Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Iespējamā misija” 2018

iespejama-misija Turpinot “Draudzīgās skolas” iesākto tradīciju, skolas simtgades noskaņās, 27. aprīlī notika pasākums “Iespējamā misija”.
Lai mūsu jaunieši un arī pedagogi taptu pieredzes un jaunu atziņu arvien bagātāki, 18 mūsu skolas absolventi – dažādu profesiju pārstāvji un topošie speciālisti, piedāvājot un realizējot savas idejas, vadīja mācību stundas un klases stundas gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu izglītojamajiem.
Šī bija lieliska iespēja skolēniem piedalīties neikdienišķā mācību procesā, novērtēt izglītības nozīmīgumu karjeras izvēlē un mērķu sasniegšanā.
Paldies par drosmi un atsaucību, piedaloties akcijā “Iespējamā misija” Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventiem – Sintijai Silagailei, Lindai Milsonei, Sabīnei Auziņai, Armandai Lasmanei, Līgai Ostrovskai, Kristīnei Ginaitei, Gunitai Dambei, Ditai Kalnriekstiņai, Sandrai Pumpurei, Gintai Buševicai, Santai Urbergai, Tatjanai Zagorskai, Aivaram Bardovskim, Elvijam Zālītim, Raivim Bricam, Gvido Sirmajam, Naurim Balodim un Artim Leončikam!

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants

Darba plāns 7. – 11. maijs

Skolā dežurē 10.b klase


Pirmdiena, 7.maijs

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 8.maijs

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 Pļaviņu novada iestāžu/struktūrvienību vadītāju sanāksme personas datu aizsardzības jautājumos sakarā ar Vispārējās personas datu aizsardzības regulas piemērošanu no 25.maija (L.Ivanova)
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums svinību zālē
15.45 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201.kab.
Skolas jubilejas scenārija un noformējuma darba grupu sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 9.maijs
10.00 Starpinstitucionālās grupas sanāksme (L.Ivanova)
Mācību ekskursija 6.a klasei

Ceturtdiena, 10.maijs
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā U20, U18 Aizkrauklē

Piektdiena, 11.maijs
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 8.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Zinību svētki svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4.ab klašu mācību vizīte Kurzemes democentrā Ventspilī
Līdz dienas beigām klašu audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) projektu nedēļas plānojumu

07.05.- 11.05. Tematiskā izstāde “Latvijas vērtības” skolas bibliotēkā

Notika pasākums “Es varu, gribu”

eiropas-socialais-fondsŠī gada 27. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu izglītojamajiem “Es varu, gribu”.
Nodarbības laikā ar praktiskām aktivitātēm skolēni iepazina savas stiprās puses, saprata atšķirību starp to, ko vajag, grib un var. Pasākumā sniegtā informācija palīdzēs skolēniem apzināt savus resursus, grūtības, attiecības vienam ar otru, apzināt savas vēlmes un iespējas, kā arī izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pārrunāt karjeras izvēles jautājumus “Gribu-varu-vajag” un karjeras lēmumu pieņemšanas procesu.
Pasākumu vadīja biedrības “Radošuma pils” izaugsmes treneri – Dace Līcīte Mg.izgl., stud.Mg.psych. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psiholoģe, lektore un Armands Līcītis – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējs – lektors. Paldies Dacei un Armandam par palīdzību izglītojamajiem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Ingrīda Bērziņa, pedagogs karjeras konsultants

Maijs

maijs

Maijs – mēnesis ar maigu, dziedošu vārdu. Lapu mēnesis. Ziedonis! Plaukstošs, smaidošs!
Zaļais cēliens dabā ir sācies, katra diena nes brīnumu.
Piesaka savu vārdu Maijs ar diviem zīmīgiem datumiem: 1.maiju – Darba svētkiem, 4.maiju – LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienu. Un pavisam netālu no tiem , balti tērpusies, klusi citām māj Mātes diena – īpaša diena katra cilvēka dzīvē, kad ar smaržīgu gaiļbiksīšu pušķi iepriecināt vismīļāko cilvēku pasaulē.

Maijā katrs savu dzīvi spilgti dzīvo: gan putns gaisā, gan cilvēks uz zemes, gan pati zeme.
Arī mūsu skolai šis Maijs ir īpašs – svinēsim savas skolas pastāvēšanas simtgadi. Būsim īpaši pieklājīgi, atsaucīgi un darbīgi skolas jubilejas nedēļā, pieliksim savu roku skolas uzpošanā!
Lai mums visiem izdodas svētki, lai priecē neaizmirstamas tikšanās un krāsainu emociju izpausmes!
Draudzīgā skola dāvinās savai skolai akmeņus ar latviskām zīmēm, kas top ar absolventa Arta Leončika atbalstu, skolas dārza izdaiļošanai.
Draudzīgās skolas koordinatore Velta Rulle

Darba plāns 30. aprīlis – 4. maijs

Skolā dežurē 10.a klase

Pirmdiena, 30.aprīlis
Brīvs

Otrdiena, 1.maijs
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Trešdiena, 2. maijs
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
17.30 1.a klases vecāku sapulce 103.. kab.

Ceturtdiena, 3. maijs
8.30 Svinīgais pasākums “Baltā galdauta svētki” sporta zālē
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mācību literatūras izmaiņu 2018./2019.m.g. iesūtīšanas pēdējā diena A.Bērziņai
Konference “E-klase 2018” Rēzeknē (L.Ivanova)
Latvijas skolu futbola kauss Viesītē

Piektdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena

1. maijs

1maijs1. maijs ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs. Un, lai cik dīvaini tas neskanētu, bet šī brīvdiena ir par godu Darba svētkiem (precīzs nosaukums Starptautiskā strādnieku solidaritātes diena). Aizsākums meklējams 1886. gadā, kad ASV notika strādnieku streiki un protesti. Strādnieki pieprasīja lietas, kas mūsdienās liekas pašsaprotamas, – astoņu stundu darba dienu, divas brīvdienas nedēļā, pienācīgu algu un darba drošību.
Taču Latvijā 1. maijs ir dubulti svētki. Tā ir arī Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas gadadiena. Tas notika 1920. gadā, un šis notikums būtisks ar to, ka Satversmes sapulce izstrādāja nozīmīgus likumus, arī Satversmi.
Īpašu tradīciju šo svētku svinēšanai Latvijā gan nav. Vispopulārākais veids, kā pavadīt 1. maiju ir dažādas aktivitātes kopā ar ģimeni. Turpretī vairākās valstīs par šo svētku tradīciju kļuvusi lēkšana pār ugunskuru, parādes, demonstrācijas, festivāli.

Lai ziedošs, pavasarīgs 1. maijs! Būsim kopā ar ģimeni, draugiem, veltīsim laiku viens otram un pavadīsim brīvdienu brīvā dabā un aktīvi!

5.b klases preses ministrija.

Notika pasākums “No idejas līdz savam biznesam”

eiropas-socialais-fonds24. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz savam biznesam”.
Projekta #VIEDI vadītājs, uzņēmējs – Arturs Gailītis ar 8. a, 8. b, 10. a, 10. b, 11. un 12. klašu skolēniem dalījās pieredzes stāstā no pamatskolas līdz šodienai. Arturs stāstīja jauniešiem savu pieredzi – kā viņš veidoja savu karjeru, ceļu līdz savam uzņēmumam, deva padomus, kā iegūt pieredzi, ja tās nav. Meistarklasē uzņēmējs demonstrēja piemērus, kā radīt oriģinālas idejas un kā tās ieviest un realizēt dzīvē.
Arturs iedrošināja jauniešus pieņemt drosmīgus lēmumus, nebaidīties no saviem sapņiem, neatkarīgi, ko citi par to domā. Iedvesmoja uzdrīkstēties un lika aizdomāties, ka mūsu vietā neviens neko nepaveiks!

Pedagogs karjeras konsultants, Ingrīda Bērziņa

Darba plāns 23. – 27. aprīlis

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 23.aprīlis
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Pasākums 8., 10., 11., 12. klašu skolēniem 209.kab. Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “No idejas līdz savam biznesam”

Otrdiena, 24.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) Ieviešanas seminārs Rēzeknē, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (E.Valdberga, I.Ņikiforova)
MOT nodarbība 7.ab klašu skolēniem
15.30 Skolotāju sanāksme, tikšanās ar MOT treneri 312.kab.
MK sanāksmes
Mācību ekskursija 9.a klasei
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 107. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114. kab.

Trešdiena, 25.aprīlis
11.15 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216. kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes valsts olimpiādes godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanas pasākums Rīgā (G.Mozga, A.Daugavietis)

Ceturtdiena, 26.aprīlis
3.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.b klasei
6.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.a klasei
15.30 Skolēnu (2005.gadā dzimušo un vecāku) tikšanās ar Pļaviņu sporta kluba “Skanste” pārstāvjiem 209.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117. kab.

Piektdiena, 27.aprīlis
Atvērto durvju diena topošajiem 1.un 10. klašu skolēniem
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Es varu, gribu”
11.00 Pasākuma “Iespējamā misija” atklāšana 201.kab.
12.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi Rīgā (I.Bicāla, I.Ozoliņa)

16.04 – 27.04. Skolas tautasbumbas turnīrs
23.04.-27.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads grāmatās, kartēs, atklātnēs” skolas bibliotēkā
27. – 29.04. ANO modelēšanas spēle Igaunijā (G.Kapteinis)

„ Skaiti savus veiksmes stāstus!” ( J. Kalējs)

Trīspadsmitais aprīlis Pļaviņu novada ģimnāzijā bija tikšanās un labo padomu diena. Skolā ciemojās agrāko gadu skolas sabiedriskās dzīves aktīvisti un pašpārvaldes vadītāji. Lasīt vairāk. 

Izsludināts eseju konkurss jauniešiem par valsts drošību

LATO-konkurss20180417Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO) un Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrija izsludina eseju konkursu par tematiem
“NATO nozīme manas valsts drošībā”,
“Kāpēc ir svarīgi sargāt Latviju?”,
kurā aicināts piedalīties ikvienam jaunietim vecumā līdz 21 gadam.
Konkurss norisinās no š.g. 13.aprīļa līdz 13. maijam, kura laikā jaunieši ir
aicināti iesūtīt savas pārdomas par tēmām, akcentējot savu viedokli.
Konkursa organizatori cer noskaidrot pastāvošo attieksmi jauniešu vidū un izpratni par valsts aizsardzību un drošību.
Organizatori ir sagatavojuši vairākas veicināšanas un pārsteiguma balvas konkursa dalībniekiem un labāko eseju autoriem. Lasīt vairāk.

Nolikums pieejams šeit.