Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pašpārvaldes diena

Šogad skolotājus aizvieto šādi skolēni

Veiksmes! :-)

Jaunsargu sacensībās „Bauskas kauss”

26. septembrī notika J. Dalbiņa kauss izcīņa „Bauskas kauss” Zemgales jaunsargu vienībām. Sacensībās piedalījās 11 Zemgales jaunsargu vienības. Komandām bija jāpārvar divas šķēršļu joslas – NATO standarta šķēršļu josla* un militārā šķēršļu josla apvidū**.

Pļaviņu novada ģimnāzija ir 510. Jaunsargu veinības bāzes skola. Šajās sacensībās 510.jaunsargu vienību pārstāvēja Radions Laškovs, Emīls Balodis, Viesturs Mauliņš, Monika Kleina (Vecbebru profesionālā vidusskola), Reinis Balodis, Henrijs Knodze, Jānis Skudra (Bebru pamatskola), Monta Štālberga, Agnese Rimeiķe.

Kopvērtējumā tika iegūta 6. vieta. Nākamās sacensības – Oskara Kalpaka balva ziemā.

*NATO standarta militārā šķēršļu josla
Jaunsargu komandas izlozes secība uz laiku viens otru atbalstot pārvar militāros šķēršļus, izmantojot grupveida šķērsošanas paņēmienu. Izvietotie šķēršļi: virvju kāpnes, dubultbarjera, lienamtīkls, purvs, zviedra barjera, līdzsvara baļķis, „pa augšu, pa apakšu”, suņa būda, četrbaļķis, mazais mūris, logveida kāpnes, divmetru mūris, līklocis, labirints.

**Militārā šķēršļu josla apvidū

Jaunsargu komandas ierašanās kārtībā uz laiku viens otru atbalstot pārvar šķēršļus apvidū. Trases garums ap 5 km, ir viens kopīgs laiks uz komandu visas distances garumā. Izvietotie šķēršļi: mīnu laukums, upe, barjeras, līdzsvara pārgājiens, slēpnis, munīcijas piegāde, noplīsušais auto, ievainotie.

…pēc Dzejas nakts bibliotēkā…

Dzejas nakts 25. septembrī mūsu skolā notika savdabīgs Dzejas dienām veltīts pasākums. Tā bija Dzejas  nakts bibliotēkā , varbūt precīzāk – pavēls dzejas vakars, kad skolā valda kluss noslēpums  un vienīgā gaisma  nāk no sveču liesmiņām.

Dzejas grāmatas izvēlējās mūs un uzrunāja, mēs veidojām dialogu. Par sevi, par laiku, par vērtībām, par vēsturi. Izdevās labi. Katrs atrada to, pēc kā bija nācis. Paldies par pozitīvo emociju „placi”!

Latviešu valodas skolotāja Velta Rulle

Ar ļoti dvēselisku un sveču gaismām apstarotu pasākumu izskanēja pirmā rudens nedēļa. 25. septembrī  ikvienam dzejas interesentam, radītājam un vienkārši lasītājam bija atvērtas durvis mūsu  ģimnāzijas bibliotēkas rīkotajā  pasākumā „Dzejas nakts bibliotēkā”. Priecēja  pasākumā radītā  noskaņa -  sveces, rudens ābolu smarža, dzejas grāmatu čaukstoņa un atnākušo cilvēku labvēlība un ieinteresētība.  Dažbrīd , klausoties dzejas lasījumos, pārņēma skumjas, dažu brīdi bibliotēku pāršalca smieklu vilnis. Mani visvairāk sajūsmināja (vārda tiešā nozīmē) manu kolēģu un arī drosmīgo skolnieču Aritas un Sabīnes prasme runāt dzeju. Prieks bija par Valentīnas skandētajām dzejas rindām krievu valodā.  Gribu novēlēt, lai šis pasākums kļūtu par skolas ikgadēju tradīciju.

Vēstures skolotāja Iveta Krastiņa

Šī dzejas nakts  bija kas citādāks  nekā citi piektdienas vakari – patīkama, jauka, saistoša. Bija interesanti sarunāties ar skolotājām, kuras tajā vakarā nebija kā skolotājas, bet gan kā līdzvērtigas, patīkamas sarunbeidrenes. Kopīgi pasākumi ar skolotājiem viemēr ir īpaši, jo tie ļauj iepazīt tuvāk  tos cilvēkus, ar kuriem pavadām kopā lielāko dienas daļu.

Arita un Sabīne

Ideja par dzejas nakti dzima pagājuša gada dzejas dienu pasākumā, to izteica skolotāja  Ilze Seipule, stāstot par Vācijas tradīcijām. Mums ir patiess prieks, ka šis pasākums izdevās, ka bibliotēkā sapulcējās cilvēki, kas juta nepieciešamību pēc sirsnīgās sarunās pavadīta vakara. Laiks pagāja nemanot. Vakara gaitā  nolēmām šadās noskaņās tikties arī nākamgad, tikai dzejas lasīšanas  vietā sagatavosim uzstāšanos ar dzejoļa skandēšanu no galvas.    Paldies visām pasākuma dalībniecēm par atsaucību un vēlmi atklāt  savas kādu no savas dvēseles stūrīšiem.

Bibliotekāres Aiga un Silga

Mūsējie Staburaga krosā

Mācību gads un brīvdienas

2009./2010 mācību gadā ir divi semestri:
• pirmais semestris ilgst no 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 22.decembrim;
• otrais semestris sākas 2010. gada 6. janvārī un:

1.–8. un 10.–11. klasēm ilgst līdz 31.maijam;
9. klasēm – līdz 11.jūnijam;
12. klasēm – līdz 18.jūnijam.

Mācību gadā ir šādas brīvdienas:
• rudens brīvdienas – no 2009.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim;
• Ziemassvētku brīvdienas – no 2009.gada 23.decembra līdz 2010.gada 5.janvārim;
• pavasara brīvdienas – no 2010.gada 29.marta līdz 5.aprīlim;
• vasaras brīvdienas 1.–8. un 10.–11.klasēm– no 2010.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Pilns MK noteikumu Nr. 119 saturs

Nedēļas plāns, 28. septembris – 2. oktobris

SKOLĀ DEŽŪRĒ 11.A KLASE

Pirmdiena, 28. septembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.b un 11.a) 13.kabinetā
Klašu fotografēšanās skolas Odzienas filiālē

Otrdiena, 29. septembris
No plkst. 8.30 klašu fotografēšanās pēc saraksta (29. septembra saraksts)
10.50 11.klašu kultūras nodaļu vadītāju, klašu audzinātāju sanāksme pie skolas administrācijas par 10.klašu iesvētībām 13.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 Skolotāju sanāksme ar Aizkraukles rajona izglītības pārvaldes vadītāju A. Siliņu
Florbola sacensības skolas Odzienas filiālē

Trešdiena, 30. septembris
No plkst. 8.30 klašu fotografēšanās pēc saraksta (30. septembra saraksts)

Ceturtdiena, 1. oktobris
VISC rīkotā drošības diena 1.-9.klašu skolēniem
Pašpārvaldes diena skolā. Stundas vada 12. klašu skolēni. Stundu garums 30 min. Skolotāji stundu laikā atrodas klasēs. Skolas Odzienas filiālē stundas vada 9.klašu skolēni
Pēc 7. mācību stundas 12.klašu apsveikums skolotājiem skolotāju dienā
Skolas Odzienas filiālē skolotāju tikšanās ar apgāda „Atēna” vadītāju P.Jankavu un Pļaviņu Romas katoļu baznīcas mācītāju I. Stepkānu

Piektdiena, 2. oktobris
Skolotāju metodiskā diena
Skolēniem autonomā (pastāvīgā) mācīšanās

Skolas rudens krosā

Rudens kross
Sporta skolotājs Jānis Eiduks

22. septembrī notika skolas rudens kross. Šī diena tika izvēlēta, balstoties uz meteoroloģiskajām ziņām, un laika apstākļi nepievīla. Ar Pļaviņu novada domes atbalstu trase Draudzības parkā 500m un 1000m garumā tika sagatavota ļoti labi.

Sacensības notika vairākās klašu grupās: 4.-5. klases, 6.-7. klases, 8.-9. klases un 10.-12. klases. (1.-3. klases rudens krosu skrēja skolas stadionā.) No 4.-12. klasei piedalījās 335 skolēni. Priecē tas, ka piedalījās ļoti daudz mūsu skolēnu, sevišķi vidusskolas klasēs, kur gan zēnu, gan meiteņu grupā dalībnieku skaits pārsniedza 40.

Praktiski visās grupās sacensību rezultāti ir ļoti blīvi, kas gan apgrūtina noteikt labākos dalībai skolas komandā laikraksta “Staburags” krosā, kas notiks 27. septembrī. Šajā “Staburaga” krosā piedalīsimies ar 8 komandām, kopumā 40 skolēni. Cīņu par uzvaru apgrūtinās tas, ka vairāki skolas labākie sportisti piedalīsies SEB Unibankas rīkotajās velosacensībās. Taču, neskatoties uz to, cīnīsimies, cik spēsim!

Skolas rudens krosa rezultāti:
4.-5.klašu meitenes, 4.-5. klašu zēni, 6.-7. klašu meitenes, 6.-7. klašu zēni
8.-9. klašu meitenes, 8.-9. klašu zēni, 10.-12. klašu jaunietes, 10.-12. klašu jaunieši

Nedēļas plāns, 21.-25. septembris

Nedēļas plāns

Nedēļas plāns

21.-25.09. Eiropas valodu dienai veltīti pasākumi svešvalodās
21.-25.09. Ziedu un sēņu izstāde Skolas Odzienas filiālē

Pirmdiena, 21. septembris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā

Otrdiena, 22. septembris
2.mācību stundas laikā soziālo zinību skolotājiem konsultācijas par e-klases lietošanu
3.mācību stundas laikā svešvalodu skolotājiem konsultācijas par e-klases lietošanu
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 13.kabinetā
4.mācību stundas laikā latviešu valodas skolotājiem konsultācijas par e-klases lietošanu
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 MK sanāksmes
15.15 skolas „Rudens kross”
Monitoringa seminārs ar labas prakses piemēriem jaunajām Comenius skolu un Regio partnerību kontaktpersonām Rīgā (I. Seipule)

Trešdiena, 23. septembris
10.50 12.klašu vecāko un klašu audzinātājas sanāksme 40.kabinetā

Ceturtdiena, 24. septembris
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru seminārs Rīgā

Piektdiena, 25. septembris
10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme 40.kabinetā
18.00 Dzejas nakts bibliotēkā
Dzejas Pēcpusdiena Skolas Odzienas filiālē

Svētdiena, 27. septembris
Laikraksta „Staburags” organizētais rajona skolēnu rudens kross

Mūsu skolēni vasaras biatlona sacensībās Priekuļos un Madonā

Vasaras biatlons5. un 6. septembrī Priekuļos norisinājās Cēsu sporta skolas kausa izcīņa vasaras biatlonā, kurš veicams ar skrituļslēpēm. Veiksmīgi startēja mūsu skolas skolēni. Aleksandrs Patrijuks un Dīna Zariņa izcīnīja 3. vietu biatlona sprintā savās vecuma grupās… Lasīt vairāk

Atvērto durvju diena Saeimā

Trešdien, 23.septembrī, Saeima organizē atvērto durvju dienu, kuras ietvaros Latvijas iedzīvotājiem un mūsu valsts viesiem būs iespēja klātienē aplūkot Saeimas namu, iepazīt tā arhitektūru un vēsturi, kā arī uzzināt vairāk par deputātu ikdienas darbu. Apmeklēt Saeimu īpaši aicināti skolēni.

Lasīt vairāk