Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Uzdāvināt prieku…

1.oktobris ir Pasaules veco ļaužu diena, un mūsu 8.a klase tieši šajā saulainajā dienā devās uz Skrīveru sociālās aprūpes centru,  taču uzaicinājumu  iepriecināt un apsveikt  centra iemītniekus saņēmām no JIC “Ideja” vadītājas I.Upenieces  jau septembra sākumā. Cītīgi gatavojāmies braucienam, pusdienlaikos mēģinājām “Dziedošās klases” dziesmas un Māras Cielēnas “Balto pasaku”, kā arī  dāvanai  sagatavojām konfekšu pušķi klases stundā, jo gribējām, lai mūsu uzstāšanās būtu skaista.
Ināra Upeniece autobusā mums pastāstīja par brīvprātīgo darbu pasaulē un Pļaviņu novadā, sapratām, ka arī mēs braucam tieši uz tādu!
Nostājoties veco ļaužu priekšā, pazuda uztraukums, jo bija liela vēlme ar savu priekšnesumu sasildīt katra vectētiņa un vecmāmiņas sirdi. Vislielākais pozitīvais pārdzīvojums bija tad, kad  visi kopā dziedājām “Bēdu manu, lielu bēdu”. Pēc uzstāšanās ejot no zāles, dzirdējām gandrīz katra cilvēka paldies par koncertu.
Šis brauciens mums bija kā brīvprātīgais darbs, mēs iepriecinājām sociālās aprūpes centra iemītniekus un paši sevi.  Došanas jeb dāvināšanas prieks sagādāja mums neizsakāmu baudu. To novēlam izjust katram.
Pēc koncerta arī mēs saņēmām dāvanu – Skrīveru mājas saldējuma ražotnes – kafejnīcas apmeklējumu no jauniešu centra vadītājas un garšīgo zemeņu – piparmētru – šokolādes saldējumu.
Paldies I.Upeniecei par mūsu klases uzaicināšanu uz Skrīveriem, paldies klases audzinātājai V.Rullei par atsaucību un uzstāšanās sagatavošanu! Paldies par “radošās klases stundas” vadīšanu K.Ginaitei!

8.a klases vārdā A.Blūma, S.Kokina

IMG_3873 IMG_3859

Skolas bibliotēka piedāvā lasītājiem

gramataLasīšana prātam ir tas pats, kas treniņš ķermenim. Zināms, ka grāmatu nekad nebūs par daudz, tās vienmēr būs pie mums, un, kas zina, kādus vēl krastus ieraudzīsim, burādami pa nezināmu jūru. Grāmata kādam būs pirmā, kas ierosinās vēlēšanos ceļot, kādam – vēlmi atgriezties bērnībā, cits to noskatīs dāvanai, bet kāds vēlēsies pakavēties pagātne, vēstures līkločos…
Nāc un izvēlies grāmatu rudens vakaram un ikdienai! (skat. šeit)
Skolas bibliotēka priecājas par katru lasītāju!

apliecinajumsMūsu skola ir kļuvusi par JA Latvija (Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija) dalībskolu. Tas nozīmē, ka šajā mācību gadā mēs iesaistīsimies praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā, dibinot mācību uzņēmumus. Tas ļaus attīstīt skolēnos finanšu pratības iemaņas. Par šo iespēju ir izteicies Rīgas 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis: „Vēlreiz pārliecinājos, cik svarīgi vienlaikus ar citām kompetencēm skolēnos attīstīt uzņēmējspējas. Man ir ārkārtīgi liels gandarījums redzēt, ka latviešu dalībnieki it nemaz neatpaliek no Eiropas līmeņa un kvalitātes ziņā pat ierindojas tā augšgalā! JA Latvija ir ļoti patīkams skolas partneris – biedrībai ir instrumenti, resursi, cilvēkresursi un sadarbības partneri, kas sniedz skolēnu izglītībai tādu pievienoto vērtību, ko pati skola nekad nevarēs nodrošināt!”
Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.
SMU kā mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.
Veidojot SMU, skolēns iegūst:
▲    zināšanas uzņēmējdarbībā;
▲    pārdošanas prasmi;
▲    prezentēšanas prasmi;
▲    zināšanas par finanšu analīzi;
▲    prasmi plānot savas finanses;
▲    prasmi darboties komandā;
▲    nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;
▲    iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;
▲    pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);
▲    ierakstu CV;
▲    starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;
▲    savu peļņu;
▲    uzvaras „garšu”;
▲    iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;
▲  iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.

Mārīte Skrabutena

 
Informācijas avots http://www.jal.lv/SMU

Ciemošanās sociālās aprūpes centrā

IMG_0272

1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Arī Pļaviņu novada Sociālais aprūpes centrs „Pļaviņas” atzīmēja šo dienu, uz kuru ieradās Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G.Žilde, deputāts A.Kačkāns, sociālā dienesta vadītāja V.Babre un mēs –  Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas vokālais ansamblis.

Pēc viesu apsveikuma vārdiem centra iemītniekiem sniedzām nelielu koncetu, kurā izpildījām  latviešu tautasdziesmas, D.Robules un V.Siliņas sacerētās dziesmas. Starp dziesmām runājām bērnu dzejoļus. Koncerta noslēgumā visi kopā nodziedājām latviešu tautasdziesmu „Mazs bij tēva novadiņis”. Aprūpes centra personāls pateicās par mūsu apciemojumu un izteica vēlēšanos mūs redzēt arī kādā citā pasākumā. Katrs dziedātājs varēja pacienāties ar smaržīgiem speķu rausīšiem, rudens āboliem un gardām konfektēm. Mums bija liels prieks radīt sociālā aprūpes centra iemītniekiem skaistu Veco laužu dienu.

Novēlu mums visiem biežāk apciemot savus vecvecākus un atgādināt,  cik daudz viņi mums nozīmē. Lai tas notiek realitātē!

      Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode

114 115 116 117

Draudzīga skola atgādina

draudziga skola

Pārgājiens pretī piedzīvojumam

SAM_2148
Ilgi gaidītais 19. septembris beidzot bija pienācis. Mēs – 8.a klase – ar klases audzinātāju Veltu Rulli un draugiem no citām klasēm pulcējāmies skolas stadionā, lai dotos pārgājienā uz atpūtas bāzi “Mailes”.
It nemaz nebijām nobijušies no 15 kilometru garā ceļa, no laika apstākļiem, kuri varēja mainīties, drīzāk – tieši otrādi – tas bija izaicinājums mūsu izturībai! Ceļš līdz Mailēm bija kā uzziņu ceļš – noskaidrojām šo to par klasesbiedriem, paciemojāmies zemnieku saimniecībā “Dzeņi” un izpētījām jauno, ekoloģisko žogu ražotni.
Kurš būtu domājis, ka, noejot 15 kilometru garu ceļu, mēs uzreiz ierīkosim volejbola un futbola laukumu un metīsimies komandu spēlē? Paši par sevi bijām pārsteigti!
Pēc sportiskām aktivitātēm kā nekad labi garšoja uz ugunskura gatavota zupa. Tad sekoja mācību stunda dabā – grupās gatavojām dažādas “lietiņas” no dabas materiāliem, sarīkojām pat izstādi un laidām sameistaroto kuģīti pa Aiviekstes krācītēm.
Pašā vakarā neaizmirstams bija deju maratons, ja tik pieaugušie mums būtu ļāvuši dejot līdz rītam…
Rīts mums sākās ap septiņiem, vēl jau sāpēja noberztās kājas, bet lejā smaržoja brokastu maizītes un zāļu tēja.
Nemaz, nemaz negribējās doties mājās… Tas bija brīnišķīgākais piedzīvojums mūsu skolas laikā! Paldies skolotājai Veltai Rullei par uzņēmību un savu brīvo laiku, paldies Viktorijas vecākiem par atbalstu, gardo zupu un rūpēm par mums visiem!
8.a klases vārdā- Kitija Smirnova
SAM_2105 SAM_2192

5.-8. klašu minihandbola turnīra spēļu kalendārs

minihandbola_turnirs

Vidusskolēnu kolēģu vakance

cv

Darba plāns 12.oktobris – 16. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase

UNESCO nedēļa

„Labo darbu nedēļa 2015”

 

Pirmdiena, 12.oktobris
10.10 Pasākums 5.a klasei sadarbībā ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēku „Pa J.Jaunsudrabiņa takām Pļaviņās” UNESCO nedēļas ietvaros (novada muzejā)
 
Otrdiena, 13.oktobris 
Nodarbība 9.b klasei sadarbībā ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēku UNESCO nedēļas ietvaros, 211.kab.
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10. un 11.klases skolēnu tikšanās ar mākslinieku, ornamentālistu Uldi Beķeri UNESCO nedēļas ietvaros
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
Tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra apguves seminārs Rīgā ( I.Reitere, I.Balode)
 
Trešdiena, 14.oktobris
Tūkstošgades vēstnieku vizīte skolā, nodarbība vidusskolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
12.10. Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.
15.55 Tikšanās ar Novikontas Jūras koledžas pārstāvjiem 12.klasei
Angļu valodas MA skolotāju seminārs (I.Ozoliņa)
6.b klases dalība Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrības patversmes organizētajā pasākumā „Labo darbu nedēļas” ietvaros
 
Ceturtdiena, 15.oktobris
UNESCO 70.gadadienai veltītā konference Kuldīgā (I.Seipule, L.Ivanova)
 
Piektdiena, 16.oktobris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
13.20  Matemātikas pēcpusdiena 5.-6.klasēm svinību zālē
18.00 Noslēguma pasākums 10.klasei “Esi sveicināts vidusskolā!” svinību zālē
UNESCO 70.gadadienai veltītā konference Kuldīgā (I.Seipule, L.Ivanova)
Krievu val. skolotāju MA seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (J.Eiduks)

Skolas minihandbola turnīrs

florbols_sac