Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

UNESCO nedēļa mūsu skolā veiksmīgi aizvadīta

unesco UNESCO-nedelas_logo_2016

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

No 10. līdz 16.oktobrim visā Latvijā notika UNESCO nedēļa, kas bija veltīta 25.gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Pirms 25 gadiem, 1991.gada 14.oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs un Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

Arī mūsu skolā ar daudzveidīgiem pasākumiem atzīmējām šo Latvijai tik nozīmīgo gadskārtu. Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdu varējām lasīt dažādos masu medijos publicēto iestāžu sarakstā, kuras iesaistās UNESCO nedēļas organizēšanā, aicinot ikvienu cildināt UNESCO Latvijas dārgumus. UNESCO nedēļas ietvaros mūsu skolā tika organizētas šādas aktivitātes:

Latvijā UNESCO nedēļa tiek rīkota kopš 2011.gada. Mūsu skolā to plašāk atzīmējām otro gadu. Domāju, ka mums izdevās izcelt UNESCO akcentētās vērtības gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā, iedvesmoties no tām, kā arī pamatīgāk iepazīt mantojumu sev līdzās.

7.a klases ekskursija

7a_ekskursijaPiektdiena bija auksta un apmākusies, bet tas nespēja sabojāt mums došanās prieku 14.oktobrī 7.a klases mācību ekskursijā uz Siguldu!

Sākumā braucām uz Turaidas muzejrezervātu, kur vecāki mums bija sagatavojuši pārsteigumu – nelielas orientēšanās sacensības: “Tūkstošgadu stāsts”, sadaloties četrās komandās, katrai komandai tika izdalītas kartes un uzdevumu lapas, kuras vajadzēja izpildīt. Pēc orientēšanās spēles bija neliela apbalvošana un mana komanda ieguva pirmo vietu. Par to esmu ļoti priecīga!

Pēc tam braucām uz šķēršļu parku “Tarzāns”. Sākumā biju nobijusies un domāju, ka neiešu šo šķēršļu joslu, taču klasebiedri uzmundrināja, pierunāja. Tad nu sākām iet trasi vienu līmeni pēc otra, līdz kamēr es biju izgājusi četrus no sešiem. Tālāk gan izlēmu neturpināt, jo biju jau patērējusi daudz spēkus. Andris un Kristaps izgāja visas sešas šķēršļu joslas!

Gribētu vēlreiz aizbraukt šāda tipa ekskursijā un, manuprāt, viena no labākajām ekskursijām, kurā mūsu klase bijusi. Šajā ekskursijā iemācījos, ka bailes ne vienmēr ir tik lielas, kā izliekas un, ja ir bail no augstuma, tāpat kā man, iesaku aizbraukt tik un tā, jo galvenais ir saprast, ka ar tevi nekas slikts nevar notikt!

7.a klases skolniece Anna Esiņa

Atvērto durvju diena Rīgas Juridiskajā augstskolā

jurid_augstsk

Vecāko klašu skolēniem ir unikāla iespēja bez maksas apmeklēt Jauno biologu skolu, padziļinot izpratni par dabas procesiem

Dabas zinībās un izpratnē par vidi un ekoloģiju sakņojas ikvienas profesijas darbība. Tāpēc, veidojot jauniešos interesi par dabu un dabas procesiem, kā arī sekmējot izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību, jau šo sestdien, 22. oktobrī, interesentiem durvis ver pirmā Jauno biologu skolas nodarbība. Jauno biologu skolā, kuras patrons šajā mācību gadā ir “Zaļā josta”, aicināti iesaistīties 9.-12. klašu skolēnu, pilnveidojot izpratni un zināšanas par bioloģiju.
Vairāk informācijas šeit.

Darba plāns 24. – 28. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 24.oktobris
B programmas profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L.Ivanova)

Otrdiena, 25.oktobris
“Junior Achievment”  Latvijas gada uzņēmējdarbības iedvesmas konference jauniešiem Rīgā (V.Adamoviča, V.Grigorjeva, M.Skrabutena)
VISC organizētais vizuālās mākslas skolotāju  MA seminārs Rīgā (D.Vēvere)
B programmas profesionālās pilnveides kursu noslēgums Jelgavā (L.Ivanova)
Latgales reģiona valodu skolotāju forums “Valodas loma kompetenču izglītībā” Daugavpilī (A.Bērziņa, R.Jakovļeva, T.Starčenko)
Akadēmiskās informācijas centra Nacionālā Europass centra seminārs “Europass un citas aktualitātes karjeras atbalsta veicināšanā” Rīgā (A.Lasmane)
Konkursa “Skolēns, kam gribu pateikt paldies. Skolotājs, kam gribu pateikt paldies” noslēguma pasākums Ikšķilē (R.L.Upeniece, I.Ņikiforova, S.Stučka)

Trešdiena, 26.oktobris
Skolas darbinieku ekskursija
Psihologu MA seminārs “Personības un kreativitātes īpatnību noteikšana ar Latvijā standartizētiem testiem” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
VISC organizētais mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA seminārs Rīgā (I.Volane)
Ķeguma un Lielvārdes novadu izglītības iestāžu pedagogu konference “Kā mācīt un audzināt ar prieku” Lielvārdē (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 27.oktobris
VISC organizētais matemātikas skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Ņikiforova)

Metodiskā konference “Kompetenču pieeja izglītībā” Jēkabpils 3.vidusskolā (I.Seipule, R.Jakovļeva, T.Starčenko, V.Mičule, I.Ozoliņa, S.Meldere, L.Avotiņa, V.Rulle, S.Fjodorova)

Piektdiena,28.oktobris
VISC organizētais ģeogrāfijas skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Ozoliņa)
10.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.

24.- 27.10. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē
26.- 27.10. Jaunsargu mācību nometne sporta bāzē “Jaujas”

SKOLĒNU PĒTĪJUMU KONKURSS „VĒSTURE AP MUMS”

logo2016./2017. mācību gadā konkurss ir veltīts būtiskam ikdienas dzīves aspektam – darbam. Konkursa pamatdomu var izteikt divos latviešu sakāmvārdos “Darbs ir dzīves dvēsele” un “Darbs ir laimes avots”. Pasaulē ir daudz profesiju, un katram cilvēkam ir savs stāsts par ceļu uz savu īsto nodarbošanos. Konkursa dalībnieku uzdevums ir atrast un izpētīt vēstures avotus par dažādām profesijām un darba vietām.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES 2016”

bildes

labie_darbiNo 17. – 23.oktobrim skolā Labo darbu nedēļa, kad īpaši aktīvi darām labus darbus paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2016” tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi gatavotos Latvijas svētkiem. Ar labiem darbiem iesim pretī Latvijas valsts simtgadei!

Darbi katram savi darāmi! Katram no mums ir iespēja darīt to no visas sirds, darīt, nevis tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, ka pēc tam redzi, ka ar tādu mazumiņu var izdarīt tik daudz! Un redzi, cik cilvēkiem tas daudz nozīmē, cik viņi ir pateicīgi. Ko mēs varam darīt? Palīdzēt pensionāram kaimiņos atnest pirkumus, palīdzēt dārza darbos vai sagatavot malku ziemai; dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi; doties uz dzīvnieku patversmi; uzkopt skolas, parka, sociālās aprūpes iestādes vai citu tuvāko apkārtni; sarīkot iepriecinošu dienu, kādam, kam ikdienā nav iespēja piedalīties aktivitātēs. Sasveicināties ar smaidu un uzmundrināt draugu, jo ir taču jauka diena! Varam veikt jebkuru darbiņu, par kuru saņemsim pretī sirsnīgu “Paldies!”,  un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu !

Šogad īpaši palīdzēsim pilsētas  mazākajiem bērniem, tiem, kuri apmeklē bērnudārzus! Vienosimies akcijā „Esmu jau izaudzis”.

Darot kopā, var paveikt daudz! Ko darīsi tu?

Draudzīgas skolas koordinatore Aiga Bērziņa

Pasaules Pārtikas diena

skivis16.oktobris ir  pasaules Pārtikas  diena, kuru  atzīmē, lai pievērstu uzmanību  badam, kas pastāv vairākās pasaules valstīs. Tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par pārtikas pieejamību visā pasaulē . Mums katram ir vērts aizdomāties par to, ko ēdam, no kurām valstīm tiek ievesti produkti, kas ikdienā ir uz mūsu galda, par iespējām  taupīt produktus un resursus, kas nepieciešami, lai tos piegādātu Latvijai. Pasaulē ik gadu atkritumos tiek izmesta trešā daļa saražotās pārtikas. Kā ir mūsu mājās? Mūsu skolā? Brīžos, kad nevari izlemt kādu našķi pirkt nākamo, atceries, ka citiem šādas izvēles, iespējams, nekad nav bijis un nebūs! Vai esi gatavs dalīties? Domā par to, kas no pārtikas iepakojuma nonāk pārtikā un negatīvi ietekmē cilvēka šūnas. Vai tu to zināji? Un, kad nevari izlemt ko pirkt , atceries, ka  ēdam, lai dzīvotu, nevis dzīvojam, lai ēstu!

5.a klases preses nodaļa

Ekopadomes pārstāvji, projekta “Ēdam atbildīgi!” ietvaros, gatavo veselīgus un garšīgus ēdienus no ķirbja:

Darba plāns 17. – 21. oktobris

Skolā dežūrē 8.b klase
Labo darbu nedēļa
Matemātikas nedēļa “Interesanti par matemātiku”

Pirmdiena, 17.oktobris
VISC organizētais latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA seminārs Rīgā (V.Rulle)
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu iesniegšana UNESCO LNK

Otrdiena, 18.oktobris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme (D.Vēvere, I.Volane, A.Bērziņa, I.Bicāla, S.Fjodorova, S.Fišmeistare, V.Platgalve, I.Lazda, V.Rulle) 209.kab.
12.40 5.-12.klašu komandieru sanāksme 405.kab.
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 209.kab.
17.30 Skolas vecāku kopsapulce svinību zālē

Trešdiena, 19.oktobris
2., 3.mācību stundas laikā matemātikas pasākums 5.klasēm “Kam asāks prāts” svinību zālē
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
1.a, 2.a, 4.b klases mācību ekskursija

Ceturtdiena, 20.oktobris
1., 2.mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.klasei 213.kab., 214.kab.
11.00 – 13.00 Meža karjeras diena 9.-12.klašu skolēniem
7.b klases viesošanās Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrības dzīvnieku patversmē
līdz 16.30 Starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
8.a klases mācību ekskursija
“Sporto visa klase” seminārs Rīgā (I.Aleksejeva)

Piektdiena,21.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
14.00 Stadiona atklāšana
VISC organizētais fizikas skolotāju  MA seminārs Rīgā (V.Silovs)
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klasei
2.b klases pasākums „Brīvdienas ir klāt!” 116.kab.
5.b klases pasākums “Svinam Helovīnus kopā!” 310.kab.

17.-21.10. Karjeras stunda fizikā 8.-12.klasei (dokumentālā filma “Kvantu kods” par ievērojamo Latvijas fiziķi un zinātnes personību Vjačeslavu Kaščejevu)
17.-21.10. Labo darbu nedēļas akcija “ESMU JAU IZAUDZIS”
17.-21.10. Tematiskā izstāde “Jaunākais bibliotēkā”
21.-23.10. Starptautisks forums “Plāns pārmaiņām pārtikas sistēmā” Prāgā (S.Fjodorova)