Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atbalsta personāls 2009./2010.m.g.

Bibliotēka: Aiga Bērziņa, Silga Stučka
Darba laiks: katru dienu no 8 līdz 16

Psihologs: Dzintra Vanaga
Darba laiks: otrdien, ceturtdien no 9 līdz 17
Telefons: 26350461

Sociālais pedagogs: Ināra Medvedeva
Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.30 – 16.00

Logopēds: Iveta Kupča
otrdien, ceturtdien, piektdien 12.50 – 13.30
otrdien, ceturtdien 13.40 – 14.20
otrdien 14.30 – 15.10

Medmāsa: Benita Dzintare
Darba laiks: katru dienu no 8 līdz 16

Interešu izglītība 2009./2010.m.g.

Skolēni aicināti pieteikties interešu izglītības pulciņos!

Skolas Odzienas filiālē

Nedēļas plāns, 14.-18. septembris

Pirmdiena, 14. septembris
8.00 Skolas Odzienas filiāles pedagogu sanāksme
14.30 Tikšanās ar Odzienas filiāles skolotājiem par e-klases izmantošanu
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšana MK vadītājiem
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 24.kabinetā

Otrdiena, 15. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 40.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15. Skolotāju sanāksme
Atbalsta personāla darba plānu iesniegšana 40.kabinetā
Skolas Odzienas filiālē pārbaudes grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 17. septembris
18.00 Skolas padomes sanāksme

Piektdiena, 18. septembris
17.00 – 21.00 Klases vakars 10.b klasei

14.-18.09. Dzejas dienām veltīta izstāde skolas bibliotēkā
14.-18.09. Skolas Odzienas filiālē bērnu zīmējumu izstāde “Vasara saulainā jaukā”

Darbnīcas reģistrēšana

JIC “Ideja” – 1 gads

1.septembrī Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu centram “Ideja”  apritēja 1 gads. Saistībā ar šo gadadienu piektdienu, 11. septembri, ir paredzēts pavadīt citās noskaņās. Dienas norisē:

12.oo – 15.oo Neformālās izglītības nodarbība
„Jaunieši darbībā”
15.2o Apsveikums jauniešiem. Piedalās mūziķis Kaža, viesi
15.30 – 17.oo Sacensības. Izstādes. Konkursi. Rokdarbi
16.oo – 18.oo Akcija „Rudens veltes”*
17.oo – 19.oo Koncerts. Piedalās grupas: „Iedomu spārni” un „Klusā stunda”
*Akcija „Rudens veltes”
Ja Jums ir vēlme pacienāt tos cilvēkus, kam nav savu ābolu, plūmju, bumbieru, laikā no 16.oo līdz 18.oo ir iespēja atvest savas veltes uz jauniešu centru „Ideja” Pļaviņās, Daugavas ielā Nr 50 un atstāt pie upītes uz vaļņa (lūgums nevest spaiņos, bet maisiņos, maisos vai kastītēs).
Lūgums līdz plkst 19.oo  visiem, kas vēlas, paņemt atnestās rudens veltes!

12.oo – 15.oo Neformālās izglītības nodarbība „Jaunieši darbībā”
15.2o Apsveikums jauniešiem. Piedalās mūziķis Kaža, viesi
15.30 – 17.oo Sacensības. Izstādes. Konkursi. Rokdarbi
16.oo – 18.oo Akcija „Rudens veltes”*
17.oo – 19.oo Koncerts. Piedalās grupas: „Iedomu spārni” un „Klusā stunda”

*Akcija „Rudens veltes”

Ja Jums ir vēlme pacienāt tos cilvēkus, kam nav savu ābolu, plūmju, bumbieru, laikā no 16.oo līdz 18.oo ir iespēja atvest savas veltes uz jauniešu centru „Ideja” Pļaviņās, Daugavas ielā Nr 50 un atstāt pie upītes uz vaļņa (lūgums nevest spaiņos, bet maisiņos, maisos vai kastītēs).
Lūgums līdz plkst 19.oo  visiem, kas vēlas, paņemt atnestās rudens veltes!

Nedēļas plāns, 7.-11. septembris

Otrdiena, 8. septembris
9.30 atbalsta personāla sanāksme 40.kab. – atb. L. Ivanova
10.50 Skolēnu ministru kabineta sanāksme 40.kab.– atb.
12.00 Administrācijas sanāksme  - atb. V. Samohins
Ceturtdiena, 10. septembris
10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme par 10.klašu iesvētīšanas pasākumiem 40.kab. – atb. L. Ivanova
Piektdiena, 11. septembris
10.50  12. – to klašu audzinātāju sanāksme par līdzpārvaldes dienas organizēšanu 40.kab. – atb. L. Ivanova

Otrdiena, 8. septembris
9.30 atbalsta personāla sanāksme 40.kab.
10.50 Skolēnu ministru kabineta sanāksme 40.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme

Ceturtdiena, 10. septembris
10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme par 10.klašu iesvētīšanas pasākumiem 40.kab.

Piektdiena, 11. septembris
10.50  12.–to klašu audzinātāju sanāksme par līdzpārvaldes dienas organizēšanu 40.kab.

Skolēnu Ministru kabinets 2009./2010.m.g.

Pašpārvalde 20094.septembrī notika skolēnu parlamenta deputātu sanāksme, kurā tika ievēlēts jaunais skolēnu ministru kabinets. Sanāksmē piedalījas 30 deputāti.

Skolēnu prezidenta amatam tika izvirzīti 3 kandidāti – Evija Siliņa, Jānis Aleksejevs, Simona Siliņa. Par skolēnu līdzpārvaldes prezidenti ar balsu vairākumu tika ievēlēta 12.b klases skolniece Evija Siliņa.

Kultūras ministres amatā tika ievēlēta 11.a klases skolniece Renāte Lūciņa. Par vides ministri apstiprināta 11.a  klases skolniece Renāte Sokolova. Par kārtības ministri darbu uzsāks 11.b klases skolniece  Žanete Vingre un izglītības ministres pienākumus uzņēmās pildīt 11.b klases skolniece Rita Lazda.

Novēlu jaunajām ministrēm būt jaunu ideju pilnām un veiksmīgi pildīt savus pienākumus!

Līdzpārvaldes prezidente Evija.

Skolotāji 2009./2010.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Elita Freimane, Brigita Krauze

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Vaira Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Evita Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Gunta Šustere, Veronika Timoškāne, Līga Rozenberga, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Lana Ivanova, Aldis Lazda, Evita Valdberga

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Aiga Čepule, Elita Freimane, Alla Zaharovska

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduksm, Ingus Eiduks, Brigita Krauze

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Evita Siliņa

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska