Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādē

Grāmatas

14. februārī I. Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Raivo Lauva (5.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova), Linards Lukss (8.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 1. vietu, Marta Ozoliņa (5.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 2. vietu, Rihards Ozoliņš (6.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova), Justīne Riekstiņa (5.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova), ieguva 3. vietu, Elija Muceniece (5.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova), Ivars Svars (6.a klase, skolotāja Aiva Igaune), Sofija Pakalka (6.a klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva atzinību.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Ēnu diena 2020

12. februārī visā Latvijā norisinājās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija organizētais karjeras izglītības pasākums Ēnu diena, kurā aktīvi piedalījās arī mūsu skolas četrdesmit pieci 5. – 12. klašu skolēni. Lasīt vairāk…

Darba plāns 17. – 21. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 17. februāris

Otrdiena, 18. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavā (piedalās 2. – 4. kl. deju kolektīvs)

Trešdiena, 19. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei:
• 6.a klasei – 216. kab. (darba vad. M. Skrabutena),
• 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. A. Igaune),
• 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. S. Fjodorova)
10.00 Starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss “Es esmu daļa no pasaules” svinību zālē (piedalās: L. Bicāla, G. Eizāns, M. Krēbss, A. Berģe, N. Gasperoviča, G. Vuškārnieks, L. Lauva, S. Eglītis, A. Daugavietis)
Vēstures valsts 26. olimpiāde (III posms) 9. klasēm Rīgā (piedalās U. Ivanova)
Jautājumu iesūtīšana konkursam “Erudīts” (lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. februāris
9.30 – 10.10. VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei:
• 3.a klasei – 103. kab. (darba vad. V. Platgalve),
• 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)
10. – 12. klašu komandu pieteikumu konkursam “Erudīts” iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)

Piektdiena, 21. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm 117. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Zemgales reģionālais seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem par aktuālajām pārmaiņām akreditācijā Jelgavā (I. Luksa, L. Ivanova)
Teorētiski praktiskais seminārs “Sportistu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskā sagatavotība un padziļinātās veselības pārbaudes loma tajā” Jēkabpilī (S. Stūris)
“S! – Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, S. Balode, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, E. Luksa, K. Stūre, E. Oļehno, D. Freja, N. Bondare, V. Jaudzema)
18.00 12.b klases izrāde “Tapiņa atgriešana” Pļaviņu Kultūras centrā

Silto džemperu diena

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. “Silto džemperu dienā” skolas telpās nedaudz samazinājām temperatūru, un visi ieradāmies siltākos džemperos, tādējādi, simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai. Lasīt vairāk…

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras starpnovadu olimpiādē 11. – 12. klasēm

Grāmatas

27. janvārī skolā notika tiešsaistes starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm, kurā Anete Kapteine (12.b klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu, Karīna Davidova (12.a klase, skolotāja Velta Rulle) ieguva 2. vietu, Laine Liepiņa (12.b klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 3.vietu, Līga Vestfāle (12.b klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva atzinību. 12.b klases skolniece Anete Kapteine (skolotāja Silga Stučka) ir saņēmusi uzaicinājumu dalībai latviešu valodas un literatūras olimpiādes 3. posmā!

Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei! Veiksmi nākamajā posmā!

Latvijas 73. Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē

dambrete

8. februārī seši mūsu skolas drosminieki piekrita piedalīties Latvijas 73. Skolēnu sporta spēlēs 64 lauciņu dambretē. Sacensībās piedalījās 23 komandas, 344 skolēni. Labākie – Salaspils, Rīgas un Bauskas komandas. Mūsu komandai 10. vieta.
Apsveicam Ēriku Madi Saliņu, kas izcīnīja tiesības startam Latvijas Jaunatnes čempionāta finālā! Sacensības ieplānotas skolēnu pavasara brīvdienās.

Pateicos skolēnu vecākiem un klases audzinātājiem par atbalstu! Pateicos visiem spēlētājiem par drosmi un izturību! Gatavojamies nākamajām sacensībām!

Dambretes pulciņa vadītājs Herberts Millers

Darba plāns 10. – 14. februāris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 10. februāris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 215. kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 11. februāris
11.05 Aktualitātes par skolas iesaistīšanos projektā “Aprites ekonomika” svinību zālē
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 12. februāris
10.00 Skatuves runas konkursa starpnovadu kārta Pļaviņu mūzikas skolā
Ēnu diena

Ceturtdiena, 13. februāris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: U. Ivanova, B. Skrabutena, E. Luksa)
Publiskās runas konkursa I (skolas) kārta
15.30  Armanda Tripāna dokumentālā filma “Stupelis” un tikšanās ar motokrosa blakusvāģu braucēju Kasparu Stupeli 201. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības tautas bumbā Koknesē
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 14. februāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: J. Riekstiņa, E. Muceniece, R. Lauva, M. Ozoliņa, K. K. Brūniņa, R. Ozoliņš, R. Adaškevičs, I. Svars, R. Jankuna, S. Pakalka, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Mačs, A. Kitajeva, L. Lukss, L. Bicāla, R. Kaņepējs, R. Striķis, J. Marcinkevičs)
17.30 Valentīndienas “Sirsniņballe”
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

16.02. 7. – 9. klašu deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavas kultūras namā (izbraukšana 8.45)

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs janvāra izskaņā

Grāmatas29. janvārī skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasēm, kurā Maksims Kotovičs (12.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 1.vietu, Līva Kārkliņa (12.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa), Karīna Davidova (12.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva atzinību. Lasīt vairāk…

“Absolventu kausa 2020″ izcīņas sacensības basketbolā

Darba plāns 3. – 7. februāris

Skolā dežurē 10. klase
1. klašu skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 3. februāris
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 201. kab.

Otrdiena, 4. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 103. kab. (darba vadītāja V. Platgalve, vērtētāja I. Stikāne)
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3. b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 115. kab. (darba vadītājs G. Balodis, vērtētāja S. Meldere)
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 209. kab.
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: E. P. Ķerķe, A. Daugavietis)
MOT nodarbība 9.a,b klasēm
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 5. februāris
11.05 Ekoskolas klašu pārstāvju sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8., 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Leitlants, N. Gasperoviča, D. Krūmiņa, I. Ambaine, L. Bicāla, G. Eizāns, S. Ērgle, E. Kalnriekstiņš, M. Krēbss, E. Visocka, izbraukšana no skolas plkst. 8.10)

Ceturtdiena, 6. februāris
13.00 – 17.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētais (JSPA) bezmaksas seminārs jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem “Maini dzīvi, domā plašāk!” svinību zālē, 306. kab.

Piektdiena, 7. februāris
Skatuves runas konkursa skolas posms svinību zālē
LIVA reģionālā konference Gulbenē (I. Luksa)

08.02. Latvijas 73. skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē Liepupes pamatskolā (izbraukšana plkst. 7.10)