Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Cienījamie vecāki!

Ļoti priecāsimies jūs satikt vecāku kopsapulcē šī gada 29. oktobrī plkst. 18.00, lai pārrunātu skolas darba aktualitātes 2019./2020. mācību gadā un rastu atbildes uz sev neskaidrajiem jautājumiem, kurus varēsiet uzdot klātienē vai līdz 28. oktobrim nosūtīt uz e-pastu skola@png.edu.lv, vai atstāt pie ēkas dežuranta.

Uz tikšanos skolā!
Skolas administrācija

Skolēni piedalās izlaušanās spēlē un muzejpedagoģiskajā nodarbībā izstādē “Bēgļu gaitās”

beglu-gaitasJau vairāku gadu garumā norisinās projekts „Latvijas skolas soma”. Arī mūsu skola aktīvi tajā iesaistās un izmanto piedāvātās iespējas.
9. oktobrī 8.a un 8.b, kā arī vidusskolas klašu komandas devās uz Rīgu, lai piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā izstādē un izlaušanās spēlē „Bēgļu gaitās”, kā arī mācību spēlē „Kara laika Rīga”, ko organizē muzejs „Latvieši Pasaulē”. Lasīt vairāk…

Darba plāns 21. – 25. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)

Otrdiena, 22. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Seminārnodarbība “Barboletes attīstošā metode darbā ar izglītojamajiem” Koknesē (I. Stikāne)

Trešdiena, 23. oktobris
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Praksē balstīta Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs” 201. kab.
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Stikāne)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Daudzveidīgas mācību stratēģijas digitāla un jēgpilna mācību procesa organizēšanā” Koknesē (A. Lindenberga)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 24. oktobris
Zinātniski praktiskā konference “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā” Ulbrokā (V. Rulle)
Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomu koordinatoru seminārs Rīgā (E. Valdberga, I. Ņikiforova)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē ” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Piektdiena, 25. oktobris
Konference “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās” Valmierā (I. Krastiņa, A. Igaune, I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam” Rīgā (I. Ņikiforova)

Skolēni apgūst drošības noteikumus, piedaloties konkursā “Drošākā klase”

Atsākoties mācībām, bērni aktīvi iepazīst pasauli gan skolā, gan ārpus tās. Tāpēc, gādājot par bērnu drošību, jo īpaši svarīgi ir atgādināt mazajiem vienkāršus noteikumus, kā uzvesties ceļā uz skolu un skolā. Lai palīdzētu izveidot sarunu par šo tēmu interaktīvāku, BALTA sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC un Valsts Izglītības satura centru (VISC) septembra beigās rīkoja konkursu 1. – 4. klases skolēniem “Drošākā klase”, kurā aicināja piedalīties klašu komandas, kopā rodot atbildes, sacenšoties un gūstot iespēju laimēt vērtīgas balvas.
No mūsu skolas konkursā piedalījās 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, un 4.b klase. Lai arī neieguvām balvas, mūsu skolēni ir kļuvuši zinošāki. Paldies visiem zinātkārajiem skolēniem, kuri pārbaudīja savas zināšanas par drošības jautājumiem!

Programmēšanas konkurss skolēniem – vēl sešas dienas iespēja pieteikties!

programmesana

Izmanto iespēju piedalīties unikālā programmēšanas konkursā “Mēs esam ideāli!”
Konkursa laikā skolēni tiek aicināti programmēt animāciju “Double Faced Eels” dziesmai. Apkopojot labākās animācijas, tiks izveidots vienots videoklips visai dziesmai.
Šajā projektā var piedalīties ikviens Latvijas skolēns, vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Lasīt vairāk…

Mūsu Ruslans 1. vietā

Sestdienas rītā, kamēr daļa no mūsu skolas skolēniem vēl nebija piecēlušies, Jēkabpils sportisti devās uz Alūksni, kur notika svaru stieņa spiešanas sacensības.
Viens no komandas dalībniekiem ir Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēns Ruslans Puškels. Viņš svaru stieņa spiešanā no krūtīm, uzstādot savu personas rekordu 95 kg, ierindojās pirmajā vietā. Puisis ir optimistiski noskaņojies nākamajiem startiem un jau pēc nedēļas dosies uz pilsētu, kurā piedzimst vējš – Liepāju, pārbaudīt savus spēkus.
Apsveicam un gatavojamies nākamiem startiem!

Treneris Aleksandrs Andronovs

Dambretes spēle Madonā

dambrete

12. oktobrī Madonas dambretes čempionāta 1. kārtā piedalījās 61 spēlētājs. No mūsu skolas piedalījās pieci dalībnieki un izcīnīja trīs godalgotas vietas.
Nākamā spēle Madonā notiks 9. novembrī.
Paldies vecākiem par atbalstu!

Skolotājs H. Millers

Aicina skolēnus piedalīties ikgadējā radošo darbu konkursā

12 grāmatas

Eiropas Valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludina tradicionālo skolēnu radošo darbu konkursu. Šī gada tēma ir „Izstāsti man savu sapni”.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu un latviešu diasporas nedēļas nogales skolu skolēni. Kā ierasts, no katras skolas gaida deviņus labākos radošos darbus (zīmējumus, esejas, dzejoļus, domrakstus). Lasīt vairāk…

Darba plāns 14. – 18. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase
UNESCO nedēļa ‘2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē”
Karjeras nedēļa`2019
Labo darbu nedēļa

Pirmdiena, 14. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)

Otrdiena, 15. oktobris
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 104. kab.
8. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada uzņēmējiem “No idejas līdz biznesam”
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201. kab.
17.00 12. a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 27. kab.
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5.-12. klasēm 213., 306. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 17. oktobris
Karjeras pasākums 7.a,b klasēm “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” 209. kab.
Līdz mācību stundu beigām 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-12. klašu skolēniem
Valodu jomas (svešvaloda) un sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, M. Skrabutena)
LIVA konference Rīgā (I. Luksa)
Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku un vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem Rīgā (I. Luksa)
Seminārs projekta “Sporto visa klase” ietvaros Rīgā (S. Stūris)

Piektdiena, 18. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 7.a,b klasēm
Karjeras nedēļas ietvaros pasākums “Iepazīsti profesijas” 1.-4. klašu skolēniem
1. semestra starpliecību izsniegšana 4.-12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9.-12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

19.10. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite!” apguves seminārs (A. Lindenberga)
20.10 Latvijas Republikas slēpotāju kross “Jankās”

Pļaviņās Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Pļaviņās no 14. līdz 18. oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tiks aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Lasīt vairāk…