Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nekrologs

Mūžībā aizgājusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Milda Baumane

Milda Baumane
(08.01.1931.-12.01.2022.)

Milda Baumane

Par Cibiņa skumjo likteni, par Staburaga Janča un Marča gaitām, par Jāņa Jaunsudrabiņa “Mūsmājām”, par mazās Anneles pasaules redzējumu un Sūnciemiešu piedzīvojumiem mūsdienu skolas programmas dod tikai nelielu ieskatu, bet latviešu valodas un literatūras skolotājas Mildas Baumanes darba laikā tie bija rūpīgi iepazīstami literārie darbi. Ar lielu mīlestību skolotāja uzsvēra darba tikuma nozīmi, aicināja meklēt dzīves padomus un vērtības latviešu folklorā, uzsverot, ka ikvienam izglītotam cilvēkam ir jālasa grāmatas, jāprot saskatīt atziņas un pamācības, ko autors ieslēpis vārdos, tādēļ vasarā uzdoto vismaz 15 lasāmo grāmatu sarakstu centās izlasīt katrs skolēns, mācīties dzejoļus no galvas – tas šķita visvieglākais uzdevums, lai saņemtu labu vērtējumu. Skolotāja prata ieinteresēt un mudināja katru daiļdarbu iepazīt ar izpratni, iejusties literāro tēlu dzīvē.

Lasīt vairāk

Atvadāmies no ilggadējā mūsu skolas skolotāja Māra Siliņa

Māris Siliņš
(15.05.1950. – 02.11.2021.)

Maris_SilinsMāris Siliņš bija ar neizsīkstošu entuziasmu un optimismu apveltīts, savu skolēnu mīlēts un cienīts Skolotājs ar lielo burtu, kurš ar smalku ironiju un asu prātu nodeva zināšanas par savu mīļo ķīmiju un mācīja mīlestību pret šo zinātni arī citiem.

Ķīmijas skolotājs Māris Siliņš Pļaviņu vidusskolā sāka strādāt 1974. gadā, uzreiz pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta absolvēšanas un dienesta armijā. Paralēli darbam skolā ir vadījis DPI studentu pedagoģisko praksi, piedalījies Rīgas Medicīnas institūta studentu uzņemšanas komisijas darbā. Ilgus gadus skolotājs ir sadarbojies ar lauksaimniecības darba veicējiem, organizējis skolā sabiedriski ražīgo darbu, izveidodams materiālo bāzi skolēnu darbmācības apguvei, vadījis metodisko komisiju rajona un novada mērogā, bijis skolas padomes priekšsēdētājs.

Lasīt vairāk

Zigrīda Gravāne (21.10.1933. – 07.02.2020.)

Zigrida_Gravane

Šogad tik savādais un pavasara ziediem iezīmētais februāra mēnesis sniedza savu roku un aizveda viņsaulē daudziem tik pazīstamo un cienīto Skolotāju Zigrīdu Gravāni.
Rūpīgā un atbildīgā pieeja savam darbam, pamatīgās zināšanas valodniecībā un literatūrā, augsta profesionalitāte, sistemātiskums un radošums ir tās vērtības, kas 1971. gadā Pļaviņu vidusskolas direktorei Edītei Kupčai liek uzrunāt skolotāju un aicināt viņu Pļaviņu vidusskolas saimē. Zigrīda Gravāne uzsāk mācīt latviešu valodu un literatūru 4. – 11. klasē. Lasīt vairāk…