Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2015. / 2016. m.g. konkurss „Gada klase” noslēdzies

Dzīvi lielu dara tie, kas mazus darbus dara kā lielus. 

/ Jūdžīnija Praisa /

            Jau trešo gadu, visa mācību gada laikā, norit konkurss „Gada klase”, kura galvenais mērķis ir skolēnu atbildīgas un aktīvas attieksmes veidošana pret saviem pienākumiem un klases saliedēšana.

Šajā mācību gadā tika veikti grozījumi konkursa nolikumā. Tika mainītas klašu grupas, uzlaboti vērtēšanas kritēriji un ieviesti daži papildinājumi. Vērtēšana notika 3 klašu grupās: 1.-3. klases, 4.-7. klases un 8.-12. klases. Lai iegūtu šo titulu, klasēm sevi jāparāda ar labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu klases darbošanos ārpusstundām un jāsasniedz 70% no maksimāli iegūstamajiem punktiem. Ikdienas darbā, tas ir liels pārbaudījums un darba ieguldījums klases kolektīvam un  viņu audzinātājiem.

            Izvērtējot klašu darbu šajā mācību gadā, var teikt, ka visaktīvākie un atbildīgākie pienākumu veicēji ir sākumskolas klašu skolēni, nedaudz atpaliek pamatskola, bet pasīvākie ir 8.-12. klašu skolēni. Apkopojot klašu mācību sasniegumus attīecībā pret pirmo semestri, gandrīs visās klasēs vērojams uzlabojums. Dažas klases ir bijušas īpaši aktīvas organizējot mērķtiecīgus, izglītojošus un klasi saliedējošus ārpusstundu pasākumus. Klases ir apmeklējušas dažādus skolas rīkotus pasākumus, piedalījušās skolas rīkotajos konkursos, organizējušas klases vakarus, apmeklējušas teātra izrādes, dažādus muzejus, interesantas vietas Latvijā, piedalījušās meža stādīšanā, rīkojušas pasākumus ar vecākiem un pat startējušas dažādos konkursos un pasākumos valsts mērogā. Tas dara mūs lepnus, ja skolas vārdu dzirdam vai redzam arī lielākos masu mēdījos vai sociālajos tīmekļos. Ar īpašu aktivitāti un labiem sasniegumiem mācību darbā ir izcēlusies 5.a klase, kura ir iesaistījusies 26 skolas organizētajos pasākumos, kā arī paši organizējuši vai piedalījušies ārpusstundām 23 pasākumos.

Izvērtējums klašu grupās:

Sīkāku informāciju par rezultātiem var apskatīt šeit.

ziediVēlu Jums vasarā gūt spēkus jauniem darbiem un iedvesmu idejām, ko paveikt nākamajā mācību gadā!

Konkursa „Gada klase” koordinatore Ineta Bicāla

Konkursa „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs” rezultāti

Skolas laiks drīz būs aiz muguras,vasaras brīvlaiks arī tuvojas. Godam tuvojas mācību gada beigas. Arī Vides ministrija šajā mācību gadā ir paveikusi savu iesākto.
Ir noslēdzies konkurss „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs”. 2. semestrī  aktīvākās dežūrklases bija 8.a.,8.b.,7.a, 9.b. klases. Klases atradās savos dežūrobjektos, aktīvi pildīja savus dežūrpienākumus, risināja problēmsituācijas, lūdzot palīdzību dežūrskolotājiem vai klašu audzinātājiem. Šādu problēmu risināšanā ir aktīvi iesaistījušās dežūrskolotājas – Evita Valdberga, Inga Baginska, Ilona Lazda, Velta Rulle, Armanda Lasmane un Ilze Luksa.
Rezultāti ir apkopoti no dežūrklašu atskaitēm un administrācijas novērojumiem.
Sīkāk ar tiem var iepazīties šeit un šeit.
Lai visiem skolēniem un skolotājiem saulainas, veiksmīgas un izdevušās vasaras brīvdienas! Nākamajam Vides ministram vēlu daudz enerģijas un radošuma jaunu mērķu izvirzīšanai un rezultātu sasniegšanai.

Vides ministre Diāna Bariņa

2. jūnijā skolā notiks metodiskā darba konference

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija2. jūnijā mūsu skolā notiks Kokneses, Pļaviņu un citu novadu pedagogu metodiskā darba konference “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt”, ko rīkojam sadarbībā ar Kokneses novadu. Konferences dienas kārtībā ir 21. gadsimta izglītībai nozīmīgi jautājumi, par kuriem runās konferences viesi – izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Rudīte Andersone, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. Mūsu skolas, Kokneses novada un Ogres sākumskolas pedagogi vadīs darba grupas un dalīsies pieredzē par dažādiem metodiskā darba jautājumiem izglītības ilgstspējīgai attīstībai kontekstā. Šobrīd konferencei jau reģistrējušies 200 dalībnieki. Par konferences dienas kārtību un pieteikšanos vairāk skatīt: konferences programma, pieteikuma veidlapa konferencei. Uz tikšanos konferencē!

Pašdarbības kolektīvu koncerts Klintaines estrādē

27.maija pašadrbības kolektīvu koncerta norise J.Peņģerota fotogrāfijās.