Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Ceļā pie profesijas”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 15. aprīlī 5. b klase un 16. aprīlī 5. a klase apmeklēja ģimenes uzņēmumu “Zelmas maiznīca” Lielvārdes novadā, kur notika karjeras izglītības pasākums “Ceļā pie profesijas”. Lasīt vairāk…

Starptautiskais vokālais konkurss “Pavasara balsis 2019” – jauns izaicinājums!

2019. gada 13. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.a un 9.b klases skolnieces Anželika Žukova un Linda Laine Kalviša piedalījās Starptautiskajā vokālajā konkursā “Pavasara balsis 2019” Rīgā. Konkursā dziedāja gan vokālie kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, gan dueti, gan solisti. Lasīt vairāk…

Cienījamie pedagogi!

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2019./2020. mācību gadam iesniedzamas līdz 15.06.2019. izglītības iestādes vadītājam, kurā programma tiks realizēta. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu līdz 1. augustam iesniedz Pļaviņu novada domes izglītības darba speciālistam saskaņotās interešu izglītības programmas kopā ar iestādes pieteikumu.
Ar kārtību par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties: šeit.

7.a klase iesaka mēģināt jau tagad!

Pļaviņu novada ģimnāzijas projektu nedēļas tēma „Izzini nezināmo” deva klases skolēniem iespēju dziļāk iepazīt sevi un apzināt katra spējas, intereses, arī reāli iejusties dažādu profesiju pārstāvju lomās, jo izvēlējāmies pētīt daudzveidīgo profesiju pasauli. Ko tad mēs uzzinājām? Lasīt vairāk…

Sasniegumi aprīlī mācību priekšmetu olimpiādēs

olimpiades4. aprīlī Daugavpils universitātē norisinājās lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis”,  kurā 12. klases skolēns Emīls Bogdanovičs (skolotāja Lana Ivanova) ieguva atzinību.
10. aprīlī Daugavpilī norisinājās vācu valodas reģionālā olimpiāde 8.klasēm,  kurā 7.b klases skolēns Gundars Vuškārnieks (skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva 1.vietu.
15. aprīlī I. Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm, kurā Helēna Eriksone (4.a klase, skolotāja Ilona Lazda), Elija Muceniece (4.b klase, skolotāja Sarmīte Meldere), Sofija Anna Birkāne (4.a klase, skolotāja Ilona Lazda) ieguva 3. vietu, Marta Ozoliņa (4.b klase, skolotāja Sarmīte Meldere) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 22. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 23. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
11.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.00 7.a klases vecāku sapulce 313. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 107.kab.
Veselības ministrijas īstenotais pētījums ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā

Trešdiena, 24. aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9. klasēm svinību zālē
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale, M. Skrabutena, J. Eiduks)
LIVA konference 2019 Rīgā (I. Luksa)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
9.00 – 11.00 Starpnovadu konkurss angļu valodā “Game Day” 5. klasēm svinību zālē
17.00 11.a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Multidisciplinārais starpnovadu Ekosalidojums “Ūdens piedzīvojums Dricānu vidusskolā”
Seminārs pašvaldības audzināšanas darba koordinatoriem “Valsts. Ārlietas. Mēs” Rīgā (J. Nīcgale)
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (E. Valdberga)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 26. aprīlis
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10. klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 Vecāku un skolas darbinieku sadraudzības vakars
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Ceļš uz karjeru”
7.b klases mācību ekskursija
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Baginska)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

22.04.-26.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā
23.04. – 24.04. Ekoskolu akcijas “Zemes diena” aktivitātes “Saglabāsim mūsu sugas” (Košumkrūmu stādīšana, putnu būrīšu taisīšana un izvietošana)
28.04. Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

Latvijas skolu šaha olimpiāde

Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģiona finālā Jelgavā 16. aprīlī tikās dalībnieki no 20 skolām. Mūsu skolu pārstāvēja Dzintars Leončiks (2.a), Elija Muceniece (4.b) un Edgars Osipausks (5.b). Lasīt vairāk…

“Baltijas cilvēku ķēde klimatam”

12. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzija kā viena no Latvijas Ekoskolām atvēlēja dažas minūtes no savas darba dienas, lai izveidotu cilvēku ķēdi ap savu skolu, tā simboliski pievienojoties Baltijas klimata solidaritātes akcijai “Baltijas cilvēku ķēde klimatam”. Lasīt vairāk…

Videodarbu konkurss “Eiropa man ir…”

image003Aicina piedalīties videodarbu konkursā “Eiropa man ir…”, kurā līdz 29. aprīlim skolēniem jāiesūta līdz vienai minūtei garš radošs video latviešu valodā, kas atspoguļo skolēnu izpratni par to, kādas iespējas sniedz Eiropas Savienība. Pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks piešķirta iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē ar līdzfinansējumu ceļa izdevumu segšanai. Papildus 1. vietas ieguvēji saņems arī 10 grāmatnīcas dāvanu kartes katru 50 EUR vērtībā.
Plašāk par konkursu lasiet šeit.

Valsts policija aicina uz Atvērto durvju dienu Valsts policijas koledžā 26. aprīlī

Šī gada 26. aprīlī Valsts policijas koledža (VPK) aicina ikvienu interesentu ierasties VPK Atvērto durvju dienā. Interesenti varēs uzzināt par izglītības iespējām VPK, izmēģināt kādu no iestājpārbaudījumu uzdevumiem.
Lai skolēniem rastos priekšstats par reālo ikdienas darbu Valsts policijā, tiks demonstrēti arī uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības paņēmieni, kā arī personu aizturēšana no automašīnām. Atvērto durvju dienas apmeklētāji varēs iepazīties ar kinologa un hipologa darba specifiku, vērojot dienesta suņa un zirga paraugdemonstrējumus. Tāpat skolēni varēs noskaidrot interesējošos jautājumus par ekspertu darbu, noņemt pirkstu nospiedumus, pārbaudīt loģisko domāšanu, atrodot izeju no kādas telpas, un šaušanas prasmes, kā arī iepazīt Valsts policijas tehniskos līdzekļus, tostarp transportlīdzekļus un Speciālo uzdevumu bataljona ekipējumu. Lasīt vairāk…
Atvērto durvju dienas programma