Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 2. marts
Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. marts
15.30 Konkurss “Erudīts” 10. – 12. kl. skolēniem 201. kab.
RTU projekta “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu izveide” noslēguma pasākums Rīgā (G. Mozga)
9.a, b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Trešdiena, 4. marts
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Trifanova)
2. ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts “Jauns es biju karavīrs” 6. – 12. klašu skolēniem “Latvijas skolas soma” ietvaros svinību zālē
Seminārs – supervīzija ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 5. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 312. kab. (darba vad. L. Ivanova), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. S. Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības Zilupē
Seminārs – modelēšanas koncerts, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 6. marts
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm
Folkloras kopu Piedaugavas novadu skate
Latviešu valodas valsts 40. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Kapteine)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Seminārs “Āra aktivitātes sniega un bezsniega apstākļos sporta stundā” Madonas novadā (S. Stūris)
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Daugavpilī (I. Luksa)

02.03. – 06.03. Skolas bibliotēkā – akcija “Mūsu ģimenes vaļasprieks”:
4.b kl. skolnieka K. Sekera un 6.b kl. skolnieces I. Skujas ģimenes pastmarku kolekcija

2020. gada 25. februāra Skolas padomes lēmumi

Ar 2020. gada 25. februāra Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

Salaspilī norisināsies jau septītais Ekoskolu ziemas forums

No 28. februāra līdz 1. martam Salaspils 1. vidusskolā notiks līdz šim gan apmeklētāju, gan piedāvātās programmas ziņā apjomīgākais pasākums Latvijas Ekoskolām – Ekoskolu Ziemas forums 2020. Šogad Ziemas forums norisināsies jau 7. reizi un pulcēs 350 dalībniekus – gan skolotājus, gan skolēnus no visas Latvijas.
Mūsu skolu forumā pārstāvēs 7. b klases skolniece K. Kondrāte, 11. kl. skolniece V.Nikaļuka un Ekoskolas koordinatore I. Bērziņa. Lasīt vairāk…

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

olimpiades

24. februārī skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm, kurā Gundars Vuškārnieks (8.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva 1. vietu un Ieva Ambaine (8.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva atzinību.

Paldies skolēniem un skolotājai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

CSDD konkurss “Gada jaunais autovadītājs”

GadaAutovaditajs_informacija_skolam_2020

Līdz 31. martam ikvienam vidusskolēnam ir iespēja piedalīties CSDD konkursā “Gada jaunais autovadītājs” un izcīnīt satiksmes drošības apmācības visai savai klasei.
Vairāk informācijas gadaautovaditajs.lv un berniem.csdd.lv

Sasniegumi starpnovadu publiskās runas konkursā

19. februārī skolā notika starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss, kurā Laila Bicāla (8.b klase, skolotāja Ineta Bicāla), Mikuss Krēbss (9.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), ieguva 1.vietu, Gundars Vuškārnieks (8.b klases, skolotāja Rita Jakovļeva), Gvido Eizāns (9.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), Silvestrs Eglītis (10.klase, skolotāja Tatjana Starčenko), Lineta Lauva (12.a klase, skolotāja Tatjana Starčenko) ieguva 2.vietu, Anete Berģe (8.a klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Andis Daugavietis (10. klase, skolotāja Valda Mičule) ieguva 3.vietu.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam!

Darba plāns 24. – 28. februāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 24. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 215. kab. (I. Ambaine, G. Vuškārnieks)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 25. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110. kab.
15.00 Folkloras pulciņa Piedaugavas novada skates programmas atrādīšana
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 26. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –103. kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)

Ceturtdiena, 27. februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. J. Nīcgale), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.

Piektdiena, 28. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 117. kab.
Izstādes “Skola 2020” apmeklēšana (12.a,b klase)
ZPD reģionālā konference Jelgavā (S. Balode)
Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (piedalās: H. Eriksons, K.A. Avotiņa, K. Kondrāte, E. Kaņepēja, R. Ruciņš – Vējiņš, V. Nikaļuka)
Seminārs “Digitāla un interaktīva svešvalodas mācīšana” Rīgā (I. Bicāla)
Diskusija “Sociālais darbinieks izglītības iestādē” Rīgā (S. Fjodorova)
“S!- Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, K. Stūre, E. Aļehno, N. Bondare, V. Jaudzema) – pārcelts uz 06.03.2020.

28.02.-1.03. Ekoskolu Ziemas forums Salaspilī (K. Kondrāte, V. Nikaļuka, I. Bērziņa)

Informācija par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā un pieejā

Šobrīd pirmsskolā, bet, sākot ar nākamo mācību gadu arī skolās, pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.

Lai vecākiem būtu saprotamas būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinām izmantot Skola2030 sagatavotos skaidrojošos materiālus, kā arī mudinām vecākus sekot līdzi jaunumiem www.skola2030.lv un Facebook lapā www.facebook.com/skola2030.
Lasīt vairāk…

Zigrīda Gravāne (21.10.1933. – 07.02.2020.)

Zigrida_Gravane

Šogad tik savādais un pavasara ziediem iezīmētais februāra mēnesis sniedza savu roku un aizveda viņsaulē daudziem tik pazīstamo un cienīto Skolotāju Zigrīdu Gravāni.
Rūpīgā un atbildīgā pieeja savam darbam, pamatīgās zināšanas valodniecībā un literatūrā, augsta profesionalitāte, sistemātiskums un radošums ir tās vērtības, kas 1971. gadā Pļaviņu vidusskolas direktorei Edītei Kupčai liek uzrunāt skolotāju un aicināt viņu Pļaviņu vidusskolas saimē. Zigrīda Gravāne uzsāk mācīt latviešu valodu un literatūru 4. – 11. klasē. Lasīt vairāk…

Konkurss “Skaistākie vārdi par sieru”

Ogres tehnikums sadarbībā ar biedrību “Siera klubs” organizē literāro darbu konkursu “Skaistākie vārdi par sieru”, kurā laipni aicinām piedalīties ar iespēju saņemt lieliskas balvas.
Konkursa ietvaros ikviens Latvijas skolēns un skolas vecuma jaunietis (līdz 20 gadiem) ir aicināts piedalīties literāro darbu konkursā: dzeja, tēlojums, vēstule, miniatūra – atspoguļojot konkursa tēmu “Skaistākie vārdi par sieru”.
Konkursa literāros darbus iesūtīt elektroniski, uz e-pastu sieraklubs@inbox.lv līdz 2020.gada 30.maijam. Konkursa nolikums šeit