Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 25. maijs – 29.maijs

Pirmdiena, 25. maijs
Eksāmens informātikā 11.,12. klasei (10.00 līdz 10.45 -  teorijas daļa, darba vad. I.Ņikoforova, 201.kab.; no 11.00 – praktiskā daļa: 1.grupai – no 11.00 līdz 13.45, 2.grupai – no 14.00 līdz 16.45 (darba vadītājs L.Ivanova)
 
Otrdiena, 26. maijs
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru seminārs Rīgā ( S.Fjodorova)
Aizkraukles novada sporta skolas  reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
Filiāles Odzienā skolēnu mācību ekskursija
Piedalīšanās LR Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē (A.Lasmane, L.Lakstīgala, D.Bariņa)
 
Trešdiena, 27.maijs
Vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11.klasēm (līdz 15.10)
Eksāmens svešvalodā 9.klasei: 10.00 – 12.00 – rakstu daļa; no 13.00 – mutvārdu daļa
9.30 Pavasara svētki sākumskolā
11.30-12.00 1.-2. klašu deju kolektīva mēģinājums Zinību svētkiem
12.00 7.-9. un 10.-12..klašu deju kolektīvu mēģinājums Zinību svētkiem
15.15. PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
16.00 – 16.15 5.-9.klašu kora mēģinājums Zinību svētkiem
16.15 – 16.30 Vidusskolas jauktā kora mēģinājums Zinību svētkiem
17.00 Zinību svētki svinību zālē
 
Ceturtdiena,28.maijs - Ekskursiju, pārgājienu un sporta diena
8.30 – 9.00 5.- 8.klašu, 10.,11. klašu skolēnu tikšanās ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem svinību zālē
9.10  – 12.00 Sporta diena
Līdz 11.00 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv  par 1.-8. un 10.-11.klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles (vai attiecīgi aprakstoši)) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu)
 
Piektdiena,29.maijs
8.30 Mācību gada noslēguma līnija Filiālē Odzienā
9.00 Mācību gada noslēguma pasākums
10.00- 11.00 Audzināšanas stunda klasēs, liecību izsniegšana
15.00 Deju kolektīvu un koru dalībnieku izbraukšana uz Klintaines pagasta estrādi no skolas (grafiks tiks precizēts)
18.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Klintaines pagasta estrādē
 
18.-29.05.Tematiskā izstāde „Projekti un zinātniski pētnieciskie darbi mūsu skolā”
18.-29.05.Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”

Smilšu grauds klasē

Katram mirklim, stundai un dienai piemīt kas neparasts.
 Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks mirdz savādāk.

Kad  cilvēks ir norūpējies, noguris vai bēdīgs, viņš nereti dodas meklēt mierinājumu Dabā.
12.maija pēcpusdienā daba ienāca mūsu – 4.b klasē. Pie mums viesojās Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas skolotāja Aija Rimša ar krāsainu smilšu kolekciju. Skolotāja mācīja ieklausīties sevī, spēlējoties un reizē radot mākslas darbiņus.Strādājām gan pa vienam, gan grupās. Īpaši interesanti bija darboties visiem kopā, jo vajadzēja darboties saskaņoti. Mums patika ar smiltīm rakstīt savu vārdu un tīt domu virpuļus. Tomēr vislielāko sajūsmu radīja gaismas galds, kad katrs varēja zīmēt ar pirkstiem, plaukstu, un vērot, cik vienkārši veidojas zīmējumi. Kopā ar mums arī darbojās Kristas un Keitas mamma, arī viņām šķita patika darboties kopā ar mums.
Laiks paskrēja nemanot. Nevienam šīs stundas laikā nepalika garlaicīgi, jo nodarbība bija tik interesanta un aizraujoša!

4.b klase un audzinātāja Sarmīte Meldere

SVEICAM DZIESMU UN DEJU SVĒTKU DALĪBNIEKUS!

logo

 20.maijs visās Latvijas skolās, kuru dziedātāji un dejotāji cīnījās par iekļūšanu to kolektīvu skaitā, kuri no 4.-12.jūlijam piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bija satraukuma pilna diena, jo tieši šajā dienā tika paziņoti oficiālie rezultāti! Visas dienas garumā gaidījām ziņas no Rīgas, un, pēcpusdienā varējām uzgavilēt – MĒS DZIEDĀSIM UN DEJOSIM Rīgā!

  Priecājamies par to, ka mūsu skolu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos pārstāvēs 4 kolektīvi: 7.-9.klašu deju kolektīvs – vadītāja Ineta Reitere 10.-12.klašu deju kolektīvs – vadītāja Ineta Reitere 5.-9.klašu koris – vadītāja Olga Krasutina Vidusskolas jauktais koris – vadītāja Aiva Siliņa Koru koncertmeistare – Sigita Vilkaplātere Paldies par ieguldīto darbu dziedātājiem, dejotājiem un kolektīvu vadītājām! Lai arī mācību gads strauji tuvojas nobeigumam, dziedātājiem un dejotājiem ne viens vien mēģinājums vēl priekšā. Tāpēc aicinām ikvienu dziesmu svētku dalībnieku, kā arī viņu vecākus sekot informācijai par mēģinājumu grafiku, kā arī kopsapulci, kurā pārrunāsim dziesmu svētku gatavošanās aktualitātes.

Laipni acinām uz Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertu 29.maijā Klintaines pagasta estrādē plkst.18.00!

  Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa
7-9_kol10-12_kol5-9_korisvsk_koris

Pļaviņu 510. Jaunsargu vienības sacensību rezultāti šaušanā ar mazkalibra ieročiem 2015

Kopvērtējums

Vecākā grupa

Vieta Vārds, uzvārds Kopā punkti
1. Mareks Bogdanovičs 151
2. Dins Arbeiters 144
3. Artūrs Saulītis 76

Jaunākā grupa zēni

1. Rolands Paļuga 140
2. Ingus Siliņš 139
2. Mārtiņš Zeps 139
3. Juris Djukarevs 115
3. Andris Rāviņš 115

Jaunākā grupa meitenes

1. Marta Buševica 138
2. Violeta Adamoviča 118
3. Kitija Smirnova 43

Skolotāji / tehniskie darbinieki

1. Margarita Gekiša 161
1. Guntars Bērziņš 124
2. Guntis Mozga 89

DSC03470

Par dziesmām un dziedāšanu

Pavasaris ir dziesmu gadalaiks. Putni laidelējas pāros – zvirbuļi trokšņo un ķildojas, zīlītes un dzeltenās stērstes skandina savu dziesmiņu. Laukos vītero cīruļi, bet applūdušās pļavās, priecīgi saukdamas, rotaļājas ķīvītes. Baloži dūdo, strazdi svilpo, visi dziedātājputni skandina savas dziesmas. Bet ko dzied Pļaviņu novada ģimnāzijā?
2015 .gada 8. maijā mūsu skolā notika konkursa “Dziedošā klase” 2. kārta, kur noskaidrojām Pļaviņu novada ģimnāzijas skanīgākās klases. Skolēni rādīja savas dziedāšanas prasmes, tērpu izvēli, kā arī radošo pieeju dziesmas izpildījumam, lai apvienotos vienā veselā – vienā dziedošā klasē! Otrās kārtas finālisti bija ļoti skanīgi, tāpēc arī žūrijas locekļiem nācās kārtīgi pastrādāt, lai izvērtētu nu jau 2 dziesmas latviešu valodā un latviešu komponistu sacerētas. Klausoties tās, daudzus skatītājus pārņēma jaukas emocijas, patīkamas asociācijas, pārdomas. Prieks par mazajiem dziedātājiem, kuri bija krāsaini, skanīgi un pozitīvi savā dziedājumā – 3.a klasei godpilnā 3. vieta ( R.Pauls/ G. Račs “Lidojums ar gaisa balonu” un dziesma “Vēja krāsa”). Bet 5. b klase ar Jāņa Stībeļa dziesmu “Glāze piena” un A.Freidenfelda dziesmu “Labvēlīgais tips” ieguva 2. vietu šajā konkursā, dodot enerģijas lādiņu laikā, kad pavasaris vēl kavējas. Arī 3. b klasei veiksmīgs starts konkursā un 2.vieta par dziesmām “Banāns”(G.Račs/R.Pauls) un “Ti- ti” (J.Strazds/I.Kurpnieks). Paldies arī citām klasēm par oriģināliem un pārdomātiem tērpiem, savstarpējo sadarbību, par pārdomātu un aizrautīgu priekšnesumu, kas, iespējams, iedvesmos citus dziedātājus arī turpmāk piedalīties skolas konkursā “Dziedošā klase”. Tomēr vislielākais paldies un lielākais punktu skaits 7. a klasei par dziesmām “Neskaties pulkstenī” (R.Pauls/G.Račs) un “Negaisa laikā’ (J.Karlsons/I.Binde). 7.a klasi varam saukt par visskanīgāko Pļaviņu novada ģimnāzijā!
Dziesma ir māksla. Māksla, kuru var izdziedāt, izjust un izstarot. Dziesma ir garīgā spēka avots, spēka avots mums katram. Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās “Dziedošās klases” konkursā – klašu audzinātājiem , dziedātājiem un atbalstītājiem. Lai labi skan arī turpmāk!

Preses ministrija

Zināšanas ir tikai ceļš, kas ved tālāk…

Zinību svētki

Klašu reitingi aprīlī

raksts

Karjeras konsultācijas

TRU1RTU2

Futbola diena 2015

Sestdien, 16.maijā Gostiņu stadionā uz jaunā sintētiskā seguma  notika mūsu novada  Futbola diena. Lai gan laika apstākļi bija ne visai iepriecinoši, toties izturīgākos dalībniekus tas netraucēja darboties un rādīt savu prasmi kājbumbas savaldīšanā. Futbola dienas ietvaros notika trīs konkursi:
1. Bumbas vadīšanā 20m distancē ar noslēdzošu sitienu 1x1m vārtos.
Labākie rezultātu vecākajā grupā sasniedza V.Trokša , A.Jokums un R.Prohorovs . Jaunākajā grupā – R.Kaņepējs ,  J.Marcinkevičs un L.Lukss.
2. Bumbas žonglēšanā labāk veicās G.Circinam, R.Prohorovam un V.Trokšam vecākajā grupā, un A.Zagorskim, R.Kaņepējam un L.Luksam jaunākajā grupā.
3. Bumbas tehniskie sitienos vārtos.
Labākie vecākajā grupā S.Koreškovs,  R.Prohorovs, V.Trokša. Jaunākajā grupā  M.Marcinkevičs,  R.Kaņepējs,  A.Zagorskis.
Visas futbola dienas konkursu uzvarētāji:
I vieta -  R.Kaņepējs ( 5 punkti)
II vieta -  R.Prohorovs un V.Trokša (7 punkti)
III vieta  – S.Koreškovs (  9 punkti)
Jaunāko grupu dalībnieki varēja vērot lielās komandas treniņu, sekot līdzi tiem uzdevumiem, kurus pildīja pieaugušie un izvērtēt savas spējas tādā līmenī ,cik paši ir uz doto brīdi sasnieguši, un izzināt cik daudz vēl jāsasniedz, lai kļūtu par labu futbolistu. Protams, ka neiztika bez futbola spēles, kurā, jaunā pilsētas čempionāta ietvaros, notika starp Zemessardzes un DM 2002 komandām. Protams,  jauno futbolistu cīņas spars bija par nepietiekamu, un spēles beigu daļā triumfēja lielo komandas pārsvars. Spēle noslēdzās ar rezultātu 11:2 Zemessardzes labā, kaut gan atsevišķi  spēles momenti rādīja labu spēles izpratni arī no DM 2002 gada komandas.

   Futbola treneris Imants Siliņš

Darba plāns 2015. gada 18. maijs – 22.maijs

Pirmdiena, 18. maijs
10.00 – 14.10 (ierašanās 9.30 (2 skol.)/9.45 (visi)) CE latviešu valodā 12.klasei, 201.kab. (darba vad. L.Ivanova)
VUGD atvērto durvju dienas pasākums
 
Otrdiena, 19. maijs
10.-13.30 (14.25- ar atbalsta pas.) (ierašanās 9.45) Eksāmens latviešu valodā (rakstu daļa) 9.klasei, 215., 209., 313.kab. (vada I.Krastiņa, I.Luksa, A.Bērziņa)
15.15 MK sanāksmes
 
Trešdiena, 20.maijs
7.45 10.klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija 209.kab.
Eksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa) 9.klasei: no 9.00 9.a klasei, no
12.00 – 9.b klasei, 312.kab. (darba vad. A.Lasmane, vērtētājs I.Upeniece)
13.00 Mūzikas skolas koncerts 1.-4.klasēm svinību zālē
14.30 “Erudīts” 5.klasēm 209.kab.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku kolektīvu paziņošana
 
Ceturtdiena,21.maijs
10.00-13.50 (ierašanās 9.30 (2 skol.)/9.45 (visi)) CE matemātikā 12.klasei 107.kab. (darba vad. I.Seipule)
10.kl. Skolēnu Mācību uzņēmumu prezentācijas “Mēs varam ražot” 1.,2. māc. st. laikā svinību zālē
10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
13.00 Zemgales reģiona pārvaldes iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektores E.Kārkliņas nodarbība “Droša vasara, Tava vasara!” 1.-4.klasēm svinību zālē
Aizkraukles novada sporta skolas  reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
 
Piektdiena,22.maijs
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312.kab. (piedalās 11.,6.a un 6.b.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Projekta “Sporto visa klase” sanāksme Rīgā (J.Eiduks)
Projekta „Samsung Skola nākotnei” noslēgums Rīgā (R.Pole, I.Seipule, L.Ivanova,I.Ņikiforova)
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8.,10.-11.klasēm

23.05. Baumaņu Kārļa 180. dzimšanas dienai veltītā domrakstu konkursa
“Himnas Goda diena” noslēgums Vinķelē (A.Lasmane)
18.-29.05.Tematiskā izstāde „Projekti un zinātniski pētnieciskie darbi mūsu skolā”
18.-29.05.Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”
18.-22.05.Aktīvākā lasītāja, klases izvērtēšana skolas bibliotēkā