Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Odzienas filiāle

Skolotāju diena Odzienas filiālē

rudensSkolotāju diena Odzienas filiālē sākās jau trešdien (1.oktobrī). Skaistais, rudenīgais rīts, mūsu „mazā” ikdiena sākās kā pārsteigums ar Pētera Jankava dāvāto Tūves Jansones grāmatu „Tēlnieka meita”. To pasniedza skolas arodkomitejas priekšsēdētāja Biruta Irēna Osīte.
Svētki turpinājās piektdien, kad 9.klases skolēni iejutās skolotāju lomā. Patīkami pārsteidza 9.klases apsveikums un pašceptā kūka. Skolotājus sveica Vietalvas pašpārvaldes vadītāja R.Zaharāne, skolas direktore R.Pole un domes priekšsēdētāja G.Žilde
Pēcpusdienā skolotāji un tehniskie darbinieki kopā ar bērnudārza pedagogiem un darbiniekiem devās uz Nacionālā teātra izrādi „Mans nabaga tēvs”. Biļetes sarūpēja filiāles arodkomiteja un sponsori. Skolas sponsors- Ansis Saliņš.
Paldies visiem, visiem, kuri novērtē Odzienas skolotāju darbu un sagādāja tik jaukus pārsteigumus.

Direktores vietniece I.Dūmiņa

Dzejas dienas Odzienā

Septembris kultūras dzīvē ir nozīmīgs mēnesis, kad pilsētās un laukos notiek dažādi pasākumi, lai atzīmētu Dzejas dienas. Lai gan vērienīgākie notikumi ir Rīgā, tomēr arī mūsu novadā un skolā atzīmējam šo dienu.
19. septembris Odzienas filiālē bija literatūrai veltīta diena, jo 9.e klases skolēni ar klases audzinātāju starpbrīžos rīkoja dažādus konkursus – „Vārdu pavēlnieks”, „Atskaņu meistars” un „Esam mākslinieki”. Šajās aktivitātēs varēja piedalīties gan individuāli, gan klašu komandas. Tika prezentēta arī pirmā Dzejas dienu avīzīte, kurā apkopota informācija par Dzejas dienu vēsturi un Ausekļa ozola nozīmību, kā arī atziņas par literatūru un lasīšanu un 5.-8.klašu skolēnu literārie veikumi.
Tomēr lielākais pārsteigums bija dzīva literārā tēla viesošanās skolā. Šogad mūs apciemoja bērnu grāmatu autore Vita Štelmahere ar savu suni Roli, kurš ļoti veiksmīgi ir „pārtapis” kolorītā personāžā.
Kamēr rakstniece stāstīja par saviem darbiem, skolēniem bija kāds uzdevums, kas vēlāk pārtapa mākslinieciskā veidojumā. Proti, katram klausītājam bija jāuzraksta uz sagatavotām lapiņām kāds labs vārds, lai to varētu pielīmēt Labo vārdu kokā, veidojot krāsainu pīlādža attēlu.

Baltijas ceļam 25 skolas filiālē Odzienā

PIEKTDIEN, 12. SEPTEMBRĪ, norisinājās pasākums veltīts Baltijas ceļa 25.gadadienas atcerei “Baltijas ceļa stunda”. Pasākumā tikāmies ar novadnieci Zigrīdu Pavloviču, kura organizēja un piedalījās Baltijas ceļā 1989.gada 23.augustā.

Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas novēl Mākslas pulciņš skolas filiālē Odzienā!????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfinālā Lielvārdē

olimpiāde 15. novembrī Lielvārdes muzejā notika Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Piedaugavas novada pusfināls. Tajā piedalījās 26 jaunie stāstnieki no Kokneses, Bebriem, Odzienas, Aizkraukles, Lielvārdes, Lēdmanes un Ķeguma. Pusfinālā skolēni sacentās par “Mazā stāstnieka”, “Lielā stāstnieka” titulu.

Kā atzina konkursa koordinatori un rīkotāji, tad šogad dalībnieku līmenis ir krietni audzis, tāpēc žūrijai bija grūti izvēlēties tos dalībniekus, kas pārstāvēs novadu Rīgā.

“Lielā stāstnieka” titulu ieguva arī mūsu skolas pārstāvis Sandis Vīksna (9.e), bet “Lielās stāstnieces” titulu ar tiesībām piedalīties finālā Rīgā izcīnīja Megija Lazdiņa (8.e).

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Lauru Avotiņu!

Lāčplēša diena filiālē Odzienā

Mārtiņdienas ekotirdziņš filiālē Odzienā

Vecāki skolā

Rudentiņš - bagāts vīrs Nemanot aizritējuši pirmie divi mēneši šajā mācību gadā. Lai atskatītos uz padarīto, pilnveidotu prasmi sadarboties, radītu pozitīvu noskaņu brīvdienām, 25.oktobrī 1.e/2.e klases skolēniem kopā ar vecākiem notika klases pēcpusdiena „Rudentiņš – bagāts vīrs”. Tā bija kā viena integrētā nodarbība par tēmu – rudens, kurā aktīvi līdzdarboties varēja arī vecāki.

Pēcpusdienas laikā izveidojām aplikāciju no iepriekš sagatavotajām krāšņajām koku un krūmu lapām. Lapu aplikāciju vārdam – RUDENS – izvietojām pie sienas, pie kuras katrs vēlējās nofotografēties.

Skolēni norunāja no galvas iepriekš mācītos dzejoļus, tautasdziesmas par bagāto rudeni. It kā atskaitoties par apgūto pirmajos divos mēnešos, 1. klases skolēni kopīgi norunāja Raiņa dzejoli „Visi desmit”, vecākiem uzdeva mīklas par telpām skolā, 2.klase mācījušies alfabētu, un kopā ar 1.klasi, dziedāja R.Kaupera dziesmu „Joka pēc alfabēts”.

Klases pasākumā, protams, notika arī spēles un rotaļas, kurās katram vajadzēja parādīt gan prasmi būt veiklam, uzmanīgam, zinošam, precīzam. Visinteresantākā šķita komandu spēle „Kastaņi grozā”.

Pēc aktīvas darbošanās, pārrunājot gan par to, kas padarīts, gan vēl par darāmo, mielojāmies ar kārumiem klasē.

Klases pasākumā vērojot mūsu darbu, palīdzot to organizēt, iesaistoties rotaļās, piedalījās Renāra, Raivila, Simonas, Aksela un Enijas vecāki. Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Vēlos piebilst, ka 1. un 2. klases skolēnu vecāki visaktīvāk ar savu klātbūtni atbalstījuši šajā mācību gadā rīkotos pasākumus skolā. Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!

1.e/2.e klases audzinātāja Aiga Čepule

Skolotāju diena filiālē Odzienā

Skolotāju diena Odzienā 2013 „Ir svētki, skolotāj, un Tu
Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī
Un pavasara saulē pasapņot, un aizmirst par
To paguruma mirkli, ko no visiem slēpi.”

Skolotāju dienai veltītais rīts mūsu skolā bija īpašs. Kāpnes un gaiteņus rotāja aizdegtu svecīšu rinda. Ik katru skolotāju sagaidīja skolēni ar ziedu pušķi. Skanot zvanam uz pirmo stundu, visi pulcējās uz svinīgo līniju. Te 9.klases skolēni sveica skolotājus un katram pasniedza diplomu par iegūto nomināciju. Pēc tam sekoja stundas, kuras vadīja devītie. Mūsu skoliņā tā ir tradīcija, kuru skolēni gaida, kad būsim devītie, kad varēsim būt skolotāju vietā.

Skolotāji šai laikā pie svētku kliņģera tikās ar novada domes priekšsēdētāju G.Žildi, deputātu – mūsu absolventu A.Saliņu un Aizkraukles starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju H.Deini, pagasta pārvaldes vadītāju R.Zaharāni. Šoreiz pie mums ciemos bija atnākusi arī ilggadējā skolotāja, tagad pensionāre Inta Čipāne. Ar jaukām dzejām skolotājus iepriecināja Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekāre Antra Galiņa.

Sarunās un atmiņu stāstos laiks aizritēja pavisam nemanot. Visu skolotāju vārdā saku lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā svētku dienā.

A.Zaharovska

Olimpiski dzejiskā diena

Olimpiski dzejiskā diena Odzienā 2013 27. septembrī Odzienas filiāles skolēni, skolotāji un vecāki pierādīja, ka sportiskās aktivitātes ļoti labi sader kopā ar dzejas lasīšanu un radīšanu.

Diena iesākās ar rīta rosmi lielajā hallē, un visiem klātesošajiem bija iespēja iekustināt muskuļus, pildot dažādus iesildīšanās vingrinājumus skolotājas Lauras vadībā. Tālāk sekoja ļoti aktīva rīta vingrošana kopā ar Olimpiskās komitejas veidotā video varoņiem.

Pēc tik enerģiskas pirmās stundas pienācās maza atpūtas pauze, kurā tika sadalīti pienākumi, iekārtota zāle un vecāki aizvesti uz sapulces telpu. Kamēr vecāki tika iepazīstināti ar jaunumiem par skolas dzīvi, skolēni, sadalījušies klašu komandās, veica dažādus sportiskus uzdevumus. Vēlāk zālē savu varēšanu pierādīja arī vecāki, kuri izmēģināja ne tikai basketbola soda metienus un lekšanu ar aukliņu, bet arī sacentās stafetē ar 9. klases skolēniem.

Pēc pusdienām visi pulcējāmies skolas mazajā zālē, kur notika tikšanās ar dzejnieci, latviešu valodas un literatūras skolotāju, literatūrkritiķi Ivetu Ratinīku. 8. un 9. klases skolēni bija sagatavojuši viešņai dzejas kompozīciju par rudeni (klausāmā variantā), un veiktos darbus varēja aplūkot mazā izstādē (skatāmā variantā).

Sarunas laikā dzirdējām Ivetas dzeju, saņēmām atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem, kā arī kopā radījām ideālā dzejnieka portretu, rakstījām dzejoļus ar atskaņām un sacerējām pasakas par dzejnieces kaķi. Pasākumam beidzoties, visi bija apmierināti, jo Ivetas vērtējums, ka liela daļa skolēnu ir topošie literāti, lika saprast, ka literatūras apguve var būt aizraujoša izklaide. Savukārt vecākiem tā bija lieliska iespēja, kopā darbojoties, vienu skolas dienu pavadīt kopā ar savām atvasēm.

Paldies visiem par izturību!

Skolotāja Laura