Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Iespēja vidusskolēniem izmēģināt studijas biznesa un IT jomās

studijas biznesa un IT jomās

Vidusskolēni no visas Latvijas ir aicināti piedalīties Riga Business School (www.rbs.lv) trīs nedēļu hibrīda formāta programmā RBS Greenhouse, lai izmēģinātu studijas biznesa un IT bakalaura programmās angļu valodā. RBS Greenhouse ļaus izmēģināt un iejusties starptautiskās un modernās izglītības programmās, kas apsteidz virkni ārvalstu augstskolu piedāvājumu. Riga Business School bakalaura programmas ir kompetencēs balstītas un nodrošina starptautisku un modernu izglītību līderībai tehnoloģiju laikmetā.

Lasīt vairāk

“Future Heroes” trešā sezona Latvijā uzņem apgriezienus

Big Sisters jeb Lielās māsas

Mūsu skolas skolnieces Justīne Riekstiņa, Katrīna Marta Siliņa un Amanda Rudzīte veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā “Future Heroes”, kas Latvijā notiek jau trešo gadu.

Programmas īstenotāji īpaši atzinīgi novērtē Amandas Rudzītes ieguldījumu. Amanda kopā ar 15 meitenēm no iepriekšējām programmas sezonām ir kļuvusi par Big Sister jeb “Lielo māsu”. Viņa turpina pilnveidot jau iegūtās prasmes un palīdz organizēt un moderēt prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā.

Lasīt vairāk

Panākumi stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”

WhatsApp Image 2022-12-03 at 17.04.52Sestdien, 3.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā notika XXVI stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”. Ar labiem panākumiem šajā konkursā stāstnieka māku rādīja 8.b klases skolniece Kaiva Annika Avotiņa – “Lielais stāstnieks” un 5.a klases skolnieks Kristofers Kalniņš – “Dižais stāstnieks”.
Skolēnus runas konkursam sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotājas Laura Avotiņa un Sandra Silirova. Lai arī turpmāk skolēniem un skolotājām pietiek neatlaidības, radošuma un pacietības!

Melnās kafijas vakars Nacionālās aizsardzības akadēmijā

30. novembris ik gadu ir īpaša diena tiem Pļaviņu vidusskolas skolēniem, kuri turpina stiprināt kādreizējās skolas direktores Edītes Kupčas aizsākto Melnās kafijas vakara tradīciju. Vairākus gadus mūsu skola tiek aicināta uz šo piemiņas pasākumu Nacionālās aizsardzības akadēmijā Rīgā.

Lasīt vairāk

Darba plāns 5. – 9. decembris

Pirmdiena, 5. decembris
9.30 1.b, 2.a un 3.b klases skolēnu tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi bērnu bibliotēkā
10.00 – 12.00 Novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12. klasei tiešsaistē 201. kab. (piedalās G. Vuškārnieks)
13.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 – 19.00 Profesionālās pilnveides kursi “Sociālo zinātņu augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana konkursa atlasei” tiešsaistē (I. Krastiņa)
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 6. decembris
13.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem” (L. Avotiņa)
8.a klases ekskursija
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 7. decembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, A. Seikovska)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, I. Luksa)
16.00 Profesionālās pilnveides kursi/ konsultācijas par eksāmenu Sociālās zinātnēs II tiešsaistē
(I. Krastiņa)
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Ceturtdiena, 8. decembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, I. Luksa)
15.00- 16.30 Vebinārs par Projekta darbu (I. Krastiņa)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu dizainā un tehnoloģijās (I. Volane)
LU kursi “BAASIK – bērnu spēju un prasmju novērtēšanas testa apmācības psihologiem” (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 9. decembris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm tiešsaistē 19. kab. (piedalās: A. Svencis, K. K. Brūniņa, S. Pakalka, V. Jaudzema, A. Gorpeņuka, P. B. Mežmale, I. Ambaine,
N. Gasperoviča, V. Kažemaka, E. Visocka)
9.30 – 13.30 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru un direktoru vietnieku sanāksme Pļaviņu vidusskolā
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Skolas bibliotēkā Ziemassvētku gaidīšanas laikā akcija “Kad dators ir izslēgts un telefons kluss”

Sasniegumi novada angļu valodas olimpiādē

3. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 10.-12. klasei, kurā Gvido Eizāns  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 2. vietu un  Nikola Gasperoviča  (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Darba plāns 28. novembris – 2. decembris

Pirmdiena, 28. novembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu dizainā un tehnoloģijās (I. Volane)
15.15 – 18.10 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (L. Avotiņa)
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
15.45 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (I. Bicāla, I. Ozoliņa)

Otrdiena, 29. novembris
11.30 Nodarbība “Medus brokastis” 3.a,b svinību zālē
12.20 Nodarbība “Medus brokastis” 4.a,b svinību zālē
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 30. novembris
10.00 – 12.30 Novada (II posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: S. Pakalka, V. Jaudzema, K. K. Brūniņa, A. Orlova, K. Kondrāte, A. Gorpeņuka, S. Ērgle, E. Visocka)
15.45 – 18.45 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova, I. Bicāla, I. Ozoliņa)
16.00 – 18.10 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (L. Avotiņa)
Melnās kafijas vakars Rīgā (izbraukšana plkst. 13.00)
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas kopsapulce Rīgā (I. Luksa)
4.a klases mācību ekskursija uz Lielvārdi

Ceturtdiena, 1. decembris
Profesionālās pilnveides kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (K. Rulle)
14.00 Izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā optimālajā un augstākajā līmenī (atcelts)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, A. Seikovska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Piektdiena, 2. decembris
9.00 Skola2030 direktoru rīta saruna tiešsaistē (I. Luksa)
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
Raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” ieraksts Latvijas Televīzijā (K.K. Brūniņa, P. Bicāla, A. Daugavietis, R. Jankuna, E. Lasmanis, A. Orlova, R. Stoma, E. Upeniece. I. Ozoliņa)

3.12. 14.00 – 15.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

Ceļš uz karjeras izvēli

Intereses un spējas. Kādas ir manas intereses un spējas? Šie ir pirmie jautājumi, kuri palīdz pieņemt lēmumu par profesionālā virziena izvēli nākotnē. Ko es protu, vai manas rakstura iezīmes atbilst izvēlētajam ceļam? Kādas ir manas vērtības, ko par izvēli saka draugi, vai saņemšu atbalstu? Kā es konkurēšu darba tirgū, vai manas cerības atbilst realitātei? Un vēl daudzi jautājumi tiek formulēti brīdī, kad jaunietis ir nākamās profesijas meklējumos. Ar ko sākt? Varbūt atbildes var palīdzēt rast tikšanās ar interesējošās jomas pārstāvi? Šāda iespēja tika piedāvāta Pļaviņu vidusskolas 10.-12. klašu audzēkņiem 2022. gada 14. novembrī, kad savu izvēli un tās plusus ieskicēja Enia Kaņepēja – Delfi ārzemju ziņu nodaļas žurnāliste, RSU Starptautisko attiecību programmas studente, bet 21. novembrī Elīna Maksimova- sertificēta fizioterapeite.
Lūk, mūsu skolas absolvenšu Enias un Elīnas ieteikumi veiksmīgai profesijas izvēlei:

Ko izvēlēsies Tu?

apsveikums

Lai stipra Latvija, stiprā Eiropā un stiprā pasaulē!
Pļaviņu vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieki sveic visus LR 104. dzimšanas dienā!

apsveikums_vestnieki