Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Apsveicam!

Zīmējumu konkursā “Sibīrijas bērni” vidējā grupā (11 – 14 gadi) 3. vietu ieguva Pļaviņu novada ģimnāzijas 6.a klases skolniece Katrīna Puškeļa. Apbalvošanas pasākums notika 14. jūnijā Rīgas pilī. Apsveicam Katrīnu ar panākumiem konkursā! Lasīt vairāk…

Darba plāns 15. – 19. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 15. jūnijs
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (drukātā veidā skolas kancelejā)

Otrdiena, 16. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.

Trešdiena, 17. jūnijs
9.30 Ķīmijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE ķīmijā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)

Ceturtdiena, 18. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.

Piektdiena, 19. jūnijs
9.30 Bioloģijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE bioloģijā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Vakances

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
FIZIKAS SKOLOTĀJU
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.

 

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
INFORMĀTIKAS UN PROGRAMMĒŠANAS PAMATU SKOLOTĀJU VIDUSSKOLĀ
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.

9. a klases absolventus sveic klases audzinātāja un vecāki

9.a-foto

Tava veiksme – Tu pats!

Armanda Lasmane, 9.a klases audzinātāja

Veiksme, pakavējies manā tuvumā, pārējo es paveikšu pati – šie vārdi kā vadmotīvs, dzinējspēks un atbalsts mani ir pavadījuši visus šos 5 interesantos, gandarījuma pilnos un dažādu pārdomu piepildītos gadus.
Pirms pieciem gadiem uzņēmos 5.a klases audzināšanu, savu kolēģu Ilonas un Lanas mudināta un atbalstīta.
Visus šos 5 gadus kopā ar vecāku atbalstu esmu varējusi pilnveidot, attīstīt un stiprināt savu klases kolektīvu.
Kādi bijuši šie 5 gadi, cik daudz gandarījuma un rūgtuma gūts? Daudz… Bet nešaubīgi gandarījuma ir bijis nesalīdzināmi vairāk. Lasīt vairāk…

Darba plāns 8. – 13. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana” tiešsaistē

Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Ņikiforova)

Trešdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Ceturtdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Piektdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Krastiņa)

Sestdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
13.00 Izlaidums 9.a klasei
16.00 Izlaidums 9.b klasei

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2019./2020. m. g. 2. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2019./2020. m. g. 2. semestrī var iepazīties šeit.

Mācību gada noslēgums Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šogad, līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, skolas telpās ir neierasts klusums – izpaliek skolēnu čalas, smiekli un soļu dipoņa. Tomēr neskatoties uz neierasto klusumu, mācību process neapstājās, tas turpinājās – citādāk, neierastāk… izaicinājums gan skolēniem, gan pedagogiem, gan vecākiem.
Neskatoties ne uz ko, maija noslēgumā atskatāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijā. Apkopojot rezultātus, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var būt apmierināts ar padarīto. Lasīt vairāk…

apsveikums-vasara-2020

Darba plāns 1. – 5. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
Attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023. m.g. izstrāde darba grupās

Pirmdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) svinību zālē (darba vadītāja E. Valdberga)
No 14.00 CE angļu valodā 12.a klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Trešdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
No 9.00 CE angļu valodā 12.b klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Ceturtdiena, 4. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
10.00 – 13.00 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
No 14.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 209. kab. (intervētājas: T. Starčenko, A. Bērziņa)
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)

Piektdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.

RSU uzņemšana pamatstudiju programmās

Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas līdere jau ceturto gadu pēc kārtas. Studijas kādā no astoņām RSU fakultātēm nodrošinās kvalitatīvu izglītību medicīnas, veselības aprūpes vai sociālo zinātņu jomā un darba devēju acīs augsti vērtētu diplomu!
Uzņemšanas datumi pamatstudijās:
Elektroniskā pieteikšanās no 1. jūlija.
Dokumentu iesniegšana no 24. jūlija.
Uzzināt vairāk…