Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ielūgums uz Zinību svētkiem

olimpiade„Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu.
Tās ir cipars, burts, nots. Jeb zināt, domāt, sapņot.” (Viktors Igo)

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinu Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem 20. maijā plkst. 18.00 skolas svinību zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).
Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2010./2011. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību:

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Nedēļas darba plāns, 16.-20. maijs

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 16.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 7.b un 11.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)

Otrdiena, 17. maijs
Valsts ieskaite dabaszinībās 6.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klašu skolēniem (precizēts)
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
16.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
1.–4.kl.skolēniem tikšanās ar A. Kārkliņu par drošību vasarā skolas filiālē Odzienā
Sausnējas kausa izcīņa futbolā, piedalās skolas filiāle Odzienā

Trešdiena, 18.maijs
Valsts policijas rīkotā akcija „Droša vasara – Tava vasara” svinību zālē (par kārtību zālē atbild attiecīgās mācību stundas priekšmeta skolotājs):
    2.mācību stundas laikā 1.–4.klašus skolēniem
    3.mācību stundas laikā 5.–8.klašu skolēniem
    4.mācību stundas laikā 9.–12.klašu skolēniem (precizēts)
5., 6. Mācību stundas laikā matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem

Ceturtdiena, 19. maijs
Valsts ieskaite matemātikā 6.klasēm
Muzeja vakara (nakts) pasākums 2011
Atzīmju izlikšana 9., 12.klasēm

Piektdiena, 20. maijs
7.45 Saistošie eksperimenti ķīmijā
2.mācību stundas laikā karjeras pasākums 1., 2.klašu un 4.b klases skolēniem
12.00 Zvana svētki 9., 12.klasēm svinību zālē
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām Aizkrauklē 5.–6.kl.
Zvana svētki 9.klasei skolas filiālē Odzienā

16.–20.05. Aktīvākā lasītāja un klases izvērtēšana
17.–27.05. “Zobu autobuss” skolas filiālē Odzienā
20., 23., 27.05. Zobu higiēnists skolas filiālē Odzienā

Iespēja pieteikties jauniešu semināriem

Ir iespēja pieteikties jauniešu semināriem jūnijā:
• Rāmavas muižā no 2.-5. jūnijam par jauniešu līdzdalību un demokrātijas projektiem (pieteikuma anketas jānosūta līdz 19. maijam)
• Babītē no 9.-12. jūnijam par starptautiskajiem jauniešu apmaiņas projektiem (pieteikuma anketas – līdz 26. maijam).

Ceļa izdevumi, dalība, ēdināšana – apmaksāti.

Vairāk informācijas JIC “Ideja”

2.–4.klašu koru skates “Tauriņu balsis” 2.kārtā

O. Krasutina, mūzikas skolotāja

Piektdien, 6. maijā, Jelgavas 4. vidusskolā notika 2. – 4.klašu koru skates “Tauriņu balsis” 2.kārta, kurā piedalījās 19 labākie Zemgales reģiona sākumskolu kori. Mūsu koris skatē izpildīja trīs dziesmas: “Dziesmiņa par skolas somu” (J.Ļūdens,G.Račs), “Visi vēji” (R.Pauls, Rainis), “Sidrabiņa upi bridu” (latviešu tautasdziesma J. Graubiņa apdarē).

Koru sniegumu vērtēja virsdiriģenti no Rīgas – A. Platpers, R. Platpere, R. Vanags. Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 4.klašu koris tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu, saņemot 37,3 punktus.

Liels paldies kora dalībiekiem par centību un izturību gatavošanās posmā un skatē, paldies diriģentei O.Krasutinai un koncertmeistarei S. Vilkaplāterei par ieguldīto darbu!

Ielu vingrošanas sacensības


Valsts pārbaudes darbu grafiks

VISC Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. un 6. klases izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.klašu izglītojamajiem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Pļaviņu novada ģimnāzijas 11., 12. klašu izglītojamajiem

Karjeras stundas pasākums sākumskolā

21. aprīlī skolā notika karjeras stundas pasākumi 1.b, 4.a un abām trešajām klasēm. Skolā ieradās 4 viesi, kuri mazos interesentus iepazīstināja ar savu profesiju un atbildēja un neskaitāmiem viņu jautājumiem.

Pie 1.b klases viesojās Ingus Krasovskis. Ingus ir Pļaviņu novada VUG komandieris. Viņš pastāstīja par savu profesiju – kā var kļūt un kā viņš kļuva par ugunsdzēsēju. Mazajiem pirmklasniekiem bija ļoti interesanti klausīties. Bērni izrādīja lielu interesi par ugunsdzēsēja profesiju. Tika uzdoti daudzi jautājumi. Bērni drīzumā dosies pie Pļaviņu ugunsdzēsējiem ciemos, lai apskatītu ugunsdzēsēju mašīnas un visu aprīkojumu. Karjeras stundas beigās Ingus izdalīja bukletus, kur var iepazīties ar drošības noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka nelaimes gadījumā. Karjeras stunda bija izdevusies, tā patika gan mazajiem, gan pašam ugunsdzēsējam.

Lasīt vairāk

Konkursa “Dziedošā klase” II. kārta (video)

Pļaviņu TIC piedāvā

Pļaviņu TIC piedāvā Pļaviņu Tūrisma informācijas centrs piedāvā maršrutu ekskursijai pa novadu 4 stundām aptuveni 50 km garumā:

• Kāpiens dolomīta šķembu kalna virsotnē
• Klintaines pagasta “Avoti” – atpūtas un relaksācijas vieta
• Vietalvas pagasta “Alunēni” – puķu audzētava
• Aiviekstes pagasta “Dzeņi” – daiļdārza apskate un atrakcijas.

Maksa no 30 līdz 40 Ls atkarībā no grupas lieluma. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa mobilo tālruni 26449567.

Nedēļas darba plāns, 9.-13. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 9.maijs
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 7.b un 7.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
10.00 12.b klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē
10.50 Skolas pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 14.kab.
11.00 9.b klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē
12.00 12.a klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem svinību zālē

Otrdiena, 10. maijs
Valsts ieskaite latviešu valodā 6.klasēm
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksme 14.kab.
Skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās novada domes pārstāvis, Skolas Padomes pārstāvji, novada izglītības speciālists, pašvaldības policija, skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji, skolēnu vecāki):
12.00 5.ab klases 110.kabinetā
13.00 2.-4. klases 110.kabinetā
15.15 7.ab klases 110.kabinetā
16.00 10. ab, 8.b klases 110.kabinetā

Trešdiena, 11.maijs
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei
Kausa izcīņa vieglatlētikā starp skolām, Aizkrauklē 9.-12.kl.
Sarkanā Krusta organizētās sacensības pirmās palīdzības sniegšanā, Aizkrauklē
Kulturoloģijas un kultūras vēstures skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās novada domes pārstāvis, Skolas Padomes pārstāvji, novada izglītības speciālists, pašvaldības policija, skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji, skolēnu vecāki):
12.00 8.a, 9.b klases 110.kabinetā
14.30 6.ab klases 110.kabinetā
15.15 9.a klase 110.kabinetā
16.00 11.ab, 12.ab klases 110.kabinetā

Ceturtdiena, 12. maijs
7.45 Zinātniski pētniecisko darbu teorētiskās daļas prezentācija 10.b klasei 209.kabinetā.
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei

Piektdiena, 13. maijs
7.45 Zinātniski pētniecisko darbu teorētiskās daļas prezentācija 10.a klasei 209.kabinetā.
Ekonomikas skolotāju un MA vadītāju seminars Rīgā (M.Skrabutena)

9.-13.05. Matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem
10.-13.05. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, Kurā plauktā tagad viņa?
14.05. Valmadreras (Itālija) delegācijas viesošanās skolā
14.05. Pļaviņu novada dziesmu un deju svētki