Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2015./2016.mācību gada olimpiāžu maratons tuvojas finišam

Grāmatas2.semestra pirmie mēneši ir bijuši ļoti spraigi attiecībā uz mācību priekšmetu olimpiāžu norisi. Teju vai katru nedēļu mūsu skolēniem ir bijusi iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes starpnovadu vai valsts līmenī. Apkopojot visus saņemtos oficiālos rezultātus, jāsecina, ka mūsu audzēkņu līdzšinējie starti ir bijuši visnotaļ iepriecinoši.

Priecājamies par sasniegto un sveicam skolēnus un viņu skolotājus! Labu veiksmi visiem, arī olimpiāžu maratonu noslēdzot!

 
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

„Domājam globāli – rīkojamies lokāli!“

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

No 1. līdz 5.februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Domājam globāli – rīkojamies lokāli!” Tā kā Pļaviņu novada ģimnāzija ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola, arī projektu darbā padziļinātāk pievērsāmies globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri 2015.gada 25.septembrī tika pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs katrs valsts iekšpolitiku. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts jau 1987.gadā ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā, tā tiek skaidrota kā „attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Savukārt mūsu projektu nedēļas mērķis bija meklēt ceļus, kā mēs paši ar savu aktīvu rīcību savā tuvākajā apkārtnē varam veicināt virzību uz globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: „Profesijas Pļaviņu novadā“ (7.b klase), „Dzimumu līdztiesība: stereotipi un realitāte“ (11.klase), „Dzīvība uz Zemes, atbildīgs patēriņš un planētas aizsardzība“ (6.b klase), „Veido savu klasi labāku!“ (5.a klase), „Brīvprātīgais darbs“ (9.a klase), „Uzņēmējdarbības attīstība Pļaviņu novadā“ (10.klase), „Dabas resursi un to izmantošana Pļaviņu novadā“ (7.a klase), „Ūdens“ (1.-4.klase), „Mūsu ēšanas paradumi“ (5.b klase), „Veselā miesā – vesels gars!“ (8.a klase), „Ekonomika un karjera“ (8.b klase), „Ūdens mums apkārt“ (9.b klase), „Fizisko aktivitāšu popularizēšana“ (6.a klase).

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināata prasme strādāt komandā.

Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas skolēnu atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi kā darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas; uzlabotas sadarbības prasmes ar klasesbiedriem; jauna informāciju par uzņēmējdarbības nozarēm Pļaviņu novadā; jaunas zināšanas par atbildīgu patēriņu; jauni jēdzieni (globāls, globalizācija, ilgtspējīga attīstība, lokāls u.c.); prakstiska darbošanās: putnu barotavu gatavošana un apgleznošana, dažādu lietu gatavošanu no PET pudelēm; apgūtas jaunas prasmes (uzstāšanās, prezentēšanas, saliedēšanas, pētnieciskās, vadības uzņemšanās u.c.); iespēja iepazīties ar novada iestāžu darbību un ikdienu, dažādiem objektiem; iespēja satikt un iepazīt daudzas interesantas personības; iespēja pašiem iesaistīties dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs; iespēja spriest par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas ceļiem novadā un darbojoties pašiem izzināt, kā globālās lietas izpaužas arī vietējā mērogā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Liels paldies arī novada iestāžu un struktūrvienību speciālistiem, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem atsaucās skolēnu aicinājumam, lai tiktos, dalītos pieredzē un sniegtu skolēniem daudz noderīgas informācijas.

Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!

Aicinājums uz topošo 1.klašu skolēnu vecāku kopsapulci

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

skolaGaidām Jūs 2016. gada 31. martā plkst. 18.00 Pļaviņu novada ģimnāzijā uz vecāku kopsapulci.
Darba kārtībā:

Plašāka informācija: skolas mājas lapā www.png.edu.lv, e-pasts: skola@png.edu.lv, tālrunis 65133844, 28442692

“Vai tu zini? Vai tu proti?”

Pirms pavasara brīvdienām, 11. martā, Odzienas filiālē notika konkurss “Vai tu zini? Vai tu proti?” Tajā tika pārbaudītas zināšanas un prasmes dažādās jomās. Konkursā piedalījās divas komandas, neizpalika asprātīgi jautājumi arī skatītājiem. Labāk veicās komandai, kurā startēja Evija Mahļiņeca, Kristīne Lindenberga, Lauris Katkevičs un Enija Lazdiņa. Otrajā vietā palika Edgars Smirnovs, Jānis Orlovs, Alise Dobkeviča un Simona Lindenberga.

Skolotāja Aiga Čepule

IMG_1585 IMG_1584 IMG_1581 IMG_1578

Viena nedēļa bibliotēkas dzīvē

e-prasmes

Paldies visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēniem, kuri  E-prasmju  nedēļas laikā no 7.-11.martam apmeklēja skolas lasītavu un izmantoja piedāvātās tehnoloģijas, uzlabojot savas e-prasmes. Paldies par ieteikumiem, jautājumiem un interesi. Ja apmeklējāt pilsētas bibliotēkas, varējāt izmantot arī citu  bibliotekāru sniegto atbalstu  e-prasmju uzlabošanas procesā. Vai Jūs izmantojat sociālos tīklus,  e- pakalpojumus,  uzlabojat IKT prasmes savai karjerai,  pārzināt droša interneta lietošanas prasmes,  pamācāt  seniorus šajā jomā, meklējat grāmatas elektroniskajā katalogā vai lasāt E- grāmatas – Jūs esat gudri  un uzmanīgi interneta lietotāji!

Darba plāns 2016. gada 21.marts – 25.marts

Pavasara brīvdienas 12.klašu skolēniem

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 21.marts
4. un 5.mācību stundas laikā Skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 4.klasei 117.kab. (vada K.Balode)
 
Otrdiena, 22.marts
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
2. un 3.mācību stundas laikā Skolas (1.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei 113.kab. (vada I.Reitere)
Metodiska nodarbība skolotājiem par pārbaudes darbu veidošanu 201.kab.
Ziņu iesniegšana (I.Seipulei) par klašu komandām (dalībnieki, kapteinis, komandas nosaukums) 10.-12.klašu konkursam “Erudīts 2016”
 
Trešdiena, 23.marts
10.00 Zemgales reģionālā 6.skolēnu zinātniski pētnieciskā konference (D.Bariņa, D.Pauniņa)
15.00 Karjeras pasākums „Profesiju labirints” 5.-6.klasēm svinību zālē
Piedalīšanās pedagogu, 5.pakāpes pretendentu, profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā IZM, Rīgā (I.Seipule)
 
Ceturtdiena, 24.marts
11.40 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 25.marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, Lielā Piektdiena
Latvijas čempionāts biatlonā Madonā
 
26.03.Latvijas čempionāts biatlonā  Madonā
21.03.-01.04. Tematiskā izstāde „Smaids – vislabākās zāles!”
01.- 31.03. Akcija „Lietderīgais un patīkamais laiks bibliotēkā”
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka”
Gatavošanās ANO simulācijas spēlei “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei”
Neklātienes konkursi dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros
Prezentācija ”Nobela prēmija dabaszinātnēs” dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros

Eseju konkurss

Saeimas Eiropas lietu komisija rīko eseju konkursu “Mans ieguldījums drošai un vienotai Eiropai”, kurš norisināsies līdz šā gada 21. aprīlim.
Eseju konkursā aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Trīs labāko darbu autoriem būs iespēja viesoties Eiropas Parlamentā, Briselē.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Svinēsim Zemei svētkus!

zemeJau desmito gadu cauri gadalaikiem  svinēsim Zemes stundu, kad mēs visi tiekam aicināti  izslēgt uz stundu  gaismu savā mājā, dzīvoklī vai birojā. 19.martā no 20:30 – 21:30 uzsāksim videi pozitīvas  aktivitātes, jo Zemei svētki! Piedalīsimies, organizēsim pasākumus  un aicināsim piedalīties citus! Uzrunāsim, rakstīsim vai zīmēsim, aicināsim un pamācīsim, izmainīsim ko savā dzīvesveidā! Tad uzzināsim, kā dzīvot videi draudzīgi.  Samazināsim ekoloģiskās pēdas nospiedumu-  siltināsim māju un taupīsim enerģiju! Palīdzēsim Baltijas jūrai! Pārskatīsim izvēlētās sadzīves preces, lai samazinātu savu risku! Ielaidīsim pavasari dārzā! Apsaimniekosim vectēva mežu!  Svinēsim Zemei svētkus, jo tā ļauj mums uzzināt pašiem par sevi vairāk nekā viss cits.

Skolas preses ministrija

Mūsu skolas tautasbumbas un minihandbola komandu starti

bumba   18.februārī  Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandas  devās uz Aizkraukles novadasporta skolasreģionālajām sacensībām tautasbumbā.
Sacensībās piedalījās Aizkraukles pamatskolas, Aizkraukles 1.vsk., Kokneses, Skrīveru, Neretas, Seces un  Bebru skolu zēnu un meiteņu komandas.
Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu komanda nezaudēja nevienu spēli savā apakšgrupā. Fināla spēlē sīvā cīņā tika pieveikta Skīveru zēnu komanda un kopvērtējumā izcīnīta 1. vieta.
Komandā spēlēja : Mikus Briežkalns, Ruslans Puškeļs, Matīss Vasks, Nikolajs Zablinskis, Ņikita Skrimblis, Leons Gipke, Daniels Cukanovs, Linards Lukss,
Savukārt mūsu skolas meiteņu komanda izcīnīja 4. vietu.
Komandā spēlēja : Una Ivanova, Samanta Jansone, Keita Aizporiete, Malvīne Sakoviča, Sabīne Lasmane, Alise Rubīna, Nastja Oborotova, Santa Turinceva, Madara Smirnova, Krista Stūre.

  4.martā  Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu komanda  devās uz Latvijas skolēnu  69. spartakiādi tautasbumbā, kas notika Dobeles sporta centa hallē. Kopumā spartakiādē zēnu komandu konkurencē startēja 11 skolu komandas. Mūsu apakšgrupā bija ielozētas Rīgas 47.vsk., Liepājas 3.pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Ventspils 4. vidusskolas, Vangažu vidusskolas  komandas.
Pirmajās spēlēs tika uzvarēta Ventspils un  Liepājas komandas. Trešajā spēlē līdzīgā spēlē tika zaudēts Vangažu vidusskolas komandai. Mūs pieveica arī nākošie pretinieki  Rīgas 47.vsk. un Jaunmārupes  pamatskolas komandas. Jāpiezīmē, ka šīs komandas savstarpēji tikās arī fināla spēlē, kur uzvaru guva jaunmārupieši.  Nākošajā spēlē  par 7.-8. vietu tika pieveikta Rīgas 6. vidusskolas komanda.
Komandā spēlēja : Mikus Briežkalns, Ruslans Puškeļs, Matīss Vasks, Nikolajs Zablinskis, Daniels Cukanovs, Linards Lukss, Raivo Kaņepējs, Danijs Isaks, Ralfs Striķis, Kristiāns Timofejevs.

Minihandbols
   14. martā Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu komanda devās uz Jēkabpili, kur startēja minihandbola turnīrā.  Turnīrā startēja sešas zēnu komandas. Pirmajā spēlē tika pieveikta Vangažu komanda, tad izcīnītas  uzvaras  pār Skrīveru un Ogres komandām.  Fināla spēlē nācās atkal tikties ar Vangažiem, taču šoreiz zaudējums un turnīrā iegūta 2. vieta.
Komandā spēlēja:Ruslans Puškeļs, Nikolajs Zablinskis, Matīss Vasks, Ričards Pogodins, Raivo Kaņepējs.
Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta skolotāja un komandu trenere Vita Brikmane

Makulatūras vākšanas akcijas rezultāti

makulaturaPaldies visiem čaklajiem makulatūras vācējiem kopīgiem spēkiem esam savākuši 6685 kg makulatūras.
Visaktīvākie makulatūras vācēji ir 5.a klase (audzinātāja Armanda Lasmane), Odzienas filiāles pedagogi un skolēni un 6.b klase (audzinātāja Ilze Luksa), bet individuāli visvairāk makulatūras nodeva Ludmila Pogodajeva (2.b) – 494 kg, Eiriks Kalnriekstiņš (5.a) – 390 kg, Aleksis Jeršovs (6.b) – 281 kg.
Paldies par darbu svēršanas un reģistrēšanas procesā mūsu skolas tehniskajiem vīriem Raitim Ozoliņam un Dmitrijam Kudrjavcevam.
Makulatūras konkursa rezultātus varat skatīt šeit.

Ekoskolas koordinatore S.Fjodorova