Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sākas zīmējumu konkurss „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori aicina bērnus un jauniešus piedalīties SIA „S.B.C.” atbalstītajā zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Darbi tiek pieņemti līdz 7. februārim. Lasīt vairāk…

Bendžamina Franklina stipendija Latvijas skolēniem

B.F.facebookASV vēstniecība Rīgā aicina Latvijas izglītības iestāžu audzēkņus vecumā no 16 līdz 18 gadiem piedalīties Bendžamina Franklina stipendijas video konkursā. Galvenā balva – piedalīšanās 4 nedēļu garā apmaiņas programmā ASV. Pieteikšanās un video iesniegšanas termiņš 2020. gada stipendijai ir 2020. gada 9. februāris. Lasīt vairāk…

Darba plāns 13. – 17. janvāris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 13. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.a klasei 312. kab.
3., 4. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.b klasei 312. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās L. Lukss, A. Leitlants, U. Ivanova, S. Placēna, S. Jansone, E. Visocka, S. Ērgle, A. Trifanova, izbraukšana plkst. 8.10)
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (S. Fjodorova)

Otrdiena, 14. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.- atb. I. Luksa
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm 215. kab. (vada L. Ivanova)
10.00 Tikšanās ar Pļaviņu novada PII vadītājām (Dz. Vanaga)
15.30 Zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšana:

18.00 7. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu skolas svinību zālē

Trešdiena, 15. janvāris
VIAA organizētais nozares seminārs “Koks ir labs!” Rīgā (piedalās M. Jablonskis, K. Kaļva, K. Liepiņš, G. Eizāns, M. Krēbss, M. Vasks)
18.00 12.b klases vecāku sapulce 214. kab.

Ceturtdiena, 16. janvāris
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolēnu sacensības volejbolā jauniešiem (piedalās A. Jokums, R. Prohorovs, L. Lukss, A. Aizporietis, R. Jankuns, A. Rāviņš, H. E. Mickevičs, M. Krēbss)

Piektdiena, 17. janvāris
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

olimpiades

13. decembrī skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm, kurā skolotājas Ivetas Krastiņas audzēkņi Una Ivanova (9.a klase) ieguva 1. vietu, Mikuss Krēbss (9.a klase), Edīte Visocka (9.a klase), Laine Liepiņa (12.b klase) ieguva 2. vietu, Samanta Ērgle (9. b klase), Beāte Skrabutena (10. klase) ieguva 3.vietu, Gvido Eizāns (9.a klase) ieguva atzinību.
Esam saņēmuši arī iepriecinošu ziņu, ka 9.a klases skolniece Una Ivanova (skolotāja Iveta Krastiņa) ir uzaicināta uz vēstures olimpiādes 3. posmu!
8. janvārī skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde filozofijā 10.-12. klasēm, kurā skolotājas Ivetas Krastiņas skolnieces Karīna Davidova (12.a klase) ieguva 1.vietu, Enia Kaņepēja (12.a klase) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi vēstures olimpiādes trešajā posmā!

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020. m. g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā
Valsts pārbaudes darbi 3. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 6. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasēm

“Maini dzīvi, domā plašāk!”

AFISA_AICINĀM TEVI PIEDALĪTIES

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies 27. janvārī Aizkrauklē, 6. februārī Pļaviņās un 20. februārī Milzkalnē. Lasīt vairāk…

AS „Grindeks” aicina skolēnus uz „Profesiju dienām”

Profesiju dienas skoleniem_plakatsAS „Grindeks” aicina skolēnus, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju līdz 26. janvārim pieteikties uzņēmuma rīkotajām „Profesiju dienām”, kas notiks no 12. februāra līdz 11. martam. Šis ir jau vienpadsmitais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē. Lasīt vairāk…
Profesiju saraksts 2020

Stundu saraksts 2019./2020. m. g. 2. semestrim

Ar 2020. gada 6. janvāri stājas spēkā jauns stundu saraksts:

Stundu saraksts 1. – 4. klasei
Stundu saraksts 5. – 12. klasei

Darba plāns 6. – 10. janvāris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. janvāris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Otrdiena, 7. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 215. kab. (vada V. Platgalve)
15.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma darba grupu sanāksmes – atb. ziņojuma jomu atbildīgie
Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomu projekta aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 8. janvāris
8.30 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada bāriņtiesā (S. Fjodorova, I. Luksa)
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde filozofijā 10. – 12. klasēm (piedalās L. Lauva, E. Kaņepēja, K. Davidova, B. Kaņepēja, L. Fridrihsone, B. B. Damberga) 312. kab. – atb. M. Skrabutena
Metodisko komisiju vadītāju 1. semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 9. janvāris
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 10. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 204. kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesniegšanas pēdējā diena 203. kab.
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (skola@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darba aizstāvēšanas prezentāciju
Zinātniskās pētniecības darbu recenzijas iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Piedaugavas reģiona bērnu un jauniešu folkloras pulciņu kopmēģinājums, rotaļu un rotaļdeju sadejošana “Rotaļu vijai” Lielvārdē

Vidusskolēni aicināti pieteikties 2020. gada stipendiju konkursam “LVM Bioekonomikas skola”

bioekonomikas-skola_plakats_2019Līdz 31. janvārim ikvienam 10. – 12. klašu skolēnam vai profesionālo izglītības iestāžu audzēknim vecumā no 16 līdz 19 gadiem ir iespēja piedalīties AS “Latvijas valsts meži” organizētajā stipendiju konkursā. Papildus stipendijas nodrošina arī AS “Latvijas finieris” un biedrība “Zaļās mājas” par inovatīvu koksnes produktu attēlojumu. Kopējais stipendiju fonds – 2500 eiro!
Nolikums un papildu informācija par konkursu atrodama vietnē www.lvm.lv/bioekonomika