Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Zinību diena

Zinību diena

Mēs paņemam vasaras sapņus un dālijas pieliekam klāt. Pie dālijām asteru ziedus, lai 1.septembris līksmojot nāk! Pirmais septembris…. Pirmā skolas diena, iespējams, kādam pirmais skatiens, pirmais vārds ceļā uz sasniegumiem. Nu jau tradicionāli Zinību dienā skolas priekšā kā bišu spiets viens pēc otra caur ziedu arku ierodas Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, skolotāji, vecāki. Mazos pirmklasniekus pie rokas ieved jau rūdītie divpadsmitie. Ar uzrunu un laba vēlējumiem skolēniem, viņu vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem pasākumu atklāja skolas direktore Ilze Luksa, veiksmi un panākumus jaunajā mācību gadā novēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, izglītības darba speciāliste Inese Saulīte, skolas padomes priekšsēdētāja Nora Osipauska. Skaļi un svinīgi ieskandinot skolas zvanu, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības. Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu! Lai rudens mums neliek vilties savā krāšņumā un bagātībā, un vasarā uzkrātās enerģijas pietiktu līdz pavasarim!

Zinību diena fotogrāfa J.Nagļa fotogrāfijās:

plakats_2017-01

Zinību diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

piladzis

1.septembris bija svētku diena visiem 420 Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem un viņu ģimenēm. Īpaša šī diena bija četrdesmit vienam pirmklasniekam, kurus skolas saimē pie rokas ieveda piecpadsmit divpadsmitās klases skolēni. Ir laiks domāt par nākotni gan mazajiem pirmklasniekiem, kas neveikli slēpjas aiz gladiolu pušķiem, gan jauniešiem, kurus sagaida pamatskolas un vidusskolas izlaidums.
Pļaviņu novada ģimnāzija šajā mācību gadā ir viena no astoņām izglītības iestādēm Latvijā, kam ir piešķirts Mammadaba vēstniecības vārds. Paldies AS “Latvijas Valsts meži” un IZM Valsts izglītības satura centram par mums doto iespēju tuvoties dabai. Šī saulainā rudens diena bija saviļņojoša arī trīs Mammadaba vēstniekiem – skolas direktorei Ritai Polei, projekta koordinatorei Sanitai Fjodorovai un 9.a klases skolēnam Kristeram Daiļidam, kuriem Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītājs Andris Neimanis dāvāja īpašas Mammadaba vēstnieku lentas. Zinību dienā līdzās Ekoskolas karogam tika pacelts Mammadaba karogs.
2016./2017. mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzija turpinās dalību UNESCO Asociēto skolu projektā, Ekoskolu programmā, Mammadaba meistarklasē, kustībā “ Draudzīga skola”, projektā “Sporto visa klase” un biedrībā “Junior Achievement”.
Sirsnīgs paldies Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei un Pļaviņu novada izglītības darba speciālistei Inesei Saulītei par laba vēlējumiem jaunajā mācību gadā, kā arī pateicība SIA “Krauss” par atbalstu.

Direktore vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

Ieskats 1.septembra norisē G.Mozgas fotogrāfijās:

Zinību diena

Zinību dienas norise fotogrāfijās.

Zinību diena

afisa_1_sept_2015

Zinību diena filiālē Odzienā

Zinību diena

Foto: Jānis Peņģerots

Zinību diena filiālē Odzienā

Zinību dienas pasākumā „Sveika, skola!”

Zinību dienas pasākums „Sveika, skola!” A.Lasmane, direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā

Ir dūmakains 3.septembra rīts, kad lielie un mazie nedaudz satraukti dodas uz skolu.
Šogad skola ir īpaši uzposusies, tas priecē ikvienu.

Skolēnus un vecākus sagaida smaidoši skolotāji, tehniskie darbinieki – visi jūtas piederīgi savai skolai. Neskaidrības palīdz atrisināt skolotāji M.Siliņš, I.Kupča, O.Krasutina, V.Mičule. Paldies jums par veikumu!

Pēc tam seko satikšanās prieks ar klasesbiedriem, jaunumi un svētku gājiens uz skolu Daugavas krastā. Kāpēc tieši uz skolu Daugavas krastā? Tāpēc, ka šajās divās skolas ēkās ir mācījušās daudzas paaudzes un pirms pieciem gadiem šeit noslēdzās skolas 90 gadu jubileja.

Gājienā visi dodas gandarījuma pilni. Par tā noorganizēšanu paldies I.Kravalim. Gājiena dalībniekus pavada pašvaldības un Valsts policijas mašīnas. Paldies viņiem par atsaucību un ieinteresētību!

Pie skolas Daugavas krastā skolas kolektīvu sagaida „vienpadsmito” veidotais skolas ceļš. Paldies skolēniem un klases audzinātājai S.Stučkai.

Izejot pa skolas ceļu, skolas saimi veiksmīgi pulcina skolas iekšpagalmā sportisti V.Brikmane, J.Eiduks. Paldies!

Svinīgajā pasākumā visus klātesošos sveic Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G.Žilde un vēl godam sagaidīt skolas 95 gadu jubileju.

Paldies domes priekšsēdētājai G.Žildei, vietniekam A.Arnītim, deputātiem par piedalīšanos pasākumā.
Pēc tam visus klātesošos uzrunā un sveic, skolas gaitas uzsākot, skolas direktors V.Samohins. Paldies viņam par paveikto skolas labiekārtošanā, lai mēs visi justos labi.

Tad 12.klases skolēni sveic pirmo klašu audzēkņus, un mazie saņem pa skanīgam skolas zvaniņam.
Paldies „divpadsmitajiem” un viņu audzinātājām I.Krastiņai un A.Bērziņai.
12.b klases skolēns K.Blitsons un 1.b klases skolniece L. Bicāla iezvana skolas zvanu, un mācību gads ir sācies. Tas bija mīļi un skaisti! Paldies!

Paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājiem par ziediem, svētku atmosfēru un kopības izjūtu!
Adaptācijas dienas pasākumu organizēšanā mums palīdzēja T.Zagorska, I.Upeniece, I.Saulīte, A.Davidova. Esmu pateicīga un gandarīta par atsaucību.Paldies!

Lai pasākums izdotos, ir svarīga apskaņošana. Tā izdevās lieliski! Paldies A.Saulītim, A.Sīmanim, A.Siliņai!

Svētki ir izdevušies, par to liecina daudzu vecāku izteiktās pateicības skolas kolektīvam.
Lai uzsāktais jubilejas ceļš mums ir bagāts, radošs un gandarījuma pilns! Lai izdodas!

Zinību diena Odzienas filiālē