Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nepieciešamie mācību līdzekļi un grāmatu izņemšana

Informācija par 2011./2012. mācību gadā nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un laiku, kad bibliotēkā varēs izņemt grāmatas, atrodama šeit.


Noderīgi!

No 1.augusta e-klasē tiks atvērta e-grāmatnīca. E-klases lietotāji par ļoti izdevīgām cenām varēs iegādāties mācību grāmatas un darba burtnīcas. Iegādātos mācību līdzekļus klientam piegādās kurjerpasts.

Īpašas atlaides būs skolotājiem un e-klases ģimenes komplekta lietotājiem. Mācību grāmatas un darba burtnīcas varēs iegādāties par gandrīz 1/3 lētāku cenu nekā veikalā! Plašāka informācija būs pieejama e-klasē jūlija beigās, pirms e-grāmatnīcas atvēršanas.

Pirms pērc grāmatas, ieskaties e-klasē!

Vienota pieteikšanās studijām

Šogad elektroniski pieteikties pamatstudiju programmās varēs 10 Latvijas augstskolās.

Iespēja pieteikties elektroniski studijām 10 augstskolās

Vienotā sistēma un e-pakalpojums „Elektroniska pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, topošajiem studentiem dod iespēju pieteikumu studijām iesniegt jebkurā no šīm desmit augstskolām un pieteikties uz vairākām šo augstskolu piedāvātajām pamatstudiju programmām. Pieteikties var gan elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, gan arī klātienē jebkurā no augstskolu uzņemšanas punktiem no 12. līdz 19.jūlijam.

Vienotās pieteikšanās priekšrocības:
• iespēja pieteikties jebkurā no 10 augstskolu vairāk kā 250 studiju programmām;
• var norādīt līdz 10 studiju programmām, ko savirknējot vēlamajā prioritāšu secībā, konkursa rezultātā reflektants tiek uz augstāko prioritāti, kurai kvalificējies;
• ir iespēja tiešsaistē mainīt izvēlēto studiju programmu prioritāšu secību;
• vienota pieteikšanās maksa – Ls 20, neatkarīgi no augstskolu un izvēlēto studiju programmu skaita.

Plašāka informācija: www.latvija.lv/studijas un augstskolu interneta vietnēs.

Ģimenes svētki Jēkabpilī

Ģimenes svētki 21.maijā sākumskolas ansamblis piedalījās Jēkabpils novadā Ģimenes svētkos. Svētku moto: Ģimenes ir Latvijas spēks un lepnums.

Šāds pasākums pilsētas iedzīvotājiem notiek katru gadu, kurā tiek godinātas ģimenes, sniegts koncerts, bērni var izklaidēties piepūšamajās atrakcijās, kā arī piedalīties dažādās sporta aktivitātēs.

Koncertā uzstājās ne tikai pašmāju dziedātāji un dejotāji, bet arī viesi no Līvāniem, Daugavpils, Ventspils. Mēs skatītājus iepriecinājām ar četrām jautrām dziesmiņām. Par piedalīšanos saņēmām pateicības rakstu.

Paldies JIC „ideja” vadītājai Inārai Upeniecei par piedāvājumu savu skolu prezentēt citā novadā!

Paldies Janas, Gunas, Simonas – Līnas, Aleksas, Elīzas mammām, Amandas vecmāmiņai par dalībnieku pieskatīšanu brauciena laikā.

Paldies ansambļa dalībniekiem par skaisto dziedāšanu 2010./2011. mācību gadā.

Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode

Fotogrāfijas no pasākuma:

Konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākumā

Konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma pasākumā

Zane Kažus, skolotāja Iveta Krastiņa un Linda Milsone konkursa "Vēsture ap mums" noslēguma pasākumā

21.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās starptautiskā skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursa – „Vēsture ap mums” noslēguma ceremonija.

Šajā konkursā arī piedalījās mūsu skolas 11.klases skolnieces – Zane Kažus un Linda Milsone, kuras tika ielūgtas uz šī konkursa noslēguma pasākumu. Pasākums sakās plkst. 11, un pasākuma pirmajā daļā svinīgi tika apsveikti konkursa uzvarētāji. Finālistu sveikšanā piedalījās arī valsts prezidents Valdis Zatlers. Kā jau visi dalībnieki, arī mūsu skolas audzēknes ieguva atzinības rakstu par piedalīšanos, kā arī Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva specbalvu.

Pasākuma laikā varēja apskatīt arī citu skolēnu darbus un izbaudīt dažu dalībnieku muzikālos priekšnesumus. Pasākuma beigās visi viesi un dalībnieki bija aicināti pie galda un bija iespēja nobaudīt jubilejas torti, jo šogad šim konkursam apritēja desmit gadu jubileja.

Mazliet par pašu pasākumu. Šāds pasākums notiek jau desmit gadu un to rīko vēstures skolotāju biedrība kopā ar Eustory (vēstures tīkls Eiropas jauniešiem) un Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fondu. Šī gada konkursa tēma bija “Attēls stāsta…”. Konkursā varēja iesniegt gan zinātniski pētnieciskos darbus, gan radošos darbus (grāmatas, plakāti, videofilmas u.c.)

Piedaloties šajā konkursā, mēs ieguvām daudz pieredzes un pozitīvu emociju! Tāpēc lielu paldies sakām vēstures skolotājai par to, ka mūs mudināja piedalīties un par to, ka mēs tik tālu tikām!

P.S. Arī nākamajā gadā notiek šis konkurss un visi ir laipni aicināti piedalīties. Tiesa, ir jāiegulda darbs un laiks, bet tas atmaksāsies.

Zane Kažus un Linda Milsone

Absolvents Ansis Saliņš savā skolā

Saeimas deputāti saistībā ar akciju „Atpakaļ uz savu skolu 2011” devās uz savām skolām un tikās ar audzēkņiem. 6. maijā pie Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles 5. – 9. klases skolēniem viesojās deputāts Ansis Saliņš. Akcijā „Atpakaļ uz savu skolu 2011” Saeima piedalās jau ceturto gadu.

Skolas absolvents ar skolēniem runāja par Saeimas darbu.

Ansis Saliņš mums stāstīja par Eiropas Savienību, par tās sniegtajām iespējām, īpaši izglītībā dažādās valstīs. Mēs uzzinājām arī to, ka Eiropas Savienības fondi būtu izmantojami daudz vairāk.

Mūsu vēstures stunda zālē (skolotāja B.I. Osīte) paskrēja nemanot. Tikšanās bija ļoti interesanta un mums noderīga. Mūsu zināšanas par Saeimu, Eiropas Savienību un tās iespējām padziļinājās.

Par Saeimu mēs vēl vairāk uzzināsim mācību ekskursijā vēsturniekiem.

Līga Akula (7.e klase)

Zvana svētki un Erudīts Odzienas filiālē

Foto no ģimnāzijas Odzienas filiāles Zvana svētkiem:

Foto no starpskolu konkursa Erudīts 8.klašu komandām:

Zinību svētkos

Zvana svētkos

Nedēļas darba plāns, 23.-27. maijs

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 23.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 11.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm
7., 8., 10., 11. klašu sporta dienas tiesnešu saraksta iesniegšana sporta skolotājiem

Otrdiena, 24. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm
10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Teātra dienas pasākums 2.klašu skolēniem
Pēdējā ieskaišu diena

Trešdiena, 25.maijs
Eksāmens informātikā 11.klasēm
15.15 Konkursa „Dziedošā klase” fināls svinību zālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 7.-8.kl.
Mājturības un tehnoloģijas, mājsaimniecības MA vadītāju seminārs Rīgā

Ceturtdiena, 26. maijs
12.00 Darba grupu darbs (pa pamatjomām) pie skolas attīstības plāna izveides:

Piektdiena, 27. maijs
Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasēm
10.00 Pavasara svētki sākumskolā
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pagarinātā gada nozīmēšanu
Atzīmju izlikšanas līdz plkst.15.00
Klašu sabiedriski aktīvo skolēnu (līdz diviem skolēniem no klases) un skolēnu, kuru vidējā gada atzīme ir 8,00 un vairāk saraksta iesniegšana 203.kab.

No 25.05. Mācību grāmatu pieņemšana, labošana skolas bibliotēkā
23.-31.05. Skolēnu individuālā logopēdiskā izpēte
17. – 27.05. “Zobu autobuss” skolas filiālē Odzienā
23.,27.05. Zobu higiēnists skolas filiālē Odzienā
28.05.Ģimnāzijas filiāles Odzienā darbinieku arodbiedrības ekskursija

Iespēja iesaistīties aktivitātēs

JIC “Ideja” aicina iesaistīties aktivitātēs:

Lasīt vairāk