Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 22.-26.septembris

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 22.septembris
10.50 – skolēnu pašpārvaldes skolotāju konsultantu sanāksme 215.kab.

Otrdiena, 23.septembris
15.00 – skolotāju sanāksme 201.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Trešdiena, 24.septembris
10.50 – Ekopadomes sanāksme 316.kab.
10.50 – Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Ceturtdiena, 25.septembris
VISC seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā Rīgā ( I.Krastiņa)
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.

Piektdiena, 26.septembris
9.30 – 14.00 – Olimpiskā diena 2014
9.20 – Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 9.b. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

Skolas bibliotēkā izstāde „Dzeja pievelk!”

Mācību grāmatu apvākošana 2014

gramatas

Skolas rudens kross

16.septembrī notika skolas rudens kross. Ieskats fotogrāfijās.

Jaunsargu vasara 12014

Atskats uz jaunsargu 2014.gada vasaru fotogrāfijās

Aizraujoša bezmaksas ekskursija

Aizraujoša bezmaksas ekskursija Rīgas un Baltijas plašākajā ekstrēmo sporta veidu skeitparkā “Monsterpark”.Sveicināti cienījamie Skolotāji.
Rīgas Skeitborda Skola ar prieku nosūta Jums šo ielūgumu apmeklēt mūsu rīkotās atvērtās durvju dienas, kuras domātas jaunāko klašu skolotājiem un skolniekiem.
Tā ir kvalitatīva bezmaksas iespēja apmeklēt aizraujošu pasākumu dienas garumā, kurš tiek organizēts jaunākajā un plašākajā Baltijas iekštelpu skeitparkā “Monsterpark”.
Pasākuma programmas apraksts:

Bezmaksas ekskursiju skaits šobrīd ir ierobežots. Visas ekskursijas ir jāpiesaka un jāsaskaņo vēlams vismaz 2 nedēļas iepriekš, zvanot uz tālruni 29577501 Dāvim, vai rakstot uz epastu skeits@skeits.lv

Darba plāns 15. – 19. septembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 15.septembris
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 16.septembris
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Skolas kross
Ekopadomes sanāksme 316.kab.
Seminārs filozofijas un kulturoloģijas skolotājiem Rīgā (M.Skrabutena)
Tautas deju kolektīvu vadītāju Deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs Rīgā (I.Reitere, G.Jasinaite)

Trešdiena, 17.septembris
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas (elektroniski – direktora vietniecei I. Seipulei) pēdējā diena

Ceturtdiena, 18.septembris
Latvijas Olimpiskās dienas 2014 seminārs Rīgā ( J.Eiduks)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (elektroniski – I.Seipulei) – atb. attiecīgie mācību priekšmetu skolotāji:
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā – individuāla atbalsta pasākumu plāns attiecīgā mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei;
• skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu – individuālu atbalsta pasākumu plāns mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai.

Piektdiena, 19.septembris
Dzejas diena – Odzienas filiālē
10.50 – Dežūru pieņemšana- nodošana 312.kab.(piedalās 9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 10.klases iesvētību nedēļas noslēguma pasākums (svinību zāle)

15.-19.09. Rudens ziedu kompozīciju izstāde Odzienas filiālē
17.-19.09. 10.klases iesvētību nedēļa

Pie mūsu skolas turpinās plīvot Ekoskolas Zaļais karogs!

ekoskolaJau 1. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, no 11:00-15:00 notiks ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad jau 98 izglītības iestādes iegūs starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šogad tādas ir kopskaitā 41.
Apbalvotas skolas 2014

Radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE

Rīgas Latviešu biedrība projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm”
ietvaros rīko radošo darbu konkursu „Es un mana dzimtene”, kurā piedalīties
aicināti bērni un jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Vairāk informācijas:http://www.rlb.lv/aicinam-piedalities-konkursa?lang=&p=9119″Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm

“Staburaga bērni” 120

Valda tēlojumu grāmatas “Staburaga bērni” 120.gadadienai veltītais literāro un pētniecisko darbu konkurss. Ar konkursa nolikumu var iepazīties: http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20140905_staburaga_berni_nolikums.pdf

Klašu audzinātāji 2014./2015.m.g.

1.a – Inga Baginska, 1.b – Sandra Fišmeistare
2.a – Vineta Platgalve, 2.b – Gints Balodis
3.a – Ineta Reitere, 3.b – Kristiāna Balode
4.a – Ilona Lazda, 4.b – Sarmīte Meldere
5.a Ieva Volane 5.b Ilze Luksa
6.a – Olga Krasutina, 6.b – Iveta Briede
7.a – Velta Rulle, 7.b – Vija Miķelsone
8.a – Ira Ņikiforova, 8.b – Anita Seikovska
9.a – Ineta Bicāla, 9.b – Ingrīda Upeniece
10.- Evita Valdberga
11. – Valdis Silovs
12. – Mārīte Skrabutena

Odzienas filiālē
2.e – Maija Bieriņa
3.e/4.e – Aiga Čepule
5.e/6.e – Elita Freimane
7.e/8.e – Mārīte Kvēpa
9.e – Laura Avotiņa