Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2014-2015

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2014./2015.mācību gadā

puce

Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece

„Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav drošāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība.” (J.Akuraters)
Lai skolēni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb vērtības. UNESCO Starptautiskās komisijas “Izglītība XXI gadsimtam” ziņojumā ir izvirzītas četras galvenās prasības mūsdienu izglītībai:mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt.
Atskatoties uz nu jau aizvadīto 2014./2015.mācību gadu, varam teikt, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā esam daudz strādājuši, lai šos četrus 21. gadsimta izglītības balstus jēgpilni integrētuikdienas mācīšanas un mācīšanās procesos, lai skolēnos veidotu apziņu, ka izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet arī turpmākā darbība – kā mēs rīkojamies ar to, kas mums pieder, kā mēs liekam to lietā.
Panākumu pamatā neapšaubāmi ir katra ieguldītais darbs, centība un neatlaidībauzstādīto mērķu sasniegšanā,droša un stimulējoša mācīšanās vide, apkārtējo atbalsts. Priecājamies par katru no mūsu skolas 439 skolēnu lielās saimes, kurš, atbilstoši savām spējām, ir uzcītīgi un godprātīgi strādājis visa mācību gada garumā. Un maijā, kad skolā notiek tradicionālie Zinību svētki, kuros apbalvojam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, interešu izglītībā vai mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā, kad godinām par augstiem vidējiem mācību darba rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu, atkal varējām priecāties un būt gandarīti par mūsu skolēnu sasniegto.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) 2014./2015.mācību gadā saņēma 67 skolēni:
tabula
Par aktīvu sabiedrisko darbu 2014./2015.mācību gadā tika apbalvoti šādi skolēni:
Kristers Ūbergs (1.a), Monta Pusplatā (1.b), Gvido Eizāns (4.a), Amanda Mende (4.b.), Alise Ruža (4.a), Agita Cukanova (5.b), Elīza Luksa (5.b), Ingus Siliņš (5.b), Beāte Skrabutena (5.b), Alīna Stafecka (6.a), Sonora Balode (6.b), Krista Priede (6.b), Amanda Ķirse (6.b), Rendija Dutkeviča (6.b), Betija Beāte Damberga (7.a), Karīna Davidova (7.a), Lineta Lauva (7.a), Agate Mežmale (7.a), Samanta Pusplatā (7.b), Laura Sevko (8.a), Elīza Klaucāne (8.a), Arvis Ilvars Ruža (8.a), Zane Čipāne (8.a), Rēzija Līna Upeniece (8.a), Letīcija Janoviča (8.b), Viktorija Samanta Mateša (8,b), Kristīne Činka (9.a), Daira Skurule (9.a), Rūta Vanaga (9.a), Arina Deņisova (9.), Baiba Matuka (9.b), Džesika Nikaļuka (9.b), Lelde Kiopa (10.), Jānis Andersons (12.), Mārcis Beķers (12.), Viktorija Minajeva (12.)  
27.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību riekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Jāatzīmē, ka mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:
olimp
Par visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos skatīt šeit:
Vēlreiz sveicot mūsu skolēnus, liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, entuziasmu un sirdsdegsmi, atklājot un attīstot mūsu audzēkņu talantus. Vēlu arī turpmāk saglabāt ticību savai misijai, radošus spēkus, aizrautību un mīlestību pret bērniem!
Paldies skolēnu vecākiem, ka esat uzticējuši mums savus lolojumus un esat kopā ar mums gan ikdienā, gan svētku reizē.
Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas.
Novēlu neapstāties pie sasniegtā, būt gataviem jauniem izaicinājumiem un īstenot savus sapņus!
Lai visiem skaista un iedvesmas pilna vasara!

Skolēnu apmaiņas programmā Kaltenkirhenē

IMG_7516
 

Diāna Bariņa, 10.klases skolniece

Jau piecpadsmit gadus mūsu skolas skolēniem (katra gada pavasarī vienam vai diviem) ir lieliska izdevība mēnesi mācīties Kaltenkirhenes ģimnāzijā Vācijā, kas ir iespējama, pateicoties ilggadīgajai skolas sadarbībai ar savu sadarbības partneri Juri Beķeri. Šogad uz Kaltenkirheni, kura atrodas pusstundas braucienā no Hamburgas, devos es. Šī bija mana pirmā apmaiņas programma ārpus Latvijas.Veselas četras nedēļas mani ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi uzņēma vācu ģimene Bertrami (Bertram), kurā jutos kā viņu trešā meita. Jau pirmās dienas vakarā devos uz ģimenes radinieku viesībām. No sākuma gan bija visai nepierasti, jo bija jāiepazīstas ar atkal jauniem cilvēkiem, taču vakars bija ļoti jauks un izdevies. Tajā varēju iepazīt arī vācu svētku svinēšanas tradīcijas. Arī vēlāk kopā ar viesģimeni apmeklējām dažādus pasākumus un devāmies dažādos izbraucienos.
Mūsu pirmais kopīgais lielais izbrauciens bija ar kuģi uz salu Föhr Ziemeļjūrā. Mēs dzīvojām pie Bertramu ģimenes radiniekiem, kuri mūs ļoti draudzīgi un laipni uzņēma savās mājās. Ar šo ģimeni man izveidojās ļoti labs kontakts, es viņiem daudz ko pastāstīju par sevi, par Pļaviņām un Latviju. Savukārt viņi man stāstīja daudz interesanta par salas vēsturi un klimatu. Izrādās, ka jūras gaiss ir ļoti veselīgs sejai un šeit brauc atpūsties un veseļoties daudzi cilvēki. Mēs apmeklējām arī vietējo muzeju, kurā varēja apskatīt arheoloģiskos pieminekļus un uzzināt dažādus faktus par salas pamatiedzīvotājiem frīziem, viņu vēsturi un kultūru. Sala pēc platības bija ļoti maza, pāris stundās mēs jau bijām salas otrā galā. Taču sala bija interesanta ar savu vēsturi un arhitektūru. Kā jau viss Vācijā, arī šī sala bija ļoti sakopta un omulīga. Šajā vietā pavadītās divas dienas man bija ļoti īpašas, jo iepazinu jaukus cilvēkus un uzzināju daudz jauna par Vāciju. Man bija liels prieks, ka Bertramu ģimenes radinieki mani uzaicināja vēlreiz atbraukt uz šo salu.
Pēc dažām dienām mans ceļojums pa Vāciju atkal turpinājās. Ar savu viesģimeni devāmies trīs dienu brīvdienās uz Švarcburgas ciemu, kas atrodas Vācijas federālajā zemē Tīringā, lai piedalītos ģimenes radinieku kāzu desmitgades atzīmēšanā. Arī šīs trīs dienas tika lieliski pavadītas. Švarcburgas skaistā daba mani vienkārši fascinēja.Vēl nekad nebiju redzējusi tik aizraujošus dabas skatus! Īpaši mani pārsteidza lielie kalni, kuri bija apauguši ar bieziem jaukto koku mežiem. Arī viesnīca, kurā dzīvojām bija kalnos. Neilgu laiku pabijām arī Bavārijā.No sākuma man bija nedaudz grūti saprast bavāriešu dialektu, kurā vietējie cilvēki runāja, taču pie tā ātri varēja pierast.
Ar ģimeni kopā apmeklējām arī Hamburgu, dzīvnieku parku Eekholt, Kaltenkirhenes arborētumu.
Ļoti svarīga šīs programmas sastāvdaļa, protams, ir mācības Kaltenkirhenes ģimnāzijā, diendienā esot kopā ar jaunajiem klases biedriem un viņu skolotājiem mācību stundās. Es mācījos 9.c klasē kopā ar Kerrinu no savas viesģimenes. Lai arī sākumā bija nedaudz nepierasti, tomēr domāju, ka es diezgan ātri iejutos jaunajā klases kolektīvā. Esmu sapratusi, ka mūsdienās ir svarīgi būt atvērtam, drošam un pozitīvi noskaņotam, tad arī komunikācija noris bez problēmām. Ļoti interesanti bija vērot, cik aktīvi un labprāt mācību stundu laikā vācu skolēni izsaka savu viedokli un diskutē, dažreiz šķita, ka viņi savā starpā pat sacenšas, kurš pirmais un kurš vairāk tiks pie vārda. Tas ir diezgan atšķirīgi no mūsu skolas ikdienas, jo mēs laikam krietni retāk droši, pārliecināti un argumentēti izsakām savas domas.
Vairākkārt tikos ar Beķera kungu, viņš organizēja arī citu pilsētas skolu skolēnu tikšanos ar mani. Šo tikšanos laikā man vajadzēja iepazīstināt skolēnus ar Pļaviņām un Latviju, atbildēt uz viņu jautājumiem. Pirmā prezentācija notika 6.maijā Valdorfskolā, kurā mani uzņēma ļoti draudzīgi un ieinteresēti izjautāja. Pēc prezentēšanas no daudziem skolēniem saņēmu laba vēlējumus un pozitīvas atsauksmes. 7.maijā es ar savu prezentāciju uzstājos Māršvegas skolā, kurā arī bija ļoti patīkami vērot skolēnu interesi par Latviju. Vēl ārpus ģimnāzijas, kur pavadīju lielāko daļu laika, tikos arī ar pilsētas aptiekas īpašnieku Morica kungu. Morica kungs jau daudzus gadus finansiāli atbalsta arī mūsu skolēnus, kuriem nepieciešamas iegādāties dažādus medikamentus. Ar Beķera kungu viesojāmies arī Kaltenkirhenes rātsnamā.
Pateicoties šim braucienam, es daudz uzzināju par Vāciju, Vācijas izglītības sistēmu, kultūru, vēsturi, sabiedrību un ikdienas dzīvi. Šis brauciens paplašināja manu redzesloku, ļāva izbaudīt citu dzīves kvalitāti, iepazīties ar sava vecuma jauniešiem. Šajā programmā es papildināju savas vācu valodas zināšanas. Es sadraudzējos ar jauniem cilvēkiem un ceru, ka kontakti ar viņiem nepazudīs arī turpmāk.
Laiks no 24.aprīļa līdz 22.maijam bija lieliski pavadīts un piepildīts, par to vēlos sirsnīgi pateikties šīs programmas organizatoram Jurim Beķerim un, protams, savai vācu valodas skolotājai Ilzei Seipulei par to, ka mani rosināja, atbalstīja un arī organizēja šo braucienu. Paldies par sapratni un pretimnākšanu arī citiem mācību priekšmetu skolotājiem.
Kā šīs apmaiņas programmas dalībniece es varu apgalvot, ka esmu ļoti apmierināta un gandarīta, ka piedalījos, un noteikti, ja būtu vēl viena iespēja, uz Kaltenkirhenei vēlētos doties atkal.
IMG_7513Kopā ar Juri Beķeri un Kerrinu
IMG_7517Kopā ar Juri Beķeri, tiekoties ar Kaltenkirhenes ģimnāzijas direktoru Rēdemunda kungu (vidū)

Darba plāns 2015. gada 8. jūnijs – 12.jūnijs

Pirmdiena, 8. jūnijs
10.00 – 13.25 Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. V.Silovs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
No 9.00 MP pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažu vidusskolu
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 –12.35 (13.20 – ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei, 201., 107., 2014.kab., darba vad. E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Lazda
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
11.00 Pļaviņu mūzikas skolas darbinieku apmācība dokumentu noformēšanā 19.kab.
12.00 Klašu audz. MK sanāksme 215.kab.
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Trešdiena, 10.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Ceturtdiena,11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
PP par mācību gada rezultātiem
 
Piektdiena,12.jūnijs
Pēcpārbaudījumiskolēniem, kuriem tie noteikti
14.00 9.klases izlaidums skolas filiālē Odzienā
18.00 9.klašu izlaidums sporta zālē

Izzinām Latvijas vēsturi!

CIMG1127 (1)
Kādā aprīļa audzinātāja stundā no klases audzinātājas uzzinājām patīkamu vēsti -mūsu skolotāja ir uzvarējusi ekskursiju pieteikumu konkursā un mēs esam ieguvuši  finansējumu klases ekskursijai no Vītolu fonda. Urrā! Mēs dosimies uz  skaistāko Latgales vietu, par kuru lielākā daļa bijām tikai dzirdējuši. Kad skolotāja mūs iepazīstināja ar ekskursijas mērķi un apskatāmajiem  objektiem, ļoti ieinteresējāmies un ar nepacietību gaidījām 28. maiju.
Nu pienāca diena, kad  gaidījām pie skolas autobusu, kurš vedīs mūs uz galamērķi. Zinājām, ka ceļš būs garš, tāpēc ieņēmām sev patīkamas, ērtas vietas autobusā, bet meitenes bija parūpējušās par vispārēju jaurtību, vadot dažādas spēles.
Iebraucot Aglonā, uzreiz devāmies uz Maizes muzeju. Tur mums pastāstīja, ka agrāk maizi cepa tikai no rudziem, un mēs garšojām cietos rudzu graudiņus. Tad izmēģinājām spēkus dzirnakmeņu griešanā – miltu  malšanā. Šis darbs pat ne visiem zēniem  bija pa spēkam, bet agrāk to darījušas  tikai meitas. Maizītes ieraugu garšojām un smaržojām, un klausījāmies jocīgajā  latgaliešu valodā stāstījumu par katras saimnieces rakstu zīmēm uz tikko izceptas maizes, kas arī bija cepējas vizītkarte. Tad sēdāmies pie saimes galda un baudījām tikko cepto melno un balto maizīti, nodziedājām tautasdziesmu un, pateikuši paldies, devāmies un Kara muzeju.
Tur mums stāstīja par Latvijas likteni 2. pasaules kara laikā, par cilvēkiem, kas karoja  dažādās – vācu vai krievu – pusēs, bet bieži bija pat no vienas ģimenes. Iepazināmies ar ieročiem un karavīru formas tērpiem (bijām pārsteigti, dzirdot par  Hugo Boss zīmolu un redzot to uz vācu šineļiem).  Mēs varējām uzvilkt arī dažādus tērpus, uzlikt karavīru cepures un pat ,,pabraukt” ar vāciešu motociklu ar blakusvāģi. Tā bija fantastika!
Ļoti skaista un sakopta vieta Aglonas tuvumā ir Karaļa kalns – koka skulptūru parks.17m augstās figūrās attēloti Bībeles personāži un ainas. Te baudījām dabas un cilvēku darba skaistumu.
Un tad braucām uz Aglonas baznīcu. Šī nebija parasta vieta, bet enerģijas pārpildīta. Ieejot iekšā, vajag būt klusiem, jo Dieviņš ir tuvu. Skats bazilikā bija iespaidīgs un izjūtas – tādas nepasakāmas, kā noslēpumainas, neizskaidrojamas… Sapildījuši pudelēs svētavota ūdeni, devāmies mājās.
Pēc šīs ekskursijas es sapratu, ka  dzimtajā Latvijā  ir daudz interesantu, skaistu, neiepazītu  vietu un ka es vispirms gribu izzināt tās, tad var  braukt uz ārzemēm.
Liels paldies mūsu klases audzinātājai Veltai Rullei par ekskursijas organizēšanu, bet par naudiņu pateicamies nodibinājumam ,,Vītolu fonds”.

                                                                        Rūdis Ruciņš-Vējiņš, 7.a klase

Labdien, domubiedri – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki!

Jānis Andersons,

Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrs

(12.klases absolvents)

1Laiks rit, un ir noslēdzies 2014./2015. mācību gads. Ceru, ka nevienu neesmu aizkāris nepamatoti šajā gadā. Tie skolēni, kas ir pārkāpuši un ignorējuši manus aizrādījumus, bija pelnījuši to, ka saņēma manus aizrādījumus. Ja man jautātu: ‘’Vai es nožēloju, ka izvēlējos kļūt par Vides ministru?’’ Tad es atbildētu visnotaļ noraidoši. Tam ir vairākas piebildes: •  manu darbu ir novērtējuši gan skolēni, gan skolotāji, tā ir bijusi lieliska iespēja kaut ko labu veikt skolas labā un gūt nelielu pieredzi, kā veidot konkursu mācību iestādē;

esmu izdarījis to, ko neviens cits Vides ministrs  pēdējo 5 gadu laikā nav paveicis (dežūrklašu noteikumi netiks atstāti  novārtā, bet gan papildināti un uzlaboti ar būtiskiem priekšlikumiem),

Kiopa,

kompetenta skolotāja – konsultante Armanda Lasmane.   Kas ir paveikts šajā mācību gadā? Notikušas 10 sanāksmes, kurās aplūkoti dažādi jautājumi, kas ir fiksēti Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes reglamentā. Tie ir: skolas iekšējās kārtības organizēšana ikdienā, organizējot klašu dežūras; skolēnu produktīva dežūru plāna izstrādāšana un regulāra dežūru nodrošināšana; skolas Nolikuma un iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanas profilakse. Izstrādāts Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrijas nolikums konkursam „Gada dežūrklase”un „Gada virsdežurants”, kura mērķis bija organizēt dežūrklašu darbu tā, lai audzinātu skolēnos vajadzību pēc sakārtotas, estētiskas, drošas apkārtējās vides un veidotu atbildību par uzticēto pienākumu. 29. maijā notika konkursa rezultātu paziņošana. To vērtēja pašpārvaldes Vides ministrs, Vides ministra vietnieks, skolotāja – konsultante, skolas dežūradministratori. 2014./2015. mācību gadā par „Gada dežūrklasi” kļuva 8.b klase (Vides nodaļas vadītājs Daniela Tīna Saviča, vietniece Lora Lazdāne, klases audzinātāja Anita Seikovska), saņemot skolas direktores pateicības rakstu, ceļojošo balvu un apmaksātu braucienu 50 eiro vērtībā, 2.vietā atstājot 10. klasi (Vides nodaļas vadītāja Lelde Kiopa, vietnieks Renārs Leiders – Reins, klases audzinātāja Evita Valdberga), 3.vietā – 8. a klasi (Vides nodaļas vadītāja Laura Sevko, klases audzinātāja Ira Ņikiforova). Paldies jums par paveikto! Nosaukumu „Gada virsdežurants” ieguva 10.klases virsdežurante Lelde Kiopa, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Nosaukumu „Gada  klases audzinātājs – dežūrskolotājs” ieguva 9. a klases audzinātāja Ineta Bicāla, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Paldies visiem 7.-12. klašu skolēniem, klašu audzinātājiem, dežūradministratoriem par paveikto! Paldies 6.a un 6.b klašu skolēniem un viņu audzinātājām Olgai Krasutinai un Ivetai Briedei par kvalitatīvu dežūru no 25. līdz 27. maijam. Klašu kolektīvi tika aicināti sapost klases uz svētkiem. Taču ne vienmēr tas tika izdarīts. Tādēļ aicinu katram klases kolektīvam padomāt, vai tā ir vide, kurā es vēlot būt, ko es varu paveikt tās sakārtošanā, uzlabošanā,tādējādi iepriecinot sevi un pārējos skolas biedrus. Notika tikšanās ar skolas direktori Ritu Poli, kurā tika izteikti ierosinājumi skolas vides sakārtošanā, notika diskusija par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos, viedokļi tika izteikti, apkopoti, daļēji jau realizēti. Aprīlī Vides ministrija organizēja Meža stādīšanu, kurā piedalījās klašu vides nodaļu vadītāji/vietnieki vai pārstāvji no klasēm. Tika iestādīta priežu jaunaudze divu hektāru platībā. Paldies visiem, kas piedalījās talkā, īpaši skolotājiem Armandai Lasmanei un Valdim Silovam, kas jau otro gadu organizē šādu aktivitāti skolēniem, paldies skolas direktorei Ritai Polei par finansiālu atbalstu,apmaksājot transporta izdevumus nokļūšanai uz mežu, direktora vietniecei Ilzei Seipulei par atsaucību un sadarbību, izkārtojot mācību stundas, paldies visiem skolotājiem, kas neiebilda pret šo aktivitāti. Paldies Vides nodaļu vadītājiem no 5.b klases (vadītāja Evelīna Paula Ķerķe), 6.a klases (vadītāja Linda Kudrjvaceva), 7.a klases (vadītāja Viktorija Vīksna), 7.b klases (vadītājs Roberts Jansons), 8.a klases (vadītāja Laura Sevko), 9.a klases (vadītāja Viktorija Treine) par precīzi apmeklētajām sēdēm visa mācību gada garumā. Maija sēdē katras klases vides nodaļas vadītājs iesniedza paveiktā darba analīzi, vērtējot skolā, klasē paveikto, izsakot priekšlikumus un izvirzot kandidātus nākamajam skolas pašpārvaldes Vides ministra amatam. Lūk, dažas atziņas no klašu atskaitēm: skolēni, neliksim somas uz palodzēm, nesēdēsim uz tām, dežūrzīmītes piespraudīsim korektā vietā, neradīsim paši kā dežūrklase haosu, katrs skolēns iegādājas sev dežūrzīmīti. Izvirzītie pretendenti šim amatam: Kalvis Krūze (izvirza 7.b), Lelde Kiopa (izvirza 7.a klase), Lelde Grūbe, Diāna Bariņa (izvirza 6.a klase) Ralfs Liepiņš (izvirza 8.b klase) Diāna Bariņa (izvirza 10.klase). Varbūt, ka ir vērts pieteikties, tas ir jauns izaicinājums, pašapliecināšanās. Un jāāāā, nobeigumā, kādi būtu ieteikumi jaunajam Vides ministram, ko vajadzētu uzlabot, papildināt utt. Bet šeit visu es neizklāstīšu, jo ceru, ka jaunais ministrs ar mani spēs rast kontaktu un, iespējams, 2015./2016.m.g. parādīsies jaunas aktivitātes, lai pašiem būtu interesanti darboties. Taču iesāktais nav jāpārveido tāpēc, ka kaut kas nedarbotos, bet gan tāpēc, ka ir jāseko līdzi laikam. Es centos būt tas, kas „paceļ” Vides ministra amatu un pašu skolas pašpārvaldi, bet skumīgi ir tas, ka mūsu skolas pašpārvalde nedarbojas vienoti kā komanda, un tas tiešām ir bēdīgi. Tāpēc novēlu pilnīgi visiem skolēniem, skolotājiem un tehniskajam personālam rast prieku savā darbā, mācībās, dažādās aktivitātēs un būt saliedētiem, jo  mēs  visi atrodamies vienā mācību iestādē un visi mēs sastopamies vienā skolā.  Aicinu visus kopā radīt tādu vidi, kas rada identitātes, piederības izjūtu! Ceru, ka nākamajā mācību gadā VISA skolas pašpārvalde parādīs sevi no daudz labākas puses, būs daudz saliedētāka un drosmīgāka stāties pretī grūtībām. Protams, lielākais paldies man ir sakāms manai konsultantei Armandai Lasmanei, kura neļāva man slinkot un palīdzēja man godprātīgi pildīt ministra amatu. Kā arī visiem skolotājiem, kas atbalstīja mani un izrādīja cieņu, kādu es nebiju gaidījis. Paldies manai ģimenei par atbalstu un sapratni, veicot šo atbildīgo pienākumu! Es saku Jums: „Uz redzēšanos”, un tiekamies 12. klašu izlaidumā 19. jūnijā jeb dienā, kad es kā ministrs nolieku savas pilnvaras un dodos savā dzīves lidojumā.

Noslēdzies “Samsung Skola nākotnei” skolu pārmaiņu projektu 1.posms

samsung

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ar ļoti skaistu un svinīgi piepildītu 22.maija dienu Spīķeru koncertzālē Rīgā noslēdzās “Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas “Skolotājs 3.0” 1.posms. Arī mūsu skolas komandai (komandas sastāvā: Lana Ivanova, Ira Ņikiforova, Rita Pole, Ilze Seipule) bija gods būt šī projekta dalībnieku vidū. Atgādināšu, ka šī gada janvārī dalībai „Samsung Skola nākotnei” pieteicās 468 pedagogi no 117 skolām visā Latvijā. Uz otro atlases kārtu pusfinālā tika uzaicinātas 20 skolas, no kurām tiesības piedalīties apmācību programmā ieguva tikai 10 spēcīgākās un motivētākās skolu komandas, tajā skaitā – arī mēs.
Aizvadītie pieci mēneši visām desmit komandām pagāja intensīvi mācoties un darbojoties pie sava izstrādātā pārmaiņu projekta īstenošanas. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0.” četros moduļos apgūtais mācību saturs bija patiešām aktuāls, noderīgs, dalībniekus uzrunājošs un iedvesmojošs. Tas mums sniedza daudzas rosinošas, noderīgas idejas un risinājumus mācību procesa dažādošanai, skolēnu konkurētspējas un līderības veicināšanai skolā un ārpus tās.
Noslēdzoties “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmai, varam ar pilnu pārliecību apgalvot, ka esam daudz prasmīgākas un pārliecinātākas darbā ar dažādiem IT rīkiem –  protam veidot prezentācijas Infogram, Slides un Prezi vidēs, esam apguvušas arī animācijas filmiņu un video veidošanu, sociālo tīklu un mākoņpakalpojumu izmantošanu mācībās. Vērtīgas un noderīgas bija arī gan teorētiski, gan praktiski apgūtās prezentēšanas un plānošanas prasmes, zināšanas par līderību, globālajām aktualitātēm izglītībā un emocionālo inteliģenci.
Programmas organizatori bija parūpējušies arī par to, lai mēs jaunās zināšanas un prasmes varam apgūt dažādās vietās -  gan Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un Biznesa centrā „Mektory”, gan Rīgā –  koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, Samsung tehnoloģiju centrā vai LTV koncertstudijā Zaķusalā.
Patiess gandarījums ir arī par organizatoru sagādāto ekskluzīvo iespēju tikties ar visiem tiem daudzajiem spilgtajiem, aizrautīgajiem un erudītajiem cilvēkiem, kuri gādāja par apmācību programmas saturu. Noteikti jāatzīmē visu programmas lektoru un mentoru augstā profesionalitāte un kompetence, kā arī izcilais projekta organizatoru –  komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” PR projektu vadītāju Margrietas Akmens un Madaras Zingeres – darbs apmācības sagatavošanā un nevainojamajā norisē. Ļoti priecājamies, ka mums bija brīnišķīga iespēja sadarboties ar mūsu mentori UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu, kura mums bija liels atbalsts un iedvesmotājs mūsu pārmaiņu projekta realizācijā. Priecājamies arī par vērtīgo iespēju iepazīt citu skolu komandu kolēģu pieredzi.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile programmas “Skolotājs 3.0” noslēguma pasākumā uzsvēra “Samsung Skola nākotnei” programmas devumu Latvijas izglītības sistēmai: “Šī iniciatīva apliecina, ka sociāli atbildīgi uzņēmēji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas izglītības vides veidošanā. Zinātkāre, aizrautība, vēlme iedziļināties ir būtiskas īpašības gan skolēniem, gan pedagogiem. Programma “Samsung Skola nākotnei” veicina šo īpašību pilnveidi, aicina jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā un motivē skolotājus, skolēnus un vecākus sadarboties.”
Kāda tad ir mūsu skolas prokjekta būtība? Jau labu laiku iepriekš mums radās ideja par mobilo tālruņu izmantošanu mācību stundās. Mūsu skolā, tāpat kā lielā daļā Latvijas skolu, mobilo tālruņu lietošana mācību stundu laikā bija aizliegta. Tāpēc, saprotot, ka mobilais telefons ir kļuvis par mūsdienu skolēna ikdienas dzīves ļoti svarīgu sastāvdaļu, izvirzījām izaicinājumu – uzsākt mērķtiecīgu un jēgpilnu mobilo ierīču (galvenokārt mobilo telefonu) pielietošanu mācību procesā, jo uzskatījām (un projekta gaitā esam šo pārliecību tikai nostiprinājušas un vairojušas), ka tās neapšaubāmi ietver sevī arī daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās iespējas. Plānojām, ka mobilās ierīces kalpos kā līdzeklis skolēnu digitālo prasmju, kritiskās domāšanas, sadarbības, radošuma, svešvalodu, prezentēšanas un citu 21.gadsimta prasmju attīstīšanai, kā arī rosinās skolēnus no mediju patērētājiem kļūt par satura radītājiem.
Sava pārmaiņu projekta 1.posmā esam aktīvi strādājuši, mācību stundās izmantojot mobilās ierīces. Jau pirms projekta pieteikuma iesniegšanas mēs aptaujājām gan skolēnus, gan skolotājus par mobilo ierīču esamību, norādījām arī uz pasaulē izplatīto personisko ierīču izmantošanas praksi darba vai mācību vietā: Bring Your Own Device. Skolēni ļoti atsaucīgi uzņēma ziņu par iespēju mobilo telefonu izmantot mācību stundās. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka runa ir par viedtālruņu jēgpilnu izmantošanu mācību nolūkiem saskaņā ar skolotāja norādījumiem, nevis par telefona lietošanu privātām vajadzībām.
22. maijā katra no 10 skolu komandām prezentēja savu pārmaiņu projektu un sasniegumus, ko izvērtēja prominenta padomnieku grupa Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa vadībā, kā arī īpaši izveidotā skolēnu žūrija LTV populārā raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks!” dalībnieku sastāvā.  Lai arī mūsu komanda neieguva  “Samsung Skola nākotnei” galveno balvu – 10 000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām (priecājamies par Druvas vidusskolas uzvaru), mēs pārliecinoši un godam aizstāvējām savu projektu.
Visas komandas vārdā vēlos teikt lielu paldies kolēģiem par atsaucību un līdzdalību šī projekta realizācijā, paldies arī skolēniem par ieinteresēto darbošanos. Par sapratni un iesaistīšanos mūsu paldies arī skolēnu vecākiem. Lai projekta komanda varētu pilnvērtīgi īstenot iecerēto, pateicamies arī Pļaviņu  novada domei par atbalstu Samsung viedtālruņu iegādei.
Esam pārliecinātas, ka noslēguma pasākumā projekta organizatoru dāvinātā ābele mums nesīs augļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Arī nākamos trīs gadus darbosimies, lai pilnveidotu savu digitālo pratību, turpinot strādāt arī pie sava pārmaiņu projekta. Domājam, ka pavisam tuvā nākotnē mobilo ierīču lietošana jau būs kļuvusi pašsaprotama un neatņemamam ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ne tikai mūsu skolā, bet arī citviet Latvijā. Dalība “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā ir stiprinājusi pārliecību, ka “Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē!”, kā reiz ir teicis indiešu līderis M. K. Gandija.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunietes un skolotāja piedalījās vienā no Latvijas valsts simtgades svētku ieskaņas pasākumiem

„Jaunībā ar prieku strādā,

Un par īstām mantām gādā.”

(Baumaņu Kārlis)

Diāna Bariņa, Liene Lakstīgala,

Pļaviņu novada ģimnāzijas 10.klases skolnieces

 
Saeima
2015. gada 26. maijā izskanēja Baumaņu Kārļa 180. dzimšanas dienai veltītā domrakstu konkursa „Himnas Goda diena” noslēguma pasākums dalībniekiem un viņu skolotājiem. „Himnas Goda dienu” rīko reizi piecos gados par godu Latvijas valsts simbola – himnas ”Dievs, svētī Latviju!” autora Baumaņu Kārļa jubilejai.
Svētku tradīcija aizsākusies 1955. gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē. Šogad jau trešo reizi Himnas Goda diena notika Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā – Viļķenē, lai godinātu Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā. Baumaņu Kārļa jubilejai veltītais sarīkojums ir Latvijas valsts simtgades svētku ieskaņas pasākums, kuru organizē Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Konkursa dalībniekiem un skolotājiem tika dāvināta iespēja piedalīties Latvijas Republikas Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apkaškomisijas sēdē, kuru vadīja komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte Pakule. Sēdē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar valstiskuma audzināšanu, notika domu apmaiņa par piederības sajūtu Latvijai un dalījāmies iespaidos par  Latvijas tautas lūgsnas autoram Baumaņa Kārlim veltīto domrakstu konkursu.
Kas mums ir Baumaņu Kārlis, ko mēs par to zinām? Mēs jums pastāstīsim. 2015. gada  11. maijā apritēja 180 gadi kopš viņa dzimšanas. Šis cilvēks Latvijas vēsturē ierakstīts ar zelta burtiem, kas liek mums viņu godā celt. Audzis daudzbērnu ģimenē. Bijis vidējais bērns. Mācījies no vecākajiem un izrīkojis jaunākos. Bijis centīgs, ar neizsīkstošu zinātkāri. Bērnībā nav klājies viegli, tomēr viņš savā dzīvē ir paveicis daudz. Viņš bijis skolotājs, jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks un viens no pirmajiem latviešu komponistiem, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem. Viņa devums Latvijai ir viens no tās simboliem – himna „Dievs, svētī Latviju!” Sākotnēji tā tika sacerēta kā patriotiska dziesma, kuru pirmo reizi dziedāja 1873. gadā, kad Latvijā norisinājās Pirmie dziesmu svētki, bet 1918. gada 18.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas aktā piešķīra valsts himnas statusu, savukārt 1895.gada dziesmu svētkos tai atvēlēja latviešu nacionālās himnas statusu. Lai pieminētu Baumaņa Kārļa devumu, veicinātu kora dziedāšanas tradīcijas un tautasdziesmu popularitāti, Limbažu novada pašvaldība, Latvijas Nacionālās Kultūras centrs un Valsts Izglītības Satura centrs rīkoja domrakstu konkursu, kas ļāva skolēnu vecuma bērniem un jauniešiem literāri izpausties un iepazīties ar šī komponista biogrāfiju. Arī mēs, Liene Lakstīgala un Diāna Bariņa, pateicoties skolotājas Armandas Lasmanes  iedrošināšanai, ar saviem domrakstiem piedalījāmies šajā konkursā, kā arī tikām uzaicinātas uz konkursa noslēgumu Saeimā 26. maijā. Katrs dalībnieks saņēma piemiņas balvas – pateicību par līdzdarbošanos Baumaņu Kārļa 180.dzimšanas dienas sarīkojumā – „Himnas Goda diena” un pildspalvu ar Baumaņa Kārļa atziņu „Dziesmu gars lai vieno tautu” vai Dievs, svētī Latviju!”, bet skolotāja dāvanā vēl saņēma  2015. gadā iznākušo muzikoloģies Zanes Gailītes sarakstīto grāmatu „Mūsu Baumaņu Kārlis”, kurā ir apkopota iepriekš nepublicēta informācija par neparasto personību. Tajā ir atklātas viņa rakstura šķautnes: zinātkāre, interese par to, kas notiek pasaulē, centība,  viņš darīja vairāk, nekā bija nepieciešams, organizēja, rīkoja, virzīja, iedvesmoja, gribēja, lai ir kārtība un viss notiktu pareizi, bija latviešu tautas modinātājs. Vai tādi cilvēki mums  patīk? Droši vien atbilde būtu, kā kuram? Kāpēc? Tāpēc, ka tādiem cilvēkiem atrasties blakus ir grūti, varbūt, ka reizēm pat kaitinoši, taču tas ir interesanti, tādi cilvēki spēj mūs virzīt un iedvesmot, lai mēs paceltu galvu augstāk par savu mīļo tēvzemi, par savu tautu, savu valodu, savu ģimeni un paši par sevi. Mēs arī devāmies ekskursijā pa Saeimas ēku. Dalībniekiem tika dota  iespēja iesaistīties diskusijās par nacionālo audzināšanu un izteikt savu viedokli par kādu interesējošu jautājumu.Redzot tādu aktīvu darbību jauniešu vidū,arī mēs varam gūt ierosmi un radīt aizvien jaunus darbus.Veiksmi arī mums  turpmāk iesaistīties  patriotisku noskaņu konkursos, kas jauniešiem liek ieraudzīt ne tikai sevi, bet arī apkārtējo pasauli un kas nes mūsu skolas vārdu ne tikai novada, bet arī republikas mērogā.
IMG_2885 IMG_2865 IMG_2834
IMG_2819IMG_2820IMG_2823IMG_2840IMG_2846IMG_2850IMG_2896
P.s. Uzsmaidīsim viens otram, pateiksim labu vārdu un novērtēsim savu līdzcilvēku darbus! Paldies 10. klašu skolēniem, bet īpaši Diānai Bariņai un Lienei Lakstīgalai par to, ka jūs tāpat kā Baumaņu Kārlis izdarījāt vairāk nekā jūsu klases biedri, paldies vecākiem un kolēģiem par atbalstu! Būsim kopā un smelsimies pozitīvas emocijas! Saulainu vasaru vēlot, latviešu valodas un literatūras skolotāja Armanda Lasmane.

Mazais pētnieks…Mazais pētnieks? Mazais pētnieks!!!

DSC_1156Kas ar priecīgu čalošanu piektdienu pēcpusdienās piepilda 118. kabinetu? Tie ir Mazie pētnieki – 13 aizrautīgi 3.- 4. klašu skolēni, kuriem patīk eksperimentēt un veikt pētījumus.
Šajā mācību gadā mazajiem pētniekiem interesantas likās nodarbības, kurās veidojām sniega vulkānus, lavas lampas, krāsaino pienu un slepenos rakstus. Jautrus mirkļus sagādāja virpuļspalvu gatavošana un „reaktīvā” balona uzvedība. Karsti klājās nodarbībās, kurās mācījāmies saslēgt elektriskās ķēdes un izveidot elektromagnētu. Ļoti liels miers un pacietība bija nepieciešama, lai izveidotu dažādu priekšmetu līdzsvara kombinācijas. Atmiņā paliks arī tie eksperimenti, kuri neizdevās tā, kā iecerēts – piemēram, nirējs pudelē.
17.aprīļa nodarbībā pie mums ciemojās mazo pētnieku draugi. Šajā nodarbībā mēs uzzinājām, kas ir vielas blīvums, izveidojām „Nāves jūras” modeļus un „lavas lampas”. Ar mums kopā ļoti ieinteresēti un atraktīvi darbojās skolotāja Iveta.
Savukārt 22. maijā pie mums viesojās 2.a klase, kas kopā ar mazajiem pētniekiem palīdzēja Pasaku skolas varoņiem tikt galā ar dažādiem pārbaudījumiem. Mēs palīdzējām Pelnrušķītei no nagliņām izlasīt rīsus, Nāriņai uz monētas uzpilināt pēc iespējas vairāk ūdens pilienu, Sprīdītim, izmantojot plastmasas maisiņu, piecelt kājās papīra cilvēciņu, Kukulītim neparastā veidā piepūst balonu, Pūķim iedarbināt vulkānu, bet Aladinam aktivizēt burvju lampu.
Man ir gandarījums par šī gada mazajiem pētniekiem Anastasiju, Nikolaju, Mikusu, Unu, Adrianu, Artūru, Danielu, Lailu, Linardu, Raivo, Eiriku, Sanitu un Gvido! Jūsu prieks darboties arī mani aizrauj un iedvesmo!
Lai mums visiem saulaina un brīnumainiem atklājumiem pilna vasara!

„Mazā pētnieka” vadītāja Sandra Fišmeistare

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

DSC_0375DSC_0379
Jau kopš pirmajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 1960. gadā, Pļaviņu novada ģimnāzija ir bijusi to skolu skaitā, kuru dziedātāji un dejotāji ir guvuši panākumus gan dziesmu karos, gan deju skatēs.
Šogad, laikā no  05.07. – 12.07., Rīgā norisināsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mūsu skolu šajos svētkos pārstāvēs 4 kolektīvi  – 5.-9.klašu koris( vadītāja Olga Krasutina), vidusskolas jauktais koris (vadītāja Aiva Siliņa, koru koncertmeistare Sigita Vilkaplātere), 7.-9. klašu deju kolektīvs un 10.-12. klašu deju kolektīvs (abu  kolektīvu vadītāja Ineta Reitere).
Lai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos godam nestu skolas un Pļaviņu novada vārdu, nolēmām iegādāties vienotus tērpus mēģinājumiem. Pļaviņu novada ģimnāzija aicināja 35 uzņēmumus finansiāli atbalstīt tautas deju kolektīvus un korus, ziedojot naudu mēģinājuma tērpu iegādei, un jāatzīst, ka ļoti īsā laikā, pateicoties uzņēmēju dāsnumam, līdz 29.05.2015. kopā tika saziedoti 1080.00 EUR.
Skolas dejotāji, dziedātāji, kolektīvu vadītāji un skolas vadība no sirds pateicas ZS “Juči”, SIA “Luste SZ”, SIA “ECOS” , SIA “Celtniecības dolomīti”, SIA “Antaris”, SIA “Vēri Z”, “Pļaviņu uzņēmēju biedrībai” un AS “Swedbank” finanšu centram “Jēkabpils”, jo par viņu  dāsni atvēlētajiem līdzekļiem  jau izgatavoti un iegādāti T- krekliņi ar skolas nosaukumu un Pļaviņu novada simboliku.
Ņemot vērā, ka novada uzņēmēju interese par atbalsta sniegšanu turpinās, tad skola saziedotos līdzekļus izmantos mēģinājumu tērpu -  meiteņu svārciņu un zēnu šortu iegādei.

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Mēs varam?

Pļaviņu novada ģimnāzija nākošajā mācību gadā iesaistīsies skolēnu mācību uzņēmumu kustībā. Šo iespēju piedāvā Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. SMU  ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un skola.
Jau šajā mācību gadā desmito klašu skolēni izmēģināja spēkus  uzņēmējdarbībā. Skolēni sadalījās interešu grupās, kurās plānoja savu uzņēmumu darbības jomas, veidoja uzņēmumu logo, rakstīja biznesa plānus, veidoja prototipus un prezentēja savas ieceres Pļaviņu novada uzņēmējiem – Mārtiņam Daģim, Santai Zālītei, Andrejam Kačkānam, Pļaviņu novada uzņēmējdarbības attīstības speciālistei Elitai Kaņepējai, jaunatnes lietu speciālistei Inārai Upeniecei un Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei. 21.maijā bija iespēja iepazīties ar skolēnu veidotiem virtuāliem uzņēmumiem „Spogulis”, kurš darbojās skaistumkopšanas sfērā, „Resnais vienradzis”, kurš piedāvāja picas, pīrādziņus un tortes,  „Zeķinators”, vilnas zeķu ražošana un „Molliss”, kurš savu darbību virzīja uz adītām šallēm pēc individuāla pasūtījuma. Skolēnu pārdomas un secinājumi pēc tikšanās ar novada uzņēmējiem.
„Mūsu grupa (Diāna, Sintija, Kārlis) prezentēja skaistumkopšanas uzņēmumu  “Spogulis”, kurā saviem klientiem piedāvājām dažādus roku un pēdu kopšanas līdzekļus no bioloģiskiem produktiem. Mūsu uzņēmuma ideja Pļaviņu novada uzņēmējiem patika, jo viņi uzskata, ka šāda veida pakalpojumi mūsu novadā ir nepieciešami. Kopumā savu uzņēmumu neprezentējām labi, tikai pietrūka pārliecības par sevi, kas nedaudz mums patraucēja iegūt uzņēmēju uzticību. Uzskatām, ka šāda pieredze mūsu klasei ir nākusi par labu, jo tagad zinām, cik liels darbs ir jāiegulda, lai izveidotu savu uzņēmumu. Nākotnē šī pieredze mums var noderēt, ne tikai biznesa plāna veidošanā, bet arī pieredze uzstāties jau nopietnākas auditorijas priekšā. Mūsuprāt, pasākums izdevās, jo pēc tā visi jutāmies gandarīti un apmierināti ar paveikto.”
Lelde, Liene, Sintija un Montija ieguva pieredzi biznesa idejas izstrādāšanā, savas idejas prezentēšana. Meitenes mācēja sastrādāties gan veidojot biznesa plānu, gan meklējot risinājumus pēdējā brīža sarežģījumiem.
Laura uzskata, ka uzņēmēju klātbūtne, ieteikumi un  laba vēlējumi palīdzēja saprast cik tomēr grūti ir uzrakstīt labu biznesa plānu. Tas palīdzēja saprast , ka bizness ir kaut kas grūts un smags.
Paldies skolēniem par iesaistīšanos eksperimentā, paldies Pļaviņu novada uzņēmējiem un viesiem par ieteikumiem turpmākam darbam.
 

 Pļaviņu novada ģimnāzijas ekonomikas skolotāja Mārīte Skrabutena