Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 20. jūnijs

Pirmdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (I.Ņikiforova)
12.00 9.klašu skolēnu, klašu audzinātāju un administrācijas tikšanās 211.kab.
13.00 Skolotāju sanāksme par skolas attīstības plāna veidošanu 201.kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 
Otrdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Trešdiena, 4.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Ceturtdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
510. jaunsargu vienības dienas nometne
Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Vienības pamatskolu
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 6. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Eksāmens matemātikā 9.klasei
10.00 Informatīvs seminārs pedagogiem par audzināšanas darba aktualitātēm 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipiem 2014./2015.m.g. svinību zālē  (vada VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta)
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Pirmdiena, 9.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE vācu valodā labošana (I.Seipule)
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Otrdiena, 10. jūnijs
Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasei
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
Līdz plkst. 14.00 Pedagoga pašvērtējuma/atskaites iesniegšana (elektroniski I.Seipulei, L.Ivanovai) un izdrukas veidā (kancelejā))
Līdz plkst. 14.00 atbalsta personāla darba analīzes – atskaites iesniegšana 20.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Trešdiena, 11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
12.00 ES Comenius projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Ceturtdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
10.00 Lekcija-nodarbība skolas darbiniekiem par rīcību smagos nelaimes gadījumos svinību zālē (piedalās visi pedagogi un visi tehniskie darbinieki)
MK vadītāju atskaišu par 2013./2014.mācību gadu iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski un izdrukas veidā I.Seipulei)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 13. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
17.00 Izlaidums 9.klasēm
20.30 Izlaidums 9.klasēm skolas filiālē Odzienā
 
Pirmdiena, 16.jūnijs
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde „Skolas gada darba rezultātu izvērtēšana” 201.kab.
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Otrdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Trešdiena, 18.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Ceturtdiena, 19. jūnijs
 
Piektdiena, 20. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasei
 
30.05. – 11.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana – atb. 9.un12.kl.audz., eksāmenu darbu labotāji, S.Bērziņa
 
Līdz 1.07. interešu izglītības programmu iesniegšana 2014./2015.m.g. skolas kancelejā

Vai kāpt ūdenī?

Ungāru matemātikas pedagogs D. Poija ir teicis: “Lai iemācītos peldēt, vienīgais ceļš – kāpt ūdenī. Lai iemācītos risināt matemātikas uzdevumus – vienīgais un drošais ceļš – risināt tos”
Ar prieku varu atzīmēt, ka šo atziņu ievēro daudzi mūsu skolas skolēni. 2013.gada decembrī no 50 skolas labākajiem matemātiķiem tika izveidotas 2 skolēnu komandas dalībai starpnovadu 2.posma uzdevumu risināšanas olimpiādē: 9.-12. klašu grupā savas spējas atrisināt matemātikas uzdevumus pārbaudīja 10, bet 5.-8.klašu grupā 22 skolēni. Mēs lepojamies ar gūtajiem panākumiem (http://png.edu.lv/2014/03/12/musu-skolenu-starti-macibu-prieksmetu-olimpiades-2-semestri/ ).
LMO dalībnieki
Attēlā matemātikas skolotājas Ilze Luksa, Ilze Titova, Anita Seikovska, Vija Miķelsone , Ira Ņikiforova ar matemātikas 64.olimpiādes 3.posma, kas 13.un 14.martā norisinājās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, dalībniekiem J.E.Brūniņu , kurš ieguva atzinību, Esteri Fedosejevu , Ievu Skrabutenu (nav Lienes Lakstīgalas)
Vēlos atzīmēt, ka Aleksandrs Jermakovs, Sigita Gavare, Diāna Pauniņa (9.klase), Arnolds Arnītis, Miks Vilkaplāters (10 klase) , Guna Pujāte (12.klase), kā arī Diāna Loseva, Raivo Jankuns (5.klase), Matīss Ķirsis, Karīna Davidova, (6.klase), Vineta Cukanova, Marta Kupča, Samanta Djubina (7.klase) , Anete Siliņa, Elīna Kanča , Arina Deņisova , Kristīne Činka ir ieguvuši labu pieredzi nestandarta uzdevumu risināšanā, kuru var izmantot ikdienas mācību stundās.
Arī šogad Latvijas 41.atklātajā matemātikas olimpiādē starp 2680 dalībniekiem no 3.-12.klasei bija 22 mūsu skolas skolēns. Liels prieks par skolēnu atsaucību savā brīvajā laikā doties uz Rīgu un risināt uzdevumus un paldies vecākiem par atbalstu.
???????????????????????????????
Starp mūsējiem vislabāk veicās Evijai Mahliņecai (6.e klase), kura izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), un Elīnai Leldei Pitjukevičai (5.b klase), kura ieguva atzinību (skolotāja Ira Ņikiforova).
2014.gada 2.aprīlī olimpiādē lietišķajā informātikā “Paskāla Ritenis – 2014” atzinību ieguva Ieva Skrabutena (10.klase)- skolotājs Aldis Lazda.
Šajā mācību gadā skolā marts bija matemātikas mēnesis. 2.stāvā tika izveidotas vairākas izstādes: 9.-12.klašu skolēnu izveidotās sienas avīzes, plakāti par matemātiku piesaistīja jaunāko klašu skolēnu uzmanību, bet 6.-8.klašu skolēni vizuālās mākslas stundās dažādās tehnikās zīmēja par matemātikas tēmu. 5.b klašu meitenes Sonora Balode, Krista Priede ne tikai risināja LU NMS uzdevumus JMK piecās kārtās , bet kopā ar Elīnu Leldi Pitjukeviču izveidoja dažādu uzdevumu atrisinājumu prezentācijas. Arvis Ruža un Rēzija Līna Upeniece interaktīvajai tāfelei ar Notebook 10 programmatūru sagatavoja uzdevumus par maģiskajiem kvadrātiem
Spraigas 5.klašu komandu cīņas matemātikas uzdevumu risināšanā notika 8.b klases vadībā kopā ar skolotāju Ilzi Titovu (skatīt attēlu galerijā)
Jauku vasaru vēlot

Ira Ņikiforova,matemātikas un informātikas metodiskās komisijas vadītāja

[nggalleru id=366]

Tas tev ir jāzina

karjeraIzvēlies augstskolu? Vispirms izvēlies profesiju, kura tev atbilst! Izej profesijas izvēles testu. Sākt testu: http://www.biznesakoledza.lv/tests_studiju_izvelei/

Reklāmas akcija karjeras atbalsta interneta resursiem

karjeraValsts izglītības attīstības aģentūra uzsākusi reklāmas akciju karjeras atbalsta interneta resursiem – WWW.NIID.LV (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) un www.Profesijupasaule.lv (interneta vietne profesiju iepazīšanai).
Pieejamie video:
· par Profesijupasaule.lv (http://youtu.be/jnl6EmEBGXw)
· par NIID.lv ( http://youtu.be/1uw3w_vGdgo)
Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv

Aizvadīts seminārs ‘’Jauno uzņēmēju skola 2014”

Šī gada 22.maijā, Pļaviņu novada ģimnāzijā, norisinājās biznesa izglītības biedrības ‘’JA-YE Latvija’’ informatīvs seminārs par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām skolēniem sadarbībā ar LIAA un Swedbank.
Pasākums notika divās daļās: informatīvajā un praktiskajā. ‘’JA-YE’’ pārstāvji informēja skolēnus par piedāvātājām aktivitātēm un ilustratīvā veidā prezentēja skolēnu atjautīgākās idejas. Praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja darboties grupās Rīgas biznesa skolas (RBS) pārstāvja argentīnieša Claudio Rivera vadībā, veidojot biznesa idejas.
Nobeigumā, pasākuma dalībnieku balsošanā, tika noskaidrota skolēnu darba grupa, kuras ideja tika atzīta par vislabāko. Tā bija – gaisa balona maršruts ar maltīti Pļaviņu novada teritorijā. Semināra gaitā skolēni tika apbalvoti ar dažādām pārsteiguma balvām. Paldies SIA ‘’SAVIJAS’’ par kafijas pauzē sagādātajiem labumiem!

Kaspars Kokins, Novada domes uzņēmējdarbības attīstības speciālists

Darba plāns 2014. gada 26. – 30.maijs

Skolā dežūrē 6.ab klases

Pirmdiena, 26. maijs
Valsts pārbaudes darbs informātikā 11.klasei
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mazo pētnieku eksperimenti 118.kab.
Mācību ekskursija 1.a klasei

Otrdiena, 27. maijs
Valsts pārbaudes darbs vēsturē 12.klasei
8.30 – 10.00 1.-4.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
10.10 – 12.00 5.-7.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā 2003.g. dzimušajiem un jaunākiem
Seminārs novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu vadītājiem (L.Miezīte)

Trešdiena, 28. maijs
Valsts pārbaudes darbs svešvalodā 9.klasēm
Līdz plkst.15.00 vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11. klašu skolēniem
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
15.15 Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē 201.kab.
13.00 Skolas filiāles Odzienā skolēnu instruēšana par elektrodrošību

Ceturtdiena, 29.maijs
Valsts pārbaudes darbs bioloģijā 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
8.30 – 9.50 8.-12.klašu skolēnu instruēšana par elektrodrošību svinību zālē
10.00 Sporta diena
14.00 Konkursa “Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.
10.10 – 12.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā, tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori, kapteini Egiju Kārkliņu. ( lekcijas – „Bērnu personīgā drošība un aizsardzība.”, „Drošība internetā,” „Vardarbība un savstarpējās attiecības.” / profilaktiskais darbs ar mērķi novērst noziedzīgus nodarījumus nepilngadīgo vidū ).
Mācību ekskursijas 5.ab klasēm

Piektdiena, 30. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma pasākums skolas iekšpagalmā (sliktos laikapstākļos – sporta zālē)
9.50 – 10.50 Klases audzināšanas stunda
11.00 Konkursa “Dziedošā klase” fināls svinību zālē
Mācību gada noslēguma pasākums skolas filiālē Odzienā

Ar tikšanos Pļaviņās noslēgumam tuvojas Comenius projekts

comenius-7-2013Comenius, VIAA

Ilze Seipule, Comenius projekta vadītāja

No 3.maija līdz 8.maijam Pļaviņu novada ģimnāzijā uzņēmām gaidītus un mīļus ciemiņus – skolā realizētā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) partnerus. Šī bija jau astotā un noslēdzošā partnervalstu pārstāvju tikšanās, uz kuru pie mums bija ieradušies mūsu draugi no Ungārijas, Somijas un Turcijas. Saskaņā ar plānoto šī bija pedagogu tikšanās, kuras galvenais mērķis bija izvērtēt divu gadu sadarbības laikā paveikto, vienoties par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam un projekta rezultātu ievietošanai „EuropeanSharedTreasure” datu bāzē.
Nedaudz atgādināšu mūsu projekta tapšanas vēsturi, kura aizsākās jau 2011.gada janvārī, kad, pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstītajam mūsu iesniegtajam sagatavošanas vizītes pieteikumam un piešķirtajam finansējumam, man bija iespēja doties uz Turcijas pilsētu Konju (Konya), lai meklētu kontaktus Comenius skolu partnerības izveidošanai. Šis brauciens patiešām arī vainagojās ar mūsu nākamo sadarbības partneru atrašanu un kopīgi ar kolēģiem no skolām DeákDiákÁltalánosIskola Budapeštā, MareşalMustafaKemalOrtaokuluKonjā un HakarinteenkouluTamisārē (Tammisaari) izstrādājām un savu valstu nacionālajās aģentūrās iesniedzām mūsu kopīgā projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (“Mediji kā izaicinājums un kā iespēja”) pieteikumu. Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām, ka no Latvijā pieteiktajiem 267 projektiem mūsu skola ir iekļuvusi to 68 Latvijas skolu sarakstā, kuru projekti ir atbalstīti. Un tā 2012.gada 27.augustā starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju tika noslēgts līgums par projekta “MediaasChallengeandasPossibility” īstenošanu. Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada l.augustalīdz 2014.gada 31.jūlijam, VIAA piešķirtais finansējums tā īstenošanai – EUR 21000,00. Projekta ietvaros esam veikuši 30 mobilitātes jeb braucienus uz partnervalstīm, kuros veiksmīgi ir piedalījušies gan skolēni, gan skolotāji, bet projekta partnerus pie mums Pļaviņās esam uzņēmuši divas reizes.
Atskatoties uz projektā paveikto un izvērtējot to, secinājām, ka esam sasnieguši visus projektam izvirzītos mērķus un uzdevumus. Esam veiksmīgi darbojušies, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, nostiprinot un pilnveidojot tādas 21.gadsimta pamatkompetences kā komunikācija svešvalodās, pašiniciatīva,prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, pamatkompetences dabaszinātnēs un tehnoloģijās, digitālās prasmes, kultūras izpratne un izpausme, sociālās un pilsoniskās prasmes, kā arī prasmemācīties mūža garumā. Lai būtu iespējams pielietot iegūtās zināšanas, veiksmīgi strādāt un dzīvot, lai sadarbotos ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem, šīs prasmes mūsdienu globālajā pasaulēir ļoti svarīgas un būtiskas.
Radoša mediju izmantošana un IT pielietošana (prezentāciju, filmu veidošana, videokonferences organizēšana, online aptauju veidošana un veikšana, projekta mājas lapas veidošana, e-pasta, Skype, YouTube un Twitterlietošana, informācijas meklēšana internetā)šajā projektā bija ļoti svarīgas, taču– ne tik daudz kā mērķis, bet vairāk kā līdzeklis, ar kura palīdzību tika īstenotas plānotās projekta aktivitātes, piemēram, darbnīcas par dažādu mediju efektīvu un saudzīgu izmantošanu, sagatavošanās folkloras un kulinārijas šoviem, darbs pie tautu tradīciju apkopošanas, tautu pasaku iestudēšana, nodarbības par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā un daudzas citas aktivitātes. Kopīgi secinājām, ka mūsu skolēni pārzina un pielieto daudz un dažādus komunikācijas veidus, ka projekta rezultātā ir paaugstinājusies skolēnu (un arī skolotāju) kompetence izmantot modernās tehnoloģijas noderīgiem, radošiem un konstruktīviem mērķiem, būt informētiem par mediju globālajām iezīmēm, par informācijas ieguves veidiem vienam par otra kultūru un ikdienas dzīvi.
Blakus darbam pie projekta gala ziņojuma veidošanas saviem viesiem piedāvājām arī plašu dažādu Latvijas vietu apskates un kultūras programmu. Tā kā visi mūsu viesi Rīgā ielidoja jau ap pusdienlaiku, pirmo dienu izmantojām, lai kaut nedaudz iepazītu Rīgu un tās ievērojamās vietas – Rīgas Jūgendstila muzejā aplūkojām atjaunoto autentiskojūgendstila perioda rīdzinieka dzīvokļa iekārtojumu, apskatījāmkrāšņo jūgendstila arhitektūras mantojumu un baudījām Vecrīgas vienreizējo šarmu. Nākamajās dienās projekta partnerus iepazīstinājām ar Pļaviņām un Pļaviņu novadu, pabūdami gan jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja” un bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija”, gan Pļaviņu baznīcās, Odzienas pilī, Odzienas muižas kvasa darītavā, skolas filiālē Odzienāun sporta un atpūtas bāzē “Mailes”. Pārliecinājāmies, ka pagājušā gada tikšanās laikā mūsu stādītās eglītes slēpošanas un biatlona bāzē “Jankas” ir stingri iesakņojušās un aug ļoti labi. Neizpalika arī brauciens ar vikingu laivu pa Daugavu.Savukārt oficiālajā pieņemšanā Pļaviņu novada domē viesiem tika sniegts plašs ieskatspar mūsu pašvaldības darbu, nevalstiskām un reliģiskām organizācijām, par izglītības, kultūras un tūrisma jautājumiem novadā. Devāmies arī ekskursijā uz Latgali, kuras laikā apmeklējām podnieku darbnīcu un Leļļu muzeju Preiļos, 2.Pasaules kara ekspozīciju,Aglonas maizes Muzejā iepazinām maizes tapšanas procesu, kā arī pabijām Aglonas bazilikā un Karaļa kalnā. Radoši darbodamies Amatu centrā “Mazā kāpa”, apskatot zemnieku saimniecību “Janavas” un iepazīstot mūsu tautas vēsturi “Likteņdārzā”, vienu pēcpusdienu aizvadījām arī mūsu kaimiņu, Kokneses, novadā.
Noklausoties Klintaines pagasta vokālā ansambļa “Dzirnas” izjusto dziedāšanu, mūsu skolas jauktā kora skanīgo priekšnesumu, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu un kolēģu Kristiānas un Ginta Baložu muzicēšanu, vērojotjauniešu deju kolektīva “Daugaviņa” uzstāšanos, viesi pārliecinājās par mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu snieguma augsto līmeni.
Lielākajai daļai vizītes dalībnieku šī bija pirmā tikšanās ar Latviju un Pļaviņām, taču trīs no mūsu sadarbības partneriem pie mums viesojās jau atkārtoti. Lai arī laika apstākļi mūs sevišķi nelutināja, viesi bija patiesi apmierināti ar mūsu plašo un daudzveidīgo programmu, tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu. Noslēguma vakarā visi ļoti atzinīgi novērtēja vizīti Pļaviņās, kā arī darbu pie projekta kopumā. Blakus priekam un gandarījumam par veiksmīgo un auglīgopartnerskolu sadarbību noslēguma vakarā gan darba grupas, gan projekta partneru balsīs un acīs jaudās arī skumjas par to, ka šie divi intensīvā darba gadi pie projekta realizācijas ir aizritējuši tik ātri un ka mūsu projekts jau tuvojas izskaņai. Taču kopā ar gaiši degošajām četrām laternām, kuras skaisti pacēlās naksnīgajās debesīs virs Daugavas, aizlidoja un dzīvos arī mūsu visu vēlējums un apsolījums, ka mūsu kontakti un sadarbība noteikti turpināsies arī nākotnē, iespējams, darbojoties kādā jaunā projektā.
Nobeigumā vēlosvisiem projektā iesaistītajiem – gan kolēģiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, gan skolēniemun viņu vecākiem, gan Pļaviņu novada domei un pārējiem sadarbības partneriem – teikt lieluun sirsnīgu paldies par ieguldīto darbu, atbalstu un atsaucību, jo, tikai strādājot komandā, bija iespējama tik veiksmīga šīs tikšanās norise un arī visa projekta realizācija.

Darba plāns 2014. gada 19. – 23.maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 19. maijs
Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 12.klasei
12.50 1.-4.klašu skolēniem tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori, kapteini Egiju Kārkliņu. (lekcijas – „Bērnu personīgā drošība un aizsardzība.”, „Drošība internetā,” „Vardarbība un savstarpējās attiecības” svinību zālē
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.30 5.-7.klašu skolēniem tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori, kapteini Egiju Kārkliņu. (lekcijas – „Bērnu personīgā drošība un aizsardzība.”, „Drošība internetā,” „Vardarbība un savstarpējās attiecības” svinību zālē
Līdz plkst 14.00 pieteikšanās eksāmenam velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanai 20.kab., pie sk.L.Ivanovas (pieteikties var jebkurš interesents, kuram uz 2014.gada 21.maiju būs pilni 10 gadi, līdzi jāņem viena 3×4 fotogrāfija)

Otrdiena, 20. maijs
Valsts pārbaudes darbs dabaszinībās 6.klasēm
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 214.kab.

Trešdiena, 21. maijs
Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 9.klasēm
14.00 Eksāmens velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanai 204.kab.
7.mācību stundas laikā “Erudīts 2014″ 5.klasēm 209.kab.

Ceturtdiena, 22.maijs
9.00 – 13.30 „Jauno uzņēmēju skola 2013” reģionālais ievadseminārs svinību zālē,
aicināti piedalīties 8.-11.kl. skolēni, iepriekšēja pieteikšanās obligāta: http://
www.enudiena.lv/upload/?id=126
No 12.00 piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā 1999.-2002.g. dzimušajiem

Piektdiena, 23. maijs
Valsts pārbaudes darbs matemātikā 12.klasei
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b un 6.ab klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8.,10.-11.klasēm
Mācību ekskursija 3.b klasei

Zvana svētki

Skolas_zvans1
Mums pieder tik daudz
Bet mēs gribam vairāk
Aiz apvāršņa skriet arvien tālāk, tālāk
Jo sapņiem nav beigu
Un lielceļiem nav
Mums pieder tik daudz…
/G.Račs/
 
Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Š. g. 16.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijā izskanējuši Zvana svētki devīto un divpadsmito klašu jauniešiem.
Mums pieder tik daudz… skolotāji… klases audzinātāji… skolas darbinieki… vecāki… zvans… stunda… prieki un raizes… skola… Šī nozīmi var atklāt tikai laiks. Nav mūsu spēkos ne apturēt, ne steidzināt to.
Mums pieder tik daudz… mūsu kopīgā darbošanās, mācīšanās, uzticēšanās, savstarpējā sadarbība, mūsu smaidi, veiksmes un neveiksmes, prieki, piedzīvojumi, ekskursijas, svētki, līksme un sapņi. Mums pieder atmiņas par Žetonu vakaru, Ierindas skati, sporta dienu, sporta sacensībām, pasākumiem un daudz ko citu.
Mums pieder tik daudz… Jūsu dejas, Jūsu muzicēšana, runasmāksla, Jūsu radošums, mākslinieciskums, Jūsu mācīšanās un dzīves uztvere, Jūsu spriedumi un atziņas.
Mums pieder tik daudz… Mēs esam kļuvuši bagātāki ar Jūsu starojumu, atbalstu, palīdzību, smaidiem, atsaucību, ieinteresētību.
Mums pieder tik daudz… Arī mirklis no Zvana svētkiem līdz izlaidumam, kas ir īpaši nozīmīgs un svarīgs laiks 9. un 12.klašu skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Vēlam Jums sparu, uzcītību, uzņēmību, veiksmi eksāmenos, izdošanos un tuvināšanos savu mērķu piepildījumam!

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Lana Ivanova

Pļaviņu novada ģimnāzija Comenius projektā iepazīst citas valstis un popularizē latviešu kultūru

www.jekabpilslaiks.lv raksta par aizvadīto Comenius projekta noslēguma pasākumu. Ar rakstu un video var iepasīties: http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=18672&r=Jekabpils