Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Dīvainais mēnesis marts!

marts

ASV vēstniecība izsludina videokonkursu vidusskolēniem

konkurss

Darba plāns 2016. gada 29. februāris – 4.marts

Skolā dežūrē 9.a klase

 

Pirmdiena, 29. februāris
10.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (1. kārta) Pļaviņu Mūzikas skolā
14.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme

Otrdiena, 1.marts
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei: 6.a klasei – 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 6.b klasei – 201. (darba vad. S.Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab.(darba vad. Dz. Vanaga)
No 10.00 Starpnovadu (2.posma) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana skolēnu zinātniskajā konferencē I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: D.Bariņa, L.Krūmiņa, K.Gulbinska, D.Pauniņa)
15.00 Skolotāju sanāksme 201. kab.
 
Trešdiena, 2.marts
2. mācību stundas laikā Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasēm: 3.a klasei – 103.kab. (darba vad. G. Balodis), 3.b klasei – 115.kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 117.kab. (darba vad. K. Balode)
12.10. Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 3.marts
13.20 D.Rijnieka muzikāla programma „Uzmanību- elektrība!” 1.-4.klasēm
 
Piektdiena, 4.marts
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 9.a. un 9.b klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
7.mācību stundas laikā 6.-7.klašu konkurss “Es zinu vēsturi” 215.kab.
Valsts (3.posma) 42.olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā (L.Kiopa, A.Lasmane)
Latvijas skolēnu 69. spartakiāde tautasbumbā (2004. – 2006.g. dzim.)
Informācijas iesniegšana par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem IKVD iesniedzamajai atskaitei ( elektroniski iveta.krastina@png.edu.lv  )- atb. kl.audz.

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA LEPOJAS

evitaPagājušajā nedēļā konkursa “Ekselences balva” finālā, vadot mācību stundas Mārupes vidusskolas skolēniem, par uzvaru cīnījās 19 progresīvi dabaszinātņu un matemātikas skolotāji.

“Ekselences balvu” bioloģijā saņēma Airita Ešenvalde (Priekules vidusskola), fizikā – Ludmila Belogrudova (Aizkraukles novada ģimnāzija), ķīmijā – Ilze Ventiņa (Talsu Valsts ģimnāzija) un matemātikā – Linda Čākure (Rūjienas vidusskola). “Ekselences balva” jau piekto gadu tiek piešķirta par skolotāja darbu klasē, nevis skolēnu rezultātiem eksāmenos un olimpiādēs, nostrādāto gadu skaitu vai formāliem dokumentiem. Izmantojot radošus mācību paņēmienus un moderno tehnoloģiju priekšrocības, skolotāji 8. un 9. klases skolēniem mācīja par elektrisko strāvu un spriegumu fizikā, par līdzīgiem trijstūriem matemātikā, par ādas uzbūvi un funkcijām bioloģijā un skābu vidi – ķīmijā.

Starp 19 Latvijas labākajiem skolotājiem ierindojās arī mūsu skolas skolotāja EVITA VALDBERGA. Lai gan laureātes titulu skolotāja neieguva, tomēr, kā pati skolotāja atzīst, tā ir milzīga pieredze. Uzdevums kuru skolotājai bija jāpaveic, bija gana sarežģīts. Skolotājai bija jāvada bioloģijas stunda Mārupes vidusskolas 9.klases skolēniem par tēmu ādas uzbūve un funkcijas. Stundas ilgums – 20 minūšu, kurā jāparāda noslēgts mācību stundas cikls – ievirze, stāstījums, skolotājas aktivitāte – un jāpanāk skolēnu atgriezeniskā saite. Tas tik tiešām ir ekselences pasākums – nezināmi vērtēšanas kritēriji, iekļaušanās tēmā un laikā. Mūsu skolotāja EVITA VALDBERGA ar to veiksmīgi tika galā.

Balvas pasniegšanas ceremonijā, kas notika Latvijas Universitātē, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atzina, ka skolotājus raksturo talants, aizrautība un dziļa ieinteresētība: “Te nav nejauši nokļuvušo. Jūsu darbu pirms uzvarētāju noteikšanas rūpīgi vērtēja, vēroja, kā jūs strādājat, vērtēja, cik liels ir jūsu audzēkņu guvums. Un tieši par to , ka jūs, radoši un progresīvi strādājot, savus labākos rezultātus esat palīdzējuši sasniegt katram skolēnam klasē, es jums izsaku visdziļāko pateicību.” Man gribētos pievienoties Saeimas priekšsēdētājas teiktajam un paust savu atzinību mūsu skolas skolotājai EVITAI VALDBERGAI par uzņēmību un neatlaidību iesākto novest līdz galam.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, vecāki, kolēģi un skolas administrācija varam būt lepni par tādiem cilvēkiem, kā EVITA VALDBERGA,  kas konkurēt spējīga tik nozīmīgās aktivitātēs, kā “Ekselences balva.”

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

DRAUDZĪGA SKOLA PIEDĀVĀ!

cilveks

 

KAS? Iespējamā misija

KAD? 26.februārī, 2. mācību stundā

KUR? Pļaviņu novada ģimnāzijā

KAM? Visiem interesentiem

TIKŠANĀS ar gudriem, radošiem un prasmīgiem cilvēkiem

KĀPĒC? Lai iepazītos, ieklausītos, padomātu, uzdotu jautājumus un iedvesmotos

P.S.  Esi pirmais- jautā,  izsaki savu viedokli!

24.februāris- Igaunijas Republikas dzimšanas diena

igaunijaIgaunijas Republikas dzimšanas diena ir 1918.gada 24.februāris. Kā ik gadus, svētku dienu ievadīs valsts karoga uzvilkšana Garajā Hermanī, Domkalna pils tornī. Pēc tam paredzēta ziedu nolikšana pie 1918.-1920.gada atbrīvošanās cīņās kritušo pieminekļa galvaspilsētas centrā. Tallinas Domā notiks svētku dievkalpojums, bet vēlāk tiks pasniegtas Igaunijas valsts prēmijas zinātnē, kultūrā un sportā.
Šajā dienā Igaunijas amatpersonas, diplomāti un patriotiski noskaņotie pilsoņi piedalās svinīgos pasākumos, godinot valsti tās pastāvēšanas gadadienā.
Lūkojoties Igaunijas vēsturē, redzams, ka pirmos 22 neatkarības gadus Igaunija piedzīvoja nestabilitāti politiskajā dzīvē ar politisko partiju likvidāciju, un pirmais Igaunijas prezidents tika ievēlēts tikai 1938.gadā. Igauniju 1940.gada jūnijā okupēja Sarkanā armija un augustā tā tika iekļauta Padomju savienības sastāvā. Igaunijas Republika tika deklarēta 1988.gada 16.novembrī ar Neatkarības deklarāciju, bet formāli neatkarība no PSRS tika atjaunota 1991.gada 20.augustā. Galvaspilsēta Tallina ir viena no pilsētām Eiropā, kas vislabāk saglabājusies no Viduslaikiem un kuras vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Godinot Igaunijas Republikas Neatkarības gadadienas svinības, novēlam Igaunijas valstij un tautai arī turpmāku uzplaukumu un labklājību!

Materiālu sagatavoja 5.a klases preses nodaļa

SIA “Mikrotīkls” atbalsta skolu bezvadu interneta tīkla modernizācijā

mikrotik
Šī gada janvārī skolas datorsistēmu tehniķis Mārtiņš Dauškans, sadarbībā ar direktores vietniece informātikas jautājumos Lanu Ivanovu, izstrādāja un iesniedza SIA “Mikrotīkls” Pļaviņu novada ģimnāzijas pieteikumu projektam, kura mērķis ir uzlabot bezvadu datortīkla nodrošinājumu skolā, izmantojot MikroTik piedāvāto aparatūru. Šāda iespēja radās, iesaistoties MikroTik RouterBOARD WiFi iekārtu projektā mācību iestādēm Latvijā.

Esam patiesi priecīgi un pateicīgi bezvadu iekārtu ražotājam SIA “Mikrotīkls”, kurš kā dāvinājumu Pļaviņu novada ģimnāzijai piegādāja nepieciešamās iekārtas skolas bezvada tīkla modernizācijai, par kopējo summu EUR 1702, 63.

Jaunais aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu bezvadu interneta pārklājumu visā skolā, kas būtiski uzlabos projektā “Samsung skola nākotnei” izvirzītā izaicinājuma –  mobilo ierīču jēgpilnu izmantošanu mācību stundās – realizāciju.

Skolai patstāvīgi jāorganizē un jāfinansē aprīkojuma montāžas darbi, kas jau ir uzsākti.

Direktores vietniece informātikas jautājumos Lana Ivanova

Darba plāns 2016. gada 22. februāris – 26. februāris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 22. februāris
9.00 -11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei (Piedalās: B.B.Damberga, K.Davidova, A.Kapteine, L.Kārkliņa, L.Liepiņa) 104.kab.
 
Otrdiena, 23. februāris 
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 8.a klasei 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 8.b klasei 311.kab. (darba vad. V.Rulle)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.00 Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016 ” Pļaviņu Mūzikas skolā
14.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme
15.00 MK sanāksmes
 
Trešdiena, 24. februāris
2.un 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs latv.val. 6.klasēm: 6.a klasei – 201.kab. (darba vad. E.Valdberga), 6.b klasei – 215.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab. (darba vad. I.Seipule)
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes  olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasēm (Piedalās: D.Bariņa, D.Pauniņa)  20.kab.
12.10 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
15.00 „Erudīts” 8. – 9. klasei 311. kab.
 
Ceturtdiena, 25. februāris
2.mācību stundas laikā Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs latv.val. 3.klasēm: 3.a klasei – 117.kab. (darba vad. G.Balodis), 3.b klasei – 115.kab. (darba vad. K.Balode), 3.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 102.kab. (darba vad. V.Platgalve)
Piedalīšanās IZM organizētajā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā (I.Seipule)
 
Piektdiena, 26. februāris
2.māc.st.laikā Kustības „Draudzīga skola” pasākums 2.-12.klasēm „ DRAUDZĪGĀ IESPĒJAMĀ MISIJA”
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 10. un 9.a klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
17.00 Deju sadancis “Danči Daugavas krastā” svinību zālē
UNESCO LNK organizēts sagatavošanās pasākums starptautiskajam jauniešu forumam – ANOsimulācijas spēlei “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” Rīgā (Z.Čipāne, G.Kapteinis, L.Kiopa, A.Hermanis, L.Ivanova)
Vācu valodas 46.valsts olimpiāde 10.-12.kl. 3.posma 2.kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)

14.februāris – Valentīndiena

valentindiena

SMU Pļaviņu Zaļajā tirgū

SMU
Š.g. 13.februārī skolēnu mācību uzņēmumi viesojās Pļaviņu Zaļajā tirgū. Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Arī mūsu skolas skolēni iepriecināja Mīlestības dienas tirdziņa apmeklētājus Pļaviņu tirgū… Kā tad viņiem gāja? Neliels uztraukums, uzmundrinoši vārdi, lietus un pirmie ieņēmumi. Galvā virmoja jautājumi: vai viss sanāks, vai kāds nopirks, vai nebūsim centušies veltīgi. Atbildes uz šiem jautājumiem jaunie tirgotāji varēja rast dienas laikā. Preces, ko piedāvāja SMU , bija interesantas, ikdienai noderīgas- gan zāļu tējas, gan rotaslietas, aromātiskās sveces, smaržīgie spilventiņi, latvju rakstu nozīmītes un svečturi. Skolēni bija centušies, tika ieguldīts darbs, lai piedāvātās preces izskatītos kvalitatīvas. Vai Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu biznesa idejas ir veiksmīgas, to spriedīs pircēji. SMU aicina ielūkoties piedāvātajā preču klāstā, jo varbūt tieši tur atradīsiet kādu noderīgu lietu, kas jūsu dzīvi padarīs labāku. Visi kopā jaunajiem uzņēmējiem novēlēsim, lai viņu biznesa idejas turpina attīstīties, pietiek pacietības un izdomas. Lai izdodas arī turpmāk pārbaudīt savu ideju konkurētspēju reālā tirgū, un sacensība ar vienaudžiem ir papildus motivācija izveidot vēl labākus produktus.

Skolas preses ministrija