Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. oktobris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 2.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 3.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 201.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 4.oktobris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.

Ceturtdiena, 5.oktobris
11.05 10.a,10.b klases skolēnu tikšanās ar RTU pārstāvjiem 215.kab.
Junior Achievement Latvija organizētie kursi Rīgā (M.Skrabutena)

Piektdiena, 6.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
17.00 Pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zāle

2. – 6.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
2. – 20.10 Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm

7.10. Odzienas skolai 125 – salidojums, koncerts, tikšanās ar skolotājiem, atpūtas vakars-balle.

Atvērto durvju diena

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 13. oktobrī no plkst. 10:00 – 15:30 Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā aicina uz Atvērto durvju dienu, kurā sīkāk varēs uzzināt interesējošos jautājumus par studiju procesu un iegūstamo izglītību!
Vairāk informāciju lasiet šeit

Sestās klases izzin mežu

Jautājums visiem interesentiem – kur var domāt, mērīt, minēt, skriet, smieties, stādīt, spriest, salīdzināt, iegrimt, saklausīt, savienot, uzzināt un zāģēt? Protams – meža ekspedīcijā, ko šajā mācību gadā sestajām klasēm piedāvāja AS „Latvijas valsts meži”(LVM), piedaloties 2017.gada 19.septembrī mežu apsaimniekošanas norišu demonstrācijā “LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA”. Pirms došanās uz mežu izpildījām mājas darbu – apguvām vienu mācību stundu par mežu nozīmi Latvijā dabasszinību stundā. Ko tad īsti uzzinājām, kādas atbildes guvām? Lūk! Vai koksne ir tikai kokā? Kāpēc ir nepieciešams izcirtums? Kas ir liela koka sākums? Vai var atpazīt koku sēklas? Cik gadu kokam? Kam tās pēdas, kam tie ragi? Kuru zāģēt, kuram vēl augt? Vai zaudētājs vienmēr ir zaudētājs? Kas kopīgs mežam ar Formula1? Kādas skaņas var saklausīt mežā? Veicot aptuveni 2 km garu izglītojošu pārgājienu dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā, to visu tagad zin skolas 6.a un 6.b klases skolēni! Un kur tad vēl tikšanās ar rozīgi feino Cūkmenu! Uzdejojot ar jauko tēlu, dodot zvērestu un apliecinot savu vēlmi darīt Latvijas vidi un mežus tīrus, varam droši apliecināt, ka mežs ir mūsu „zaļās mājas”, tam ir daudzveidīga nozīme mūsu dzīvē un ikdienā! Paldies LVM par lielisko iespēju piedalīties ekspedīcijā, paldies arī dabaszinību skolotājai Ivetai Briedei par atbalstu, Pļaviņu novada ģimnāzijai par transporta nodrošinājumu.
Šodien varam apgalvot- ir mežs, ir dzīvība! Ir iespēja- vajag izmantot, braukt un izzināt!

6.ab klases

Darba plāns 25. – 29. septembris

Skolā dežūrē 10.b klase
Skolas rudens kross

Pirmdiena, 25.septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 26. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 2.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 310.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 8.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112.kab.
VISC organizētais seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveides pēdējā diena un iesniegšana novada domē

Trešdiena, 27.septembris
11.30 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216.kab.
VISC organizētais seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem Rīgā (S.Stučka)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem: to izveide, pielietojums un pārraudzība” Rīgā (I.Luksa)
VS – 1 atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 28. septembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201. kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
16.30 Piemiņas brīdis Bārukalna kapsētā (plkst.16.15 izbraukšana no skolas)
17.30 7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 209.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.

Piektdiena, 29. septembris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 7.a klases un vecāku sporta pasākums ” Visi kopā”
“OMAs” meža stādīšana, “Meža ekspedīcija” – Ekoskola –
Mācību ekskursija UNESCO ASP ietvaros uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (piedalās 9.ab klašu skolēni (pēc apstiprinātā saraksta))

Liec savam pedagogam pasmaidīt!

LIZDA konkurss skoleniem studentiem
Nolikums Liec savam pedagogam pasmaidit 2017-1

Šogad UNESCO nedēļā Latvijā aicina pievērsties kulinārā mantojuma izzināšanai

Laikā no šī gada 9. līdz 15. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. “Nozīmīga nacionālā bagātība, kas stiprina mūsu piederības un sakņu izjūtu, ir nemateriālais kultūras mantojums – tradīcijas, ieražas prasmes un rituāli. Suminot Latvijas līdzdalību UNESCO saimē, aicinām šogad UNESCO nedēļā izzināt kulinārā mantojuma stāstus un iedzīvināt tos ikdienā, piemēram, atklājot kādu savas vecvecmammas recepti, ko izstāstīt arī citiem,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. Lasīt vairāk šeit

Ekoskolas padome informē

ekoskolaPļaviņu novada ģimnāzijas Ekoskolas padome informē: Arī 2017./2018. m.g. Pļaviņu novada ģimnāzija līdzdarbojas Ekoskolu programmā, veicot skolas regulāru darbu saistībā ar apkārtējās vides jautājumiem. Šogad Ekoskolas galvenā tēma ir – KLIMATA IZMAIŅAS!” Katras klases Ekopadomes pārstāvim (var kopā ar klasesbiedriem) ir jāsagatavo prezentācija vai lekcija par tēmu – klimata izmaiņas un jāprezentē klasesbiedriem. Ekoskolu programmmas ietvaros tiek īstenoti dažādi pasākumi, vides izglītības aktivitātes un kampaņas. Jau 29.09.2017. septiņi Ekopadomes pārstāvji dosies uz OMAs (oglekļa mazietilpīga attīstība) meža stādīšanas pasākumu, kurš notiks Tomē. Aicinām ikvienu ievērot videi draudzīgu dzīvesveidu!

Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2017./2018.m.g.

Ekopadomes pārstāvji 2017./2018. m.g.
5.a – Vitalijs Grišuļonoks
5.b – Kate Kondrāte
6.a – Alise Dobkeviča, Leons Fetkuļins
6.b – Jānis Marcinkevičs, Kaspars Liepiņš
7.a – Santa Turinceva
7.b – Vilmārs Apolons
8.a – Ralfs Pitjukevičs
8.b – Anželika Žukova
9.a – Līga Liepiņa, Maira Saliete
9.b – Annija Šmite
10.a – Samanta Seliverstova
10.b – Matīss Ķirsis
11. –Violeta Adamoviča (Ekopadomes vadītāja), Marta Buševica (Ekopadomes vadītājas vietniece)
12. – Violeta Grigorjeva

Pļaviņu novada domes labiekārtošanas darbu vadītāja – Alda Zenfa
4.b kl. audzinātāja – Sandra Fišmeistare
8.b kl. audzinātāja – Sanita Fjodorova
Vecāku pārstāvis – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinators – Ingrīda Bērziņa

Velo brauciens

Untitled

Darbs vainagojas ar panākumiem

Pavasarī mūsu skolas basketbola entuziasti, sporta skolotāju iedvesmoti, ilgi nedomājot, pieteicās basketbola kluba “VEF Rīga” sadarbībā ar “Rietumu Bankas labdarības fonda” izsludinātajā konkursā, lai, parādot savu radošumu, palīdzētu savai skolai iegūt āra basketbola grozu. Konkursa laikā kopumā tika dāvināti seši grozi – trīs skolām Latvijas reģionos un trīs skolām Rīgā. Projekta mērķis bija popularizēt basketbolu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī aktīvu brīvā laika pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū. Groza ieguvējus noteica sacensība sociālajos tīklos Instagram, Twitter, Facebook un iesūtītās vēstules, kā arī vērtējums no žūrijas komisijas, ko veidoja “VEF Rīga” un “Rietumu Bankas labdarības fonda” pārstāvji. Vērtējot pieteikumus sociālajos tīklos, tika ņemts vērā video radošums un oriģinalitāte, kā arī sociālo tīklu lietotāju atbalsts – “patīk” (like) skaits pie konkrētās publikācijas sociālajos tīklos. 12.septembrī, klātesot basketbola kluba “VEF Rīga” pārstāvjiem, notika groza svinīga atklāšana un iemēģināšana. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un atbalstīja skolas dalību šajā projektā! Varam lepoties ar iegūto balvu – stacionāro strītbola grozu ar projekta atbalstītāju logo!

Skolas administrācija


Basketbola video