Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: ekopadome

Ekopadomes pārstāvji 2022./2023. m. g.

5.b – Evita Pujāte
5.b – Līva Avotiņa
8.a – Dīns Berģis
8. b – Elija Muceniece
8. b – Marta Ozoliņa
8. b – Loreta Paļuga
8.b – Justīne Riekstiņa, Alita Paļuga (Ekopadomes vadītājas vietnieces)
8.b – Amanda Rudzīte (Ekopadomes vadītāja)
9.b – Arvis Daugavietis
10. – Kristiāns Ariāns Orniks

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Jolanta Nīcgale
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos – Santa Kupča
Sākumskolas skolotāja – Ilze Kunga
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja – Iveta Briede
Vecāku pārstāve, laikraksta “Staburags” žurnāliste – Sandra Pumpure
Ekoskolas koordinatore – Sanita Fjodorova

Pļaviņu vidusskolas 3.a klases skolēni piedalījās Aizkraukles novada vidusskolas Ekopadomes organizētajā akcijā, kurā, akcentējot atkritumu šķirošanas nozīmi un ieguvumus, bija jāizveido stilīgākā atkritumu tvertne.
3.a klases komanda izlozē ieguva vienu no trīs balvām – dāvanu karti no beziepakojuma preču veikala “Burka”, kurā iegādājās veselīgus našķus – žāvētus augļus un saldumus.
Paldies 3.a klases audzinātājai Ilzei Kungai un skolēniem par dalību akcijā! Paldies Aizkraukles vidusskolas Ekopadomei par piedāvāto iespēju!

Ekopadome 2021./2022. m. g.

Ekopadomes pārstāvji 2021./2022. m. g.

5.a – Uva Bērziņa, Roberts Reiznieks
5.b – Katrīna Borokova
6.a – Leo Roziņš
6.b – Kristaps Krūmiņš, Aleksis Bagatskis, Kristers Mucenieks
7.a – Dīns Berģis
7.b – Amanda Rudzīte, Ramona Ivanova
8.a – Viviāna Jaudzema
8.b – Arvis Daugavietis
9.a – Kristiāns Orniks, Rikijs Pogulis
9.b – Kate Kondrāte
10. – Madara Smirnova
11. – Mikuss Krēbss, Gvido Eizāns (Ekopadomes vadītājas vietnieki)
12. – Andris Daugavietis (Ekopadomes vadītājs)

Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs – Andris Ambainis
Sociālais pedagogs – Sanita Fjodorova
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos – Santa Kupča
Sākumskolas skolotāja – Ilze Stikāne
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja – Iveta Briede
Vecāku pārstāve – Aiga Daugaviete
Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Ekopadomes saliedēšanas pasākums

23. septembrī Ekopadomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji izbaudīja SIA ZEIT HOTEL tīklu parka burvīgo atmosfēru, kā arī devās izglītojošā 5 km pārgājienā pa Līgatnes dabas takām. Pateicamies Vides izglītības fondam FEE Latvia par sarūpētajām dāvanu kartēm, kuras ieguvām Rīcību dienu konkursā. Šis bija lielisks Ekopadomes saliedēšanas pasākums.

Ekopadome 2020./2021. m. g.

Ekopadomes pārstāvji 2020./2021. m. g.

5.a – Leo Roziņš
5.b – Kristaps Krūmiņš, Kristers Mucenieks, Aleksis Bagatskis
6.a – Ieva Miķelsone, Dīns Berģis
6.b – Amanda Rudzīte, Ramona Ivanova
7.a – Māris Stašulāns, Kristers Ūbergs
7.b – Paula Pastare
8.a – Kristiāns Ariāns Orniks, Rikijs Pogulis
8.b – Kate Kondrāte
9.a – Denija Krūmiņa
9.b – Raivo Kaņepējs, Jānis Marcinkevičs
10. – Mikuss Krēbss, Gvido Eizāns (Ekopadomes vadītājas vietnieki)
11. – Andis Daugavietis
12. – Viviāna Nikaļuka (Ekopadomes vadītāja)

Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Andris Ambainis
Sociālais pedagogs – Sanita Fjodorova
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos – Santa Kupča
Sākumskolas skolotāja – Ilze Stikāne
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja – Iveta Briede
Vecāku pārstāve – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2019./2020. m. g.

Ekopadomes pārstāvji 2019./2020. m. g.

5.a – Dīns Berģis
5.b – Amanda Rudzīte, Ramona Ivanova, Kaiva Avotiņa
6.a – Sofija Pakalka
6.b – Arvis Daugavietis
7.a – Renārs Saliņš
7.b – Kate Kondrāte
8.a – Denija Krūmiņa, Antra Čepule
8.b – Raivo Kaņepējs, Jānis Marcinkevičs
9.a – Una Ivanova
9.b – Vilmārs Apolons, Ralfs Liepiņš
10. – Andis Daugavietis
11. – Viviāna Nikaļuka (Ekopadomes vadītāja), Lelde Elīna Pitjukeviča
12.a – Beāte Kaņepēja, Lineta Lauva (Ekopadomes vadītājas vietnieces)
12.b – Līva Kārkliņa, Matīss Ķirsis

Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Andris Ambainis
Sociālais pedagogs – Sanita Fjodorova
Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā – Jolanta Nīcgale
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos – Santa Kupča
Sākumskolas skolotāja – Ilze Stikāne
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja – Iveta Briede
Vecāku pārstāve – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2018./2019. m. g.

Ekopadomes pārstāvji 2018./2019. m. g.

5.a – Patrīcija Zepa
5.b – Edgars Osipausks
6.a – Vitalijs Grišuļonoks
6.b – Kate Kondrāte
7.a – Alise Dobkeviča, Leons Fetkuļins
7.b – Jānis Marcinkevičs, Artis Miltiņš
8.a – Santa Turinceva
8.b – Nora Svikliņa
9.a – Marks Ozoliņš
9.b – Anželika Žukova
10. – Annija Ilga Šmite, Aleksandrs Krivašonoks
11.a – Beāte Kaņepēja, Lineta Lauva
11.b – Līva Kārkliņa, Matīss Ķirsis
12. – Violeta Adamoviča (Ekopadomes vadītāja), Marta Buševica (Ekopadomes vadītājas vietniece)
Pļaviņu novada domes labiekārtošanas darbu vadītāja – Alda Zenfa
Sociālais pedagogs – Sanita Fjodorova
Direktora vietnieks izglītības jomā audzināšanas darbā – Jolanta Nīcgale
Vecāku pārstāvis – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinators – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2017./2018.m.g.

Ekopadomes pārstāvji 2017./2018. m.g.
5.a – Vitalijs Grišuļonoks
5.b – Kate Kondrāte
6.a – Alise Dobkeviča, Leons Fetkuļins
6.b – Jānis Marcinkevičs, Kaspars Liepiņš
7.a – Santa Turinceva
7.b – Vilmārs Apolons
8.a – Ralfs Pitjukevičs
8.b – Anželika Žukova
9.a – Līga Liepiņa, Maira Saliete
9.b – Annija Šmite
10.a – Samanta Seliverstova
10.b – Matīss Ķirsis
11. –Violeta Adamoviča (Ekopadomes vadītāja), Marta Buševica (Ekopadomes vadītājas vietniece)
12. – Violeta Grigorjeva

Pļaviņu novada domes labiekārtošanas darbu vadītāja – Alda Zenfa
4.b kl. audzinātāja – Sandra Fišmeistare
8.b kl. audzinātāja – Sanita Fjodorova
Vecāku pārstāvis – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinators – Ingrīda Bērziņa

Ekopadome 2016./2017.m.g.

5.a Aleksa Dobkeviča, Leons Fetkuļins
5. b Jānis Marcinkevičš, Maksims Rjazancevs
6. a Santa Turinceva
6. b Vilmārs Apolons
7. a Linda Kalviša
7. b Evelīna Paula Ķerķe
8. a Diāna Hāze, Alīna Jēkabsone
8. b Rendija Dutkeviča
9. a Andis Treinis
9. b Mārtiņš Zeps
10. Artis Lakstīgala, Alvis Bučis
11. Paula Sondore – Ekopadomes vadītāja
12. Antons Hermanis
Pļaviņu novada domes deputāte Silga Stučka
Direktores vietniece audzināšanas jomā Ilze Luksa
Direktores vietniece saimnieciskajā jomā Santa Kupča
3.b klases audzinātāja Sandra
Fišmeistare
9.a klases audzinātāja Velta Rulle
Bibliotekāre Aiga Bērziņa
Vecāku pārstāvis Iveta Krastiņa
Ekoskolas koordinatore Sanita Fjodorova