Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Kārļa Daktera Piemiņas prēmija 2015.gadā –Viktorijai Minajevai

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Viens no Pļaviņu novada ģimnāzijas īpašajiem piedāvājumiem ir iespēja 12.klases skolēniem saņemt Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju. Prēmijas mērķis ir finansiāli atbalstīt centīgus, talantīgus un aktīvus skolas absolventus studiju uzsākšanai izvēlētajā augstskolā. Šī prēmija, kuras kopējais apjoms ir 1000 ASV dolāri (sākotnēji – 500 ASV dolāri),ar nelielieliem pārtraukumiem tiek piešķirta jau kopš 1994.gada. Prēmijas iniciatore un organizētāja no mūsu skolas puses ilgus gadus bija direktore un vēstures skolotāja Edīte Kupča. 2008.gadā ar prēmijas koordinēšanu saistītās lietas Kupčas kundze uzticēja direktora vietniecei Ilzei Seipulei.

Kārlis Dakteris (22.01.1913.-01.06.2003.) ir mūsu skolas 1933.gada absolvents. Pēc skolas beigšanas viņš veidoja veiksmīgu militāro karjeru Latvijā. Tālākās dzīves gaitas uz laiku aizveda līdz Vācijai, kur 1949.gadā viņš pabeidza Braunšveigas Tehnisko Universitāti, pēc tam – uz ASV. Kārlis Dakterisdevis lielu ieguldījumu ASV Bruņoto spēku attīstībā elektronikas nozarē un bijis arī aktīvs sabiedrisks darbinieks latviešu kopienā. Dzīvodams Amerikā, Kārlis Dakteris nezaudēja mīlestību pret savu dzimteni. 1995.gada rudenī Kārlis Dakteris apmeklēja Pļaviņas un viesojās arī mūsu skolā. Viņa tikšanās ar pedagogiem un skolēniem bija nozīmīgs notikums skolas dzīvē, kas vēl daudziem no mums ir saglabājies spilgtā atmiņā. Pēc aiziešanas mūžībā Kārli Dakteri 2003. gada 14. septembrī ar militāru godu pārapbedīja dzimtajā zemē Bārukalna kapsētā.

Pēc tēva nāves prēmiju atjauno ASV dzīvojošie viņa bērni – meita Inese Švalbe un dēls Kārlis Dakteris (juniors) kā Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju. Arī šobrīd sava tēva iedibinātās prēmijas piešķiršanu turpina viņa bērni, visi organizatoriskie jautājumi galvenokārt ir meitas Ineses Švalbes un viņas ģimenes ziņā.

Prēmijas kandidātiem un viņu izstrādātajiem darbiem jāatbilst skolā noteiktajai kārtībai. Pretendenti izstrādā pētniecisku darbu Latvijas vēsturē, raksta esejas dzimtajā un angļu valodā. Iesniegtie darbi, sekmju izraksts un skolēna raksturojums tiek nosūtīti uz ASV izvērtēšanai. Izvērtēšana notiek pēc Daktera ģimenes locekļu izstrādātajiem kritērijiem – tiek ņemts vērā, cik pamatīgs, dziļš un saturīgs ir veiktais pētījums, cik nozīmīgas detaļas par cilvēkiem, vietām, attiecīgiem sabiedriskiem un politiskiem notikumiem tajā iekļautas. Daktera bērnu pieņemtais lēmums par prēmijas piešķiršanu īsi pirms izlaiduma tiek paziņots skolai un tas ir galīgs un negrozāms.

2014./2015.mācību gadā uz Kārļa Daktera Piemiņas prēmiju pretendēja četri ģimnāzisti: Estere Fedosejeva (“Šahs kā sporta veids Pļaviņu novadā”, darba konsultante Anita Seikovska), Viktorija Minajeva (“Pļaviņu novada lepnums – skolotāja Edīte Kupča”, konsultante Silga Stučka), Sintija Silagaile (“Iedzīvotāju mutvārdu liecības par Gostiņu vēsturi”), Mārcis Beķers (“Daugavas iela Pļaviņās 20.-21. gadsimtā”).

Atzīstot, ka arī pārējo pretendentu darbi ir labā līmenī, Kārļa Daktera ģimenes locekļi lēma, ka šogad prēmija nedalīti tiek piešķirta tikai vienam no četriem kandidātiem – Viktorijai Minajevai. Savā vēstulē Švalbes kundze rakstīja: “Izvēlējam Viktorijas darbu par Edīti Kupču kā par vienīgo balvas saņēmēju. Darbs skaidri parādīja autores sirsnīgo mīlestību un goda sajūtu par šo svarīgo cilvēku Pļaviņu vēsturē.” Jāatzīmē, ka šī gada prēmiju ieguvušais darbs ir īpašs arī ar to, ka tas ir pagaidām pirmais lielākais mēģinājums apkopot publicēto materiālu, laikabiedru liecību, dienasgrāmatas pierakstu un atmiņu stāstījumus par Edītes Kupčas dzīvi un darbu. Autore cer, ka viņas devums varētu tikt izmantots topošajai grāmatai par Edīti Kupču. Caur Viktorijas darbu netieši it kā atkal sastapās divas lielas un nozīmīgas personības – Kārlis Dakteris un Edīte Kupča. Patiesa cieņa viņu bagāto mūžu priekšā!

Skolas kolektīva vārdā vēlos pateikties Inesei Švalbei un viņas ģimenei par atsaucību un lielo ieguldījumu sava tēva Kārļa Daktera Piemiņas prēmijas saglabāšanā. Paldies par labo gribu, sapratni un laiku, kas veltīts mūsu skolēnu iesūtīto darbu izvērtēšanai. Pateicamies arī pārējiem ziedotājiem šī gada prēmijai – Karl F. Dakteris, Pēteris un Jeniffer Švalbes, Joseph un Katrina Querriera.

Aicinu mūsu vidusskolēnus turēt godā Kārļa Daktera piemiņu, savlaicīgi, aktīvi un atbildīgi iesaistīties visos priekšdarbos, kas saistīti ar kandidēšanu uz viņa vārdā nosaukto prēmiju, kā arī neaizmirst par saviem pienākumiem pēc prēmijas saņemšanas! Lai arī mūsos arvien vairāk iemājo iekšēja prasība pēc augstiem kvalitātes standartiem, patriotisma gars un cildenums!

k-dakteris

k-dakteris-2

Dziesmu svētku dalībniekiem un viņu vecākiem!

Sakarā ar to, ka sākušies bruģēšanas darbi pie skolas ieejas, izbraukšana uz dziesmu svētkiem notiks no skolas iekšpagalma!

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki jau klāt!

logo

Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados, starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, un šo svētku rīkotājs ir Valsts izglītības satura centrs.
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā no 2015.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam.
Tradicionāli galvenās svētku norises vietas Rīgā ir Mežaparka Lielā estrāde un Daugavas stadions. Mežaparka Lielā estrāde vienlaikus var uzņemt līdz 14 tūkstošiem dziedātāju un līdz 40 tūkstošiem skatītāju. Savukārt Daugavas stadionam jānodrošina atbilstoša infrastruktūra Deju lielkoncertu rīkošanai, lai tiktu ievēroti visi drošības pasākumi 16 līdz 18 tūkstošiem skolēnu – tautas deju dejotājiem gan mēģinājumu, gan koncertu laikā.
Svētku programma ir ļoti plaša un daudzveidīga – katrs var izvēlēties sev tīkamāko un atbilstošāko pasākumu. Protams, ka  jārēķinās arī ar ierobežoto vietu skaitu atsevišķos pasākumos.
5.jūlijs 
19:00 Garīgās mūzikas koncerts  - Rīgas Sv. Pētera baznīca

6.jūlijs 
13:00 Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstādes „Rakstu darbi” atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana  – Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs
12:00 Piemiņas pasākumi  - Meža kapi
15:00 Piemiņas pasākumi – Dziesmu svētku parks
16:00 Tautas deju kolektīvu Laureātu koncerts – Latvijas Nacionālais teātris
17:00 Mūsdienu deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem)  - Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru koncerts – Lielā ģilde

7.jūlijs
10:00 – 18:00 Pūtēju orķestru finālskate –  Lielā ģilde
12:00 Mūsdienu deju lielkoncerts –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Mūsdienu deju lielkoncerts – Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs

8.jūlijs
10:00 – 20:00 Koru fināla konkurss –  Rīgas Latviešu biedrības nams, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
11:00 – 17:00 Folkloras kopu individuālās programmas – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā” – Vērmanes dārzs
19:00 Tautas mūzikas koncerts – Koncertzāle „Rīga”
21:30 -23:00 ATKLĀŠANAS PASĀKUMS  - 11.Novembra krastmala (tikai dalībniekiem)

9.jūlijs
10 -21 „Svētki Vērmanes dārzā” –  Vērmanes dārzs
15:00 Pūtēju orķestru koncerta Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala
19:00 Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts „Gudru ņēmu padomiņu” –  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
19:00 Tautas deju kolektīvu Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
19:00 Pūtēju orķestru koncerts –  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

10.jūlijs
9:00 -16:00 Tērpu skate – konkurss Rīgas Latviešu biedrības nams
10:00 -21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
12:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
17:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
15:00 – 17:00 Folkloras kopu koncerti – Rotaļu programma – Laukums pie Brīvības pieminekļa
19:00 Pūtēju orķestru defile programma  - Laukums pie Brīvības pieminekļa
19:00 Kokļu mūzikas koncerts  - Lielā ģilde

11.jūlijs
10:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
15:00 Tautas deju Lielkoncerts – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”"
10:00 – 21:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
19:00 Noslēguma koncerta Ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) –  Mežaparka Lielā estrāde

12. jūlijs
9:00 Dalībnieku svētku gājiens  - Vecrīga – Dailes teātris
10:00 – 17:00 „Svētki Vērmanes dārzā”  - Vērmanes dārzs
19:00 Noslēguma koncerts –  Mežaparka Lielā estrāde

Šajos svētkos ir pārstāvēts arī mūsu novads. Mežaparka Lielajā estrādē dalībnieku rindās būs divi Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvi – 5.-9.klašu koris (vad. Olga Krasutina) un vidusskolas jauktais koris (vad. Aiva Siliņa).
Savukārt Daugavas stadionā dejotprasmi rādīs Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.-9.klašu un 10.-12.klašu deju kolektīvs (vad. Ineta Reitere).
Dziesmu un deju svētki ir liels izturības un pārbaudījumu laiks, jo no ierastajiem mājas apstākļiem gandrīz nedēļas garumā pārceļamies uz dzīvi Rīgā. Pļaviņu kolektīvi šajos svētkos tiks laipni uzņemti un  izmitināti Rīgas 85. vidusskolā, Nīcgales ielā 22.
Gatavojoties svētkiem, aicinu ikvienu ielūkoties svētku mājas lapā dziedundejo.lv.
Īpaši aicinu ielūkoties sadaļā Dalībniekiem  un  Noderīgi zināt, jo svētku laikā mums visiem aktuāls ir jautājums par veselību un drošību. Esmu pārliecināta, ka ikviens no šeit sniegtajiem padomiem  noderēs!
Lūdzu vecākus ar saviem bērniem vēlreiz pārrunāt drošības, personīgās higiēnas un uzvedības jautājumus. Tikai ievērojot noteikumus varēsim pilnībā izbaudīt dziesmu un deju svētku burvību!
Mūsu kolektīvu izbraukšanas laiki  no Pļaviņu novada ģimnāzijas:
07.07.2015. plkst. 7.30 – 7.-9. un 10.-12.klašu deju kolektīvi
08.07.2015. plkst. 18.00 – 5.-9.klašu un vidusskolas jauktais koris
Tiksimies svētkos!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažiem

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītība jomā

8.jūnijā mūsu skolas metodiskās padomes locekļi Ira Ņikiforova, Evita Valdberga, Indra Ozoliņa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Ilona Lazda, Ieva Volane, metodiskās padomes vadītāja Ilze Seipule un Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ādažu vidusskolu.

Ādažu vidusskola ir viena no lielākajām Pierīgas novadu vidusskolām, kurā skolēnu skaits pēdējos gados aizvien pieaug, 2014./2015.mācību gadā sasniedzot jau vairāk nekā 1100. Mūs laipni sagaidīja un uzņēma Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe, direktores vietnieces Aija Krūze un Sarmīte Savicka, sākumskolas metodiskās katedras vadītāja un projekta “Samsung Skola nākotnei” komandas dalībniece Aiga Mikasenoka.

adazi_1

Interesantās un spraigās tikšanās laikā uzzinājām daudz noderīga par dažādiem mācību un metodiskā darba organizācijas jautājumiem, iepazināmies ar mūsdienīgi aprīkotajiem mācību priekšmetu kabinetiem un citām telpām.

Ādažu vidusskolai ir uzkrāta vērtīga pieredze visās skolas darbības jomās. Mums īpaši saistošs šķita skolā veiktais darbs ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir diagnosticētas mācīšanās grūtības. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0” ietvaros (Ādažu vidusskolas komanda, tāpat kā mūsu skolas komanda, arī bija viena no desmit finālistēm) izstrādātā pārmaiņu projekta prezentācija par sekošanu sekmēm uzskatāmi parādīja labu veidu, kā sabiedrība var sekot skolas sasniegumiem, skolotāji – skolēnu sasniegumiem, vecāki – savu bērnu sasniegumiem, bet skolēni – paši saviem sasniegumiem un apgūtajām prasmēm. Ļoti augstā līmenī ir Eiropas kluba darbība, kā arī projektu darbs skolā kopumā.

Lai veicinātu skolēnu interesi par eksakto mācību priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu studijām, Ādažu vidusskolai ir produktīva sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. Ar šo augstskolu ir noslēgts līgums par zinātniskās pētniecības darbu izstrādi, tiek piedāvātas arī iespējas skolēniem iepazīt studiju procesu, organizējot ekskursijas uz RTU fakultātēm un laboratorijām.Skola veiksmīgi sadarbojas arī ar citām augstskolām.

Tika pārrunāti arī citi abas puses interesējoši skolas dzīves jautājumi. Ar jaunām idejām sava darba turpināšanai un pilnveidošanai atvadījāmies no viesmīlīgajiem kolēģiem Ādažu vidusskolā, aicinot viņus arī ciemos pie mums uz Pļaviņām.

Tālāk devāmies uz Kalnciema kvartālu, kas ar savām vēsturiskajām restaurētajām koka ēkām, zemnieku un amatnieku tirdziņiem, rosīgo kultūras dzīvi ir kļuvis par vienu no Rīgas iecienītākajām vietām.

Noslēgumā vēl pabijām ekskursijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Priecājamies, ka mums bija iespēja iepazīties ar mūsu Gaismas pils jauno ēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Domāju, ka šādi braucieni ir vērtīgi un ik pa laikam arī nepieciešami, jo tie dod iespēju iepazīt citu kolēģu darbu, reizē arī salīdzināt to ar savu veikumu, gūt jaunu pieredzi un jaunas ierosmes. Iepriekšējos gados metodiskā padome ir viesojusies arī Daugavpils Vienības pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Iespēja piedalīties konkursā

konkurss

Darba dienas pārcelšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2014. rīkojumu Nr. 245 Par darba dienu
pārcelšanu 2015. gadā, darba diena no pirmdienas, 2015. gada 22. jūnija, tiek pārcelta uz
sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.

Ielūgums

ielugums_majaslapa

Interešu programmu iesniegšana 2015./2016.m.g.

Cien.pedagogi!
Interešu izglītības programmas 2015./2016.m.gadam skolas kancelejā iesniegt līdz 7.07.2015.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu var iepazīties šeit

Darba plāns 2015. gada 15. jūnijs – 19.jūnijs

Pirmdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Otrdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā ( I.Krastiņa)
Filiāles Odzienā skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolu
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” deju laukuma zīmējumu seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā (I.Reitere)
 
Trešdiena, 17.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” deju laukuma zīmējumu seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā (I.Reitere)
VIAA un LU rīkotā konference “Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA 2012 un TALIS 2013 programmā.” Rīgā (I.Seipule)
 
Ceturtdiena,18.jūnijs
 
 
Piektdiena,19.jūnijs
19.00 12.klases izlaidums sporta zālē

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2014./2015.mācību gadā

puce

Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece

„Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav drošāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība.” (J.Akuraters)
Lai skolēni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb vērtības. UNESCO Starptautiskās komisijas “Izglītība XXI gadsimtam” ziņojumā ir izvirzītas četras galvenās prasības mūsdienu izglītībai:mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt.
Atskatoties uz nu jau aizvadīto 2014./2015.mācību gadu, varam teikt, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā esam daudz strādājuši, lai šos četrus 21. gadsimta izglītības balstus jēgpilni integrētuikdienas mācīšanas un mācīšanās procesos, lai skolēnos veidotu apziņu, ka izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet arī turpmākā darbība – kā mēs rīkojamies ar to, kas mums pieder, kā mēs liekam to lietā.
Panākumu pamatā neapšaubāmi ir katra ieguldītais darbs, centība un neatlaidībauzstādīto mērķu sasniegšanā,droša un stimulējoša mācīšanās vide, apkārtējo atbalsts. Priecājamies par katru no mūsu skolas 439 skolēnu lielās saimes, kurš, atbilstoši savām spējām, ir uzcītīgi un godprātīgi strādājis visa mācību gada garumā. Un maijā, kad skolā notiek tradicionālie Zinību svētki, kuros apbalvojam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, interešu izglītībā vai mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā, kad godinām par augstiem vidējiem mācību darba rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu, atkal varējām priecāties un būt gandarīti par mūsu skolēnu sasniegto.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) 2014./2015.mācību gadā saņēma 67 skolēni:
tabula
Par aktīvu sabiedrisko darbu 2014./2015.mācību gadā tika apbalvoti šādi skolēni:
Kristers Ūbergs (1.a), Monta Pusplatā (1.b), Gvido Eizāns (4.a), Amanda Mende (4.b.), Alise Ruža (4.a), Agita Cukanova (5.b), Elīza Luksa (5.b), Ingus Siliņš (5.b), Beāte Skrabutena (5.b), Alīna Stafecka (6.a), Sonora Balode (6.b), Krista Priede (6.b), Amanda Ķirse (6.b), Rendija Dutkeviča (6.b), Betija Beāte Damberga (7.a), Karīna Davidova (7.a), Lineta Lauva (7.a), Agate Mežmale (7.a), Samanta Pusplatā (7.b), Laura Sevko (8.a), Elīza Klaucāne (8.a), Arvis Ilvars Ruža (8.a), Zane Čipāne (8.a), Rēzija Līna Upeniece (8.a), Letīcija Janoviča (8.b), Viktorija Samanta Mateša (8,b), Kristīne Činka (9.a), Daira Skurule (9.a), Rūta Vanaga (9.a), Arina Deņisova (9.), Baiba Matuka (9.b), Džesika Nikaļuka (9.b), Lelde Kiopa (10.), Jānis Andersons (12.), Mārcis Beķers (12.), Viktorija Minajeva (12.)  
27.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību riekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Jāatzīmē, ka mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:
olimp
Par visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos skatīt šeit:
Vēlreiz sveicot mūsu skolēnus, liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, entuziasmu un sirdsdegsmi, atklājot un attīstot mūsu audzēkņu talantus. Vēlu arī turpmāk saglabāt ticību savai misijai, radošus spēkus, aizrautību un mīlestību pret bērniem!
Paldies skolēnu vecākiem, ka esat uzticējuši mums savus lolojumus un esat kopā ar mums gan ikdienā, gan svētku reizē.
Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas.
Novēlu neapstāties pie sasniegtā, būt gataviem jauniem izaicinājumiem un īstenot savus sapņus!
Lai visiem skaista un iedvesmas pilna vasara!