Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mūžībā aizgājusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Milda Baumane

Milda Baumane
(08.01.1931.-12.01.2022.)

Milda Baumane

Par Cibiņa skumjo likteni, par Staburaga Janča un Marča gaitām, par Jāņa Jaunsudrabiņa “Mūsmājām”, par mazās Anneles pasaules redzējumu un Sūnciemiešu piedzīvojumiem mūsdienu skolas programmas dod tikai nelielu ieskatu, bet latviešu valodas un literatūras skolotājas Mildas Baumanes darba laikā tie bija rūpīgi iepazīstami literārie darbi. Ar lielu mīlestību skolotāja uzsvēra darba tikuma nozīmi, aicināja meklēt dzīves padomus un vērtības latviešu folklorā, uzsverot, ka ikvienam izglītotam cilvēkam ir jālasa grāmatas, jāprot saskatīt atziņas un pamācības, ko autors ieslēpis vārdos, tādēļ vasarā uzdoto vismaz 15 lasāmo grāmatu sarakstu centās izlasīt katrs skolēns, mācīties dzejoļus no galvas – tas šķita visvieglākais uzdevums, lai saņemtu labu vērtējumu. Skolotāja prata ieinteresēt un mudināja katru daiļdarbu iepazīt ar izpratni, iejusties literāro tēlu dzīvē.

Lasīt vairāk

Vidusskolēnus aicina piedalīties bezmaksas profesionālās izaugsmes nodarbībās

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus iegūtu gan dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm, gan praktiskas zināšanas savas profesionālās karjeras veidošanai jebkurā nozarē.
Profesionālās izaugsmes kursi bez maksas norisināsies sešas sestdienas, sākot no 29 janvāra. To laikā attālināti, platformā Zoom, sabiedrībā zināmi profesionāļi un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies izzinošas nodarbības. Lasīt vairāk…

Karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!”

Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Ķekavas novadpētniecības muzejs rīko skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursu “Pa-smejies!”, kurā ik gadu piedalās skolēni no visas Latvijas. Šogad aicinām skolēnus uzzīmēt karikatūru, šaržu vai komiksu par tēmu: “Melnais kaķis ceļo uz Marsu”. Uzzīmētos konkursa darbus pieņem līdz 2022.gada 14.martam.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Darba plāns 10. – 14. janvāris

Pirmdiena, 10. janvāris
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm (Pārcelts uz 17.01.2022.)
19.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” dalībnieku tikšanās tiešsaistē

Otrdiena, 11. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 12. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru vietnieku izglītības jomā darba sanāksme tiešsaistē
(J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 13. janvāris
16.00 – 18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 14. janvāris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: V. Grišuļonoks, A. Kitajeva, D. Kmito, L. Bicāla, E. Visocka, S. Ērgle)

Svētdiena, 16. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Bibliotēkas ziņas

Dzīve ir iegriezusies savādās sliedēs, un tikai laiks rādīs, kas notiks. Varbūt kāds izlems nodoties lasīšanai? Tā piepilda mūsu ikdienu, ir kļuvusi par rituālu daudziem. Un sākas lasīšana ar lasāmā izvēli un ieguvi- lasītājam ir jāprecizē, ko tieši viņš vēlas lasīt, kādā formātā, kur iegūt lasāmo. Bibliotēka ir viena no lasīšanas rituāla sastāvdaļām- var izvēlēties lasāmo, atnest mājās, censties lasīt un izlasīt , šķendēties, ka atkal paņemts ne tas vai par daudz, pagarināt termiņu vai aizmirst pagarināt to, aiznest grāmatu vai žurnālu atpakaļ puslasītu, dažreiz nelasītu… Un visu sākt no sākuma. Tā nu tas notiek, un tā tam būs būt. Lūk, 2022.gada skolas bibliotēkas preses piedāvājums interesei!

Lasīt vairāk

Sasniegumi starpnovadu olimpiādē

8. decembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) krievu valodā 8. – 12. klasēm, kurā Kate Kondrāte (9.b klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Anastasija Gorpeņuka (9.b klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Megija Antonoviča (9.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 1. vietu, Vitalijs Grišuļonoks (9.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Sofija Pakalka (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Anastasija Trifanova (11. klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 2. vietu, Darja Kmito (10. klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 3. vietu.
Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā 1. semestrī!

Lana Ivanova, direktora vietniece izglītības jomā

Jaunā gada iesākums ir brīdis, kad atskatāmies uz sasniegto, izvirzot jaunus mērķus un izaicinājumus. Aizvadītais darba cēliens, 2021./2022. mācību gada 1. semestris, mums nav aizritējis velti – ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās, interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Aktīvi izmantojam iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas un turpinām realizēt projektus “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, sniedzot skolēniem gan individuālas, gan grupu konsultācijas, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Lasīt vairāk

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2021./2022. m. g. 1. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2020./2021. m. g. 1. semestrī var iepazīties šeit.

Stundu saraksts 2021./ 2022. mācību gada 2. semestrim

Stundu saraksts 1. – 4. kl.
Stundu saraksts 5. – 12. kl.

Darba plāns 3. – 7. janvāris

Pirmdiena, 3. janvāris
Skolēnu ziemas brīvdienas/Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Otrdiena, 4. janvāris
Skolēnu ziemas brīvdienas/Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem
Izglītojamo un darbinieku paštests uz Covid-19 ar antigēnu testu

Trešdiena, 5. janvāris
II semestra pirmā mācību diena
Mācību priekšmetu skolotāju I semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv )

Ceturtdiena, 6. janvāris
16.00 Seminārs par ITM lomu skolo.lv ieviešanai izglītības iestādē (V. Platgalve)

Piektdiena, 7. janvāris
Skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā