Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Lai tā būtu vienmēr!

Klāt reibinošais ziedu laiks – kautrīgi plaukst maijpuķes, reibina dullie ceriņi un kastaņu savādais baltums, cēlas nosnigušas ābeļu ziedlapiņas, smiedamās dzelto gaiļbikses. Un maigās magones. Šīs trauslās, vējos stiprās, ugunīgās magones! Tās, kuras savu dvēseles siltumu spēj izsēt visapkārt kā mazas sēkliņas- daudz, neskaitot un bezgala viegli. Šis ziedu uznāciens, šis ziedu trakums esam mēs visi. Mēs esam ziedi! Cits vēl pumpurā, daži tikko uzplaukuši, bet kāds trakulīgi sārts jau bauda vēju un vasaru. Un visi esam skaisti pa savam. Tā ir! Lai tā būtu vienmēr! Esam ziedi! Esam kā magones – sārts un gaisīgs pļavas vēstījums,  esam kā kastaņu sveces – balti un cēli ziedu ķekari, esam miera pilnās ābeles – sirdsmieram un sapņiem. Lai esam  smalkie un neprātīgie ceriņi, jo tikai tā varam gaidīt vasaru, jo tikai tā varam svinēt dzīvi! Lai tā būtu vienmēr!

Aiga Bērziņa, Draudzīga skola

Skolā atzīmējam Zinību svētkus

Ilze Seipule, direktores vietniece
 

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.

                                                                                                                                      /Zenta Mauriņa/

 logo, Pļaviņu novada ģimnāzija20. maijā skolas svinību zālē uz tradicionālo Zinību svētku pasākumu pulcējās skolēni, kuri 2015./2016. mācību gadā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajās, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī viņu vecāki un skolotāji. Skolēni šajā svētku reizē saņēma pelnītu atzinību par mērķtiecību, gudrību, zinātkāri, neatlaidību un ieguldīto darbu, lai veiksmīgi sagatavotos savu zināšanu un prasmju apliecināšanai. Skolas Pateicības rakstus par atbalstu un sadarbību ar skolu sava bērna izglītošanā saņēma arī apbalvoto skolēnu vecāki. Par nozīmīgu devumu, ieinteresējot, atbalstot un sagatavojot audzēkņus zinību pārbaudēm, Pateicības raksti tika pasniegti arī divdesmit septiņiem skolotājiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni ir aktīvi un rezultatīvi startējuši visās Valsts izglītības satura centra, Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības organizētajās starpnovadu jeb 2. posma olimpiādēs, kā arī vairāku citu institūciju rīkotajās 2. posma, reģionālajās vai atklātājās olimpiādēs un konkursos. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mācību priekšmetu olimpiāžu saturs ir krietni sarežģītāks un ar augstākām prasībām nekā ikdienas mācību procesā, arī konkurence ir ļoti spēcīga, tāpēc ir liels prieks par katru uzdrošināšanos vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes, par katru mūsu audzēkņu sasniegumu. Jo īpaši gandarīti var būt tie piecpadsmit skolēni, kuri, pateicoties labiem rezultātiem 2. posmā, izturēja tālāko atlasi un ieguva tiesības sevi pierādīt arī reģionālajā vai valsts līmenī.

Kopsavilkums par mācību gada laikā paveikto apstiprina, ka novembrī veiksmīgi uzsāktajam olimpiāžu maratonam arī finišs aprīlī ir sasniegts godam:

Apkopojumu par visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem 2015./2016. mācību gada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skatīt šeit.

Arī šogad, pateicoties Pļaviņu novada domes finansiālam atbalstam, skolēni un arī skolotāji saskaņā ar skolā pieņemto kārtību “Kārtība izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās Pļaviņu novada ģimnāzijā“ varēja saņemt ne tikai morālu gandarījumu vien.

Priecājamies, ka Zinību svētkos kopā ar skolas kolektīvu bija arī Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītājs Andrejs Kačkāns un novada izglītības speciāliste Inese Saulīte. Ar jaukiem muzikāliem priekšnesumiem visus klātesošos priecēja skolas 4.-9. klašu koris diriģentes Olgas Krasutinas un koncertmeistares Sigitas Vilkaplāteres vadībā, kā arī viesi no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas – mūzikas skolotājas Sandras Bondares talantīgās jaunās mūziķes Ilze un Ieva Savickas. Paldies arī skolotājas Silgas Stučkas vadītā skatuves runas pamatu pulciņa dalībniecēm Leldei Grūbei un Jogitai Kiseļevai par svētku pasākuma vadīšanu, Kristapam Bērziņam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu. Par Zinību svētku iemūžināšanu fotogrāfijas mūsu paldies arī Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam Jānim Peņģerotam.

Lai mācīšanās un nenogurstoša sevis pilnveidošana ikvienam sagādā daudz prieka, rada vēlmi uzzināt un izzināt arvien vairāk un dziļāk, lai prasme iegūtās zināšanas gudri un atbildīgi likt lietā!

VISS IR LABS, JA SĀKUMS LABS

Šī mācību gada 1.septembrī mēs visi kopā kļuvām par 1. b klasi. Klasē esam 12 meitenes un 8 zēni.  Mēs visi uz skolu nākam ar prieku, jo skolā ir jautri un interesanti. Mācību gada laikā esam piedzīvojuši jaunus pasākumus un izdarījuši vairākus labus darbus.

Dmitrijs

Pārgājiens uz „Dzeņiem”
Septembrī mēs visa klase kopā ar vecākiem gājām pārgājienā. Dažiem līdzi bija arī māsa vai brālis. Tur bija rotaļu parks. Mēs varējām šūpoties, mest mērķī, izskrieties.  Mēs cepām garšīgas desiņas, saimniece cienāja ar tēju. Visiem bija jautri!

Justīne, Alita

Olimpiskā diena
Rudenī visa klase piedalījāmies Olimpiskajā dienā. Vajadzēja dejot. Man bija bail, ka sajaukšu, bet izrādījās, ka viss ir labi. Sacentāmies ar citām klasēm. Varēja skriet, mest bumbu, lekt ar lecamauklu. Mēs dabūjām 2.vietu.

Kristers

Ziemassvētku svinēšana
Mēs braucām uz Krustpils pili. Tur staigājām pa pili, pa ceļam atradām rūķu apģērbu un apavus,ko viņi bija pazaudējuši. Taisījām vaska sveces. Rakstījām un dedzinājām sliktos darbus, bet viņi zināja arī mūsu labos darbus. Nez no kurienes? Vēl mēs saņēmām dāvanas.
Gaidot Ziemassvētkus, mēs rūpīgi gatavojāmies. Mācījāmies deju „Rūķīši un mežavecis”. To dejojām pasākumā. Dejot mums visiem patīk. Tagad mācāmies vēl vienu deju Pavasara svētkiem. Mums visiem patīk dejot!

Elija, Loreta, Armands

Dziedošās klases
Mēs piedalījāmies pirmajā kārtā. Dziedājām dziesmu „Mikausis”. Vēl mēs klausījāmies citas klases un priecājāmies par koncertu. Nākamgad, cerams, tiksim arī uz otro kārtu.

Amanda R.

 

Piedalīšanās skatuves runas konkursā
Mēs 4 meitenes piedalījāmies runāšanas konkursā. Bija jāiemācās dzejolis un pasaka. Man bija bail. Mēs saņēmām diplomus. Vēl mēs uzstājāmies 1.klašu vecāku sapulcē un Dziedošo klašu koncertā.

Kaiva Annika

 
Brauciens uz kino Madonā
Martā mēs bijām Madonā kinoteātrī.  Uzlikām brilles un skatījāmies filmu par Kungfu Pandu. Filma bija lieliska un jautra. Filma mācīja par īstiem draugiem.

Amanda E.,  Laura Lorita

Piedalīšanās Lielajā talkā
Mēs visa klase gājām ārā un tīrījām pie skolas. Bija lapu grābēji un nesēji. Vārdu sakot, visi strādāja. Pēc tam bija patīkami, ka pie skolas ir tīrāks.

Beāte

Riteņbraukšanas sacensības
Mūsu klase izveidoja komandu- 1.B -riteņbraucēju sacensībām. Mēs braucām 11 skolēni. Bija jābrauc no kultūras nama līdz Topam. Visi saņēmām dāvanas. Skolotāja, citi bērni un vecāki mūs atbalstīja, rādot zaļus īkšķīšus un uzmundrinot.

Raivo, Normunds

Māmiņdiena
Māmiņdienā mēs māmiņas iepriecinājām ar daudz priekšnesumiem koncertā, dziesmām, deju un dzejoļiem.  Pēc tam mēs māmiņas sveicām vēl klasē un cienājām ar pašu gatavotām kūciņām. Gabriela omīte mūs visus pārsteidza ar ļoti garšiīgu torti.

Marta

Klases logu rotāšana
Mēs vienmēr izrotājam mūsu klases logus. Uz Lieldienām klases logos bija zaķi. Tagad visus priecē taureņi un košas puķes. Mūsu klases logi ir paši skaistākie!

Ramona

Dārznīca
Mūsu klase piedalās projektā „Dārznīca”. Mēs katrs audzējam kādu augu- hostu, lupīnu, vai ogābeli. Pirmās uzdīga lupīnas. Uzdīga tikai viena ogābele. Augi ir jālaista, jāmēra un jāmēslo. Lupīna izskatās kā maza palma, hostai ir lielas lapas. Mēs vēl brauksim uz Kalsnavas arborētumu, lai iepazītos ar dažādiem augiem.

Rebeka

Dziesmā dzied – ja sākums labs, viss ir labs. Daudz labu darbu padarīts jau pirmajā gadā. Vēl šonedēļ priekšā jautri piedzīvojumi, uzstāšanās koncertos un ģimenisks mācību gada noslēgums.  Lai izdodas mums visiem kopā būt tikpat aktīviem, radošiem un darboties gribošiem vēl turpmākos 11 gadus!

Audzinātāja skolotāja Sarmīte

1.a un 4.a klašu eksursija

18.maija rītā 1.a un 4.a klases devās kopīgā mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja Rīgas ZOO un Latvijas leļļu teātri.
Rīgas zooloģiskā dārza apmeklējums skolēniem ļoti patika, it sevišķi mazajiem, kuri tajā bija pirmo reizi. Ar interesi tika aplūkoti dzīvnieki, kuri Latvijā nedzīvo. Visilgāk vērojām žirafes un lāčus. Bērni ļoti vēlējās ieraudzīt arī ziloni, taču viņa pašlaik zoodārzā nav. Ļoti patika viesošanās „Tropu mājā”. Piesaistīja skatienus gan zirnekļi, gan čūskas, gan krokodili, gan citi mums nezināmi kukaiņi.
Par zoodārza apmeklējumu Sofija teica: „Tur bija ideāli!” Savukārt Marta stāsta: „Mans mīļaķais dzīvnieks ir žirafe un zebra. Žirafe ir raibā un dzeltenā krāsā, bet zebra tā kā klavieres – melns ar baltu”.
Pēc tam devāmies uz Latvijas leļļu teātri, kur vērojām izrādi „Caps meklē atkal”. Izrādes galvenie varoņi – suņu detektīvi Caps un Basters. Viņi mēģināja atklāt noziegumu iesaistot izmeklēšanā arī skatītājus. Izrādē varējām vērot arī mūsdienīgu tehnoloģiju pielietojumu.
Lūk, bērnu atsauksmes! Alise: „Man patika, jo bija daudz lelles un noslēpumi”. Krista: „Man patika pēdu dzinējs Caps un viņa palīgs”.
Izrādē varēja aplūkot kā darbojas planšetlelles. Vai Tu zini kas tās ir? Nē? Tad iesakām doties uz šādu teātra izrādi!
Paldies par atbalstu 1.a un 4.a klases vecākiem šīs ekskursijas organizēšanā!

1.a klases audzinātāja Ilona Lazda

DRAUDZĪGA SKOLA ATGĀDINA

puzle

Kustības „Draudzīga skola” misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.  Izvērtējot situāciju skolā, bērnu vajadzības, par bērniem draudzīgu var uzskatīt skolu, kurā izveidota droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu, sadarbību un atbalstu, tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte un bērnam dota iespēja darboties radoši, realizējot savas idejas un talantus. Jāatceras, ka katrs bērns ir indivīds ar savu neatkārtojamu iekšējo pasauli un ārējās pasaules īpašu uztveri. Mūsdienās mācību procesu raksturo liels apgūstamās informācijas daudzums un spēju attīstīšana to ātri atrast un apstrādāt. Tomēr nemainīgi svarīgs ir arī pedagogu, skolas, vecāku un sabiedrības kopumā uzdevums veicināt skolēna attīstību par pilnvērtīgu un harmonisku personību. Tādēļ būtiski atbalstīt bērnu tieksmi pašiem atklāt pasauli un meklēt tajā savu patiesību. Kritiska problēmu izvērtēšana un risināšana, iztēles attīstība, godīguma un atbildības audzināšana – tie ir šīs sistēmas uzdevumi. Kā mums sokas ar to realizēšanu? Cik esam atbalstījuši kustības aktivitātes un ieceres? Vai kas ir mainījies? Vai izrunājam  aktuālas tēmas par dzīvi un sadzīvošanu skolā , plašākā sabiedrībā, iespējām iesaistīties skolas vides uzlabošanā? Iespējams, ka nekas jauns jau nav jāizgudro, tikai jādod skanējumu savai skolai – vai tie ir jaunieši, kuri darbojas, vai tie ir skolotaji,  kuri māca ne tikai savu mācību priekšmetu, bet arī dzīves un sirds gudrības-  galvenais ir būt un darboties kopā!

Darba plāns 2016. gada 23. – 27. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 23. maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 213.kab.(vada I.Ņikiforova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 19.kab. (vada L.Ivanova)
 
Otrdiena, 24. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11.klasēm
09.30 Seminārs Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas centrā, Jēkabpilī “Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Institūciju iekšējie organizatoriskie pasākumi korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai” (R. Pole, S. Kupča, I. Seipule, L. Ivanova)
Latvijas un pasaules vēstures CE 12.klasei Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā (izbraukšana no skolas 8.45)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (“D” grupa 2005.-2006.g. dzimušie)
Latvijas Jaunatnes līgas futbola sacensības Rīgā 2002. – 2003.dz. grupā
1.b klases mācību ekskursija
8.a klases mācību ekskursija
AS “Sadales tīkls” nodarbība “Droša un pareiza rīcība elektroiekārtu tuvumā” 5.a, 5.b, 7.b, 8.b klasēs
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 25. maijs
Eksāmens svešvalodās 9.klasei: 10.00 (ierašanās 9.50) – 12.00 – rakstu daļa, 201., 211., 107., 309. kab., darba vad. I. Krastiņa, A. Seikovska, V. Mičule, L. Ivanova ; no 13.00 – mutvārdu daļa 315., 313.kab., intervētāji V. Mičule, A. Bērziņa, T. Starčenko, vērtētāji J. Ozola, T. Starčenko, A. Bērziņa
12.00 Konkursa „Gada klase” komisijas sanāksme 310.kab.
12.10 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
Latvijas Jaunatnes līgas futbola sacensības Viesītē 2003.- 2004. un 2006 dz. grupā
 
Ceturtdiena, 26. maijs
10.00 (ierašanās 9.25 (2 skolēni) 9.35 (visi pārējie)) – 13.05 CE bioloģijā 12.klasei 201.kab., darba vad. I.Krastiņa
10.00 Pavasara svētki sākumskolā svinību zālē
10.00 Sporta diena filiālē Odzienā
Līdz plkst.14.00 vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11.klasēm
Līdz 14.30 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv  par 1.-8. un 10.-11.klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles (vai attiecīgi aprakstoši)) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu)
15.00 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
7.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 27.maijs
10.00 (ierašanās 9.50) – 13.25 eksāmens ģeogrāfijā 11.klasei, 313.kab., darba vad. A.Bērziņa
12.10 Dežūru nodošana 310.kab. (piedalās 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātājs)
18.00 – Interešu izglītības kolektīvu Zinību svētki – koncerts Klintaines pagasta estrādē
Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi” Rīgā ( D.Vanaga)
 
28.05. 2.b klases mācību ekskursija
28.05. ZZ čempionāta finālsacensības Jūrmalā (6.b klase)
16.-31.05. Tematiskā izstāde: „Lasīt- tas ir stilīgi!”
Mācību grāmatu pieņemšana, labošana

„ZZ ČEMPIONĀTA ” pusfinālā pirmo reizi arī mūsu klase

M.Briežkalns, Pļaviņu novada ģimnāzijas
5.a klases sporta nodaļas vadītājs

“ZZ Čempionāts” šogad norisinās jau desmito gadu. Tā ir tradīcija, kas vieno 4. – 12. klašu skolēnus – veselīga dzīvesveida un gudrības atbalstītājus visā Latvijā. Arī mēs izmēģinājām šo iespēju tajā piedalīties, aizpildot pieteikumu un veicot radošo mājas darbu „Viens no miljona”, kurš bija gana laikietilpīgs. Tas sastāvēja no trim uzdevumiem, atklājot katra dalībnieka unikalitāti un nozīmi klases kolektīvā. Uzdevumi bija šādi:zz_1

• unikālie apraksti, kur skolēniem ir jāuzraksta visi komandas dalībnieki, katram norādot tā unikālās īpašības vai lomu komandā;
• kopīga fotogrāfija, kurai jāatspoguļo katra komandas locekļa unikalitāte. Klases fotogrāfijai obligāti jānorāda skola un klase, komandas nosaukums, kā arī īss komandas vēstījums par spēļu nozīmi;
• atbalstītāju miljons – visu skolotāju, direktoru, vecāku, šoferu un citu cilvēku uzskaitījums un to loma, klasei piedaloties ZZ Čempionātā.
Taču paveikuši, gaidījām rezultātus. Bijām gandarīti, ka izdevās tikt pusfinālā. Par to esam pateicīgi klases audzinātājai Armandai, mūsu klases labajam gariņam Anetei, mūsu vecākiem. Tā mēs 28.aprīlī nokļuvām pusfinālā Valmierā, kur mums Daliņa stadionā bija iespēja pārliecinājāmies par savām prasmēm, saliedētību un vienotību kopīga mērķa labā. Bijām priecīgi par uzvaru stafetē, pārliecināmies, ka daudz kritiskāk vienam otram jānovērtē savas prasmes un spējas veikt/izvēlēties izvēlētos etapus, taču šīs sacensības mūs vienoja, lika paraudzīties uz sasniegto un izvirzīt mērķus turpmākajām sacensībām. Ieguvām 32.vietu 60 komandu vidū. Par to, kā mums veicies, varat apskatīt ZZČ mājas lapā.
Paldies mūsu lieliskajām padomdevējām skolotājai Lanai Ivanovai, 7.klašu skolniecēm Gunai Elītei, Viviānai Nikaļukai, Evai Meļihovai un Viktorijai Smerjotkinai, paldies mūsu vecākiem, skolas administrācijai un skolotājiem, kas ļāva mums piedalīties šajā vienreizīgajā pasākumā, esam pateicīgi arī lieliskajam šoferim Oļegam.
Turpinām spēlēt” ZZČ onlain” spēli, lai mums izdodas to veikt līdz 20.maijam!
Visiem sporta atbalstītājiem vēlos teikt paldies par sadarbību šajā mācību gadā un cerēsim uz augstākiem sasniegumiem nākošgad. Lai mums visiem veicas!

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES VĒLĒŠANAS

cilveks

Šī gada 12.maijā notika skolas pašpārvaldes vēlēšanas. Visi pašpārvaldes esošie ministri, skolas parlamenta pārstāvji, klašu vecākie, jauni amatu kandidāti tika aicināti piedalīties šajā pasākumā.

Skolas pašpārvaldes ministri prezentēja savu  mācību gada veikumu – pastāstīja par izvirzītajiem gada uzdevumiem un paveikto skolas pārvaldē, par pozitīvo darbā un neveiksmēm. Ministri minēja ieteikumus arī nākamajam gadam – jaunu ideju realizēšana un skolas iekšējo kārtības noteikumu aktualizēšana. Skolas pašpārvaldes darbs tika novērtēts ar vērtējumu viduvēji. Secinājums – nākamajiem ministriem ir kur tiekties! Uz skolas prezidenta amatu kandidēja topošās 10. klases meitenes – Zane Čipāne un Anete Bite. Balsu vairākumu ieguva Zane. Skolas pašpārvaldē tika ievēlēta arī kultūras ministre – Letīcija Janoviča. Sveicam jaunietes, novēlam izturību un radošumu skolas pārvaldes  darbībā!

Vai tu vari organizēt pasākumus, prezentēt skolu, radoši darboties, mudināt vienaudžus piedalīties skolas un novada pasākumos, uzklausīt skolasbiedru viedokļus, vairot skolēnu labsajūtu, komunicēt ar skolotājiem un  skolēniem, sadarboties ar citu skolu aktīvistiem, sakārtot un pilnveidot skolas dzīvi, palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus aktivitātēs, palīdzēt audzēkņiem mācību procesā, diskutēt par aktualitātēm.  Tu to vari paveikt?  Ja  esi aktīvs, vēlies darboties, pilnveidot skolas dzīvi – nesēdi malā! Nāc – piesakies! Iegūsti pieredzi un attīsti savas prasmes! Esi pirmais, dari, ja tas tev patīk!

Vides, sporta, preses, izglītības ministra amatu vakances ir brīvas! Gaidām pieteikumus!

Skolas preses ministrija

Klāt pirmie eksāmeni!

eksamens Pavasaris, maijs, pirmais eksāmens, ievziedu trakums un satraukums – kas būs?Kā būs? Atkal un atkal. Mostas šaubas, domas skrien uz priekšu un atpakaļ, atkal uz priekšu, laiks iet, un Tu jūti- ir! Brīnums ir tepat līdzās- jau sasniedzams. Tuvu, tuvu. Iededz kastaņzieda sveci, vienkārši tāpat, jo tā ir pieņemts pavasarī. Kastaņas svece deg, un Tu pēkšņi jūti, ka tas nav vienkārši tāpat. Tava kastaņu svece rāda ceļu. Tā rāda, ka gaidi ko labu, jau esi gatavs, vari uzņemt un pieņemt, palīdzēt. Esi gatavs dalīties ar gaismu un zināšanām, kas Tevī ir šajā laikā. Kastanim ir taisnība- pavasaris ir ticis visam klāt… Pasaule mūs uzrunā ar dabas ziediem – lai skaista šī tikšanās!

9. un 12. klašu skolēni!

Veiksmi  eksāmenos!

Lai sapņi piepildās !

Lai ziedu trakums iedvesmo darbiem!

6.b klases dalība “ZZ čempionātā 2016”

zzJau par tradīciju kļuvusi mūsu klases piedalīšanās “ZZ čempionātā”. Veiksmīgais starts un iegūtās pozitīvās emocijas pagājušajā gadā mudināja mūs arī šogad sagatavot mājas darbus un pieteikties atraktīvākajam, interesantākajam un saliedējošākajam pasākumam skolēniem “ZZ čempionāts”. Ar nepacietību tika sagaidīta priecīgā ziņa, ka esam iekļuvuši pusfinālā.

28.aprīlī Valmierā notikušā pusfināla 6. – 8.klašu grupā bijām kopā ar vēl 59 draudzīgām, sportiskām un atjautīgām klasēm. Visas dienas garumā piedalījāmies dažādās aktivitātēs, stafetē un orientēšanās sacensībās ar erudīcijas jautājumiem. Mēs ne tikai sacentāmies veiklībā un gudrībā, bet arī ieguvām jaunas zināšanas un pieredzi.

Vislielākais prieks bija noslēguma pasākumā, kad starp 18 klasēm, kas izvirzītas uz finālu, nosauca arī mūsu klasi. Vēl lielāks gandarījums par to, ka starp izvirzītajām klasēm bija tikai divas 6.klases un mēs bijām viena no tām.

Lai klase varētu piedalīties šajā pasākumā, mums bija daudz atbalstītāju un palīgu. Tāpēc sirsnīgu paldies sakām skolas vadībai un mācību priekšmetu skolotājiem, “klases krustmātei” Sanitai, Anda mammai, Inga mammai, Anželikas mammai un māsai, Martas māsai, Beātes māsai, Daniela māsīcai ar draudzeni, 12.klasei, šoferītim Oļegam un ēdnīcas personālam!

Turiet īkšķus par mums finālā, kas notiks Jūrmalā 28.maijā!

                                                                                    6.b klase un audzinātāja Ilze

20160428_104153 20160428_111112 20160428_111317