Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Jaunsardze Pļaviņu novada ģimnāzijā

Jaunsardzes loma Pļaviņu novada ģimnāzijā jau no 2002. gada ir bijusi nozīmīga. Jaunsargi ar cieņu stāvējuši godasardzē Latvijas svētkos un piemiņas pasākumus, kā arī piedalījušies citos pasākumos. Tāpat ar panākumiem Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunsargi ir piedalījušies dažādās Latvijas jaunsargu sacensībās. Pavisam godalgotas vietas ir iegūtas 17 dažādās sacensībās, 6 no tām ir iegūta 1. vieta.

Dažādu iemeslu dēļ Jaunsardze uz brīdi savu darbību bija pārtraukusi. Tomēr jaunsardzes kustība Pļaviņu novada ģimnāzijā atsākās 2011.gada 8.februārī, instruktors – virsleitnants Imants Kravalis.

Ikdienas nodarbībās jaunsargi apgūst militāros jēdzienus, ierindas mācību, triecienšautenes AK4 uzbūvi, topogrāfiju, dažādus tūrisma elementus un citas svarīgas lietas, kas lieti noder Jaunsardzes rīkotajos pārgājienos, kuros klasē apgūtās teorijas iemaņas nu var izmantot praktiski.

Jaunsardze sagatavo jauniešus ne tikai militārajām aktivitātēm, bet arī ikdienas dzīvei, kā arī audzina jauniešos dzimtenes mīlestību pret Latviju, attīsta fiziskās dotības un prāta spējas.

Ir patīkami, ka mūsu skolā notiek aktīva Jaunsardzes darbība, jo tā pozitīvi ietekmē skolēnus, kas tajā iesaistās. Mūsu jaunsargi ar godu par sevi un savu valsti braši soļo pretī drošai nākotnei! Ikviens interesants ir aicināts pievienoties!

Ieskatam dažas no aktivitātēm:

Turnīrs telpu futbolā

Pirmdien, 4. aprīlī, sāksies turnīrs telpu futbolā.

Komandas pieteikties var pie 12.a klase skolēniem – tehniskās komisijas pārstāvjiem – Mārča Rūtiņa vai Edgara Arnīša.

Telpu futbola turnīra nolikums.

Pavasara brīvdienas „Radošajās darbnīcās”

Jesaja Berlina auditorija SZF - vieta brīvai domai

Linda Gregersone, 11.klases skolniece

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju studiju nodaļa skolēnu pavasara brīvdienās aicināja visus Latvijas vidusskolēnus aizraujoši pavadīt laiku, uzzināt daudz interesanta un noderīga par komunikāciju  studijām  nodaļas rīkotajās „Radošajās darbnīcās” no 21. līdz 25.martam.

Arī mūsu skolas 3 vidusskolēniem – Lindai, Līgai un Mārtiņam – bija iespēja „Radošajās darbnīcās” iejusties studentu ikdienā un izmēģināt spēkus žurnālistikā, piedaloties portāla mansmedijs.lv veidošanā, iepazīties ar studentu televīzijas KIVI TV komandu, kā arī izzināt jauno mediju iespējas diskusijā „Jaunieši un mediji”, tikties ar Latvijas komunikāciju nozares ekspertiem.

„Radošajās darbnīcās” vietu skaits bija ierobežots, un interesenti tika vērtēti pēc motivācijas apraksta pieteikuma anketā. Skolēniem no Pļaviņām tika nodrošinātas naktsmītnes LU dienesta viesnīcā, kur,  izbaudot, “koju” dzīvi, bija iespēja iepazīties ar jauniešiem, kas piedalās vienā no populārākajām studentu apmaiņas programmām Eiropā – „Erasmus”. Visas lekcijas un darbs moduļa grupās notika LU SZF Lomonosova ielā 1a.  Dalība „Radošajās darbnīcās” bija bezmaksas, tomēr  netika segti sabiedriskā transporta un ēdināšanas izdevumi.

„Radošo darbnīcu” laikā katram tās dalībniekam bija jāizstrādā radošais darbs attiecīgi savā moduļa grupā – žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās vai reklāmā, kas pēdējā dienā bija jāprezentē un jāaizstāv. Veiksmīgāko darbu autori un aktīvākie dalībnieki tika apbalvoti un ieguva papildus punktus jeb priekšrocības, kuras varēs izmantot, iestājoties Sociālo zinātņu fakultātē – neņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus.

Lai gan dalībnieki no Pļaviņām lielajā konkurencē šādas tiesības LU neieguva, neviens  nespēs atņemt jauniegūtās zināšanas un kontaktus ar mediju pārstāvjiem, kā arī iespēju pārliecināties, vai komunikāciju studijas ir mūsu aicinājums!

Karjeras stundas pasākums 11.,12. klasēm

17, 18. martā skolā notika karjeras stundas pasākumi 11.,12. klasēm. Skolā viesojās 5 absolventi, kuri skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju.

Pie 11.a klases viesojās mūsu skolas absolventes Dace Vizule un Jana Priedniece. Dace Pļaviņu ģimnāziju absolvēja 1995. gadā. 10 gadus viņa strādājusi žurnālistikā, taču kopš 2008. gada strādā LR Kultūras ministrijā par sabiedrisko attiecību speciālisti – mājas lapas redaktori. Kopā ar viņu bija ieradusies Daces skolas laiku draudzene Jana. Viņa Pļaviņu ģimnāziju absolvēja 1996.gadā, pašlaik strādā SIA “Komunikāciju aģentūra”/Edelman Affiliate par sabiedrisko attiecību projektu vadītāju. Abas absolventes ļoti priecājās par tikšanos ar skolas jauniešiem. Karjeras stundas laikā tika pārspriesti gan atgadījumi un blēņas no abu skolas laika, gan dažādas darba aizkulises, kas visiem nemaz nav zināmas. Lai gan skolēni tikai klausījās, praktiski neuzdodot jautājumus, gan Jana, gan Dace aizrāva ar interesanto stāstījumu, un stundas beigās skolēnos parādījās ziņkāre par visu iepriekš dzirdēto. Kopumā šī stunda izvērtās ļoti sirsnīga un jauka.

Lasīt vairāk

Informācija 12. klašu skolēniem

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 24. marta numurā ir specializēts pielikums par uzņemšanu augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs. Ar šo informāciju varat iepazīties skolas bibliotēkā.

Karjeras koordinatore A. Lasmane

Ieskandināsim pavasari ar dziesmu

Trīs pūriņi man dziesmiņu
Ābelīšu dārziņā
Trīs dieniņas sadziedāju,
Vēl ne vāka nepacēlu.
(Latv. t.dz.)

Dziesma vieno, dziesma iepriecina, dziesma aicina un palīdz. Dziedāšanas tradīcijas mūsu skolā laiku laikos bijušas dažādas. Tās pārveidojas un dzīvo līdz pat šodienai. Pirmo reizi ģimnāzijas vēsturē šogad skolas kultūras ministrija sadarbībā ar mūzikas skolotājiem organizē konkursu „Dziedošā klase”, kurā katram klases kolektīvam ir iespēja mācīties kopā pašu izvēlētu dziesmu, kopā domāt par priekšnesumu un kopā uzstāties.

Konkursa pirmā kārta 2.–7. klasēm notiks 13. aprīlī plkst. 13.00, 8.–12. klasēm 15. aprīlī plkst. 15.15.
Konkursa otrā kārta notiks 27. aprīlī, laiks tiks precizēts.
Konkursa trešā kārta tiks iekļauta 6. maija koncertā, kas veltīts Mātes dienai.

Lai izdodas mums visiem sadziedāties un izdziedāties. Varbūt šī būs jauna skolas tradīcija – dziedāt visai klasei kopā!

Skolas līdzpārvaldes kultūras ministre Renāte Lūciņa

Nedēļas darba plāns, 28. marts – 1. aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.marts
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab. (piedalās 8.b un 8.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)

Otrdiena, 29.marts
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kabinetā, piedalās skolas sociālais pedagogs, psihologs
15.15 MK sanāksmes
VISC organizētais seminārs “Skolēnu iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs” Rīgā (S.Stučka)

Trešdiena, 30.marts
Olimpiāde „Paskāla ritenis” Daugavpilī
Valsts olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm
VISC organizētais seminārs “Skolēnu iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs” Rīgā (S.Stučka)

Ceturtdiena, 31.marts
16.00 Matemātikas skolotājiem nodarbība Microsoft rīkotajā “Virtuālajā klasē”
Valsts olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm
Muzejnodarbība „Kas dzīvo muzejā?” 1. – 9.kl. skolēniem
Pēdējā diena iesniegt dokumentus skolēnu atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”

Piektdiena, 1.aprīlis
17.00 1.–4.klašu kora koncerts–sapulce dalībnieku vecākiem svinību zālē
“Vislielākā dāvana” skolas filiālē Odzienā
LMSA konference „Mācību metodes matemātikas stundās” Venstspilī

Dacei Langenfeldei 2. vieta fotokonkursā

No 14. līdz 20. martam risinājās fotokonkurss „Jauns skats uz vecām lietām”, kuru rīkoja SIA „Zaļā josta” sadarbībā ar vortālu www.tirailatvijai.lv un inovāciju izglītības centru „Ideja” Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņiem.

Konkursa ietvaros no otrreizējām izejvielām vai sadzīvē vairs nevajadzīgām lietām bija jāizveido instalācijas, dizaina vai interjera priekšmetus, sadzīvē praktiski pielietojamus priekšmetus vai iekārtas, apģērbus vai aksesuārus, piešķirot šiem nevajadzīgajiem resursiem praktisku pielietojumu.

2. vietu šajā konkursā un iespēju bez maksas apmeklēt radošo darbnīcu ieguva ģimnāzijas 12.b klases skolniece Dace Langenfelde.

Par to, kāds bijis ceļš līdz 2. vietai, stāsta pati Dace:

“Par konkursu uzzināju no skolotājas Silgas Stučkas.

Sākotnēji pat nezināju, ar ko lai sāk. Taču nebija ilgi jāgaida, ka domas jau rosījās. Padomāju, kādus materiālus varētu izmantot un tad nu izdomāju, ka veidošu tērpu. Mana mazā māsiņa pieteicās kā modelīte.

Tad nu kādā piektdienas pēcpusdienā sabildēju tērpu un nosūtīju uz konkursu. Tālāk bija tikai jāgaida vai tikšu otrajā kārtā, vai nē.

Kad uzzināju, ka esmu tikusi otrajā kārtā, lūdzu palīdzību visiem saviem draugiem, radiem un paziņām, lai nobalso vortālā http://www.tirailatvijai.lv

LIELS PALDIES IKKATRAM, kurš balsoja! : )”

Aija Rogāle piedalās Eiropas čempionātā!

No 16. līdz 20. martam Beļģijas pilsētā Gentē notika Eiropas veterānu vieglatlētikas čempionāts telpās (EVACI).

Ģimnāzijas skolotāja Aija Rogāle Latvijas komandas sastāvā piedalījās 3000m (manēžā) un 5km (šosejā) soļošanā. 3000m soļošanā iegūta 6.vieta savā vecuma grupā, 5km soļošanā individuālajā vērtējumā – 5.vieta.

Komandu vērtējumā (valsts komandas vērtējumā pēc čempionāta nolikuma tika ņemti vērā 3 labākie rezultāti no attiecīgās valsts konkrētā vecuma grupā) Latvijas komanda kļuva par vicečempionēm, iegūstot sudraba medaļas. Par čempionēm kļuva Vācijas komanda.

Komandā vēl startēja Dace Saulīte no Madonas un Inga Baroņenko no Daugavpils.


Iepirkums PNĢ/2011/01

Iepirkuma līguma priekšmets: Mēbeles mājturības kabinetam Pļaviņu novada ģimnāzijā.
Identifikācijas numurs: PNĢ/2011/01.
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Bio Nams”. Līgumcena: 2616.00 LVL.