Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: sākumskola

Starpnovadu olimpiādes rezultāti

olimpiade

4.klašu skolēnu sasniegumi 1. posma olimpiādēs

Grāmatas
Sākumskolas 4.klašu skolēniem martā norisinājās olimpiādes skolā latviešu valodā un matemātikā. Šīs bija pirmās olimpiādes, kurās skolēni iegūtās zināšanas sākumskolā pielietoja, veicot olimpiāžu uzdevumus.
Olimpiāžu uzdevumus veica liels skaits 4.klašu skolēnu.
4.klašu grupā labākie latviešu valodā:
1. vieta Beāte Skrabutena 4.b
2. vieta Elīza Luksa 4.b
3. vieta Anna Esiņa 4.a
4. vieta Linda Laine Kalviša 4.a
5. vieta Ruta Svikliņa 4.a
6. vieta Zita Margarita Jansone 4.b
Matemātikas olimpiādes rezultāti:
1. vieta Andis Daugavietis 4.b
2. vieta Artūrs Puķītis 4.b
3. vieta Aivis Jokums 4.a
4. vieta Anželika Žukova 4.b
5. vieta Kristaps Ostrovskis 4.a
6. vieta Ralfs Maikls Pitjukevičs 4.a
Paldies kolēģēm Sandrai Fišmeistarei un Ingai Baginskai par skolēnu sagatavošanu pirmajiem startiem.
Vēlam veiksmi šiem skolēniem starpnovadu olimpiādēs Koknesē 2.aprīlī – latviešu valodā, bet 9.aprīlī matemātikā.

MK vadītāja Ilona Lazda

Idejas, kas iedvesmo radīt rītdienas skolu šodien

Iespeju_tilts_logo19. martā Valmieras sākumskolā notika starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, kuru apmeklēja skolotāji – I.Lazda, S.Meldere, I.Reitere, S.Fišmeistare, K. Balode, G.Balodis, V.Platgalve un I.Kupča. Konferencē jau ceturto gadu pulcējas vairāk nekā 400 dalībnieki – skolotāji un izglītības politikas veidotāji – no visas Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos pieredzē, diskutētu un rastu risinājumus praktiskām pārmaiņām izglītībā Latvijā. Konferenci vadīja žurnālists Haralds Burkovskis.
Pasākumam “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” visas dienas garumā bija iespēja sekot līdzi arī tiešraidē interneta vietnē www.iespejutilts.lv.
Konferencē Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, iepazīstināja ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutējām par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā.
UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika nāca klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai.
Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” vadītājs Pauls Irbins un Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” vadītājs Jānis Lūsis runāja par skolēnu iespējām mācīties darot un kā skolotājiem organizēt stundu ārpus tradicionālās klases.
Uldis Pāvuls, Kompetences attīstības konsultāciju uzņēmuma “Energise” partneris, mācīja, kā apgūt prasmi izteikt domas, lai citi tās sadzirdētu.
Par tradīcijām un inovāciju mūsdienu skolā runāja Zenta Anspoka, Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore.
Vēl viena no konferences darba pamatformām ir “Iespēju Tilta darbnīcas” – 20 tematiskas, praktiskas, pieredzē balstītas nodarbības, kuras vadīja augstskolu docētāji, skolotāji, metodiķi, mācību līdzekļu izstrādātāji. Darbnīcās guvām ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijām kļūt par skolotāja iespēju avotu.
Konferenci organizēja izglītības uzņēmums “Lielvārds”, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvi jas Nacionālo komisiju.

Paldies Pļaviņu novada domei par iespēju apmeklēt šo konferenci!

Sākumskolas skolotāja I.Kupča

Konkurss „Erudīts” 3.-4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija 7.marta pēcpusdienā 8 komandas no 3.- 4. klasēm piedalījās konkursā „Erudīts”. Konkursā skolēni parādīja savas zināšanas dažādās jomās. Komandas veidoja vizītkartes un domāja komandas devīzi, pildīja testu, lika puzles, risināja „āķīgus” uzdevumus matemātikā, parādīja savas zināšanas mūzikā, no piedāvātajiem materiāliem veidoja ziedošos koka zarus,  sacentās jautrā stafetē. Skolēni ar lielu aizrautību sacentās visās konkursa kārtās. Konkursā „Erudīts” 3.-4. klasēm pirmo vietu ieguva 4.a klases komanda „Spicie gudrīši” (41,5 punkti), 2.vietā – 4.b klases komanda „Stilīgās pūces”( 40,5 punkti), 3. vietā – 3.a klases komanda „Asie prātiņi”(38,5 punkti). Uzvarētāji saņēma nelielas balvas un atzinības rakstus. Visu komandu dalībnieki konkursa noslēgumā saņēma saldas mierinājuma balvas. Paldies sākumskolas skolotājiem Ilonai Lazdai, Ingai Baginskai, Inetai Reiterei, Gintam Balodim, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Ivetai Kupčai un Vinetai Platgalvei par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā.

Sākumskolas skolotāja S.Fišmeistare

Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem

Skolā iemaldījies Sprīdītis 16.maijā mūsu skolā iemaldījās Sprīdītis, kurš gribēja noskaidrot, kas tad īsti ir skola un ko bērni skolā dara. Sākumskolas skolēni apņēmās to Sprīdītim parādīt, izdejot un izdziedāt.

Sprīdītis, dodoties pasaulē, līdzi ņēma tēva lielo lāpstu, bet 1.a klases skolēni savā priekšnesumā parādīja, kas notiek, ja skolas somā iemaldās kāda rotaļlieta. 3.b klases skolēni Sprīdītim dziedāja par to, kā viņi no rīta, ejot uz skolu, sūta bučas sev tuvajiem cilvēkiem – mammai, tētim, omītei un opītim.

2.b klases skolēni mācīja Sprīdītim alfabētu, bet 1.b klases skolēni parādīja, ka pirmā uzrakstītā svītriņa mēdz būt ļoti niķīga.

Sprīdītis pastāstīja, ka viņam, ceļojot pa pasauli, vajadzīga liela apņēmība un spēks. 4.a klase aizrautīgā priekšnesumā demonstrēja, kā skolā bērni kļūst spēcīgi un izveicīgi. Savukārt 4. a klase parādīja, ka, gluži tāpat kā Sprīdītis, prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.

Mazajam Sprīdītim likās, ka skolā mācīties ir ļoti viegli. 2.a klase savā priekšnesumā atklāja, ka arī skolēniem skolā nākas sastapties ar dažādām grūtībām, bet 3.a klases skolēni pārliecināja Sprīdīti, ka draugi palīdz pārvarēt jebkuras bēdas.

Sprīdītis saprata – lai atrastu laimi, pasaulē nav jāiet. Laime mīt katra sirdī, nevis pasaulē.

Pasākuma izskaņā skolēni skanīgi dziedāja skolas himnu un cienājās ar lielu svētku kliņģeri.

Vēlamies pateikties visiem sākumskolas skolotājiem un skolēniem par priekšnesumu sagatavošanu. Paldies skolas direktoram un Sprīdītim par iesaistīšanos pasākumā. Paldies Ilzei Filipsonei, Klāvam Jirgenam un 11.klases skolēniem par atbalstu pasākuma norisē.

Daudz laimes skolai dzimšanas dienā!

Sandra Fišmeistare, sākumskolas skolotāja

Jauno satiksmes dalībnieku forums Pļaviņās

Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Sonora Balode, Elīna Lelde Pitjukeviča, Ričards Freijs, Krista Priede, 4.b klases skolēni

30.aprīlī mūsu skolā notika Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotās velosipēdistu sacensības, kurās piedalījās sešas mūsu skolas komandas.

Viena no tām bija mūsu klases komanda ”Zibenīgais sešinieks”. Gatavojoties šīm sacensībām, ļoti cītīgi trenējāmies. Braucām ar velosipēdu ne tikai stundu laikā, bet arī ārpus stundām. Pirmās palīdzības zināšanas palīdzēja apgūt skolas medmāsa I.Kaņepēja.
Sacensību dienā daži no mums bija uztraukušies, turpretī daži tās uztvēra mierīgi. Mūs visus pārsteidza uzdevumi, kuri bija jāpilda.
Riteņbraukšanā pirmais starts bija grūtāks nekā otrais. Pēc riteņbraukšanas devāmies pārbaudīt zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pēc tam – ceļu satiksmes noteikumos, velosipēdu uzbūvē.
Tiesneši mūs cienāja ar cepumiem un tēju.

Sākās apbalvošana. Visas komandas un to skolotāji kā dāvinājumu saņēma oranžus krekliņus un atzinības rakstus, kurus pasniedza CSDD Aizkraukles nodaļas priekšnieks, mūsu skolas absolvents E.Eizāns. Paldies par to!

Pirmās trīs vietas ieguva A.Upīša Skrīveru vidusskolas komandas, diemžēl mūsu komanda ieguva 4.vietu.

Mēs gribam pateikt paldies sacensību organizētājiem, ka mums un citām mūsu skolas komandām bija iespēja piedalīties šādās sacensībās, īpašu paldies sakām skolas direktoram V.Samohinam, sporta skolotājam J.Eidukam, klases audzinātājam G.Balodim, medmāsai I.Kaņepējai un mūsu vecākiem.

Tikšanās ar putnu pētnieku

Putni 24. aprīlī sākumskolas skolēni tikās ar putnu pētnieku un žurnālistu Valdi Aleksandrovu. Bērni aplūkoja dažādu putnu kājas, ūpja spārnu, meža pīles tēviņa, lielās gauras, kā arī vistu vanaga izbāzeņus, 3 atšķirīgu konstrukciju ligzdiņas, dažas olas. Ļoti efektīvs bija zīlītes olas un strausa olas salīdzinājums.

Bērni uzzināja, kāpēc ūpja kājas ir spalvainas. Izrādījās – tas ir tāpēc, lai ūpis varētu klusu lidot.

Skolēni varēja salīdzināt pūkaino strausa spalvu un cieto, blīvo Andu kondora spalvu, iepazinās ar dažādu būrīšu veidiem, uzzināja, kāpēc vieniem būrīšiem ir jāgatavo izjaucama būra aizmugurējā siena, bet citus būrīšus var gatavot neizjaucamus.

Pēc pasākuma sapratām, ka dabā ir vēl daudz noslēpumu, kurus mēs nezinām.

„Izdziedāsim populārākās dziesmas sākumskolā”

24. aprīlī skolā notika pasākums 1. – 4. klašu skolēniem „Izdziedāsim populārākās dziesmas sākumskolā”. Skolēni labprāt klausījās un dziedāja līdzi „Skolas blicei” dažādas mūzikas stundās apgūtas dziesmas. Pēc katras dziesmas izskanēšanas bija jānosauc tās nosaukums.

Koncertā tika iesaistīti arī ceturto klašu skolēni – Guna Elīte un Viviāna Nikaļuka nodziedāja dziesmu „Aprīļa pilieni”, bet Krista Priede un Sonora Balode spēlēja šīs dziesmas pavadījumu.

Paldies skolotājam Gintam Balodim un ansamblim „Skolas blice” par šiem jaukajiem kopā pavadītajiem mirkļiem!

Viviāna Nikaļuka, 4.a klases skolniece

Starpnovadu olimpiādē matemātikā 4. klasei

olimpiāde25.aprīlī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde matemātikā 4.klasei. Ļoti labu sniegumu šajā olimpiādē uzrādīja vairāki mūsu skolas skolēni:

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Gintu Balodi ar šiem panākumiem!

Starpnovadu olimpiādē latviešu valodā 4. klasei

olimpiāde 16.aprīlī I.Gaiša Koknese vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde latviešu valodā 4.klasei. Labus panākumus šajā olimpiādē guva arī vairāki mūsu skolas skolēni:

Sveicam!