Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

„Mūžīgais vieno, ikdienišķais šķir” (Zenta Mauriņa)

5. a klases preses nodaļas vadītāja
Sanita Placēna

Jau trīs mēnešus mēs dzīvojam 2016. gadā jeb Pērtiķa gadā. Šis gads ir mūsu, tādēļ tas ir nozīmīgs. Janvārī mēs atcerējāmies mūsu valstij un mūsu ģimenēm nozīmīgos Barikādes notikumus, jo šogad tiem bija 25. gadskārta.
Lai mēs varētu novērtēt šo notikumu nozīmīgumu, vēstures skolotāja Iveta Krastiņa mums bija sagatavojusi interesantu stundu par šiem notikumiem, rādot šos notikumus ar multiplikācijas filmas „Barikādēm” palīdzību. Paldies viņai par to, bet 20. janvārī mēs bijām uzaicināti un piedalījāmies Klintaines pagasta pasākumā „Latvijas Brīvības koku šai ziemā sildīja ugunskuri Brīvības alejā, tāpat kā Latvijas meitu un dēlu karstās sirdis”.   Šajā pasākumā mums tika radīta sajūta, kāda Latvija bija pirms 25 gadiem. Mūsu skolasbiedri no 8.a klases bija sagatavojuši interesantu dzejas kompozīciju, bet kopā mēs dziedājām dziesmu „Mazs bija tēva novadiņis”, klausījāmies atmiņu stāstus un cienājāmies ar kopā sagatavotajiem krārumiem. Paldies Klintaines pagasta bibliotekārei Alitai Klušai par patriotisma stundas radīšanu mums!
Janvāris noslēdzās ar konkursu „Dziedošās klases”, kurā mēs bijām sagatavojuši A.Virgas dziesmu „Krāsaini sapņi”. Lai sagatavotos konkursam, ļoti daudz dziedājām, mums tas patika. Paldies Gintam Balodim un Anitai Ščerbinskai, kas mums palīdzēja  ar padomiem, gatavojot dziesmu  konkursam. Paldies Tatjanai Zagorskai par priekšnesuma tērpiem! Paldies mūsu vecākiem un klases audzinātājai Armandai Lasmanei par uzmundrinājumu. Lai gan netikām izvirzīti uz 2. kārtu, esam gandarīti par paveikto. Vērojot 9. – 11. klašu priekšnesumus (dažos  piedalās tikai daļa skolēnu no klases), radās ieteikums turpmākajam konkursam, ka konkursā no klases piedalās tie skolēni, kas dzied un to var darīt kvalitatīvi.
Februāris atnāca ar projektu nedēļu, kurā mūsu klases tēma bija „Veido savu klasi labāku!” Nedēļa paskrēja ļoti ātri, mums tā patika, jo mums izzinošas aktivātes piedāvāja lieliski skolotāji Lana Ivanova, Inga Ozoliņa, Mārīte Skrabutena, Vita Brikmane, Ilva Aleksejeva, Dzintra Vanaga, Valdis Silovs, Armanda Lasmane, kuru nodarbībās mēs uzzinājām daudz interesanta, varējām praktiski darboties un nostiprināt savu veselību.  Paldies viņiem par to!
Februārī bija arī bateriju vākšanas konkurss, kurā visi aktīvi iesaistījāmies. Paldies Ekopadomes koordinatorei Sanitai Fjodorovai ar komandu, kas sagādāja pārsteigumu, pasakot mums paldies par paveikto. Jutāmies novērtēti, tas mūsos rada prieku darboties tikpat labi citās Ekopadomes rīkotajās aktivitātēs, paldies viņiem par to!
Īpašs mums, meitenēm, bija 23. februāris, kad iedibinājām klasē tradīciju svinēt zēnu dienu, kurā pašas veidojām dāvanas mūsu klases 12 zēniem. Katrs zēns dāvanā saņēma adītu penāli. Viņi teica mums paldies!
Februārī mēs iesaistījāmies arī latviešu valodas un literatūras mēneša rīkotajās aktivitātēs: plakātu konkursā, glītrakstīšanā un kaligrāfijas nodarbībā. Paldies visām latviešu valodas un literatūras skolotājām, kas rosināja mūs piedalīties šajās aktivitātēs!
Marts nāca ar jauniem pasākumiem un aktivitātēm. 8. martā mēs jutāmies ļoti priecīgas, jo mūsu klases zēni mums bija sagādājuši svētkus. Dāvanā mēs saņēmām paštaisītas lāpstiņas, kuras viņi mums bija sarupējuši. Paldies viņiem par to!
Ekopadome rīkoja nākošo konkursu. Šoreiz tas bija makulatūras vākšanas konkurss, kurā aktīvi piedalījāmies. Priecājos, ka mēs ieguvām 1.vietu un iespēju, ka nākošgad  mums būs savs papīrs. Paldies mūsu ģimenēm un labvēļiem, kas mums palīdzēja!

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu