Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Klašu audzinātāji 2021./2022. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Santa Pilskalne 103.
1.b Gints Balodis 115.
2.a Ineta Reitere 113.
2.b Kristiāna Balode 117.
3.a Ilze Kunga 114.
3.b Sarmīte Kļaviņa 116.
4.a Inga Baginska 112.
4.b Sandra Fišmeistare 118.
5.a Sandra Silirova 311.
5.b Iveta Briede 107.
6.a Ilona Pērkone 204.
6.b Rita Jakovļeva 315.
7.a Mārīte Skrabutena 216.
7.b Iveta Krastiņa 215.
8.a Aiva Igaune 212.
8.b Indra Ozoliņa 309.
9.a Laura Avotiņa 214.
9.b Ingrīda Bērziņa 104.
10. Ineta Bicāla 310.
11. Silga Stučka 316.
12. Ieva Volane 27.

Darba plāns 6. – 10. septembris

Pirmdiena, 6. septembris

Otrdiena, 7. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 – 17.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” nodarbība 204. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce svinību zālē
Individuālā darba nodarbību, fakultatīvo nodarbību, pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Trešdiena, 8. septembris
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 9. septembris
8.30 Skolotāju kolektīva fotografēšanās svinību zālē
Klašu fotografēšanās svinību zālē

Piektdiena, 10. septembris
MOT nodarbības 8.a, 8.b klasei
Pašpārvalžu mācību 3. diena (E. Luksa, M. Krēbs, J. Nīcgale)
Klašu fotografēšanās svinību zālē
Mācību priekšmetu tematisko plānu aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Tematisko plānu titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Tiešsaistes seminārs “Higiēnas prasības izglītības iestādēm” (S. Kupča)

Stundu saraksts 2021./ 2022. m. g. 1. semestrim

Stundu saraksts 1. – 4. kl.
Stundu saraksts 5. – 12. kl.

Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces video apsveikums
1. septembrī

apsveikums_Zinibu_diena_2021-2

Drošs izglītības process klātienē

atgriezamies_klatiene dross_izglitibas_process masku_lietosana

Pļaviņu vidusskolas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (09.06.2021.) 40.2 punkts nosaka, ka pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē var piedalīties nodarbinātie un izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
Pļaviņu vidusskola organizē skolēnu un darbinieku testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, testēšana tiks veikta trešdienās (izņemot 30. augustu, kad tiks testēti skolēni, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēja ierasties 25. augustā).
Ja skolēns vai darbinieks atgriežas skolā pēc prombūtnes vai neiekļaujas testēšanas grafikā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās skolā Covid-19 testu veic laboratorijā “BIOR”, kura sadarbojas ar Pļaviņu vidusskolu un kurai ir nodoti skolēna un darbinieka dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē skolu.
Paldies skolēniem un vecākiem par sapratni un atsaucību testēšanas norisē – esam saņēmuši apstiprinājumu, ka 25. augustā visi 353 veiktie testi ir negatīvi.
Laboratorija lūdz ar sapratni un pacietību gaidīt individuālos testa rezultātus, sistēmas pilnveidošanas dēļ iespējama kavēšanās.

Veselību vēlot – Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa

Darba plāns 30. augusts – 3. septembris

Pirmdiena, 30. augusts
8.30 Aizkraukles Izglītības pārvaldes un Aizkraukles novada vadības pārstāvju apmeklējums
9.00 PP sēde
13.00 Metodisko komisiju sanāksmes
15.00 Tehnisko darbinieku sanāksme

Otrdiena, 31. augusts
Mācību grāmatu izsniegšana:
9.00-10.00 10. klasei
10.00-11.00 11. klasei
11.00-12.00 12. klasei

Trešdiena, 1. septembris
Zinību diena:
9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgais pasākums 1. – 12. klasei (nelabvēlīgos laikapstākļos pasākums 1.a, 1.b, 12. klasei)
10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 2. septembris
Sporta diena/Adaptācijas diena 1. – 12. klasei

Piektdiena, 3. septembris
MOT nodarbības 8.a, 8.b klasei

27. – 31.08.  AFS starptautiskās skolotāju mācības Šartrā, Francijā (I. Bicāla)

Nokļūšana Pļaviņu vidusskolā no 1. septembra

Arī septembrī vēl turpināsies Raiņa ielas ar šķērsielām rekonstrukcijas projekta realizācija.
No 1. septembra ieeja Pļaviņu vidusskolā tiks nodrošināta no Raiņa ielas pa skolas iekšpagalma durvīm pie sporta zāles.
Satiksmei no Daugavas ielas uz Raiņa ielu tiks atvērta gan Dzirnavu, gan Vietalvas iela.
Aicinām vecākus bērnus no automašīnām izlaist iekšpagalmā un, turpinot lokveida kustību pa iekšpagalmu, izbraukt no tā.
Raiņa ielas 68., 70. un 72. daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus mašīnas lūdzam novietot tikai stāvlaukumā aiz sporta zāles.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Paldies par sapratni!

Pļaviņu apvienības pārvalde un Pļaviņu vidusskolas administrācija

Copy of Unnamed Design (2)

Sākas reģistrācija konferencei “Vecāku revolūcija”

vecaku-konference

Konferencē “Vecāku revolūcija” eksperti bērnu aprūpes un personīgās attīstības jautājumos kā arī vecāki ar apjomīgu pieredzes bagāžu sanāks kopā, lai dalītos ar vērtīgiem padomiem un pārbaudītām tehnikām, kuras vecāki varēs ieviest praksē, lai audzinātu laimīgus un dažādām situācijām pielāgoties spējīgus bērnus. Lasīt vairāk…