Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 21. – 25. novembris

Pirmdiena, 21. novembris
3.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
Karjeras pasākumu ietvaros tikšanās ar sertificētu fizioterapeiti Elīnu Maksimovu
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Otrdiena, 22. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 215. kab.
6. mācību stundas laikā ViA nodarbība “Vienkārši par ZPD” 10. klases skolēniem 215. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 Skola2030 Vizuālās mākslas konsultācija tiešsaistē (S. Pilskalne)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Trešdiena, 23. novembris
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
15.45 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova, I. Bicāla)
16.00 – 17.00 Aizkraukles novada Matemātikas jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē (I. Bērziņa, A. Igaune, I. Luksa, A. Seikovska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
“Teci, teci, valodiņa” reģionālais konkurss A. Pumpura Lielvārdes muzejā (K. A. Avotiņa, L. Avotiņa, K. Kalniņš, R. Politiko, H. Folkmane)

Ceturtdiena, 24. novembris
11.00 MJK Lolitas Ondzules un skolas Valodu jomas MK vadītājas tikšanās Pļaviņu vidusskolā
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
UNESCO ASP seminārs “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!” Rīgā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Piektdiena, 25. novembris
14:00 Skola2030 organizētā Mūzikas konsultācija tiešsaistē (O. Krasutina)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
Tehnoloģiju jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Volane)

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Dāvāsim Latvijai mīlestību-
Tā no sentēviem pūrā mums dota.
Un tālo paaudžu mūži un mēs-
Esam Latvijas turpinājums…
(Ārija Āre)

Laikā, kad pelēka zeme un debesis, trīs mūžīgas zvaigznes gaismu Latvijai dedz.

Ar piesprausto sarkanbaltsarkano lentīti pie apģērba un sajūtu, ka Latvija ir mums katram sirdī, 17. novembrī, sagaidot mūsu Valsts dzimšanas dienu, visa skolas saime pulcējās uz svinīgo pasākumu, godinot Latviju 104. gadadienā. Domājot par mūsu valsti un ikkatra nozīmīgumu, klausījāmies 11. klases skolnieču Ievas Ambaines un Antras Čepules konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” darbus. Ar svētku uzrunu klātesošos sveica skolas direktore Ilze Luksa un skolēnu pašpārvaldes prezidente Madara Smirnova. Svētku noskaņu radīja sākumskolas ansamblis (vadītāja Kristiāna Balode) un 12. klases skolēni Gvido Eizāns, Matīss Vasks un Mikuss Krēbss (skolotāja Silga Stučka).

Skolas Atzinības rakstus par godprātīgu, profesionālu, pašaizliedzīgu, atbildīgu un radošu darbu saņēma Pļaviņu vidusskolas skolotāji Ingrīda Bērziņa, Gints Balodis, Kristiāna Balode, Ilze Kunga, izglītības psihologs Dzintra Vanaga, sociālais pedagogs Sanita Fjodorova, direktores vietnieces Lana Ivanova, Vineta Platgalve, Santa Kupča, Jolanta Nīcgale. Par ilggadēju sadarbību un atbalstu skolai pateicāmies Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoram – majoram Edgaram Kauliņam, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas Zemgales grupas inspektoram kinologam – kapteinim Gintam Vuškānam un dienesta sunim Darvinam, Aizkraukles novada Pašvaldības policijas inspektoram Jegoram Zaharcovam un biedrības “Laime Saimē” valdes priekšsēdētājam Andrim Zepam.

Apzināsimies, ka mums nav nekā lielāka un svētāka par tēvu zemi, par kuru pirms simts gadiem krita Brīvības cīnītāji! Atcerēsimies, ka mēs visi kopā un katrs atsevišķi esam Latvija!

Ierindas skate

Par godu 11. novembrim, Lāčplēša dienai, mūsu skolā tradicionāli notika Ierindas skate 5. – 12. klasēm.
Klašu sniegumu Ierindas skatē vērtēja kompetenta un pieredzējusi žūrija: virsleitnants Valdis Upenieks, seržants Klāvs Bajinskis, seržants Andris Zeps, skolotāja Gunita Bramane Kaminska, koncertmeistare Sigita Vilkaplātere, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča, skolas absolvente Samanta Seliverstova.

Par labāko komandieri tika atzīti:
5. – 8. klašu grupā – Elīza Baltā (5.a klase);
9. – 12. klašu grupā – Kate Kondrāte (10. klase).

Labāko sniegumu klašu vērtējumā uzrādīja:
5. – 8. klašu grupā:
1. vieta – 6.b klasei (kl. audz. I. Briede);
2. vieta – 5.b klasei (kl. audz. L. Avotiņa);
3. vieta – 7.a klasei (kl. audz. J. Nīcgale).

9. – 12. klašu grupā:
1. vieta – 10. klasei (kl. audz. I. Bērziņa);
2. vieta – 12. klasei (kl. audz. S. Stučka);
3. vieta – 11. klasei (kl. audz. I. Bicāla).

Divu gadu pārtraukums nav mazinājis skolēnu sacensību garu un cīņas sparu. Lai stalta stāja, brašs solis un klases saliedētība ik dienu!

Pieredzes apmaiņā uz Rīgas pili

PHOTO-2022-11-15-22-35-07
2022. gada 12. novembrī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī bija aicinājis Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursa dalībniekus, kuri piedalījās sarunā “Vai viegli būt prezidentam demokrātijā?”.

Lasīt vairāk

Labklājības ministrija aicina balsot par radošajā konkursā “Vienlīdzība” iesniegtajiem skolēnu darbiem

Labklājības ministrijas rīkotajā radošajā konkursā “Vienlīdzība”, kas mudināja jauniešus no iekļaujoša un cilvēciska skatpunkta palūkoties uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliemtraucējumiem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, iesniegts necerēti liels radošo darbu skaits – 369 oriģināli un interesanti darbi.

Lasīt vairāk

Mārtiņdienas tirdziņš

10. novembrī skolā norisinājās Mārtiņdienas tirdziņš. Tajā sākumskolas klašu skolēni piedāvāja iegādāties paštaisītus gardumus, rotaslietas un dažādas citas interesantas preces. Kā jau kārtīgā tirgū, piedāvājums bija bagātīgs un pircēji apmierināti!
Paldies skolēniem par piedalīšanos un viņu vecākiem par atbalstu tirdziņa tapšanā!

Ekoskolas Rīcības dienas 2022

Ar saukli “Mazas rīcības – liela ietekme” no 7. līdz 13. novembrim visā Latvijā norisinās Rīcības dienas. Šajā nedēļā tiek pievērsta sabiedrības uzmanība klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un vides piesārņojumam.

Lasīt vairāk

Humanitārā akadēmija jauniešiem

haj-plakats-crop

Skolēnus aicina iesaistīties Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes jauniešu interešu izglītības skolas “Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) aktivitātēs, kas sāksies 2022. gada 19.novembrī. Visas nodarbības notiks attālināti ZOOM platformā.

Lasīt vairāk

ĢIS diena 2022 – svinēsim svētkus kopā!

ĢIS nedēļas aktivitātesĢIS svētku nedēļa jau ir klāt! Aicinām iesaistīties un kopā ar skolēniem piedalīties divās aktivitātēs.  Aktīvākie skolēni noteikti tiks apbalvoti un iegūs veicināšanas balvas!

Svarīgas saites: 
ĢIS svētku nedēļas aktivitāšu mājaslapa ir pieejama šeit.
Interaktīvā spēle apceļo Latviju pieejama šeit.
Āra aktivitātes – Atpūtas vietas manā apkārtnē iesniegšanas forma pieejama šeit.

Darba plāns 14. – 18. novembris

Pirmdiena, 14. novembris
8.40 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros “Rīta lasījumi” 1.a, 1.b klasei svinību zālē
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 15. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksme
Karjeras pasākumu ietvaros 12.klases skolēnu tikšanās ar vidusskolas absolventi Eniu Kaņepēju, ārzemju ziņu nodaļas žurnālisti

Trešdiena, 16. novembris
MOT nodarbība 9. klasēm
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Ceturtdiena, 17. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Piektdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Skolas bibliotēkā fotoizstāde “Pastaiga pa Stukmaņiem”