Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

„Mūžīgais vieno, ikdienišķais šķir” (Zenta Mauriņa)

5. a klases preses nodaļas vadītāja
Sanita Placēna

Jau trīs mēnešus mēs dzīvojam 2016. gadā jeb Pērtiķa gadā. Šis gads ir mūsu, tādēļ tas ir nozīmīgs. Janvārī mēs atcerējāmies mūsu valstij un mūsu ģimenēm nozīmīgos Barikādes notikumus, jo šogad tiem bija 25. gadskārta.
Lai mēs varētu novērtēt šo notikumu nozīmīgumu, vēstures skolotāja Iveta Krastiņa mums bija sagatavojusi interesantu stundu par šiem notikumiem, rādot šos notikumus ar multiplikācijas filmas „Barikādēm” palīdzību. Paldies viņai par to, bet 20. janvārī mēs bijām uzaicināti un piedalījāmies Klintaines pagasta pasākumā „Latvijas Brīvības koku šai ziemā sildīja ugunskuri Brīvības alejā, tāpat kā Latvijas meitu un dēlu karstās sirdis”.   Šajā pasākumā mums tika radīta sajūta, kāda Latvija bija pirms 25 gadiem. Mūsu skolasbiedri no 8.a klases bija sagatavojuši interesantu dzejas kompozīciju, bet kopā mēs dziedājām dziesmu „Mazs bija tēva novadiņis”, klausījāmies atmiņu stāstus un cienājāmies ar kopā sagatavotajiem krārumiem. Paldies Klintaines pagasta bibliotekārei Alitai Klušai par patriotisma stundas radīšanu mums!
Janvāris noslēdzās ar konkursu „Dziedošās klases”, kurā mēs bijām sagatavojuši A.Virgas dziesmu „Krāsaini sapņi”. Lai sagatavotos konkursam, ļoti daudz dziedājām, mums tas patika. Paldies Gintam Balodim un Anitai Ščerbinskai, kas mums palīdzēja  ar padomiem, gatavojot dziesmu  konkursam. Paldies Tatjanai Zagorskai par priekšnesuma tērpiem! Paldies mūsu vecākiem un klases audzinātājai Armandai Lasmanei par uzmundrinājumu. Lai gan netikām izvirzīti uz 2. kārtu, esam gandarīti par paveikto. Vērojot 9. – 11. klašu priekšnesumus (dažos  piedalās tikai daļa skolēnu no klases), radās ieteikums turpmākajam konkursam, ka konkursā no klases piedalās tie skolēni, kas dzied un to var darīt kvalitatīvi.
Februāris atnāca ar projektu nedēļu, kurā mūsu klases tēma bija „Veido savu klasi labāku!” Nedēļa paskrēja ļoti ātri, mums tā patika, jo mums izzinošas aktivātes piedāvāja lieliski skolotāji Lana Ivanova, Inga Ozoliņa, Mārīte Skrabutena, Vita Brikmane, Ilva Aleksejeva, Dzintra Vanaga, Valdis Silovs, Armanda Lasmane, kuru nodarbībās mēs uzzinājām daudz interesanta, varējām praktiski darboties un nostiprināt savu veselību.  Paldies viņiem par to!
Februārī bija arī bateriju vākšanas konkurss, kurā visi aktīvi iesaistījāmies. Paldies Ekopadomes koordinatorei Sanitai Fjodorovai ar komandu, kas sagādāja pārsteigumu, pasakot mums paldies par paveikto. Jutāmies novērtēti, tas mūsos rada prieku darboties tikpat labi citās Ekopadomes rīkotajās aktivitātēs, paldies viņiem par to!
Īpašs mums, meitenēm, bija 23. februāris, kad iedibinājām klasē tradīciju svinēt zēnu dienu, kurā pašas veidojām dāvanas mūsu klases 12 zēniem. Katrs zēns dāvanā saņēma adītu penāli. Viņi teica mums paldies!
Februārī mēs iesaistījāmies arī latviešu valodas un literatūras mēneša rīkotajās aktivitātēs: plakātu konkursā, glītrakstīšanā un kaligrāfijas nodarbībā. Paldies visām latviešu valodas un literatūras skolotājām, kas rosināja mūs piedalīties šajās aktivitātēs!
Marts nāca ar jauniem pasākumiem un aktivitātēm. 8. martā mēs jutāmies ļoti priecīgas, jo mūsu klases zēni mums bija sagādājuši svētkus. Dāvanā mēs saņēmām paštaisītas lāpstiņas, kuras viņi mums bija sarupējuši. Paldies viņiem par to!
Ekopadome rīkoja nākošo konkursu. Šoreiz tas bija makulatūras vākšanas konkurss, kurā aktīvi piedalījāmies. Priecājos, ka mēs ieguvām 1.vietu un iespēju, ka nākošgad  mums būs savs papīrs. Paldies mūsu ģimenēm un labvēļiem, kas mums palīdzēja!

Labie darbi

IMG_7708_1Mēs, 3.b klase, šinī mācību gadā piedalāmies projektā „Sporto visa klase”. Šim projektam ir savi uzdevumi un noteikumi – katru dienu cītīgi jāsporto, labi jāmācās un jāizdara kāds labs darbs. Ar sportu, mācībām un kādu mazu, labu darbiņu mēs sastopamies ikdienā, bet gribējās paveikt ko lielāku. Nolēmām palīdzēt bērnudārzam „Jumītis”, kuru paši reiz bijām apmeklējuši.
Tā nu ķērāmies pie darba. Savas lelles, mašīnas, rotaļlietas esam nomainījuši pret grāmatām, datoriem un ārpusstundu nodarbībām. Lai šīs mantas nejustos vientuļas un noskumušas mūsu rotaļu plauktos, nolēmām tās dāvināt bērnudārzam. Divu nedēļu garumā uz skolu tika nestas lelles, mašīnas, mīkstās rotaļlietas, grāmatiņas, puzles, spēles, leļļu ratiņi un tāfele, un pat skrituļslidas. Skaisti iesaiņojām šīs lietas un 23.martā devāmies ciemos uz bērnudārzu.
Bērniem pastāstījām par projektu „Sporto visa klase”, rādījām bildes, sniedzām nelielu koncertu. Lielākais dārziņa bērnu prieks bija par mūsu sarūpētajām dāvanām. Mēs paši arī nepalikām bez dāvanām, jo bērnudārza bērni ar savām audzinātājām bija sarūpējuši skaistus apsveikumus.
Lielākā daļa klases skolēnu savā laikā ir bijuši šī bērnudārza audzēkņi, tādēļ pēc pasākuma ļoti gribēja apskatīt grupiņas, kuras agrāk paši bija apmeklējuši. Kādas tās izskatās šodien?
Paldies dārziņa kolektīvam par laipno uzņemšanu, par augļiem, našķiem un gardo limonādi.
3.b klase un audzinātājs saka paldies direktorei Ritai Polei, sociālajam pedagogam Sanitai Fjodorovai, direktora vietniecei saimnieciskajos jautājumos Santai Kupčai par palīdzību šī pasākuma tapšanā un norisē.

 3.b klase

Priecīgas Lieldienas!

lieldienas

1949.gada 25.marts

vagonsŠķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes…
25. marta deportācijas- Latvijas PSR iedzīvotāju  izsūtīšana uz PSRS attālajiem rajoniem. Šim prettiesiskajam pasākumam vajadzēja iznīcināt ekonomiski spēcīgās zemnieku saimniecības, apspiest iedzīvotāju pretošanos un veicināt piespiedu lauksaimniecības kolektivizāciju. 1949. gada marta nogalē no Latvijas izsūtīja 13 248 ģimenes, pavisam ~42 125 cilvēkus, kuri tika aizvesti ar vilcienu. Izsūtāmajiem bija atļauts ņemt līdzi 1500 kg mantu uz vienu ģimeni, bet izvedēji bieži nedeva pietiekamu laiku, lai to izdarītu. Viss pārējais īpašums tika konfiscēts. Izsūtītie nonāca Krasnojarskas novadā, Novosibirskas apgabalā un Kazahijas ziemeļu rajonos, kur viņiem  bija jāstrādā mežrūpniecības uzņēmumos, kolhozos, padomju saimniecībās.
Deportācijas  radīto traumu nevar pārvarēt noklusējot – tikai apzinoties tās mērogus un katra individuālā likteņa nozīmību, mēs veidojam pamatu nākotnes attīstība.

Skolas preses ministrija

 

Darba plāns 2016. gada 28.marts – 1.aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.marts Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 29.marts
15.15 10.-12.klašu konkurs “Erudīts 2016” svinību zālē
Audzināšanas darba koordinatoru seminārs Rīgā ( I.Krastiņa)
 
Trešdiena, 30.marts
9.00 Starpnovadu informātikas 5.-7.klasei (2.posma) olimpiāde I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: B.Skrabutena, A.Daugavietis, S.Balode,  A.Jokums)
2.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs fizikā  11.klasei 212.kab., vad. V.Miķelsone
11.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa (2.kārta) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā ( S.Eglītis)
12.00 Skolēnu pašpārvaldes MK un konsultantu sanāksme 215.kab.
5.a klases mācību ekskursija
 
Ceturtdiena, 31.marts
13.00 Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 209.kab.
15.00 starptautiskās ANO simulācijas spēles “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” dalībnieku G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne) sanāksme 203.kab
18.00 Topošo pirmklasnieku vecāku kopsapulce svinību zālē
LIZDA seminārs Rīgā (S.Fjodorova)

Piektdiena, 1.aprīlis
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.30  Konkursa „Dziedošā klase” II kārta svinību zālē (Piedalās 2.- 4.klases)
15.00  Konkursa „Dziedošā klase ” II kārta  (Piedalās 5.- 8. un 9.-12.klašu grupā izvirzītās klases)
Dalība darba grupā par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
 
21.03.-01.04. Tematiskā izstāde „Smaids – vislabākās zāles!”
01.- 31.03. Akcija „Lietderīgais un patīkamais laiks bibliotēkā”
2.-4.04. dalība starptautiskajā ANO simulācijas spēlē “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” Valmierā (Valmieras Valsts ģimnāzijā) un Rīgā (LR Ārlietu ministrijā) G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne)
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka
Neklātienes konkursi dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros
Prezentācija ”Pētījumu virzieni dabaszinātnēs” dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros

Reģionālais SMU gadatirgus Aizkrauklē

Šī gada 19.martā Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumi ciemojās Aizkrauklē, piedaloties reģionālajā SMU gadatirgū.
20160319_091634 20160319_091710 20160319_091737 20160319_091754

Pētniecisko un literāro darbu konkursa noslēgums Kuldīgā

Armanda Lasmane,
Pļaviņu novada ģimnāzijas
 latviešu valodas un literatūras skolotāja

20160320_183500Aizstaigāt uz tādām vietām –
Nevar kartē saskatīt.
Tās nav ceļvežos, ne plānos,
Tikai ceļš turp pieved klāt.
Mazas puķes pļavu klānos
Iesāk tevi uzrunāt.
Sīkumi tie ir un nieki.
Eju. Un tik līksma sirds.
(I.Ziedonis.)
 

11.martā  noslēdzās Valsts nozīmes pētniecisko un literāro darbu konkurss, kas bija veltīts dižā jaunlatvieša, ekonomista un politiķa  Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai.

Konkurss noritēja vienā vecuma grupā (10.–12. klase vai 1.–4.kurss profesionālās izglītības iestādēs).  Konkursam  tika iesniegti 174 darbi, visvairāk bija iesūtīti radošie darbi.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 10.klases skolniece Džesika Nikaļuka ar savu pētniecisko darbu „Klintaines pagasta bibliotēka – mana bibliotēka”. Uz noslēguma pasākumu 11.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika uzaicināti laureāti, starp kuriem bijām arī mēs. Džesika  pētniecisko darbu konkursā ieguva 1.vietu un „Ezīša kausu.”Cildinot jaunos autorus, žūrijas pārstāvji tos salīdzināja ar ezīšiem – ārēji varbūt spuraini un durstīgi, bet ar siltu sirdi, vērīgi un jūtīgi.

Žūrijas pārstāve Mārīte Milzere atzina:”Konkursā ieguvēji ir visi, kuri apstājās, atcerējās, padomāja par sevi, vietām un cilvēkiem ap sevi. Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem, kā arī žūrijai!”

Konkursa darbus izvērtēja žūrijas komisija: Anda Kuduma- filoloģijas doktore, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece, Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore, Zanda Borga – filoloģijas maģistre,  Liepājas teātra literārā padomniece, Dace Ozoliņa – VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Kaspars Špūle – VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents, Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja, Ligita Mežkalne – dzejniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja,  Lilita Mačtama-Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste.

Konkursu organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO LNK, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību.

Lepojos ar Džesikas Nikaļukas veikumu, kura savu pētniecisko darbu „Klintaines pagasta bibliotēka – mana bibliotēka” nosūtīja Krišjāņa Valdemāra konkursam. Paldies viņai par to!  Paldies Klintaines pagasta bibliotekārei Alitai Klušai par konsultēšanu! Paldies direktora vietniecei Ilzei Seipulei un Džesikas mammai, kas palīdzēja mums nokļūt šajā pasākumā un  ļāva izskanēt tajā Pļaviņu novada ģimnāzijas un Klintaines pagasta bibliotēkas vārdam.

IMG_7421 IMG_7283 IMG_7111 IMG_7484 dzesika 20160320_183424

Skolas bibliotēka martā iesaka!

Cilvēkam ir saikne ar dabu – mēs vērojam saulrietus un saullēktus, ienesam dabu mājoklī. Cilvēkam ir saikne ar grāmatu – varam ieraudzīt sevi kādā notikumā, varam rast apstiprinājumu jau zināmajam vai pārvietoties fantāzijas telpā. Skolas bibliotēkas krājumu ir papildinājuši jauni izdevumi, nāc un izvēlies! Esi piemērs! Lasi grāmatas!
gramatas
Arī iztēli veicinošas spēles (puzles) papildinās skolas bibliotēkas fondu (paldies skolas direktorei R.Polei par dāvinājumu).
puzle

22.marts- Pasaules ūdens diena

udens22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena.  Latvijā diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Tās mērķis ir pievērst starptautisku uzmanību valstu un pilsētu ūdens sistēmām, ūdens resursu, ūdens kvalitātes un kvantitātes jautājumiem. Pasaules ūdens dienā īpaša uzmanība tiek pievērsta dzeramajam ūdenim, kas atsevišķos pasaules reģionos kļūst par izsīkstošu vai piesārņotu resursu. Latvijā varam lepoties ar labas kvalitātes un pietiekošā daudzumā esošu dzeramo ūdeni, kā arī lieliskiem dabīgo minerālūdeņu resursiem. Skolas preses ministrija aicina izmantot iespēju uzzināt vairāk par ūdens resursiem, darbiem to aizsardzībai, iedvesmoties no stāstiem, un izzināt, kā rīkoties, lai saglabātu dabas vērtības arī nākamām paaudzēm! Vai tu dosies pārgājienā, meklējot kādas upītes izteku, lasīsi grāmatu par ūdeņu lomu dabā, ieklausīsies pavasara avotu skaņās, atceries- ūdens ir visas Zemes dzīvības pamatā. Izturies atbildīgi pret dzīvības nodrošināšanai tik nepieciešamo un nenovērtējamo dabas resursu.

Pavasaris ir klāt!

ziediSkolas preses ministrija sveic visus ar astronomiskā pavasara iestāšanos, cerot, ka pumpuru spēka pietiks visiem, ka pirmie ziedi svētīs katru garāmgājeju, ka sarunas ar ziedošo zemi iedvesmos pat viskūtrākos. Pavasara krāsa ir dzeltenā – pureņu, māllēpju, narcišu krāsa- labu cilvēku, neatlaidīgo un sapņotāju krāsa. Lai arī šis gadalaiks līdzinās nerātnam puisēnam, jo nekad nevar zināt – siltums vai pelēcība, zaļi asni vai cīruļputenis, pavasaris ir un paliek atdzimšanas laiks. Laiks, kad arī mēs paši uzplaukstam ar pasaules pirmo zaļumu, kad mūsos mājas atrod kāds saules stars.