gavēņa, miera, klusuma un pārdomu laiks, kad daba norimst un iet ziemas dusā, bet lielie rudens darbi ir padarīti. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, kuras tiek pakāpeniski iedegtas gaidīšanas nedēļas svētdienās.

Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību – Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība. Daudzi var neaizdomāties, taču Adventes vainags nav tikai skaista lieta, kas greznos mājas un priecēs bērnus. Vainagam ir ļoti dziļa reliģiska un simboliska nozīme. Tā ir himna dzīvības noslēpumam.

Aplis, ko veido adventes vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainagam ir gredzena forma un nozīme: tā ir uzticības zīme. Adventes vainags cilvēcei pasludina, ka bērns Kristus, ko visas tautas gaida, ir karalis, kurš uzveic tumsu ar savu gaismu. Priežu vai egļu zari, ko izmanto pinot vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.

Lai gaišs un mierīgs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Ir atkal laiks,
kad sveces ienāk mājā -
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā
Klāt atkal laiks,
kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā
tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu,
ko dziļi izjūt sirds
un prāts.
Klāt atkal laiks,
kad līdz ar sveču ziediem
plaukst mūsu dvēselēs.

Preses ministrija

Rūdis Ruciņš Vējiņš – Lielais stāstnieks

logoŠ. g. 26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās Bērnu un jauniešu folkloras kustības „Pulkā eimu, pulkā teku”  XX stāstnieku konkursa fināls „Teci, teci, valodiņa- 2016”. Šī gada konkursa tēma bija „Zinu, zinu tēva sētu!”.

Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.a klases skolnieks Rūdis Ruciņš Vējiņš pēc uzvaras Piedaugavas novadu konkursa kārtā tika izvirzīts uz šim finālsacensībām valsts mērogā. Konkursa vecākajā grupā piedalījās 17 jaunieši – to vidū arī Rūdis un ieguva Lielā stāstnieka titulu, kā arī Valsts izglītības un satura centra II pakāpes diplomu.

Paldies Rūda vecākiem par atbalstu, paldies visiem, kas sūtīja mums labas domas un vēlējumus!  Gandarījums par sasniegto, prieks un lepnums, ka mūsu skolā mācās viens no Latvijas labākajiem stāstniekiem, ir labākā dāvana, sākoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam!

 Skolotāja Silga

IMG_6714

Šahistu aktivitātes novembra nogalē

26. novembrī mūsu skolas 6 skolēni devās pie šaha veterāna Viktora Delika, kurš noorganizēja turnīru ,,Baltais tornis’’. 1. vietu izcīnīja un balto torni ieguva 2.b kl. skolniece Elija Muceniece. 2. vieta – Markusam Jablonskim( 5.a), 3.vieta – Dānielam Pogodinam(8.a). Pateicība par piedalīšanos Amandai Rudzītei(2.b), Alitai Paļugai un Loretai Paļugai(2.b). Paldies Viktoram Delikam par iespēju bērniem gūt pieredzi, par sarūpētajām balvām un interesanto stāstījumu par savām šahista gaitām.

27. novembrī devāmies uz Skrīveriem, kur notika atklātās sacensības, gada noslēguma turnīrs. Šajā turnīrā Markuss Jablonskis (5.a) ieguva 2. vietu, bet visa gada kopvērtējumā Edgaram Osipauskam (3.b) – kauss par 3. vietu .Paldies par piedalīšanos Alitai Paļugai (2.b), Loretai Paļugai (2.b), Elijai Muceniecei (2.b), Mārtiņam Lotuhovam (2,a), Endijam Lasmanim (3.b), Raineram Stomam (3.b) un Dānielam Pogodinam(8.a).

Skolēni veltīja brīvdienas kulturālai atpūtai un vienlaikus tā bija savdabīga piedzīvojumu un izjūtu pasaule, kurā katrs spēja atrast kaut ko sev noderīgu.Sacensības deva iespēju mēroties spēkiem un uzvarēt vai zaudēt ar godu.

Pazīstamais pedagogs V. Suhomļinskis rakstīja: ,, ….Bez šaha nevaru iedomāties garīgo spēju un atmiņas audzināšanu….Šaha spēlei jāiekļaujas pamatskolas dzīvē kā vienam no garīgās kultūras elementiem.’’

 
Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

Sveču laiks klāt!

ziemaKlāt brīdis, kad sākam gaidīt  katrs savus Ziemassvētkus, kad iededzam svecīti sirdī, vainagā vai domās. Katra diena, iespējams,  būs brīnums, ko varēsim uzdāvināt  viens otram. Un varēsim  ko vēlēties – tāda iespēja   tiek dota  tikai šajā pirmssvētku laikā! Cilvēku lielākā kļūda ir vēlēties pārāk maz -  viss, ko ļoti vēlas, agri vai vēlu piepildās.  Lai mūsu vēlmes ir kā spārni, kas ceļ augšup. Lai šis laiks ir savējo tuvuma piepildīts, sveču liesmu sildīts . Lai sirdis kļūst atvērtas, topam dzīves gudrāki un labestīgāki!

Aiga Bērziņa, Draudzīgas skolas koordinatore

Piedalies Minecraft sacensībās, pierādi sevi un saņem balvā planšetdatoru!

minecraft

Pasaules filozofijas dienai veltītas nodarbības

logo

Mārīte Skrabutena, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas vadītāja

Novembra trešajā ceturtdienā, pateicoties UNESCO iniciatīvai,  kopš 2002.gada pasaulē atzīmē Pasaules filozofijas dienu. Šajā dienā tiek izcelta filozofijas nozīme ikviena cilvēka dzīvē un sabiedrības procesos, veicinot šīs nozares pieejamību un izpratni par to. Tās mērķi ir iedrošināt visas pasaules cilvēkus dalīties ar savu filozofisko mantojumu un būt atvērtiem jaunām idejām. Latvijā Pasaules filozofijas dienu atzīmē kopš 2003.gada.

Tā kā esam UNESCO ASP dalībskola, arī mūsu skolā Pasaules filozofijas dienai tika veltītas vairākas aktivitātes. Kulturoloģijas stundās vidusskolēni tika rosināti filozofiskām pārdomām par sevi, pasauli un cilvēka vietu tajā. Vidusskolēni aktualizēja un iztirzāja un jēdzienu “filozofija”, centās izprast, ka tā ir zinātne par dabas, sabiedrības un domāšanas vispārējiem likumiem, mācība par esamības un izziņas vispārējiem principiem. Jaunieši aktīvi debatēja par Seneka Lūcija teikto “Zināšanas par labo un ļauno ir filozofijas priekšmets”, par Cicerona uzskatu, ka “Filozofija ir prāta kultūra”. Skolēni veica arī dažādus radošus uzdevumus sevis apzināšanā, savas būtības un vietas redzējuma meklējumos.

Darba plāns 28. novembris – 2.decembris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 28.novembris
 
 
Otrdiena, 29.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
Karjeras pasākums- seminārs 11.un 12.klašu skolēniem “Jaunietis darba tirgū: no teorijas līdz praksei” svinību zālē
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 209.kab.
 
Trešdiena, 30.novembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
14.00 Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums
“Melnās kafijas” vakars Rīgā
 
Ceturtdiena, 1.decembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa 2001.g.dzimušiem un jaunākiem
4.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 2.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu pasākums fizikā 9.-12.klašu skolēniem (1.posma olimpiādes dalībniekiem (pēc apstiprinātā saraksta)) I.Gaiša Kokneses vidusskolā
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā 6. un 7.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: U.Ivanova (6.a), E.Visocka (6.a), S.Jansone (6.a), S.Lasmane (6.a), S.Placēna (6.a), A.Esiņa (7.a))
 
28.11.-2.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas prieks!”
28.11.-2.12. Ziemassvētku rotājumu darbnīca skolas bibliotēkā

Draudzīga skola atgādina!

cilveksNovembris  tāds dīvains – mazāk smaidu, citam nevedas sarunas, jo visapkārt pelēcība. Daba snauž, gaida sniegu! Ko darām mēs? Protams, darbojamies un dalāmies ar padarīto! Tāpēc Draudzīga skola atgādina skolotājiem par iespēju startēt konkursā par labāko klases audzinātāja stundu, bet skolēniem par klases vai skolēnu grupas (skolas pašpārvaldes) paveiktā pieteikšanu Labo darbu krātuvē. Ja varam palepoties ar kādu aktivitāti, pasākuma aprakstu vai pieredzi, ekskursiju rīkojot, esam apkopojuši klases vakara fotoreportāžu – neturam sveci zem pūra, pastāstām to citiem! Iespējams sapratīsim, ka mums jāmācās došana, jo ņemšana ir ikdiena. Draudzīga skola atgādina, ka laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejiet cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību, stāstiet par paveikto.  Mums ir dotas  visas iespējas, lai darītu!

Ir interese?! Ieskaties Valsts bērnu tiesību aizsardzības mājas lapā –  http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/

Draudzīgas skolas koordinatore Aiga Bērziņa

11. novembris

Gaidot Latvijas Valsts svētkus, novembra mēnesī Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs  tika aicināts pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanās lentītes, kas simbolizē 1919.gada 11.novembra izšķirošo uzvaru pār Bermonta karaspēku. Arī par tradīciju kļuvusī ierindas skate vairoja valsts svētku sajūtas un emocijas, vairoja  apziņu, ka caur godu un darbu mums ir jāpastāv. Iespējams, ka tieši šajā laikā saprotam, ka valsts spēks ir mūsu spēks, ka, ja darām kopā- varam daudz! Pirmie nedrošie solīši ierindā pirms gadiem nu pārtapuši par stingru soli, vienotu noformējumu un skanīgu dziesmu. Kā veicies šogad?

5.-8.klašu grupā                1.vieta- 8.a klasei

                                                2.vieta- 7.b klasei

                                                3.vieta- 8.b klasei

9.-12.klašu grupā              1.vieta- 11.klasei

                                                2.vieta- 9.a klasei

                                                3.vieta- 10.klasei

Sveicam labākos komandierus Aivaru Skābarnieku (8.a) un Igoru Babaku (11.kl.)!

Ar rezultātiem var iepazīties šeit.

Paldies žūrijas locekļiem seržantam Jānim Gavaram, kaprālim Jānis Grigalim, seržantam Aleksejam Orlovam, seržantam Andrim Svencim, virsleitnantam Imantam Kravalim, Guntai Žildei, Astrīdai Davidovai un Sanitai Fjodorovai par objektīvu vērtējumu!

Liels  paldies klašu audzinātājiem un skolotājiem, kuri ir ieguldījuši laiku un darbu pasākuma sagatavošanā. Paldies skolēniem, kas piedalījās un vēl piedalīsies, apliecinot savu latvisko garu, savu klases ierindas garu! Aug  patriotiska jaunā paaudze!

Preses ministrija  un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa