Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Valsts sākas katrā pašā”

2014. gada 9. maijā notika Valsts kancelejas un Valsts izglītības satura centra organizētā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 24. gadadienai veltītā eseju konkursa “Mana valsts un es” laureātu apbalvošana, kurā piedalījāmies arī mēs – Katrīna Bērziņa, Viktorija Minajeva, Guna Pujāte un Līga Āboliņa, domās ar mums bija arī Juris Ernests Brūniņš.
Savu dienu Rīgā iesākām ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, tālāk devāmies uz Ministru kabinetu, kur notika apbalvošana.
Pasākumā piedalījās arī konkursa žūrijas locekļi – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte un viceadmirālis, atjaunoto Latvijas Republikas Jūras spēku pirmais komandieris, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots, žurnālists, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, literatūrzinātniece, Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste, „Latvijas Avīzes” žurnāliste Dace Kokareviča, olimpiskais čempions bobslejā un bobsleja treneris Jānis Ķipurs, Valsts izglītības satura centra mācību satura speciāliste Sandra Falka, taču, bez iepriekš, skolēnu darbus vērtēja arī grupas “Astonout” dziedātāja Māra Upmane – Holšteina un rakstniece Māra Zālīte.
Kopumā konkursā tika iesūtīti 44 darbi no dažādām skolām, tajā skaitā profesionālo novirzienu un mazākumtautību skolām. Pasākuma laikā žūrijas pārstāvji atzina, ka esejas bijis grūtī vērtēt un vietu sadalījums daudziem ir atšķīries. Žūrijas locekļi uzsvēra, ka skolēnu darbos saskatījuši mīlestību, rūpes pret valsti, piederības sajūtu, sasaisti ar ģimeni, kultūras vērtību un tradīciju nozīmīgumu, kā arī dažādu valstisku problēmu iespējamos risinājumus.
Ar vērtīgām balvām septiņus labāko eseju autorus, kuru vidū 4. vietu ieņēma Katrīna, un arī viņu pedagogus apbalvoja Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
Savā runā bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots augstu novērtēja mūsu iesūtītās esejas, kā arī izcēla Pļaviņu novada ģimnāziju – skolu, kur tiek piekoptas vēsturiskas tradīcijas, augstā vērtē tiek turētas un ieaudzinātas patriotisma jūtas.
Pēc pasākuma oficiālās daļas mums bija iespēja doties ekskursijā pa Ministru kabineta ēku.
Mēs esam gandarītas par piedalīšanos konkursā, jo guvām vērtīgas atziņas, dzirdot konkursa uzvarētāju esejas, kā arī iespēju būt kopā ar valstī ievērojamām personām. Mudinām piedalīties dažādos konkursos ikkatru mūsu skolas skolēnu, jo tas vienmēr dod pieredzi, zināšanas un bieži vien arī vērtīgas balvas.

Ir pieejams arī pasākuma ieraksts

12. klases skolnieces Līga Āboliņa un Katrīna Bērziņa

5. klašu skolēni angļu valodas konkursā „Game Day”

30. aprīlī mūsu skolas 5.a un 5.b klases devās uz Bebru pamatskolu, lai piedalītos angļu valodas konkursā „Game Day”. 5.a klases komandu „ 7 PARROTS” pārstāvēja Diāna Loseva, Una Vīksna, Guna Elite, Melānija Usīte, Viviāna Nikaļuka, Linda Kudrjavceva un Alīna Stafecka, 5.b klases komanda „ LIONS” – Elīna Lelde Pitjukēviča, Krista Priede, Sonora Balode, Evija Miltiņa, Raivo Jankuns, Hārdijs Eglons Mickēvičs un Filips Fedosejevs. Mūsu komandas izcēlās ar vienotu apģērbu un pamanāmām komandas atpazīšanās zīmēm. Skolēni interesantā un jaukā noskaņā pavadīja dienu un pārliecinājās par savām spējām angļu valodā. Dalībniekiem bija jārāda savs mājas darbs, jāizveido sava vizītkarte un jāveic dažādi uzdevumi. Apkopojot rezultātus, 5.b klases komanda „ LIONS” ieguva 3. vietu un 5.a klase pateicību par piedalīšanos. Paldies skolēniem par izrādīto interesi un aktīvu gatavošanos šim konkursam. Lai veicas arī turpmāk apgūstot angļu valodu!

Angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla.

Zinību svētki fotogrāfijās

Atvērto durvju diena

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaD. Bariņa, preses ministre

Piektdien, 25. aprīlī, Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Atvērto durvju diena. Arī šogad mūsu skolu apmeklēja 9. klašu skolēni, kuriem ir interese un vēlme turpināt mācības vidusskolā. Nedaudz uztraukušies un ieinteresēti skolā ieradās arī nākamie pirmo klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem.
Atvērto durvu apmeklētājiem muzikālo sveicienu sniedza sākumskolas ansamblis un 1.b klases skolēni, kurus sagatavoja skolotāji Kristiāna Balode un Gints Balodis. Visus klātesošos sveica Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole.
Šajā dienā interesentiem tika piedāvāta plaša programma par skolu. Mazajiem pirmklasniekiem bija iespēja izpētīt mūsu skolu, “no iekšpuses”. Viņi devās ekskursijā pa skolas telpām. Tās viņiem izrādīja Annija Āboliņa, Ieva Belostocka, Paula Sondore, Rūta Vanaga, Diāna Bariņa un Pauls Krastiņš. Kamēr mazie bērni iepazina skolu, ar vecākiem sarunājās nākamo pirmklasnieku audzinātājas Inga Baginska un Sandra Fišmeistare par nepieciešamo skolas gaitas uzsākot, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.
Savukārt 9. klašu skolēni tikās ar skolas administrāciju, skolēnu pašpārvaldi. Ar skolēnu pašpārvaldi un tās funkcijām iepazīstināja sporta ministrs Artūrs Saulītis. Par skolas sasniegumiem, mērķiem un skolēnu pašdarbību stāstīja Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Lana Ivanova un direkore Rita Pole.
Šajā dienā topošajiem vidusskolēniem notika atklātā stunda matemātikā, ko vadīja 9. b klases audzinātāja Ilze Titova, pēc kuras nākamajiem vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar skolas bibliotēku, jaunsardzi, sporta iespējām kā arī tikties ar skolas psiholoģi.
Paldies visiem pasākuma organizatoriem un vadītājiem par ieguldīto darbu , sagaidot viesus! Uz tikšanos 1.septembrī mūsu skolā!

Darba plāns 2014. gada 12. – 16.maijs

Skolā dežūrē 7.a klase

 

Pirmdiena, 12. maijs

14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 13. maijs

Valsts pārbaudes darbs matemātikā 6.klasēm
15.15 PP par mācību literatūras apstiprināšanu un darbs pie skolas attīstības plāna izstrādes 201.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā 1995.-1996., 1997.-1998.g. dzimušajiem
 

Trešdiena, 14. maijs

10.50 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
13.00 Valmieras stikla pūtēju priekšnesumi sākumskolas skolēniem svinību zālē
Valmieras stikla pūtēju priekšnesumi skolas filiālē Odzienā
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs, Rīgā (I.Volane)
 

Ceturtdiena, 15.maijs

8.30 Filma “Ekskursante” skolas svinību zālē
Vērtējumu izlikšanas pēdējā diena 9. un 12. klašu skolēniem
 

Piektdiena, 16. maijs

10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.10 Zvana svētki 9., 12.klašu skolēniem svinību zālē
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju programmas modelēšanas koncerts Rīgā (L.Miezīte)
 
 
Līdz 19.05. pieteikšanās eksāmenam velosipēdu vadīšanas apliecības iegūšanai 20.kab., pie sk.L.Ivanovas (pieteikties var jebkurš interesents, kuram 2014.gada 21.maijā būs pilni 10 gadi vai vairāk, līdzi jāņem viena 3×4 fotogrāfija)

Ielūgums uz Zinību svētkiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija “Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.”
/Ričards Bahs/

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinām Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem š.g. 10. maijā plkst. 17.00 skolas svinību zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).

Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2013./2014. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajā un valsts līmenī:
• mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu konkursos;
• sporta sacensībās, startējot gan individuāli, gan komandās;
• dažādos ar interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas administrācija

Iespēja kļūt par viesģimeni

Bezpeļņas nevalstiskā, starptautiskā brīvprātīgā organizācija AFS Latvija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas un sapratni, kas nepieciešams, lai radītu taisnīgāku un mierpilnāku pasauli meklē viesģimenes, kuras vēlas gūt brīvprātīgā pieredzi, kļūstot par viesģimeni apmaiņas programmas dalībniekiem, kuri Latvijā viesosies nepilnu gadu un mācīsies vietējās skolās. Apmaiņas programmā piedalās skolēni no dažādām pasaules valstīm – Austrālijas, Beļģijas, Itālijas, Taizemes, Vācijas un Ungārijas, vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Apmaiņas gada laikā šie skolēni mācās attiecīgā reģiona skolā, dzīvo viesģimenē, apgūst latviešu valodu, kultūru un piedalās sabiedriskajās aktivitātēs. Tas ir interesants gads gan viesģimenei, gan skolai, gan viesskolēnam.
viesgimenes

Ekodiena Pļaviņu novada ģimnāzijā

ekoskolaŠī gada 30.aprīlī mūsu skolā bija Ekodiena, kuras ietvaros tika organizēts Ekoskrējiens – orientēšanās un svinīga Ekoskolu Zaļā karoga pacelšana.
Ekodienas pirmajā daļā – Ekoskrējienā piedalījās visu klašu kolektīvi un to audzinātājas. Klašu kolektīviem un to audzinātājiem bija iespēja apzināt savas pilsētas, savas skolas teritoriju, meklējot dažādus fotopunktus, kā arī bija iespēja sevi pierādīt 5 dažādās papildus aktivitātēs: ekopuzles likšanā uz laiku, ekotēju noteikšanā, zaļā boulinga spēlēšanā, ekodomino likšanā un atkritumu šķirošanā.
Savukārt, Ekodienas otrajā daļā – svinīgā Ekoskolu Zaļā karoga pacelšanā, piedalījās gan skolas skolēni, gan skolotāji, gan darbinieki. Savas uzrunas teica Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, bijusī Ekoskolas koordinatore Armanda Lasmane un skolas direktore Rita Pole.
Noslēgumā paziņoti Ekoskrējiena rezultāti:
1.-4.klašu grupā:
1.vietu ieguva 4.b klase (45,5 punkti)
2.vietu ieguva 2.b klase (44 punkti)
3.vietu ieguva 1.a klase ( 41 punkts).
5.-12.klašu grupā:
1.vietu ieguva 11.klase (92 punkti)
2.vietu ieguva 8.a klase ( 76 punkti)
3. vietu ieguva 9.a klase (74 punkti).
Svinīgajā pasākuma noslēgumā viss skolas kolektīvs un ciemiņi dziedāja skolas himnu.
Liels paldies tām komandām, kuras īpaši bija padomājušas par savas komandas noformējumu!

Gints Kapteinis, Ekoskolas dalībnieks

Meža stādīšana 24.aprīlī

ekoskola2014.gada 24.aprīlī, turpinot 2012. gadā aizsākto tradīciju – meža stādīšanu, Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.a, 7.b, 8.a un 8.b klases skolēni, kā arī skolotāji Armanda Lasmane un Linda Miezīte devās stādīt priežu mežu „Cigoriņkalnā”. Kopā talkā piedalījās 28 dalībnieki.
Priežu stādiņus stādījām mežu platībās, ko apsaimnieko A/S „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses meža iecirknis. Stādīšanas vietas mums ierādījā ļoti atsaucīgs cilvēks, Kokneses meža iecirkņa vadītājs, Jānis Zvaigzne un līdz ar viņu talkā piedalījās Kokneses meža ierikņa meistars Mārtiņš Freimanis.
Talkas dienā tika iestādīts 1,3 ha meža. Pēc čaklas stādīšanas varējām pasēdēt pie ugunskura un vēlāk katrs saņēma nelielas piemiņas veltes, ko bija sarūpējis uzņēmums A/S „Latvijas valsts meži”.
Liels paldies visiem talciniekiem par čaklo strādāšanu un labājām domām stādot mežu, viņu skolotājiem, kā arī Kokneses meža iecirkņa vadītājam Jānim Zvaigznem par atsaucību un iespēju iedalīties šī meža stādīšanā! Paldies skolas direktorei Ritai Polei par atsaucību transporta sagādāšanā!

Rūta Vanaga, Ekoskolas dalībniece