Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Klašu dežūru grafiks 2010./2011. m.g. 1 semestrim

13.–17. septembris –– 9.a
20.–24. septembris –– 9.b
27. septembris – 01. oktobris –– 10.a
04.–08. oktobris –– 10.b
11.–15. oktobris –– 11.a
18.–22. oktobris –– 11.b
01.–05. novembris –– 12.a
08.–12. novembris –– 12.b
15.–19. novembris –– 9.a
22.–26. novembris –– 9.b
29. novembris – 03. decembris –– 12.a
06.–10. decembris –– 12.b
13.–17. decembris –– 10.a
20.–23. decembris –– 10.b