Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starptautiskā 112 diena

112

Ik gadu 11.februārī visā Eiropas Savienībā (ES) tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 diena. Šīs dienas mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, ka, zvanot uz tālruni 112, iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību visās ES valstīs. ES Padome 1991.gada 11.februārī pieņēma likumu par 112 numura izveidošanu.  Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas jau 19 gadus. Šīs dienas ietvaros Pļaviņu novada ģimnāzijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)  Pļaviņu posteņa komandieris Ingus Krasovskis informēja  9.-12 klašu audzēkņus par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā.

I. Krasovskis pastātīja  par to, kādos gadījumos jāzvana uz 112 numuru, piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, apdraudēta cilvēku dzīvība vai veselība, noticis ceļu satiksmes negadījums, jūtama gāzes smaka u.c. Visā ES uz tālruni 112 var zvanīt bez maksas, no jebkura telefona, arī bez sim kartes. Pļaviņu posteņa komandieris jauniešiem stāstīja, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā. Apdraudējuma gadījumā visā valstī tiek iedarbinātas trauksmes sirēnas. Tās uzstādītas tikai pilsētās un vienas sirēnas raidītais skaņas signāls ir 1,5 kilometru rādiusā. Apdraudējuma gadījumā ieslēdz TV vai radio un seko turpmākajiem paziņojumiem, nezvani bez vajadzības operatīvajiem dienestiem, lai saņemtu vēl kādu ‘’papildus’’ informāciju par notikušo. Klausītāji uzzināja , kā rīkoties negaisa laikā, ugunsgrēkā, elektrības piegādes traucējumu laikā, kā arī plūdu laikā, kas, iespējams, jau  tuvojas. Skolēniem ir svarīgi zināt, ka evakuējoties apdraudējuma laikā, līdzi  jāņem nauda, dokumenti, sakaru līdzekļi. Atceries, ja esi piezvanījis uz 112 numuru, tad pasaki, kāda nelaime ir notikusi, nosauc negadījuma vietas adresi, noteikti nosauc ne tikai ielas nosaukumu un mājas numuru, bet arī pilsētu, kurā nelaime notikusi!

Informatīvie materiāli no lekcijas pieejami skolas bibliotēkā.

Zvaniet uz tālruņa numuru 112, ja pastāv briesmas Jūsu vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai.

                Preses ministrija

Aicinām iesaistīties Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijā 2016!

valoda
Valodas_talka-baneris2Katru gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu.
Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai un kopienai. Arī Latvija ir bagāta ar daudzām latviešu valodas izloksnēm un dažādām citu tautu koptām valodām.
Lai izprastu priekšteču atstāto valodas mantojumu, ir svarīgi pētīt un izzināt savas saknes, to unikālo un atšķirīgo, kas stiprina mūsu saikni ar dzimto vietu un piederību tai. Liela daļa liecību, kas raksturo krāšņo latviešu tautas valodas un kultūras bagātību, glabājas Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (LFK).
Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, aicinām visas Latvijas izglītības iestādes no 2016. gada 19. februāra līdz 30. aprīlim iesaistīties akcijā „Valodas talka”, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, ir atrodams arī ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais.
Čaklākajiem un rūpīgākajiem atšifrētājiem dāvanā piemiņas balvas no LFK un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Savukārt čaklākā un rūpīgākā atšifrētāju klase dosies ekskursijā uz Gaismas pili, lai piedzīvotu aizraujošu ekskursiju un iepazītu oriģinālo Krišjāņa Barona Dainu skapi.
Akcijas laikā ikviens skolēns ir aicināts doties uz īpaši radīto interneta vietni http://talka.garamantas.lv, reģistrēties un piedalīties virtuālajā talkā – tradicionālās kultūras materiālu pārrakstīšanā. Aktivitāte ir pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan klasē, gan mājās, kā arī, izmantojot mobilās ierīces.
Akciju rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Vairāk informācijas: talka.garamantas.lv

2016.gada Žetona vakars

Pļaviņu novada ģimnāzijas žetons2016.gada 6.februāris Pļaviņu novada ģimnāzijā īpaša diena – Žetona vakars. Šogad  piederības apliecinājumu savai skolai saņēma 21 Pļaviņu novada ģimnāzijas 12.klases  skolnieks, kā arī viņu klases audzinātājs Valdis Silovs.

Ar Žetona pasniegšanas tradīciju cieši savijušies  sporta skolotāja Artūra Grīvnieka aizsāktie turnīri, kuros par ceļojošajiem kausiem un piemiņas medaļām cīnās sportiskākie un azartiskākie absolventi un arī tagadējie skolnieki. Šogad  A.Grīvnieka 100 basketbola soda metienu izcīņā  uzvarētājas kausu ieguva 2011.gada absolvente Arita Lukss, bet  Absolventu kausu basketbolā izcīnīja komanda „Karjers”  (E.Bebris, U.Bondarevs, O.Skudra, J.Īvāns, N.Mickevičs, G.Džeriņš, K.Lotuhovs).

Šogad – 83 Žetona vakaram bija reģistrējušies 128 iepriekšējo gadu absolventi.

Viskuplāk pārstāvēti bija :

1996.g. – 7; 2001.g. – 7; 2006.g. – 13; 2011.g. – 15;  2012.g. – 12;  2013.g. – 12;  2014.g. – 7; 2015.g. – 16.

Paldies visiem  absolventiem, kuri neaizmirst savu skolu, skolotājus un svētku vakarā dalījās dzīves pieredzē un teica laba novēlējumus žetona saņēmējiem un skolai! Paldies par sarūpētajām dāvanām 2015., 2011., 2006., 1996., un 1991. gada absolventiem, kuras papildinās skolas bibliotēkas grāmatu krājumu, sporta inventāru un ļaus baudīt skolu no putna lidojuma.

1961.gada absolventes Veltas Kaņepējas un 1974.gada absolventes Nadeždas Pakalkas teiktie vārdi mūs visus vedināja aizdomāties par to, ka skolai un skolotājiem vienmēr mūsu dzīvē būs nozīmīga loma un, lai arī to būsim beiguši pirms pieciem, desmit vai piecdesmit pieciem gadiem, tu gribēsi tajā atgriezties.

Lai 12.klasei un klases audzinātājam veiksmīgs mācību gada II semestris un eksāmenu sesija! Lai Žetona vakara M.Zālītes lugas „Eža kažociņš” iestudējumā gūtās atziņas palīdz dzīvē izdarīt pareizo izvēli!

Tiksimies Žetona vakarā 2017 gadā!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Skolotāja Evita Valdberga – starp “Ekselences balvas” finālistiem!

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

ekselenceEsam patiesi gandarīti, priecīgi un lepni, ka mūsu kolēģe Evita Valdberga ir iekļuvusi prestižā konkursa dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “Ekselences balva” finālā nominācijā “Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā”. Evitu Valdbergu konkursam izvirzīja Pļaviņu novada ģimnāzijas vadība un izvirzīšanu atbalstīja skolas metodiskā padome.

Konkurss “Ekselences balva” šogad tiek organizēts piekto reizi. Nolikumā par Ekselences balvu ir teikts, ka tā tiek piešķirta pašiem progresīvākajiem, visefektīvāk un mūsdienīgāk strādājošajiem Latvijas skolotājiem.

“Ekselences balvu” organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Fondu. 1400 eiro lielu balvu katra no četriem mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas) izcilākajiem skolotājiem nodrošina mecenāti – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija,  SIA “PharmIdea”, SIA “Metrum” un AS “Latvijas valsts meži”. Visus finālistus sveiks arī izglītības uzņēmums “Lielvārds”.

Šogad konkursam tika pieteikts 101 skolotājs, no kuriem 45 pieteikti balvai matemātikā, 26 – balvai bioloģijā, 15 – fizikā un 15 – balvai ķīmijā. Pēc žūrijas komisijas lēmuma finālam kopā tika izvirzīti 20 skolotāji, katrā no nominācijām – pieci. (vairāk skat: http://www.dzm.lu.lv/aktualitates/02-2016/dabaszinatnu_skolotaji_pieradis_sevi_ekselences_balvas_finala)

Konkursa fināls notiks 17.februārī, kad skolotāji vadīs mācību stundas fragmentu Mārupes vidusskolas skolēniem, dalīsies pieredzē, diskutēs ar citiem kolēģiem un risinās dažādas mācību problēmsituācijas. Žūrijas komisijā darbosies nozares eksperti, uzņēmēju pārstāvji, iepriekšējā gada “Ekselences balvas” laureāti, vērā tiks ņemts arī skolēnu viedoklis par skolotāja vadīto mācību stundas fragmentu. Fināla gaitu vēros dažādu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Dienas noslēgumā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks svinīgais visu finālistu apbalvošanas pasākums, arī “Ekselences balvas” pasniegšana.

Nokļūšana šāda mēroga konkursa finālā jau tagad ir lielisks mūsu skolas skolotājas Evitas Valdbergas panākums. Turēsim īkšķus, vēlēsim viņai tālāku veiksmi un izdošanos, apliecinot savu pedagoģisko meistarību un konkurētspēju arī konkursa noslēguma etapā!

Uz svešvalodu metodisko mēnesi atskatoties

svesvalodaNo 2016.gada 4.janvāra līdz 29.janvārim skolā risinājās svešvalodu mēnesis, kura mērķis bija aktualizēt svešvalodu nozīmi mūsdienu sabiedrībā un piedalīties ar svešvalodu saistītās darba aktivitātēs.

  Mācību stundās skolēni skatījās gan mākslas, gan dokumentālās filmas un veica uzdevumus par redzēto materiālu.

Visa mēneša garumā skolēni  katru nedēļu varēja iepazīties ar vizuāli informatīvo materiālu  par Krieviju,  Vāciju un Angliju, tās kultūrām, ekonomiku un valsts  raksturīgākajām iezīmēm.

Notika arī dažādi konkursi :

  1. vietu ieguva 4.b klase ar komandas nosaukumu: „4 from 7”;
  2. vietu izcīnīja 5. a klases komanda: „English monkeys”;
  3. vietā 3.b klases komanda: „Idea”.

Skolēni pārbaudīja savas zināšanas angļu valodas vārdu krājuma prasmēs. Konkurss pagāja darba un jautrības atmosfērā, jo varēja noklausīties un redzēt jaunāko klašu skolēnu priekšnesumus angļu valodā, līdzdarboties izpildot gan piedāvātos fiziskos vingrinājumus, gan deju soļus.

Skolotājas: Indra Ozoliņa un Ineta Bicāla ar gandarījumu sveica uzvarētāju komandas un pārējos skolēnus par piedalīšanos pasākumā.

Skolēni iejutās picērijas klienta  un oficianta lomās. Bija arī rakstiski gramatiskie uzdevumi, mīklu mīnēšanas konkurss.

Kā balva skolēniem tika pasniegta pica. Uzvarētāju komandas ieguva iespēju atkārtoti kopā ar klašu audzinātājām doties uz picēriju un nobaudīt picu un pavadīt laiku neformālā gaisotnē.

8.klašu grupā uzvarētāju komandas ir 8.a un 8.b klases, jo abas cīnījās līdzvērtīgi (skolotājas konsultantes Indra Ozoliņa, Jeļena Ozola).

9.klašu grupā uzvarēja 9.a klases komanda (skolotāja konsultante Valda Mičule).

Svešvalodu mēneša ietvaros skolēni piedalījās arī svešvalodu olimpiādēs: krievu, vācu un angļu valodās. Gūti arī atzīstami rezultāti un godalgotie skolēni tika izvirzīti 2.posma starpnovadu olimpiādēm un reģionālajām olimpiādēm.

 Ir jāturpina darbs pie kvalitatīvas svešvalodu apguves, kas  apstiprinās svešvalodu mēneša galveno ideju par cilvēka intelekta līmeņa paaugstināšanu.

Interesantākie momenti tiek piedāvāti arī fotoattēlos par metodiskā mēneša norisi.

 Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja: Indra Ozoliņa.

Darba plāns 15.februāris – 19.februāris

Skolā dežūrē 11.klase

Pirmdiena, 15.februāris
Ekopadomes pasākums „Silto džemperu diena”
15.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme

Otrdiena, 16.februāris 
4.māc. stundas laikā  skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 201.kab. ( piedalās 10. un 11.klase)
15.00 MP sanāksme 104.kab.
Interešu izglītības koordinatoru seminārs Rīgā (I.Krastiņa)
 
Trešdiena, 17.februāris
12.10 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes :
Izglītības ministrija 311.kab.
Vides ministrija  310.kab.
Preses ministrija 313.kab.
Kultūras ministrija 316.kab.
Sporta ministrija 7. kab.
Klašu vecākie 215.kab.
12.10.Ekopadomes sanāksme 316.kab.
15.00 „Erudīts” 6.-7.klasei 311.kab.
Karjeras pasākums 5.-6.klasei „Profesiju pasaule”
Konkursa dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “Ekselences balva” fināls Mārupē un Rīgā (E.Valdberga, R.Pole)
 
Ceturtdiena, 18.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs dabasszinātnēs 9.klasei: 201.kab. 9.a klasei (darba vad. I.Seipule), 213.kab. 9.b klasei (darba vad. I.Ņikiforova)
10.00 Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensības tautasbumbā I.Gaiša Kokneses vidusskolā
 
Piektdiena, 19.februāris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 11. un 10.klašu virsdežuranti, kl.audzinātāji)
Krievu val. skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
 
9.-20.02. Tematiska izstāde bibliotēkā „Siržu lietus”
15.02.-19.02. Starptautiskās dzimtās valodas dienas atzīmēšana un Latv. val. un literatūras MK organizētais rokrakstu konkurss ,,Rakstu glīti”

Absolventu kauss 2016

2016.gada 6.februāra 40.Absolventu kausa norise J.Peņģerota fotogrāfijās un  videosižetā.

 

Projektu nedēļas noslēgums skolas filiālē Odzienā

5.februārī PNĢ Odzienas filiālē skolēni prezentēja savus projektu nedēļas darbus. 3.e klases tēma bija – “Papīra, plastmasas atkritumi- to otrreizējās izmantošanas iespējas”. Tika veidotas rotaļlietas no šiem materiāliem. 4.e/5.e klases projekts- “Tīra vide”.6.e /7.e klase pētīja resursu taupīšanu. Paši pārstrādāja papīru un izgatavoja kartonu. 8.e/9.e klase pētīja PET pudeļu pārstrādāšanas rūpniecisko procesu un paši izgatavoja dažādus sadzīves priekšmetus. Pēc aptaujas veikšanas skolēniem vislabāk patika 8.e/9.e klases sagatavotā prezentācija.

Dir.v.audz. jomā Odzienas filiālē V.Zdanovska

Pasaules radio dienu atzīmējot…

unesco13. februāris pēc UNESCO dalībvalstu iniciatīvas iekļauts UNESCO Starptautisko svinamo dienu kalendārā kā Pasaules radio diena. Arī šogad, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, pasaulē tiek atzīmēta šī diena.

Neskatoties uz pieejamajiem dažādajiem masu informācijas līdzekļiem, mūsdienās radio vēl aizvien ir nozīmīgs medijs, jo tieši radio var sasniegt visplašāko auditoriju gan tradicionālā formātā, gan izmatojot dažādas tehnoloģiskās formās un ierīcēs.

Un kāpēc gan mēs paši nevaram būt radio raidījumu veidotāji?

8.a klases skolēniem tika dota iespēja iejusties “radio ziņu” sagatavošanas un vadīšanas procesā par visdažādākajām tēmām, piem., Interesantais mums apkārt, Pļaviņu novada ziņas īsumā, Nedēļa Pļaviņu novada ģimnāzijā, 8.a klases pavasara ieceres u.c.

Radošums kūsāt kūsāja, jo skolēniem, darbojoties grupās, nācās gan vienoties par atspoguļojamo informāciju, gan arī veidu kā to labāk un interesantāk pasniegt to “klases radiopārraidē”.

Kāds bija rezultāts? Unikāls. Mēs varējām dzirdēt brīnišķīgus ziņu diktorus, iepazīties ar dažādiem studijas viesiem, kuri bija aicināti uz studiju, lai stāstītu par dažādām aktuālām lietām, neizpalika radio džingli.

Paldies 8.a klases skolēniem par uzdrīkstēšanos, radošumu un atraktivitāti!

Sociālo zinību skolotāja Lana Ivanova

Izlietoto bateriju vākšanas konkursa rezultāti

baterejasPaldies visiem čaklajiem izlietoto bateriju vācējiem, kopīgiem spēkiem esam savākuši 8729 baterijas jeb 167, 8 kg bateriju.  Īpašs paldies Unai Ivanovai (5. a) par 1321,  Helmutam Vītolam (6. b) par 1073, Ričardam Pagodinam (5.a) par 515, ka arī Annijai Vīksnai (4. a)  par 256 un Keitai Aizporietei (5. b) par  217 savāktajām izlietotajam baterijām. Aktīvākie izlietoto bateriju vācēji ir no 5. a klases, kas kopīgi savākuši 41 kg bateriju. Nedaudz atpaliek 6. b klase ar savāktajiem 29 kg, viņiem seko 4. b klase ar 23 kg, 2. b klase ar 18 kg un 8. a klase ar 11 kg izlietoto bateriju. 1.b ,  3. a un 4. a klases savākušas katra 10 kg izlietoto bateriju, 3. b klase 9 kg. Paldies 1. a, 2.a, 5. b ,9.a un Odzienas filiālei par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursa  tabulu varat skatīt šeit.