Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Esi darba devēja pirmā izvēle

2017.gada 16.decembrī sāksies augstskolas RISEBA organizētā Jauniešu akadēmija „Esi darba devēja pirmā izvēle!” Akadēmijas ietvaros 10.-12.klašu skolēniem un jauniešiem būs iespēja izzināt pieprasītākās prasmes darba tirgū, kas definētas Pasaules ekonomikas forumā. Lasi vairāk Lasi vairāk

Es esmu Latvija un Eiropa

Šī gada 31. oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolā mēs – Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni – gan skolas Politkluba dalībnieki, gan interesenti , kopā ar citu tuvāko skolu 10., 11.klases jauniešiem pulcējāmies, lai diskutētu projekta „Eiropas pēdas Latvijā 2017” ietvaros organizētajā pasākumā „ Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.” Diskusiju vadīja multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis, “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un viņa padomniece Liene Valdmane.
Lasi vairāk.

Sporto visa klase

Piektdien23432848_1622906234442307_956437121_o, 3.novembrī “Vidzemes Olimpiskajā centrā” Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta “Sporto visa klase” jaunajai, ceturtajai sezonai. Projekta ceturtajā sezonā iesaistās jaunas 112 3.klases no 92 izglītības iestādēm visā Latvijā.
Lasi vairāk

 

Rīcības dienas

Ekoskolu globālo rīcības dienu ietvaros, Pļaviņu novada ģimnāzijā no 30.10.2017. – 03.11.2017. katru dienu notika kāda aktivitāte. Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Lasi vairāk
Video 1
Video 2

LU Karjeras centrs

Aicinām apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas
Latvijas Universitātes Karjeras centrā.
Karjeras centrs
Individuālas konsultācijas

Mārtiņdienas tirdziņš

Katrs, kas gatavs tirgoties, aicināts uz tirgošanos Mārtiņdienas tirdziņā.
Lasi vairāk

Darba plāns 6.novembris – 10. novembris

Skolā dežūrē 7.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 6.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05” Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.

Otrdiena, 7.novembris
8.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.25 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm 104.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209. un 216.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Madonā (I.Krastiņa, I.Bicāla, A.Lasmane, L.Ivanova, A.Mežmale, U.Ivanova)
8.b klases mācību eksursija

Trešdiena, 8.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
11.05 un 12.30 Mazās pedagoģiskās padomes sēde 11.klasei 215.kab.
Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoru seminārs Rīgā (I.Lazda)
Kursi Bērnu tiesību aizsardzībā Jēkabpilī (J.Nīcgale)
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 9.novembris
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā
Valodu jomas koordinatoru seminārs Rīgā (V.Rulle, I.Ozoliņa)

Piektdiena,10.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mārtiņdienas tirgus 1. – 4.klase
11.05 Ierindas skate svinīgā atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar Eiroparlamenta deputātu A.Pabriku svinību zālē

06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”
11.11. Politkluba un jaunsardzes piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumā Likteņdārzā
11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem

Paskarbi skan Novembra vārds

CapturePaskarbi skan Novembra vārds, arī pats viņš tāds drūms.
Pagātnes sveču gaismā Salnas mēnesis atgādina Latvijas kontūru – jūras līča aizkosto zemes riecienu, ko katrs latvietis uz papīra uzzīmē aizvērtām acīm.
Lasi vairāk

Jauno filosofu universitāte

Atsākam Jauno filosofu universitātes nodarbības Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 2017./2018. mācību gadā pievēršamies filosofiskām pārdomām par kultūru un mākslu.
Lasi vairāk

Darba plāns 30. oktobris – 3. novembris

Skolā dežūrē 8.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 30.oktobris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309.kab.
Starptautiskā izglītības akcija ”Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu iesniegšana UNESCO LNK

Otrdiena, 31.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
12.30 Skolotāju tikšanās ar RTU studentiem 201.kab.
15.25 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar RTU studentiem
Politkluba piedalīšanās projekta “Eiropas pēdas Latvijā” pasākumā “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa” Jēkabpils 2.vidusskolā
16.00 – 18.30 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.30 9.b klases vecāku sapulce 107.kab.
18.45 11. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 1.novembris
12.30 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” 1.kārta skolas svinību zālē
Karjeras atbalsta pasākums 9., 11.klašu skolēniem “Pats savas nākotnes kalējs”
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 2.novembris
Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” fināla ieraksts Latvijas televīzijā Rīgā (izbraukšana plkst. 12.45)

Piektdiena,3.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 214.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 214.kab.
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Valmierā

30.10. – 3.11. Izstāde “Kultūras mantojums lietojumā” 2.stāva tumšajā gaitenī, UNESCO ASP projekta ietvaros
4.11. Aizkraukles novada Sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”