Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Zinību diena

Jaunais mācību gads ir sācies!

Zinību diena

Sporta diena

Zinību diena

Nekas nav izmainījies Joprojām viss pa vecam Tai pašā pusē sauli Redz katru rītu lecam

Viss muļķīgais ir muļķīgs Un patiesais ir patiess Ir izmainījies tikai Tas, kā mēs uz to skatāmies. /G.Račs/

1. septembri ik gadu ar satraukumu gaida gan skolēni, gan vecāki, gan skolas darbinieki. Tomēr šogad satikšanās prieks ir daudzkārt lielāks, jo vasaras brīvlaiks bija tikai daļa no laika, kad skolas telpās ierastās kņadas vietā valdīja klusums un mums bija liegta iespēja satikties klātienē. Lasīt vairāk…

Aktuāla informācija skolēniem un vecākiem, uzsākot 2020./2021. mācību gadu

gladiola

Vasaras brīvdienas tuvojas noslēgumam, un pavisam drīz sāksies jaunais 2020./2021. mācību gads – šis gads būs atšķirīgs no ierastajiem.
Zinību diena 1. septembrī šogad tiks organizēta neierasti:

Kaut arī Zinību dienas norise ir neierasta, atgādinu, ka skolēniem jāierodas skolā svētku apģērbā (zēniem – tumšas bikses, balsts krekls; meitenēm – tumši svārki, balta blūze).

Aicinu vecākus iepazīties ar “Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Pļaviņu novada ģimnāzijā”, kas ir saistoša ikvienam skolas darbā iesaistītajam. Tā ir pieejama skolas un novada mājaslapā, kā arī Jūsu E-klases pastā.

Šajā mācību gadā būs ļoti aktuāli regulāri sazināties ar klases audzinātāju un būtiski sekot informācijai skolas mājaslapā, E-klases pastā, jo iespējamas dažādas izmaiņas skolas darba modelī.
Lai visās ģimenēs jauka vasaras brīvdienu izskaņa un prieks par skolēnu atgriešanos skolā 1. septembrī!

Direktore Ilze Luksa

Zinību diena

Kad gaisma netverami pieskaras debesu pamalei, migla uzvelk baltu kleitu un basām kājām saudzīgi iekāpj pļavā, svēts klusums un miers guļ kokos, zālē un putnos. Kad silta un apaļa rudens saule Daugavas krastos bērzu birzīm dāvā zeltainumu, bet kļavām liek notvīkt ogles sārtumā. Kad visskaistākajām ogām pasaulē pilni šoruden pīlādžu zari…
Visu šo krāšņumu rudens dāvā, kad jauns ceļa posms sācies mums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem, visiem, kuri mācās un palīdz mācīties. Visus klātesošos sveica Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Ilze Luksa, Latvijas Valsts prezidents no 2015. gada līdz 2019. gadam – Raimonds Vējonis, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss un novada izglītības darba speciāliste Ilona Lazda.
Un tad jau zvans uz pirmo šī gada mācību stundu. Sākumskolas un pamatskolas skolēni devās uz klases stundu, bet politkluba dalībnieki vispirms pēc svinīgās līnijas kopā ar eksprezidentu iestādīja skolas dārzā ābeli. Vēlāk vidusskolas skolēni tikās ar R. Vējoni Svinību zālē.
Vasara vienmēr šķiet par īsu. Un vienmēr, kad tā beidzas, ir mazliet skumji. It kā bez pamata, un tomēr… Kad gājputni, vienotā ritmā spārnus vēzējot, māj ardievas, klusībā tos pat mazliet apskaužam – par sauli, kas būs ar viņiem tad, kad mums tās pietrūks, par vēju – gaisa ceļotāju sabiedroto, ar kuru tie uzveic plašumus, par ceļu, kas tos aicina, mudina sapņot un dod spēku sasniegt mērķi.
Lai mums kopā izdodas inovatīvi rosīgs jaunais mācību gads!

apsveikums_Zinibu_diena_

Zinību diena

Mēs paņemam vasaras sapņus un dālijas pieliekam klāt. Pie dālijām asteru ziedus, lai 1.septembris līksmojot nāk! Pirmais septembris…. Pirmā skolas diena, iespējams, kādam pirmais skatiens, pirmais vārds ceļā uz sasniegumiem. Nu jau tradicionāli Zinību dienā skolas priekšā kā bišu spiets viens pēc otra caur ziedu arku ierodas Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, skolotāji, vecāki. Mazos pirmklasniekus pie rokas ieved jau rūdītie divpadsmitie. Ar uzrunu un laba vēlējumiem skolēniem, viņu vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem pasākumu atklāja skolas direktore Ilze Luksa, veiksmi un panākumus jaunajā mācību gadā novēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, izglītības darba speciāliste Inese Saulīte, skolas padomes priekšsēdētāja Nora Osipauska. Skaļi un svinīgi ieskandinot skolas zvanu, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības. Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu! Lai rudens mums neliek vilties savā krāšņumā un bagātībā, un vasarā uzkrātās enerģijas pietiktu līdz pavasarim!

Zinību diena fotogrāfa J.Nagļa fotogrāfijās:

plakats_2017-01

Zinību diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

piladzis

1.septembris bija svētku diena visiem 420 Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem un viņu ģimenēm. Īpaša šī diena bija četrdesmit vienam pirmklasniekam, kurus skolas saimē pie rokas ieveda piecpadsmit divpadsmitās klases skolēni. Ir laiks domāt par nākotni gan mazajiem pirmklasniekiem, kas neveikli slēpjas aiz gladiolu pušķiem, gan jauniešiem, kurus sagaida pamatskolas un vidusskolas izlaidums.
Pļaviņu novada ģimnāzija šajā mācību gadā ir viena no astoņām izglītības iestādēm Latvijā, kam ir piešķirts Mammadaba vēstniecības vārds. Paldies AS “Latvijas Valsts meži” un IZM Valsts izglītības satura centram par mums doto iespēju tuvoties dabai. Šī saulainā rudens diena bija saviļņojoša arī trīs Mammadaba vēstniekiem – skolas direktorei Ritai Polei, projekta koordinatorei Sanitai Fjodorovai un 9.a klases skolēnam Kristeram Daiļidam, kuriem Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītājs Andris Neimanis dāvāja īpašas Mammadaba vēstnieku lentas. Zinību dienā līdzās Ekoskolas karogam tika pacelts Mammadaba karogs.
2016./2017. mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzija turpinās dalību UNESCO Asociēto skolu projektā, Ekoskolu programmā, Mammadaba meistarklasē, kustībā “ Draudzīga skola”, projektā “Sporto visa klase” un biedrībā “Junior Achievement”.
Sirsnīgs paldies Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei un Pļaviņu novada izglītības darba speciālistei Inesei Saulītei par laba vēlējumiem jaunajā mācību gadā, kā arī pateicība SIA “Krauss” par atbalstu.

Direktore vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

Ieskats 1.septembra norisē G.Mozgas fotogrāfijās:

Zinību diena

Zinību dienas norise fotogrāfijās.

Zinību diena

afisa_1_sept_2015