Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

ĢIS nedēļa Latvijā 2021

Ik gadu novembrī tiek atzīmēta pasaules ĢIS diena. Arī šogad Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas dalībskolas tiek aicinātas iesaistīties kopīgās aktivitātēs. Tās laikā būs iespējams:

ĢIS nedēļa norisināsies no 15. līdz 17. novembrim:

Aicinām sekot Envirotech sociālajos tīklos Facebook, Twitter, lai pirmie uzzinātu jaunāko informāciju par ĢIS nedēļas pasākumiem!

Par mācību procesa norisi no 25. oktobra

2021. gada 20. oktobrÄ« pieņemtie grozÄ«jumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rÄ«kojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka:

macibas-arkarteja-situacija

“I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules

Pļaviņu vidusskolā 2021. gada septembra un oktobra mēneÅ¡os tika Ä«stenots biedrÄ«bas “IN-LAAT” organizētais izzinoÅ¡s un personÄ«bas izaugsmi veicinoÅ¡s projekts “I.am.I”. Katru dienu Ä«paÅ¡s uzsvars tika likts uz dalÄ«bnieku personÄ«bas izaugsmi, motivāciju, savu spēju attÄ«stÄ«Å¡anu, iejuÅ¡anos jaunā kolektÄ«vā un pārliecÄ«bu par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jaunieÅ¡u motivāciju turpināt formālo izglÄ«tÄ«bu un veicināt viņu aktÄ«vu lÄ«dzdalÄ«bu sabiedrÄ«bas procesos. LasÄ«t vairāk…

Darba plāns 18. – 22. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 18. oktobris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē” (I. Bērziņa, V. Platgalve, E. Valdberga)

Otrdiena, 19. oktobris
Tiešsaistes konference “Garīgās veselības veicināšana skolā” (L. Avotiņa)
10.00 Aizkraukles novada vizuālās mākslas mācību jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē
10.00 Aizkraukles novada tehnoloģiju (inženierzinātnes, datorika, dizains un tehnoloģjas) mācību jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 20. oktobris
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19
10.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku sanāksme tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale)
10.00 Aizkraukles novada dabaszinību mācību jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē
11.00 Aizkraukles novada valodu (svešvalodas) mācību jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē
12.00 Aizkraukles novada sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē

Ceturtdiena, 21. oktobris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē” (I. Bērziņa, V. Platgalve, E. Valdberga)
RSU organizētās “Atvērtās lekcijas skolotājiem 2021” tiešsaistē
UNESCO ASP konference “VĒRTĪBU GRIEŽOS: ĒTISKIE IZAICINĀJUMI VIRTUĀLAJĀ UN REĀLAJĀ PASAULĒ” tieÅ¡saistē (L. Ivanova, I. Briede)
Mākslu pedagoÄ£ijas metodiskā tieÅ¡saistes konference – Redzamās un neredzamās ZĪMES mākslu pedagoÄ£ijā (L. Avotiņa, I. Pērkone)

Piektdiena, 22. oktobris
UNESCO ASP konference “VĒRTĪBU GRIEŽOS: ĒTISKIE IZAICINĀJUMI VIRTUĀLAJĀ UN REĀLAJĀ PASAULĒ” tieÅ¡saistē (L. Ivanova, I. Briede)
IKVD konference “Laba un profesionāla pārvaldība izglītības iestādē izglītības kvalitātes un demokrātijas veicināšanai” tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova)

Skolēnu testēšana rudens brīvlaikā

testesana no_celojuma_uz_skolu

Skolēnu atgriešanās pēc karantīnas vai slimošanas no 11.10.2021.

No 11.10.2021. MK noteikumos ir mainīta kārtība par karantīnas pārtraukšanu skolēniem – skolēns var atgriezties skolā pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs (ģimenes ārsta izziņa nav nepieciešama).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc slimošanas ar Covid-19, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa (tests nav nepieciešams).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc citas saslimšanas, nepieciešams negatīvs testa rezultāts un ģimenes ārsta izziņa.
Ja skolēns neiekļaujas iknedēļas testēšanā citu iemeslu dēļ, 48 stundu laikā pirms ierašanās skolā testu veic patstāvīgi laboratorijā.

Vēlot veselÄ«bu – Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa

Informācija par darbu ārkārtējā situācijā

Izglitibas_iestades Interesu Sports_interesu

Konkurss jauniešiem

Biedrība “Daugavas Savienība” jau piekto gadu organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava”.
Konkursa mērķis: Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā.
Konkursā aicināts piedalÄ«ties ikviens Daugavas krastos esoÅ¡a novada vai pilsētas skolēns, kurÅ¡ mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglÄ«tÄ«bas iestādes 7. – 12. klasē.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Darba plāns 11. – 15. oktobris

UNESCO nedēļa

Pirmdiena, 11. oktobris
10.30 – 17.30 TieÅ¡saistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratÄ«ba” (L. Ivanova)
15.00 LIZDA Zemgales reÄ£iona biedru – direktoru/izglÄ«tÄ«bas iestāžu vadÄ«tāju sanāksme par jauno pedagogu darba samaksas modeli tieÅ¡saistē (I. Luksa)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē” (I. Bērziņa, V. Platgalve, E. Valdberga)

Otrdiena, 12. oktobris
Skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm
11.30 – 17.00 TieÅ¡saistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratÄ«ba” (L. Ivanova)
15.10 MK sanāksmes

Trešdiena, 13. oktobris
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5. – 12. klasēm (pārcelts uz decembri)
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšanas pēdējā diena kancelejā

Ceturtdiena, 14. oktobris
Skolas (I posma) olimpiāde bioloÄ£ijā 9. – 12. klasēm (pārcelts uz 15. oktobri)
Līdz plkst. 16.00 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-12. klašu skolēniem
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē” (I. Bērziņa, V. Platgalve, E. Valdberga)

Piektdiena, 15. oktobris
MOT nodarbības 8.a, 8.b kasei 204. kab.
StarpliecÄ«bu izsniegÅ¡ana 4. – 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9.-12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

Informācija par skolēnu testēšanu no 6. oktobra

No 6. oktobra Pļaviņu vidusskolas skolēnu testēšana tiks veikta, izmantojot vates tamponus klases apvienotā paraugā (mēģenē).

Ar rīcību, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs vai vāji pozitīvs, apšaubām vai robežvērtība var iepazīties šeit.