Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2022./2023. m. g. 1. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2022./2023. m. g. 1. semestrī var iepazīties šeit.

Ūdens diena

“Esi pārmaiņas, kuras Tu vēlies redzēt pasaulē”.

Pasaules Ūdens diena katru gadu tiek svinēta 22. martā. Tā akcentē ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā patieso vērtību un to, kā mēs visi kopā varam labāk aizsargāt šo vitāli svarīgo resursu, jo piesārņojums daudzviet rada milzu izaicinājumus nodrošināt cilvēka pamatvajadzību pēc tīra ūdens. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.
Mēs 2. a klases skolēni ļāvāmies jautrajiem eksperimentiem ar ūdeni, paldies dabaszinību skolotājai Ivetai Briedei, ka parādīja mums ūdeni un ūdens īpašības, dažādus eksperimentus – ačgārnie burti, nedziestošā svece, caurais maisiņš, viļņi ūdens glāzē. Mums vislielāko prieku radīja ūdens skaņa, jutāmies kā mazā orķestrī, arī iejutāmies mākslinieku ādā gleznojot hromatogrāfijas stilā.
Skolēnu emocijas pēc nodarbības –
Roberts: “Man ļoti patika glāžu eksperiments un durt maisiņā!”
Renāte: “Bija ļoti forši, gribētu biežāk tā!”
Edvards: “Šī bija labākā stunda!”
Mēs aicinām visus būt zinātkāriem un iepazīt ūdeni, taupiet to, nepiesārņojiet! Un atcerieties, ka nav nekā labāka par tīru dzeramo ūdeni. Vai Tev jau ir sava ūdens pudele?

2. a klase un klases audzinātāja Santa

Meža diena

Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadā 21. martu pasludināja par Starptautisko mežu dienu, lai veicinātu izpratni par visu veidu mežu nozīmi. Valstis tiek mudinātas organizēt pasākumus un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar mežiem, piemēram, koku stādīšanas kampaņas u.c.

Meži dod tik daudz mūsu veselībai! Tie attīra ūdeni, attīra gaisu, uztver oglekli, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, nodrošina pārtiku, zāles un uzlabo mūsu labklājību. Šo vērtīgo dabas resursu aizsardzība ir mūsu ziņā. Šis 2023. gads aicina dot, nevis tikai ņemt, jo veselīgi meži uzturēs veselus cilvēkus.

Mēs, 4.a klases skolēni, vēlamies putniem dot jaunas mājas, sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Gunti Mozgu, izgatavojām putnu būrus zīlītēm un strazdiem. Putnu būrus uzstādīsim Kriškalnu parkā, ko iekopj biedrība “Kopsolis”.

4.a klases kolektīvs

SkillsLatvia 2023

4. un 5. aprīlī jau sesto reizi Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē, notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023! Abās konkursa dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 aicinām skolēnus, viņu vecākus un pedagogus apmeklēt konkursu SkillsLatvia 2023 un iepazīt plašo profesiju klāstu un profesionālās izglītības mācību iespējas, piedalīties viktorīnā, prasmju stafetēs un citās aktivitātēs. Ieeja pasākumā un autostāvvietas būs bez maksas!

Lasīt vairāk

Kartes stāstu konkurss skolēniem 2023: Dabas daudzveidība

plakats-dabas-daudzveidiba

Aicinām skolēnus būt radošiem, parādīt savas tehnoloģiju lietošanas un prezentāciju veidošanas prasmes, izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) programmatūru ArcGIS StoryMaps un izveidot kartes stāstu.

Norises laiks: no 1. marta līdz 10. aprīlim.
Rezultātu paziņošana: 28. aprīlī Envirotech mājaslapā tiks paziņoti veicināšanas balvu ieguvēji un publicēti iesūtītie darbi.
Mērķauditorija: 7.-12. klase, darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās (7.-9. klase un 10.-12. klase).
Veicināšanas balva: augstāk novērtēto darbu autori saņems veicināšanas balvu, viņu skolotāji – pārsteiguma sveicienu.
Plašāka informācijahttps://www.gisbaltic.eu/lv-lv/resursi/konkurss

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu Aizkraukles novada jauniešu (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos, veicinot jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstību, ir izstrādāts Aizkraukles novada Jauniešu iniciatīvu konkursa Nolikums. Konkursu Aizkraukles novada pašvaldībā īsteno un administrē Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs. Konkursa ietvaros plānots atbalstīt jauniešu vai jauniešu grupu iesniegtos projektus (līdz 200,00 EUR vienam projektam).

Projekta pieteikumus var iesniegt no 2023. gada 20. marta līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par prasībām pretendentiem un visi projekta iesniegšanas noteikumi ir pieejami Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā: Pašvaldība atbalstīs jauniešu idejas | Aizkraukles novada pašvaldība

Pašvaldība vasarā piedāvās darbu skolēniem

Lai nodrošinātu pārskatāmu un godīgu skolēnu vasaras nodarbinātības aktivitāšu organizēšanu, Aizkraukles novada pašvaldība izstrādājusi un dome apstiprinājusi skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas noteikumus, kuri stājās spēkā šī gada 17. martā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Valsts līdzfinansētajās darbavietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēni, kuri vēlas strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā un tās iestādēs, no 20. marta līdz 31. martam ir aicināti iesniegt savu pieteikuma anketu, aprakstot savu motivāciju strādāt kādā no pašvaldības piedāvātajām darba vietām.

Lasīt vairāk

 

Konkurss “Es savai videi – par zaļāku Latviju!”

Par-Zalaku-Latviju-konkursa-plakatsJauniešu izglītības programma “Esi Līderis!” organizē vislatvijas jauniešu konkursu “ES SAVAI VIDEI – PAR ZAĻĀKU LATVIJU!”. Konkurss norit sadarbībā ar AS «Latvijas Zaļais punkts».

Konkursa mērķis: Uzlabot vidi un veicināt zaļo domāšanu, mazinot atkritumu daudzumu, ko radām ikdienā un piedāvājot radošas un inovatīvas idejas sabiedrības uzmanības pievēršanai atkritumu šķirošanai un otrreizējo lietu pārstrādei.

Konkursa norises laiks no 2023. gada 20. marta līdz 27. maijam.

Pieteikšanās konkursam, aizpildot elektronisko anketu https://ej.uz/zalais_punkts līdz  2023. gada 3. aprīlim plkst. 23.59.

Lasīt vairāk

 

Darba plāns 20. – 24. marts

Pirmdiena, 20. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 11. klasei

Otrdiena, 21. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 10. klasei
Līdz plkst. 12.00 konkursa – spēles „Ķengurs – matemātika visiem” dalībnieku iesūtīšana lana.ivanova@png.edu.lv
15.10 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 22. marts

Ceturtdiena, 23. marts
13.00 – 14.00 Atklātās olimpiādes “Uzdrīksties! Domā! Radi!” I kārta tiešsaistē
Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” 2. – 12. klasei

Piektdiena, 24. marts
Publiskās runas konkurss Aizkraukles novada vidusskolām “Izsaki savu skolu” (piedalās: S. Ērgle, E. Visocka, G. Eizāns, M. Vasks, M. Krēbss)
Aizkraukles novada datorikas olimpiāde 6. – 8. klasēm (piedalās: J. Lodītis, R. Bērziņš, S. Siņica, L. Teterovska, K. Lodīte, K. Krūmiņš, L. L. Buševica, A. Paļuga)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

Sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

10. martā notika novadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Armands Striķis (5.a klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) un Karlīna Lodīte (7.b klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva 2. vietu, Evita Pujāte (5.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa), Renārs Valdbergs (5.a klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) un Sanita Siņica (6.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 3. vietu.

Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!