Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

LABAIS DARBS dzīvnieku patversmē

14.oktobrī,  Labo darbu  nedēļas ietvaros mēs, 6.b klase, devāmies uz  Madonas Dzīvnieku aizsardzības biedrības dzīvnieku patversmi, kas atrodas Praulienas pagasta „Lūšos”.
Mūsu mērķis bija palīdzēt  saimniekiem  sakopt patversmes apkārtni, sagrābjot lapas, iepazīties ar patversmes darbību un teritoriju, kā arī rotaļāties ar tās iemītniekiem.
Lai iepriecinātu patversmē esošos suņus un kaķus, mēs aizvedām  tiem kārumus un sauso barību. Mūsuprāt, dzīvniekiem  prieku radīja  arī mūsu kopīgās pastaigas un draiskošanās. Bijām patīkami pārsteigti par dzīvnieku  skaistajām, ērtajām  un sakoptajām dzīves vietām.
Pēc labi padarīta darba visi kopā mielojāmies ar  patversmes saimnieku  un vecāku  sarūpētu cienastu.
Atvadoties saņēmām uzaicinājumu arī nākošajā gadā doties talkā uz šo patversmi.
No sirds pateicamies patversmes saimniekiem par laipno un sirsnīgo uzņemšanu un vecākiem, kuri mūs aizveda un palīdzēja  padarīt  LABO DARBU!
 

6.b klases preses nodaļa un klases audzinātāja

Oktobris matemātikas mēnesis…

plakats

SKOLU VISLATVIJAS ”PUTRAS PROGRAMMĀ 2015” PIEDALĀMIES ARĪ MĒS!

Capture

A.Lasmane,

Pļaviņu novada ģimnāzijas

latviešu valodas, literatūras un

sociālo zinību skolotāja

No 9.oktobra līdz 8.novembrim Latvijas 1. – 8.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties Vislatvijas Putras programmā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar „Rīgas Dzirnavnieku”, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC)unSlimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Šo iespēju izmantojām arī mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. – 8.klašu skolēni un sociālo zinību skolotājas Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, KristīnePiļščikova un Armanda Lasmane. Skolēniem programmas ietvaros būs iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras, jo uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusi no uztura ir jāveido graudaugu produktiem. Ir jāveido  jaunas tradīcijas, jo, kā zināms, putra ir nozīmīgs latviešu virtuves un kultūras mantojums,  ir jāiegūst jaunas zināšanas par graudaugu lomu uzturā, to veselīgumu, kā arī jāsaprot, kā šīs zināšanas var palīdzēt ikdienā izkopt sarunas mākslu un bagātināt valodu ar jauniem izteicieniem, tādējādi izveidojot mūsdienu sakāmvārdus par putru  ar nosaukumu „PUTRINGS” jeb „Ceļvedis”, kāpēc graudaugi ir veselīgi.
Skolēni tiek aicināti aktīvi piedalīties „PUTRINGĀ”, radot sakāmvārdus, vai organizējot „Putras ballīti”. Rakstiet par savu veikumu un dalīsimies pieredzē, sekosim līdzi aktivitātēm sociālajos medijos – portālos draugiem.lv un facebook.com! Lai mums kopā veicas!

5.a un 11. klases skolēni iepazīst Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta Pļaviņu brigādes punkta darbību

CaptureŠogad, 9. oktobrī, visā Latvijā organizēja Atvērto durvju dienu. Mēs, 5.a un 11. klases skolēni, kopā ar audzinātājām Armandu Lasmani un Evitu Valdbergu rīta agrumā devāmies uz NMP dienesta Pļaviņu brigādes punktu Daugavas ielā 43, Pļaviņās, kur mūs sagaidīja allaž atsaucīgie mediķi – ārsta palīgi, lai prezentētu un pastāstītu par NMP dienestu un tā darbību.
Modrīte Bičevska, Pļaviņu NMP punkta vecākais ārsta palīgs, mūs iepazīstināja ar plānotajiem pasākumiem un aicināja aktīvi līdzdarboties un apgūt prasmes, kuras ir nepieciešamas ikvienam cilvēkam.
Tad visi devāmies apskatīt operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa un brigāžu aprīkojumu. Mediķu vadībā darbojāmies ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās, tādējādi ne tikai iepazīstot NMP dienestu, bet arī mediķa profesiju, un gūstot pirmās prasmes, lai spētu palīdzēt ikvienam, kuram tās būtu nepieciešamas.
Mums skolēniem šis pasākums bija izdevies, jo ieguvām daudz informācijas par mediķu gaitām un to, kā tiek risinātas dažādas situācijas, kad nelaimē ir nonācis cilvēks. Mums bija jārisina problēmsituācija, kad cilvēks ir zaudējis samaņu. Mums bija iespēja izmērīt asinspiedienu,cukura līmeni, veicām testu ar alkometru, kur varēja noteikt alkohola daudzumu izelpā un ar pulsa oksimetru noteicām skābekļa saturāciju organismā. Uzdevām arī jautājumus labākai izpratnei. Iespējams ka kāds no 11. klases ir apsvēris domu savu nākotni saistīt ar medicīnu.
Sintija Upeniece: ”Atvērto durvju diena pie Pļaviņu ātrajā palīdzībā man šķita interesanta. Es uzzināju, kā pienāk izsaukumi mediķiem no nelaimē nonākušajiem cilvēkiem. Īpašu uzmanību pievērsu ātrās palīdzības mašīnai un tās aprīkojumam. Es uzskatu, ka ir noderīgi piedalīties šādās mācībās, jo bieži vien dzīvē nākas saskarties ar līdzīgām situācijām, kad ir jāsniedz medicīniskā palīzība.”
Mārtiņš: „Šādās mācībās piedalos pirmo reizi. Mediķi mums sniedza informāciju un rādīja, kā pareizi ir jāpārvieto smagi ievainots cilvēks. Mani ļoti ieinteresēja mediķu stāstītais par to, kā elpināt cilvēku, ja nav elpošanas pazīmju. Tikai tagad saprotu, cik šis darbs ir saspringts un reizēm arī riskants. Tomēr savu nākotni es nevēlētos saistīt ar medicīnu.”
5.a klases skolēni ieguva zināšanas un ieskatu prasmēs, kā palīdzēt cietušajiem, kā rīkoties, ja cilvēks ir guvis muguras traumu( ka to nedrīkst aiztikt), kā rīkoties, kamēr gaida ierodamies NMPD mediķus.
Mēs sakām lielu paldies visiem darbiniekiem, kas mūs iepaīstināja ar NPD darbu: Modrītei Bičevskai, Ilutai Kaņepējai, Ilzei Vaišļai, Intai Liepiņai, Inetai Vaivodei un Renāram Vuškārniekam. Varam būt droši, ka šie cilvēki vienmēr mums sniegs palīdzību un padomu, ja tas būs nepieciešams. Priecājamies, ka mums bija iespēja apmeklēt šādu pasākumu.
Materiālu sagatavoja 5.a klases skolnieks Gvido Eizāns un 11.klases skolniece Diāna Bariņa.

Darba plāns 19.oktobris – 23. oktobris

Vislatvijas Putras programmas pasākumu nedēļa

Skolā dežūrē 8.b klase

 

 
Pirmdiena, 19.oktobris
Informācijas iesniegšana Pļaviņu novada izglītības speciālistei I.Saulītei par MK noteikumu Nr.89. izpildi (neattaisnotie kavējumi)

Otrdiena, 20.oktobris 
15.00 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
17.30 10.klases vecāku sapulce 316.kab.
Latv. valodas un literatūras skolotāju MA seminārs (V.Rulle)
Vēstures skolotāju MA seminārs (I.Krastiņa)
Tikšanās ar Novikontas Jūras koledžas pārstāvjiem 12.klasei (pārceltā tikšanās no 14.10.) 207.kab.

Trešdiena, 21.oktobris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.10. Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.
Matemātikas skolotāju MA seminārs (I.Ņikiforova)

Ceturtdiena, 22.oktobris
1. un 2. mācību stundas laikā matemātikas olimpiādes I posms 5.-12.klasei 201., 209.kab. (darba vad. A.Seikovska, I. Luksa)
17.30 5.b klases vecāku sapulce 104.kab.
Bioloģijas skolotāju MA seminārs (E.Valdberga)
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Rīgā

Piektdiena, 23.oktobris
9.00 – 10.00 Laikraksta „Diena” konkurss „Kas notiek?” 9.klasēm:
9.a klasei – 207.kab. (darba vad. I.Krastiņa)
9.b klasei – 107.kab. (darba vad. L.Ivanova)
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Saules pulksteņa uzstādīšana skolas dārzā projekta “Mamma Daba” ietvaros
Starptautiskā  konkursa “Pasaules jaunatne debatē” fināla apmeklējums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I.Seipule, V.Grigorjeva, P.Sondore, D.Bariņa, G.Kapteinis, S.Upeniece)

19.-23.10. Izstāde “Jaunākais bibliotēkā”

Daugavpils teātra skatītāja karte

teatris

Olimpiskā diena mūsu skolā un basketbola spēle Rīgā

Olimpiskā diena 2011 Pļaviņu novada ģimnāzijā

Mikus Briežkalns,

5.a klases sporta nodaļas vadītājs

25. septembris visā Latvijā un arī Pļaviņu novada ģimnāzijā bija pasludināts par Olimpisko dienu. Atstājot skolas grāmatas mājās un ģērbušies sporta tērpos, ieradāmies skolā. Laiks bija patīkams un saulains.
Vispirms tika pacelts karogs, tad visi kopā mazliet izvingrojāmies. Pēc mirkļa varēja sākties īstās sportiskās aktivitātes, par kurām bija parūpējušies mūsu skolas lieliskie sporta skolotāji Jānis Eiduks, Vita Brikmane un Ilva Aleksejeva. Tika spēlēts basketbols, savstarpējā spēlē 5.a klase uzvarēja 5.b klasi. Arī tāllēkšanā 5.a klase uzrādīja pārliecinoši labākos rezultātus. Tika mestas šautriņas un veikta stafete. Kopvērtējumā 1.vietu un iespēju apmeklēt basketbola kluba VEF spēli  Rīgā ieguva 5.a klase. Mazliet pārsteidzoši, bet dalīto 2.vietu ieguva 1.b klase un 12.klase.
Kopumā mūsu klase bija ļoti, ļoti priecīga par iegūto 1.vietu, jo varējām apmeklēt profesionālu basketbola spēli. Paldies par šo iespēju!
Svētdien, 4.oktobrī,  mēs, 5.a klase, kopā ar audzinātāju  devāmies uz basketbola kluba VEF Rīga sezonas atklāšanas spēli pret Ņižņijnovgorodu.  Spēle bija ļoti aizraujoša un interesanta, jo uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēdējās minūtēs. Lai gan VEF komandai mazliet nepaveicās,  un viņi zaudēja, mūsu emocijas par aizvadīto maču bija pozitīvas. Bija ļoti patīkami atrasties zālē, kur cīnās slaveni basketbolisti, un just viņiem līdzi. Pēc spēles tikāmies ar VEF Rīgas spēlētājiem. Lai šāda iespēja mums būtu,  par to bija parūpējies mūsu skolas 2010.gada absolvents, žurnāla „Sporta Avīze” žurnālists Raimonds Gekišs. Paldies viņam par šo vienreizējo iespēju! Tika dalīti autogrāfi un uzņemti ”selfiji”. Pēc spēles ar patīkamām sajūtām devāmies mājās.
Paldies par šo lielisko iespēju visiem, kas mums palīdzēja nokļūt Rīgā: mūsu vecākiem, skolas administrācijai, domes izpilddirektoram, Unas un Samantas tēviem, kas „iejutās”skolotāju lomā un šoferim Oļegam!

Uzdāvināt prieku…

1.oktobris ir Pasaules veco ļaužu diena, un mūsu 8.a klase tieši šajā saulainajā dienā devās uz Skrīveru sociālās aprūpes centru,  taču uzaicinājumu  iepriecināt un apsveikt  centra iemītniekus saņēmām no JIC “Ideja” vadītājas I.Upenieces  jau septembra sākumā. Cītīgi gatavojāmies braucienam, pusdienlaikos mēģinājām “Dziedošās klases” dziesmas un Māras Cielēnas “Balto pasaku”, kā arī  dāvanai  sagatavojām konfekšu pušķi klases stundā, jo gribējām, lai mūsu uzstāšanās būtu skaista.
Ināra Upeniece autobusā mums pastāstīja par brīvprātīgo darbu pasaulē un Pļaviņu novadā, sapratām, ka arī mēs braucam tieši uz tādu!
Nostājoties veco ļaužu priekšā, pazuda uztraukums, jo bija liela vēlme ar savu priekšnesumu sasildīt katra vectētiņa un vecmāmiņas sirdi. Vislielākais pozitīvais pārdzīvojums bija tad, kad  visi kopā dziedājām “Bēdu manu, lielu bēdu”. Pēc uzstāšanās ejot no zāles, dzirdējām gandrīz katra cilvēka paldies par koncertu.
Šis brauciens mums bija kā brīvprātīgais darbs, mēs iepriecinājām sociālās aprūpes centra iemītniekus un paši sevi.  Došanas jeb dāvināšanas prieks sagādāja mums neizsakāmu baudu. To novēlam izjust katram.
Pēc koncerta arī mēs saņēmām dāvanu – Skrīveru mājas saldējuma ražotnes – kafejnīcas apmeklējumu no jauniešu centra vadītājas un garšīgo zemeņu – piparmētru – šokolādes saldējumu.
Paldies I.Upeniecei par mūsu klases uzaicināšanu uz Skrīveriem, paldies klases audzinātājai V.Rullei par atsaucību un uzstāšanās sagatavošanu! Paldies par “radošās klases stundas” vadīšanu K.Ginaitei!

8.a klases vārdā A.Blūma, S.Kokina

IMG_3873 IMG_3859

Skolas bibliotēka piedāvā lasītājiem

gramataLasīšana prātam ir tas pats, kas treniņš ķermenim. Zināms, ka grāmatu nekad nebūs par daudz, tās vienmēr būs pie mums, un, kas zina, kādus vēl krastus ieraudzīsim, burādami pa nezināmu jūru. Grāmata kādam būs pirmā, kas ierosinās vēlēšanos ceļot, kādam – vēlmi atgriezties bērnībā, cits to noskatīs dāvanai, bet kāds vēlēsies pakavēties pagātne, vēstures līkločos…
Nāc un izvēlies grāmatu rudens vakaram un ikdienai! (skat. šeit)
Skolas bibliotēka priecājas par katru lasītāju!

apliecinajumsMūsu skola ir kļuvusi par JA Latvija (Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija) dalībskolu. Tas nozīmē, ka šajā mācību gadā mēs iesaistīsimies praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā, dibinot mācību uzņēmumus. Tas ļaus attīstīt skolēnos finanšu pratības iemaņas. Par šo iespēju ir izteicies Rīgas 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis: „Vēlreiz pārliecinājos, cik svarīgi vienlaikus ar citām kompetencēm skolēnos attīstīt uzņēmējspējas. Man ir ārkārtīgi liels gandarījums redzēt, ka latviešu dalībnieki it nemaz neatpaliek no Eiropas līmeņa un kvalitātes ziņā pat ierindojas tā augšgalā! JA Latvija ir ļoti patīkams skolas partneris – biedrībai ir instrumenti, resursi, cilvēkresursi un sadarbības partneri, kas sniedz skolēnu izglītībai tādu pievienoto vērtību, ko pati skola nekad nevarēs nodrošināt!”
Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.
SMU kā mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.
Veidojot SMU, skolēns iegūst:
▲    zināšanas uzņēmējdarbībā;
▲    pārdošanas prasmi;
▲    prezentēšanas prasmi;
▲    zināšanas par finanšu analīzi;
▲    prasmi plānot savas finanses;
▲    prasmi darboties komandā;
▲    nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;
▲    iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;
▲    pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);
▲    ierakstu CV;
▲    starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;
▲    savu peļņu;
▲    uzvaras „garšu”;
▲    iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;
▲  iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Mārīte Skrabutena

 
Informācijas avots http://www.jal.lv/SMU