Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

29. maijs – BRĪVDIENA!

Saeima šonakt ir noteikusi 29. maiju par oficiālu brīvdienu. Brīvdiena neattiecas un 9. klašu skolēniem un darbiniekiem, kuri nodrošina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasēm norisi.

Darba plāns 29. maijs – 2. jūnijs

Pirmdiena, 29. maijs
9.30 Latviešu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 Latviešu valodas CE rakstu daļa 9. klasēm:

I grupa svinību zālē (darba vadītāja Inga Ozoliņa)
II grupa 201. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

no plkst. 15.00 Latviešu valodas CE mutvārdu daļa 9. klasei 312. kab. (10 skolēni)
Līdz plkst. 12.00 vērtējumu izlikšana 1. – 12. klašu skolēniem
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201. kab.
Līdz plkst. 16.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 16.00 1. – 3. kl. skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv)
Līdz plkst. 16.00 skolēnu pārcelšanas veidlapas iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Latviešu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana Bebru pamatskolā (S. Stučka, A. Seikovska)
Tiešsaistes seminārs “Ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē” (S. Fjodorova)

Otrdiena, 30. maijs
8.30 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 203. kab.
no plkst. 9.00 Latviešu valodas CE mutvārdu daļa 9. klasei 312. kab. (25 skolēni)
3.a klases pārgājiens
6.a klases pārgājiens
6.b klases pārgājiens
7.a klases pārgājiens
7.b klases pārgājiens
Jaunsardzes centra VAM 1 nometne Alūksnē (G. Mozga)
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06. – 30.06.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)
18.00 Pavasara balle 8. – 12. kl. svinību zālē

Trešdiena, 31. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma svinīgā līnija 1. – 12. klasēm (skolas iekšpagalmā vai lietus gadījumā – sporta zālē)
10.30 Pavasara svētki 1. – 4. klasēm sporta zālē
Jaunsardzes centra VAM 1 nometne Alūksnē (G. Mozga)
Liecību izsniegšana

Ceturtdiena, 1. jūnijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 14.35 Matemātikas optimālā līmeņa CE rakstu daļa svinību zālē (darba vadītāja V. Platgalve)
Matemātikas optimālā līmeņa CE rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Bērziņa)
Jaunsardzes centra VAM 1 nometne Alūksnē (G. Mozga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Piektdiena, 2. jūnijs
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 Matemātikas augstākā līmeņa CE rakstu daļa 107. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
13.00 – 17.00 Profesionālās pilnveides programma “Skola kā mācīšanās organizācija” tiešsaistē (L. Ivanova)
Matemātikas augstākā līmeņa CE rakstu daļas novērošana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (A. Seikovska)
Jaunsardzes centrs VAM 1 nometne Alūksnē (G. Mozga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Koru koncerts “Daugavas dziesmas” Aizkrauklē (piedalās koris)

03.06. Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes noslēguma pasākums – Latvijas kultūras festivāls “Latvietības festivāls” Babītē (piedalās: Ērika Made Saliņa, Elīza Kurcalte, Evita Pujāte, Agrita Andersone, Līva Avotiņa, Karlīna Lodīte, Anita Vītola )

Uz Cēsīm pēc pieredzes

18. maijā pēc skolas padomes priekšsēdētājas vietnieka Ilvara Jermacāna iniciatīvas Pļaviņu vidusskolas pieci 10. un 11. klases skolēni devās uz Cēsīm, lai tiktos ar pieredzējušo Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju, debašu treneri Laumu Abramsoni. Šī brauciena mērķis bija iepazīties ar debašu kluba darbību, debašu būtību un izspēles principiem, kā arī uzzināt skolēnu pieredzi.

Lasīt vairāk

Atklātā olimpiāde – konkurss “Uzdrīksties! Domā! Radi!”

Pļaviņu vidusskolas komanda “Līdzsvars”, kuras sastāvā bija seši skolēni – Armands Striķis (5.a kl.), Renārs Valdbergs (5.a kl.), Agrita Andersone (5.b kl.), Evita Pujāte (5.b kl.), Milana Dauškane (4.b kl.) un Atis Ivanovs (4.b kl.) – piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) rīkotajā atklātajā olimpiādē “Uzdrīksties! Domā! Radi!”.

Lasīt vairāk

Darba plāns 22. – 26. maijs

Pirmdiena, 22. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10. – 11. klasēm
1.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 23. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme
13.00 SMU tirdziņš 2. stāva foajē
14.00 Tiešsaistes tikšanās par lietvedības darba aktualitātēm un vienotu dokumentu aprites kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā (I. Luksa, S. Severova)
15.10 MK sanāksmes

Trešdiena, 24. maijs
9.30 Angļu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 12.35 Angļu valodas CE 9. klasei:

I grupa svinību zālē (darba vadītāja M. Skrabutena)
II grupa 201. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (J. Nīcgale, A. Bērziņa)
2.a klases mācību ekskursija
Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Vecbebros ( A. Gorpeņuka, L. Kļaviņa, K. Kondrāte, P. B. Mežmale, D. Cukanovs, R. Kukārs)

Ceturtdiena, 25. maijs
no 9.00 Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļa:

9.a klasei 310. kab. (intervētāja V. Fjodorova)
9.b klasei 309. kab. (intervētāja I. Ozoliņa)

Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (I. Bicāla)
2.b klases mācību ekskursija
MOT nodarbība 8. klasēm 214. kab.

Piektdiena, 26. maijs
13.00 – 16.30 Profesionālās pilnveides programma “Skola kā mācīšanās organizācija” tiešsaistē (L. Ivanova)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Ozoliņa)
1.a klases mācību ekskursija
7.b klases mācību ekskursija
11. klases mācību ekskursija
12. klases pārgājiens

Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas apsveikums skolai dzimšanas dienā

Skola svin 105. dzimšanas dienu!

Noķēru aiz astes to mirkli,
Kad smaids lūpu kaktiņos mīt
Un turēju rokā, lai neaizbēg,
Lai vējā lidinās un plivinās tepat… (Edīte Visocka)

Laikā, kad savā pilnbriedā ābeļu vainagi zied, bet dobēs uzplaukst tulpju, narcišu un īrisu krāsainās galvas, mūsu skola svin savu 105. jubileju.

Lasīt vairāk

Čekpoints “Mēs kopā Eiropā!”

Eiropas dienā 9. maijā, kas veltīta mieram un vienotībai, projekta “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas” komanda Adriāna Misiņa, Vendija Kažemaka, Darja Kmito, Mikuss Krēbss, Samanta Ērgle un Edīte Visocka aicināja visas 5.-12. klašu komandas izmēģināt spēkus čekpointā “Mēs kopā Eiropā!”.
Ar rezultātiem var iepazīties šeit.
Paldies visiem par lielo atsaucību un entuziasmu!

EP vēstnieku skolas prezidente Edīte Visocka

Informācija skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.

10. – 12. klašu skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (koris, vispārējā fiziskā sagatavotība, basketbols, volejbols, novuss, debašu klubs, politiklubs, u.c.).

Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 10. klasē varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija līdz 14. jūlijam.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs 2023” rezultāti Pļaviņu vidusskolā

attels pie raksta

Katru gadu martā visā pasaulē tiek organizēts starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” ar devīzi „Matemātika visiem”, ar mērķi – veicināt matemātikas popularitāti un paaugstināt skolēnu interesi par šo aizraujošo zinātni.

Šajā gadā konkursā starp  17767 Latvijas skolu 2. – 12. klašu dalībniekiem bija arī  45 mūsu skolas skolēni.

Katrs skolēns, kurš piedalījās konkursā, saņem sertifikātu, kurā redzama vieta savā klašu grupā skolā un vieta valstī.

Lasīt vairāk