Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Ziemassvētki

Ziemassvētki skolas filiālē Odzienā

ZiemassvētkiKlusa, nakts, svēta nakts…. . Ar klarnetes skaņām Aksels Leitlants ieskandināja Ziemassvētku pasākumu Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā. Izskanēja pazīstamas un arī jaunas dzejas rindas un mīļas dziesmas skolotājas Elitas Freimanes vadībā.
Odzienas skolas direktores vietniece Iveta Dūmiņa teica paldies skolēniem par labiem rezultātiem mācībās un sasniegumiem dažādos pārbaudījumos.
Vārdu lūdza arī ģimnāzijas direktore Rita Pole un direktores vietniece Iveta Krastiņa. Kā jau ciemiņiem pieklājas, arī viņas atveda pateicību, gan audzēkņiem, gan audzēkņu vecākiem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu audzinot un skolojot jauno paaudzi.
Un tad jau lielākais notikums! Ziemassvētku vecīša gaidīšana!
Rūķi ar sniega pārsliņām no teātra pulciņa bija avīzē izlasījuši, ka šogad dāvanas nebūs, bet viss tomēr beidzās labi un Ziemassvētku vecītis bija klāt. Bet dāvanas tāpat vien nedeva! Katrai klašu grupai jārāda sagatavotais priekšnesums, lai tiktu pie dāvanas. Nu skatītāji varēja redzēt gan kaķus, gan zaķus un lapsas un vilkus, un pat Sala tētiņu ar puteņu vērpetēm. Kad skolas zālē viss pieklusa, svētki turpinājās klasēs un tie, kuri ļoti vēlējās varēja izlocīt kājas disko ritmos.
Lai Jaunais gads atnes vecākiem pacietību, skolotājiem jaunas idejas, audzēkņiem labas sekmes!

Teātra pulciņa vadītāja Agita Lindenberga

Ziemassvētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

Ziemassvētki

Klusums visapkārt un norimst pat vēji,

Vien zvaniņu skaņas tālumā skan,

Tur kamanas vieglas velk kumeļi bēri,

Un priecīgus Ziemasvētkus atsūta mums.

Šī gada 18. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 9.-12. klašu Ziemassvētku pasākums. Pasākumu vadīja Mārcis Beķers , skolēnu pašpārvaldes kultūras ministrs. Svinīgas  uzrunas, Ziemassvētku vēlējumi , apbalvojumi par mācību sasniegumiem, atzinības raksti par aktivitāti, iniciatīvu un radošumu– un  viss  varēja sākties!

Pasākuma laikā 9.-12. klašu skolēni prezentēja savus sagatavotos priekšnesumus. Šī gada tēma – LITERĀRI MUZIKĀLS UZNĀCIENS.  No katras klases divi cilvēki tika ievēlēti žūrijā. Arī skolotāji vērtēja klašu uzstāšanos. Klases gan dziedāja, gan dejoja, gan attēloja pašus Ziemassvētkus. Sagatavoto priekšnesumu vērotājiem bija patiess prieks baudīt uzstāšanos, visi  sajutās kā svētkos. Pēc priekšnesumiem un nelielas žūrijas apspriedes  klasēm tika piešķirtas nominācijas.

Ar to Pļaviņu novada ģimnāzijas Ziemassvētku vakars nebeidzās. Balle, balle, balle…. Eleganti tērpi, ziemīgi noformēts cienastu galdiņš,  Ziemassvētku sajūtas, deju solis un sajūta, ka kopā taču ir jauki! Ballē muzicēja skolas grupa , kura visu vakaru noturējās godam. Vakara gaitā skolēni un skolotāji devās izpriecāties aktīvās rotaļās. Rotaļu dalībniekiem acīs bija baudāms prieks.

Skanīgi, aizraujoši un priecīgi tika pavadīti Ziemassvētki Pļaviņu novada ģimnāzijā!

Tikpat priecīgi novēlam pavadīt katram  šos svētkus kopā ar saviem tuvajiem! Lai piepildās viss, kas iecerēts un ir  jaunas virsotnes, ko sasniegt!

Skolas preses ministrijas vārdā –Džesika Nikaļuka

Priecīgus Ziemassvētkus!

18. un 19. decembrī skolā tika ieskandināti Ziemassvētki ar pasākumiem 5.-8. klasēm, 1.-4. klasēm un Ziemassvētku pasākumu 9.-12. klasēm. Fotoieskats tajos.

Jautrās ķekatas!

Ķekatas nāk „Ziemassvētkos jāiet ķekatās; ja ķekatniekus labi uzņem un kārtīgi pacienā, tad visu gadu ļaunums i tuvumā nenāk!” tā vēsta latviešu tautas ticējums.

13.decembra pēcpusdienā arī mūsu skolas pagalms bija pilns ķekatniekiem, un jautrība sita augstu vilni.

Vispirms ķekatu bērni skandēja tautasdziesmas par Ziemassvētkiem, stāstīja par latviešu ziemas saulgriežu tradīcijām, vēstīja ticējumus gan par tuvāku, gan tālāku nākotni.

Nu pienāca laiks izlocīt kājas! Kad bijām saskatījušies vidusskolēnu vieglo dejas soli un uzklausījuši vērtīgus padomus, tad laidāmies dejā paši. Tas tik bija dancis!

Skolas prezidents Pauls Krastiņš tad teica kādu stingru vārdu par slinkumu, blēņām un nepaklausību, bet pēc tam pamācīja, ka no tā visa varot tikt vaļā, ja vien paši grib. Kā nu ne? Gribēja daudzi un devās vilkt bluķi. Savēla visus “grēka darbus” vienā rāvienā un lika, lai deg, lai izkūp gaisā.

Un tad, kad beidzot tīri un balti, tad lai nāk bagāti Ziemassvētki – ēdām pelēkos zirņus un turpinājām dancot.

Paldies lieliem un maziem ķekatniekiem par atsaucību, par līdzdalību! Lai nerimst prieks un jautrība, lai gaiši un mīļi Ziemassvētki ikvienā ģimenē!

Velta Rulle, latviešu valodas un literatūras MK vadītāja

Ziemassvētki filiālē Odzienā

Pulciņa “Mācīsimies kopā!” Ziemassvētku pasākums

Jau ierasti gada nogalē bērni no 2. klasēm, kas apgūst angļu valodu pulciņa nodarbībās, arī šogad 19. decembrī sanāca, lai ieskandinātu Ziemassvētkus. Pasākumā “Jingle Bells” tika aicināti arī bērni, kas nav iesaistījušies pulciņā, lai paklausītos un iemācītos kādu angliski dziedamu dziesmu. Bija iespēja iepazīties arī ar Ziemassvētku tradīcijām Anglijā un iesaistīties spēlēs. Noslēgumā ikviens baudīja piparkūkas un novēlēja klātesošajiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu angļu valodā.

Cerēsim, ka mūsu pulciņā kāds jauns dalībnieks vēlēsies pievienoties arī šajā semestrī. Panākumiem un veiksmes piepildītu Jauno gadu vēlot,

pulciņa vadītāja Ineta Bicāla.

Apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Direktora apsveikums

Ziemassvētku norises skolā

9. – 12. klases Ziemassvētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šī gada 20. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 9. – 12. klašu Ziemassvētku pasākums. Kā jau katru gadu direktors teica runu un sveica visus svētkos, un apbalvoja skolēnus gan par labām sekmēm, gan par sabiedrisko darbu. Šogad direktors apbalvoja arī klases, kuras CSDD rīkotajās sacensībās ieguva visvairāk punktu. 1. vietu ieguva 12.b klase, kas saņēma īpašas CSDD sagatavotas dāvanas. 2. vietu – 12.a klase, 3. vietu – 11. klase.

Ziemassvētki ir piedošanas laiks, kad cilvēki sanāk kopā un atliek malā savas nesaskaņas, lai kopā svinētu šos svētkus. Šogad vidusskolas klasēm tika dota iespēja noskatīties pašmāju amatierteātra “Aina” emocionālo izrādi „Kļūdas labojums”, kurā šī tēma tika attēlota ar tagadējo un bijušo studentu, skolotāju un citu aktieru palīdzību.

Pēc izrādes zāle tika sagatavota ballei, kurā spēlēja „Skolas blice”. Domājam, ka „Skolas blices” vadītājs Gints Balodis var būt lepns par saviem audzēkņiem, kas lieliski nospēlēja savu repertuāru.

Preses ministrija

Foto ieskats Pļaviņu novada ģimnāzijas Ziemassvētku pasākumos:
* 1.-4. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Bluķa vilkšanā
* 5.-8. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Pļaviņu amatierteātra “Aina” emocionālajā izrādē “Kļūdas labojums” 9.-12. klašu un skolotāju Ziemassvētu pasākuma laikā

Bluķa vilkšana filiālē Odzienā

18. decembrī filiālē Odzienā notika bluķa vilkšana. Neliels foto ieskats.

A.Zaharovskas foto

Rūķu koris

Ziemassvētkos notiek dažādi brīnumi. Šoreiz kripatiņa brīnuma uzbira arī vidusskolas jauktajam korim, kas dīvainajā dienā 12.12.12. pārvērtās par Jauko rūķu kori.

Rūķu korim tika uzticēts valstiski svarīgs uzdevums – iedegt pilsētas ziemassvētku egli!

Uzdevums nebija viegls – egle lika sevi lūgties trīs reizes. Rūķu koris dziedāja eglei un visiem, kas bija atnākuši, lai piedalītos šinī svarīgajā misijā, daudziem jau zināmas, bet joprojām tik mīļas ziemassvētku dziesmas.

Tad ieradās ķekatnieki, kas aicināja visus piedalīties rotaļas un priecāties par krāšņo egli, kas šogad ir īpaši skaista, jo kā dāvinājums atdota pilsētai.

Rūķi nedaudz padancoja un devās iedzert siltu tēju un uzkost kādu našķi, jo ilgi kavēties nebija iespējams. 12.12.12. ātri beigsies un rūķi atkal pārvērtīsies par vidusskolēniem, kam sekmīgi jānoslēdz mācību pusgads.

Lai visiem pietiek spēka izdarīt plānotos darbus un priecīgi sagaidīt svētkus!

Kora vadītāja Aiva

P.S. Un paldies par atbalstu – balsojums bija tikai pozitīvs!