Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Šogad UNESCO nedēļā Latvijā aicina pievērsties kulinārā mantojuma izzināšanai

Laikā no šī gada 9. līdz 15. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.

“Nozīmīga nacionālā bagātība, kas stiprina mūsu piederības un sakņu izjūtu, ir nemateriālais kultūras mantojums – tradīcijas, ieražas prasmes un rituāli. Suminot Latvijas līdzdalību UNESCO saimē, aicinām šogad UNESCO nedēļā izzināt kulinārā mantojuma stāstus un iedzīvināt tos ikdienā, piemēram, atklājot kādu savas vecvecmammas recepti, ko izstāstīt arī citiem,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Lasīt vairāk šeit

Ekoskolas padome informē

ekoskolaPļaviņu novada ģimnāzijas Ekoskolas padome informē: Arī 2017./2018. m.g. Pļaviņu novada ģimnāzija līdzdarbojas Ekoskolu programmā, veicot skolas regulāru darbu saistībā ar apkārtējās vides jautājumiem. Šogad Ekoskolas galvenā tēma ir – KLIMATA IZMAIŅAS!”

Katras klases Ekopadomes pārstāvim (var kopā ar klasesbiedriem) ir jāsagatavo prezentācija vai lekcija par tēmu – klimata izmaiņas un jāprezentē klasesbiedriem.

Ekoskolu programmmas ietvaros tiek īstenoti dažādi pasākumi, vides izglītības aktivitātes un kampaņas.

Jau 29.09.2017. septiņi Ekopadomes pārstāvji dosies uz OMAs (oglekļa mazietilpīga attīstība) meža stādīšanas pasākumu, kurš notiks Tomē. Aicinām ikvienu ievērot videi draudzīgu dzīvesveidu!

Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2017./2018.m.g.

Ekopadomes pārstāvji 2017./2018. m.g.
5.a – Vitalijs Grišuļonoks
5.b – Kate Kondrāte
6.a – Alise Dobkeviča, Leons Fetkuļins
6.b – Jānis Marcinkevičs, Kaspars Liepiņš
7.a – Santa Turinceva
7.b – Vilmārs Apolons
8.a – Ralfs Pitjukevičs
8.b – Anželika Žukova
9.a – Līga Liepiņa, Maira Saliete
9.b – Annija Šmite
10.a – Samanta Seliverstova
10.b – Matīss Ķirsis
11. –Violeta Adamoviča (Ekopadomes vadītāja), Marta Buševica (Ekopadomes vadītājas vietniece)
12. – Violeta Grigorjeva

Pļaviņu novada domes labiekārtošanas darbu vadītāja – Alda Zenfa
4.b kl. audzinātāja – Sandra Fišmeistare
8.b kl. audzinātāja – Sanita Fjodorova
Vecāku pārstāvis – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinators – Ingrīda Bērziņa

Velo brauciens

Untitled

Izmaiņas ceturtdien, 21.09.2017.

1. 5.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 107.kab.
1. 7.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
1. 8.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
1. 12. Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
2. 8.a Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
2. 12. Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
2. 6.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
3. 7.b Informātika (sk. E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 19.kab.
3. 10.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. S.Fjodorova) 107.kab.
3. 6.a Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
3. 10.a Klases st. (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
4. 10.a Literatūra (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
4. 11. Ķīmija (patst.darbu vada sk. G.Mozga) 107.kab.
4. 6.b Matemātika (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 213.kab.
4. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Volane) 201.kab.
5. 6.b Mūzika 306.kab.
5. 11. Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 213.kab.
5. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. A.Bērziņa) 201.kab.
6. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
6. 10.a Ķīmija (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
6. 11. Vizuālā māksla 204.kab.
7. 9.b Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 12. Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 11. Matemātika (patst.darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patst.darbs mājās)
7. 6.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)

Darbs vainagojas ar panākumiem

Pavasarī mūsu skolas basketbola entuziasti, sporta skolotāju iedvesmoti, ilgi nedomājot, pieteicās basketbola kluba “VEF Rīga” sadarbībā ar “Rietumu Bankas labdarības fonda” izsludinātajā konkursā, lai, parādot savu radošumu, palīdzētu savai skolai iegūt āra basketbola grozu. Konkursa laikā kopumā tika dāvināti seši grozi – trīs skolām Latvijas reģionos un trīs skolām Rīgā. Projekta mērķis bija popularizēt basketbolu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī aktīvu brīvā laika pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū. Groza ieguvējus noteica sacensība sociālajos tīklos Instagram, Twitter, Facebook un iesūtītās vēstules, kā arī vērtējums no žūrijas komisijas, ko veidoja “VEF Rīga” un “Rietumu Bankas labdarības fonda” pārstāvji. Vērtējot pieteikumus sociālajos tīklos, tika ņemts vērā video radošums un oriģinalitāte, kā arī sociālo tīklu lietotāju atbalsts – “patīk” (like) skaits pie konkrētās publikācijas sociālajos tīklos. 12.septembrī, klātesot basketbola kluba “VEF Rīga” pārstāvjiem, notika groza svinīga atklāšana un iemēģināšana. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un atbalstīja skolas dalību šajā projektā! Varam lepoties ar iegūto balvu – stacionāro strītbola grozu ar projekta atbalstītāju logo!

Skolas administrācija


Basketbola video

Zinību diena

Mēs paņemam vasaras sapņus un dālijas pieliekam klāt. Pie dālijām asteru ziedus, lai 1.septembris līksmojot nāk! Pirmais septembris…. Pirmā skolas diena, iespējams, kādam pirmais skatiens, pirmais vārds ceļā uz sasniegumiem. Nu jau tradicionāli Zinību dienā skolas priekšā kā bišu spiets viens pēc otra caur ziedu arku ierodas Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, skolotāji, vecāki. Mazos pirmklasniekus pie rokas ieved jau rūdītie divpadsmitie.
Ar uzrunu un laba vēlējumiem skolēniem, viņu vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem pasākumu atklāja skolas direktore Ilze Luksa, veiksmi un panākumus jaunajā mācību gadā novēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, izglītības darba speciāliste Inese Saulīte, skolas padomes priekšsēdētāja Nora Osipauska.
Skaļi un svinīgi ieskandinot skolas zvanu, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā.
Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.
Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu!
Lai rudens mums neliek vilties savā krāšņumā un bagātībā, un vasarā uzkrātās enerģijas pietiktu līdz pavasarim!

Znību diena fotogrāfa J.Nagļa fotogrāfijās:

Izmaiņas otrdien, 19.09.2017.

3. – 12. klase
2. 10.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada I.Briede) 215.kab.
3. 10.b Krievu valoda (patst.darbu vada I.Ozoliņa) 313.kab.
4. 3.a Angļu valoda (patst.darbu vada I.Lazda) 114.kab.
4. 10.b Krievu valoda (patst.darbu vada I.Briede) 313.kab.
4. 8.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada M.Skrabutena) 215.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture (patst.darbu vada L.Avotiņa) 215.kab.
6. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada S.Stučka) 215.kab.
6. 5.b Angļu valoda patstāvīgais darbs mājās

Izmaiņas pirmdien, 18.09.2017.

7. – 12. klase
1. 9.a Latvijas vēsture 215.kab.
1. 10.a Angļu val. 315.kab.
1. 12. Fizika 207.kab.
2. 12. Filozofija 215.kab.
2. 10.a Fizika 207.kab.
2. 11. Bioloģija 201.kab.
3. 8.b Matemātika 211.kab.
4. 8.a Angļu val. 309.kab.
5. 7.b Latviešu val. 214.kab.
6. 10.b Literatūra 316.kab.
6. 7.b Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
8. 10.a Nenotiek
8. 11. Nenotiek
8. 10.b Nenotiek

Darba plāns 18. – 22. septembris

Drošības nedēļa
Piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” UNESCO ASP ietvaros
Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 18.septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
11.05 Skolas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.

Otrdiena, 19. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” LNB, Rīgā,  UNESCO ASP projekta ietvaros (V.Adamoviča, E.Klaucāne, A.Bite, E.Bogdanovičs, I.Krastiņa)
6.a, 6.b klases ekskursija uz  Kalsnavas arborētumu (LVM Meža ekspedīcija)

Trešdiena, 20.septembris
11.05 “Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
MK gada darba plānu iesūtīšanas (lana.ivanova@png.edu.lv) pēdējā diena

Ceturtdiena, 21. septembris
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 118.kab.
17.30 3.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Skola2030 konference «Vērtēt, lai mācītos» Cēsīs (V.Rulle, I.Ņikiforova, I.Briede, E.Valdberga

Piektdiena, 22. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
“Olimpiskā diena 2017”
18.00 10.b klases vecāku sapulce 214.kab.
18. – 21.09. “Olimpiskās dienas 2017” vingrošanas kompleksa gatavošana
18. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. -9.kl.

23.09. Skolas darbinieku ekskursija
23. – 24.09. Jaunsardzes vispārējās fiziskās sagatavotības testu dienas nometne