Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Future Heroes uzvarētājas smeļas iedvesmu Londonā!

Pirmās meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programmas Latvijā “Future Heroes” 3. sezona ir noslēgusies. To īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, SEB banku un Future Heroes Estonia globālo kustību. Sešu mēnešu laikā jauniešu komandas darbojās kopā un izveidoja desmit sociālus vai uzņēmējdarbības projektus, kas balstīti uz kādu no ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem.
Mūsu skolas skolniece Justīne Riekstiņa kopā ar 4 citu skolu meitenēm, strādājot 5 meiteņu komandā, programmas noslēgumā ieguva zelta godalgu un devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Londonu.
Lepojamies ar Justīnes panākumiem!
“Future Heroes” 4. sezona jau šajā rudenī!

Lasīt vairāk

 

“Delfi” aicina skolēnus pieteikties žurnālistikas skolai #Storygram

Storygram_delfi

Turpinot īstenot vīziju par ieinteresētu sabiedrību, “Delfi” jau ceturto gadu pēc kārtas kopā ar Baltijas Mediju izcilības centru organizē bezmaksas žurnālistikas skolu vidusskolēniem #Storygram. Atbalstu programmas īstenošanai sniedz Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā.

Aicinām pieteikties 9.–12. klašu audzēkņus, kuri savu nākotni plāno saistīt ar medijiem, kā arī ikvienu, kurš vēlas ielūkoties žurnālistikas ikdienā un pilnveidot savas medijpratības prasmes. #Storygram skolas dalībnieki programmas laikā veidos dažādus žurnālistikas darbus pieredzējušo “Delfi” profesionāļu pavadībā, apgūstot mūsdienīgu, uzticamu un uz ieinteresētu sabiedrību vērstu žurnālistiku. Mācību noslēgumā skolēnu veidotie darbi tiks publicēti “Delfi” un nodoti lasītāju vērtēšanai.

Lasīt vairāk

FLEX apmaiņas programmas stipendija 2024./2025. mācību gadam

FLEX Programma

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un „American Councils for International Education” aicina skolēnus piedalīties FLEX apmaiņas
programmā. Šo apmaiņas programmu sponsorē ASV Valsts departaments, un tās mērķis ir dot iespēju talantīgiem un zinātkāriem Latvijas
skolēniem 2024./2025. mācību gadu dzīvot Amerikas viesģimenē un mācīties Amerikas vidusskolā BEZ maksas.
Vairāk par FEX programmu var lasīt arī ASV vēstniecības mājas lapā un šeit.
Interesenti, kuri atbilst noteiktajām prasībām, tiek aicināti aizpildīt tiešsaistes pieteikuma formu:discoverflex.org/apply līdz 2023. gada 10. oktobrim.

Zinību diena

Darba plāns 4. – 8. septembris

Pirmdiena, 4. septembris
Klašu fotografēšanās

Otrdiena, 5. septembris
15.00 Izglītības iestāžu vadītāju, pašvaldības administrācijas un nodaļu vadītāju darba sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 MK sanāksmes
Klašu fotografēšanās
6.a, 6.b kl. mācību ekskursija

Trešdiena, 6. septembris

Ceturtdiena, 7. septembris
17.30 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Līdz plkst. 17.00 pārbaudes darbu, fakultatīvo nodarbību, pagarinātas dienas grupas, individuālo konsultāciju grafiku aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 8. septembris

apsveikums-Zinibu-diena-2023

Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas apsveikums Zinību dienā

Klašu audzinātāji 2023./2024. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Ilze Kunga 114.
1.b Sarmīte Kļaviņa 116.
2.a Inga Baginska 112.
2.b Sandra Fišmeistare 118.
3.a Kristiāna Dedela 103.
3.b Gints Balodis 115.
4.a Ineta Reitere 113.
4.b Kristiāna Balode 117.
5.a Indra Ozoliņa 309.
5.b Lana Ivanova 204.
6.a Evita Valdberga 201.
6.b Laura Avotiņa 312.
7.a Sandra Silirova 311.
7.b Iveta Briede 107.
8.a Jolanta Nīcgale 104.
8.b Rita Jakovļeva 315.
9.a Mārīte Skrabutena 216.
9.b Iveta Krastiņa 215.
10. Ilva Aleksejeva 209.
11. Ingrīda Bērziņa 213.
12. Ineta Bicāla 310.

Stundu saraksts 2023./ 2024. m. g. (precizēts)

Stundu saraksts 1. – 4. klase
Stundu saraksts 5. – 12. klase

Darba plāns 24. augusts – 1. septembris

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Ceturtdiena, 24. augusts
11.00 MP sanāksme 201. kab.
13.00 – 17.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, I. Luksa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos” Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 25. augusts
10.00 – 11.00 Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības vadības pārstāvju vizīte Pļaviņu vidusskolā
13.00 – 18.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, I. Luksa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)

Pirmdiena, 28. augusts
10.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konference “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI” Rīgā (E. Valdberga)

Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
8.00 – 10.00 2.a, 2.b klasei
10.00 – 12.00 3.a, 3.b klasei
12.00 – 14.00 4.a, 4.b klasei
14.00 – 16.00 5.a, 5.b klasei

Otrdiena, 29. augusts
9.00 PP sēde 201. kab.
13.00 – 18.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)
14.30 MOT entuziastu saiets Rīgā (I. Luksa)

Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
12.00 – 13.00 6.a, 6.b klasei
13.00 – 14.00 7.a, 7.b klasei
14.00 – 15.00 8.a, 8.b klasei

Trešdiena, 30. augusts
Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 14.00 9. – 12. klasei

Ceturtdiena, 31. augusts

Piektdiena, 1. septembris
Zinību dienas norise:
9.00 Skolēnu tikšanās ar klases audzinātāju
9.20 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā
10.00 Klases stunda un adaptācijas pasākumi