Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konference “Rītdienas tehnoloģijas šodien”

30. septembrī pie mums – Pļaviņu novada ģimnāzijā – konference skolotājiem par tehnoloģijām ar atklātajām mācību stundām, pieredzes apmaiņu un Microsoft un partneru līdzdalību.

Aerobikas nodarbības

Sveiki skolas biedri, īpaši tie, kuri mācās 7.-12. klasē!

2011. gads pasaulē tiek atzīmēts kā labdarības gads. Mēs – Izglītības ministre Rita Lazda un Kārības/vides ministre Žanete Vingre – piedāvājam Jums aerobiku. Par konkrētiem nodarbību laikiem vienosimies.

Žanete un Rita

Aicina jauniešus piedalīties UNESCO konkursā

UNESCO Pasaules mantojuma centrs ir izsludinājis animācijas konkursu “Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē”, kas aicina jauniešus iepazīt kādu no savas valsts UNESCO Pasaules mantojuma vietām.

Konkursa mērķis ir mudināt ikvienu jaunieti izzināt pasaules daudzveidīgo mantojumu, aktīvi iesaistoties tā kopšanā un saglabāšanas veicināšanā, izstāstot savu redzējumu zīmētā animācijas sērijā ar Patrimonito tēlu galvenajā lomā.

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā no Latvijas pašlaik iekļauti divi objekti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves meridiāna loka divi punkti (2005. gadā).
Konkursa apraksts, nolikums un cita noderīga informācija pieejama šeit

Nedēļas darba plāns, 27. septembris – 1. oktobris

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 27. septembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (9.b un 10.a) 215.kabinetā
10.50 12.klašu audzinātāju un skolas administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 28. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.; piedalās 11.klašu audzinātājas
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
4.b klases vecāku sapulce

Trešdiena, 29. septembris
Seminārs pašvaldību interešu izglītības koordinatoriem un speciālistiem Rīgā (L. Ivanova)
Pirmās palīdzības kursi skolu medmāsām Rīgā (B.Dzintare)
5.a klases vecāku sapulce
11.a klases vecāku sapulce
VISC izsludinātā drošības diena 1.-9.klašu skolēniem

12.00 drošības dienas ietvaros 1.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības policiju svinību zālē
12.50 drošības dienas ietvaros 3.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības policiju svinību zālē
13.00 drošības dienas ietvaros 2.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada ugunsdzēsējiem Pļaviņu novada ugunsdzēsēju depo
13.00 drošības dienas ietvaros 4.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada dzelzceļa darbiniekiem Pļaviņu novada dzelzceļa stacijā

Ceturtdiena, 30. septembris
Konference „Rītdienas tehnoloģijas šodien”

9.00 – 9.30 Viesu ierašanās skolā
9.30 – 10.00 Skolas prezentācija
10.10 – 10.50 Atklātās stundas
11.10 – 11.50 Atklātās stundas
12.00 – 12.40 Individuālas sarunas ar ģimnāzijas skolotājiem, pieredzes apmaiņa
12.50 – 13.30 Pusdienas
13.40 – 14.20 Microsoft un partneru seminārs viesu skolotājiem. Noslēgums
14.30 – 15.10 Microsoft un partneru tikšanās ar 10.-12.klašu skolēniem
15.15 Microsoft un partneru seminārs Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājiem

No plkst. 12.15 līdz 15.30 215.kabinetā 10.Saeimas vēlēšanu izspēle –
Klašu vecāku sapulces skolas filiālē Odzienā
7.a klases vecāku sapulce
10.b klases vecāku sapulce
12.b klases vecāku sapulce

Piektdiena, 1. oktobris
Pašpārvaldes diena skolā.
Stundas vada 12. klašu skolēni. Stundu garums 25 min, 7.mācību stunda tiek pārcelta uz 0.stundu. Skolotāji stundu laikā atrodas klasēs.
Skolas Odzienas filiālē stundas vada 9.klašu skolēni.
12.00 12.klašu apsveikums skolotājiem skolotāju dienā svinību zālē
Skolas Odzienas filiālē svinīgā līnija veltīta Skolotāju dienai

YouTube kanāls

Ir izveidota Pļaviņu novada ģimnāzijas pārstāvniecība, varbūt esat par tādu dzirdējuši, video publicēšanas vietnē YouTube. Tur skolu var atrast pēc lietotājvārda pngedulv un attiecīgi YouTube kanāla adrese ir youtube.com/user/pngedulv

Tur var apskatīt, un plānots ievietot, veidotos video materiālus par skolu, kā arī publicēt norādes uz citiem video, kuriem ir kāda saistība ar Pļaviņu novada ģimnāziju.

Ja jums ir aizķēries kāds video par skolu, kuru varētu ievietot skolas YouTube kanālā visu apskatei, dodiet par to ziņu. Ja jūs jau esat ievietojuši kādus video vai arī vienkārši esat plašajā internetā atraduši kādus video, kuros minēta skola, dariet to zināmu (kaut vai šeit komentāros), un uz šo video pievienosim norādi.

Iesākumā nelielam prieciņam piedāvājam īsu video ar baisiem skatiem no projektu nedēļas, kas norisinājās pirms pāris gadiem. Tolaik par spīti bailēm par viduslaiku tipa verdzības atdzimšanu skolēni pielika roku skolas izskata uzlabošanā.

Izglītības un zinātnes ministrijas balva

Lai pateiktos un suminātu šī gada izcilākos izglītības un zinātnes darbiniekus, sestdien, 25.septembrī, nedēļu pirms Skolotāju dienas, tiks pasniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas balvas 2010.gadā. Šis apbalvojums ir veidots ar mērķi izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinību izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem, lai stiprinātu pedagogu prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

30 laureāti balvas saņems četrās nominācijās. Viņu vidū balvu saņems arī mūsu Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins – par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē, bērnu un jauniešu izglītošanā.

Lepojamies ar mūsu direktoru! Priecājamies, ka viņa veikums atzinīgi novērtēts arī valsts līmenī.

Sveicam!

Avots: izm.gov.lv

Skolas kross bildēs

Dzejas dienas pie Ausekļa ozola

Pēc ilgāka pārtraukuma šogad tika atjaunota tradīcija atzīmēt Dzejas dienas pie Ausekļa ozola Vietalvas pagastā. Pasākuma vadītāja Gunta Žilde iepazīstināja Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles skolotājus, skolēnus un pagasta iedzīvotājus ar 19.gs. beigu posma notikumiem Vietalvas pagastā, kuri līdzās Piebalgas un Lielvārdes pagastiem Vietalvu bija izveidojuši par kultūrvēsturisku centru Vidzemē. 1680. gadā te nodibināja vienu no pirmajām draudzes skolām, 1871. gadā – labdarības biedrību, 1885. gadā uzcēla pirmo tautas namu Latvijas laukos. Vietalvas luterāņu baznīcā, kas celta 1817. gadā, mācītāja A. Niedras vadībā aizsāka mirušo piemiņas dienas tradīcijas Baltijā. Tagad kapusvētki ir neatņemams pasākums Latvijā visas vasaras garumā.

Daudziem bija jautājums, kāpēc ozols ir nosaukts Ausekļa vārdā. Dzejnieks Auseklis(īstajā vārdā Miķelis Krogzemis) vairākas reizes (1873.-1875.) ciemojās Vietalvā pie skolotāja Jura Kalniņa (pseidonīms Prātkopis) draudzes skolā, pie muižas pārvaldnieka Jura Bora, kā arī Odzienas „Draudavās” pie brāļiem Siliņiem. Dzīvojot draudzes skolā viņš bieži uzturējās pie ozola, kas atradās netālu no bijušās draudzes skolas. 20.gadsimta 70-tajos gados dzejnieka Imanta Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju grupa šo ozolu nosauca par Ausekļa ozolu. 1981.gadā pie ozola atklāja piemiņas akmeni.

Skolēni lasīja savus konkursam “Apvij Latvijai tīru ,zaļu jostu” dzejoļus, kuros skanēja pārdomas par Latvijas vides saudzēšanu un veidiem, kā padarīt mūsu valsti tīrāku, sakoptāku, skaistāku un zaļāku.

Skolotāja Laura Avotiņa pastāstīja par to,kā aizsākušās Dzejas dienas.Par oficiālo Dzejas dienu tapšanas laiku uzskata 1965. gadu, kad tika svinēta Raiņa simtā dzimšanas diena. Šis gads Latvijā bija izsludināts par Raiņa gadu ar kulmināciju 11. un 12. septembrī, ko dēvēja par Raiņa dienām.

Arī filiāles skolotāji,atceroties Dzejas dienas padomju gados, kuros dzejas nozīme bija īpaši liela, runāja sev tuvāko autoru dzeju.

Īpašu interesi izraisīja viesos atbraukušās Pļaviņu rakstnieces un dzejnieces Aldonas Cinītes teiktais.Viņa lasīja savus dzejoļus, kuros bija gan smeldze, gan smaids par cilvēkiem,viņu attieksmi pret dzīvo radību. Rakstniece ar patiesu aizkustinājumu runāja par mūsu četrkājainajiem draugiem suņiem un aicināja nepaiet garām ar vienaldzību ,bet vienmēr būt atsaucīgiem un iejūtīgiem tad, kad redzam, ka viņiem tiek darīts pāri. A. Cinīte iepazīstināja ar savām izdotajām grāamtām. Tādu pavisam ir četras. Pēdējā “Lūdzu, palīdzi man!” ir aizkustinošs stāsts savu draugu – suni Ringo, kurš saprot vārdus un reizēm rīkojas arī kā cilvēks. Autore uzskata, ka suņi ir viens no pasaules brīnumiem. Par viņiem ir jārūpējas, tad suņi vienmēr būs uzticami cilvēka draugi. Viņa priecājās par skaisto vietu un noorganizēto pasākumu un teica paldies par rudens ziediem.

Pasākuma noslēgumā visi cienājās ar tēju un ābolkūku un vēroja, kā caur ozola zariem ar tikko dzeltēt sākušajām lapām rotaļājas saule un pakšķēdamas krīt zīles.

Nedēļas darba plāns, 20.-24. septembris

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 20. septembris
9.10 dežūru pieņemšana – nodošana 215.kabinetā (9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Dzejas diena pie Ausekļa ozola skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 21. septembris
Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kabinetā
Administrācijas sanāksme
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme „Klašu audzinātājiem saistošie normatīvie dokumenti” 14.kab. (piedalās jaunie klašu audzinātāji – I.Upeniece, I.Bicāla, A.Bērziņa)
15.15 Skolas „Rudens kross” (nepiemērotu laikapstākļu gadījumā notiks trešdien)
ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” konsultantu un ekspertu seminārs Rīgā (I.Seipule)

Trešdiena, 22. septembris
12.00 Svinību zālē 10.–12.klašu skolēniem tikšanās ar Profesionālās karjeras institūta programmu direktori Evitu Kovaļu par iespējām iesaistīties Jaunatnes profesionālās orientācijas „Komercprasmes” mācību kursa apguvē un iegūt izglītības sertifikātu
(15.15 Skolas „Rudens kross”)

Ceturtdiena, 23. septembris
3.mācību stundas laikā biedrības „Tēvijas sargi” nodarbība ar paraugdemonstrējumiem par personisko drošību 10.–12.klašu skolēniem svinību zālē

20.–24.09. Piedalīšanās dzejas konkursā „Apvij Latvijai tīru, zaļu jostu”
25.09. Sacensības vieglatlētikas mešanu disciplīnās „Kokneses kauss 2010”
26.09. Laikraksta „Staburags” organizētais rajona skolēnu rudens kross

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 6


Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 6