Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Aicina skolēnus piedalīties video konkursā «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!»

RawMatrials videokonkurssLatvijas skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem aicināti piedalīties «EIT RawMaterials Baltic Hub» rīkotā video konkursā sadarbībā ar «Bite Latvija» «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!», kas radošā veidā mudina jauniešus no jauna skatpunkta palūkoties uz ikdienā tik pierasto mobilo tālruni, izpētot ne tikai tā lietotnes, bet arī uzzinot par izejmateriāliem, no kuriem šīs ierīces izgatavotas.

Lasīt vairāk

Zinību svētki

Darba plāns 30. maijs – 3. jūnijs

Pirmdiena, 30. maijs
CE bioloģijā 12. klasēm Aizkraukles novada vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.45)
13.00 – 15.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
7.b klases mācību ekskursija
8.b klases mācību ekskursija
11. klases mācību ekskursija
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06. – 30.06.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)

Otrdiena, 31. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma svinīgā līnija 1. – 12. klasēm (skolas iekšpagalmā vai lietus gadījumā – sporta zālē)
10.30 Pavasara svētki 1. – 4. klasēm svinību zālē
Liecību izsniegšana

Trešdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
no 9.00 optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei (mutvārdu daļa) 316. kab. (intervētāja
S. Stučka)
10.00 Eksāmens svešvalodā 9. klasēm (rakstu daļa):

Angļu valoda:
9.a klase (darba vadītāja I. Krastiņa) 215. kab.
9.b klase (darba vadītāja M. Skrabutena) 201. kab.

Krievu valoda:
9.ab klases (darba vadītāja I. Bicāla) 310. kab.

13.00 Eksāmens svešvalodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) 209. kab.:

Krievu valodā:

no 13.00 9.a klase (intervētāja A. Bērziņa, vērtētāja  T. Starčenko)
no 14.30 9.b klase (intervētāja T. Starčenko, vērtētāja A. Bērziņa)

Optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane)
Skaļās lasīšanas konkurss Aizkraukles bibliotēkā – piedalās J. Jaudzems, J. Lodītis, K. Ševčenko

Ceturtdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Eksāmens angļu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa):

no 9.00 9.a klase (intervētāja I. Ozoliņa, vērtētāja I. Bicāla) 309. kab.
no 13.00 9.b klase (intervētāja I. Bicāla, vērtētāja I. Ozoliņa) 310. kab.

Optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (S. Stučka)
Konference “Būt atšķirīgam… Būt vērtīgam…” Kokneses pamatskolā– attīstības centrā (S. Fjodorova, J. Nīcgale, Dz. Vanaga)

Piektdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Atvērto durvju diena topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
Mācību priekšmetu skolotāju 2021./2022. m. g. atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv )

Pasākums pusaudžiem no 12 līdz 15 gadiem „PATS SEV”

Pasākums pusaudžiem-Pļaviņas

Pļaviņās 10.jūlijā no pl.10:00 (apmēram līdz 19:30)
(grupā 20 pusaudži)

Mērķis: palīdzēt pusaudžiem izzināt sevi, veidot veselīgu un drošu vidi sevī un sev apkārt, apgūt izdzīvošanas prasmes brīvā dabā.

Lasīt vairāk

Informācija skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.
Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.
Pļaviņu vidusskola no 2022. gada 20. jūnija pieņem iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Iesnieguma veidlapa šeit.
Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Īsteno savu ideju jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

afisa-kjb

Kokneses jauniešu biedrība izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Projekta pieteikumu var iesniegt jebkurš Aizkraukles novada jaunietis, savas idejas īstenošanai iegūstot 350 eiro.

Konkursa mērķis ir sniegt biedrības atbalstu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos, pasākumu pieejamību Aizkraukles novadā, veicināt jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstību.

Lasīt vairāk

Dalība konkursā “Apsveic biti”

Par godu Pasaules Bišu dienai, kas norisinājās 20. maijā, Latvijas Biškopības biedrība rīkoja 1.-4. klašu skolēnu vizuālās mākslas konkursu “Apsveic biti”. Konkursā varēja piedalīties skolēni no Latvijas skolām, kuras ir Latvijas Ekoskolas vai ieguvušas Zaļā karoga sertifikātu.
Konkursā no visas Latvijas piedalījās teju 40 izglītības iestādes, un kopumā tika saņemts rekordliels skaits ar zīmējumiem – 1761.
No Pļaviņu vidusskolas konkursā piedalījās 1.a, 2.b un 3.a klase. Lai gan uzvaras laurus un aktīvākās skolas statusu mēs neieguvām, tomēr pateicībā par piedalīšanos konkursā, klases saņēma dāvanas. Katrs zīmējuma autors tika pie medusgailīša, katra klase pie plakāta “Apputeksnētāji Latvijā”, un katra klases audzinātāja saņēma t-kreklu.

710b7cf2-a280-4009-a63e-59eb6fdce7c1 IMG-7890

Dalība atklātajā olimpiādē/konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu 2022”

Pļaviņu vidusskolas komanda “ZĒ paaudze” sešu skolēnu sastāvā: Armands Striķis (4.a kl.), Renārs Valdbergs (4.a kl.), Agrita Andersone (4.a kl.), Evita Pujāte (4.a kl.), Reinis Bērziņš (5.b kl.) un Sandis Rāviņš (5.b kl.) piedalījās Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijas komandu olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu”.

Lasīt vairāk

Sasniegumi sacerējumu konkursā Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944

2022. gadā komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” rīkoja sacerējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944”, kurā septiņus līdz deviņpadsmit gadus veci skolēni bija aicināti rakstīt sacerējumus. Ar šo konkursu biedrība cenšas rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Biedrība mudina skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprinot skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Sveicam 6.b klases skolnieci  Elīzu Kurcalti ar iegūto žurnālistes un “Neatkarīgā Rīta Avīze” galvenā redaktora vietnieces Elitas Veidemanes specbalvu un 12. klases skolnieci Evelīnu Paulu Ķerķi ar iegūto aktiera un rakstnieka Kaspara Pūces specbalvu.

Paldies skolotājai Ivetai Krastiņai par iedrošināšanu un atbalstu!

Darba plāns 23. – 27. maijs

Pirmdiena, 23. maijs
13.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai 7. – 9. klasē. Lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā” (I. Briede)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl. 216. kab.

Otrdiena, 24. maijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 14.40 optimālā līmeņa CE matemātikā 11. klasei 104. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
10.00 Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa):
9.a klase (darba vadītāja A. Bērziņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja V. Platgalve) 207. kab.
9.b klase (darba vadītāja R. Jakovļeva) 209. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 314. kab.
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
1.a klases mācību ekskursija
Matemātikas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)

Trešdiena, 25. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) (intervētāja L. Avotiņa, vērtētāja S. Stučka) 316. kab.:
no 9.00 – 9.a klase
no 12.00 – 9.b klase
10.00 CE ķīmijā 12. klasēm A. Upīša Skrīveru vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Vardarbības/mobinga mazināšana izglītības iestādē” (S. Fjodorova, I. Luksa, Dz. Vanaga)
14.00 – 16.00 UNESCO ziņojuma “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” nacionālais atklāšanas pasākums tiešsaistē (L. Ivanova)
8.a klases mācību ekskursija
18.00 3.a klases vecāku sapulce tiešsaistē

Ceturtdiena, 26. maijs
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei (rakstu daļa) 310. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Droša interneta lietošana – saruna ar skolēniem (I. Luksa, Dz. Vanaga)
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Latviešu valodas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane)

Piektdiena, 27. maijs
10.00 Eksāmens matemātikā 9. klasēm 201., 316., 315., 209. kab.
9.a klase (darba vadītāja I. Krastiņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja S. Stučka) 316. kab.
9.b klase (darba vadītāja L. Ivanova) 315. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 209. kab.
Līdz plkst. 12.00 2. semestra un gada vērtējumu izlikšana 1. – 12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 14.00 1. – 3. kl. audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv) skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstus
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201. kab.
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 201. kab.
Līdz plkst. 17.00 skolēnu pārcelšanas veidlapas iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
10.00 CE fizikā 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 9.00)
10. klases mācību ekskursija
15.00 12. klases CE 2. daļas vērtētāju standartizācijas sanāksme tiešsaistē (A. Lasmane)