Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

,,Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

valoda

    Šos viedos vārdus par valodu teicis latviešu rakstnieks Jānis Klīdzējs, un lai tie kļūst par februāra – latviešu valodas mēneša – moto!

   Pļaviņu novada ģimnāzijas Latviešu valodas un literatūras skolotāju  metodiskā komisija aicina visus skolotājus un skolēnus  iesaistīties mūsu rīkotajās aktivitātēs, pievērst lielāku uzmanību arī ikdienā valodai, kurā sazināmies, domājam, ar kuru izsakām savas domas un izzinām pasauli.

   Latviešu valodas mēnesi iesāksim jau 25. janvārī, aicinot visus interesentus uz tikšanos ar jauno latviešu rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci (,,Kaķu meitene”, ,,Alīsija un taurenis” u.c.), savukārt 30. janvārī  – uz mūsu novadnieka K.Štrāla grāmatas ,,Karš” atvēršanas svētkiem Pļaviņu k/c.

 

   Baudīsim savu runas un rakstu valodu ne tikai februārī, bet arī visu skolas un dzīves gadu garumā, leposimies ar to un lietosim to kā prasmīgi meistari!

   Lai mums kopā viss izdodas!

                                                                                      V.Rulle latviešu valodas skolotāju vārdā

Darba plāns 25.janvāris – 29.janvāris

Skolā dežūrē 7.b klase

 

Pirmdiena, 25.janvāris
Krievu nacionālās virtuves diena
15.15. Komandu sacensības 9.ab klasēm “Picērijā runā angliski”

Otrdiena, 26.janvāris 
Latvijas republikas Starptautiskās (de jure) atzīšanas diena
Angļu nacionālās virtuves diena
 
Trešdiena, 27.janvāris
3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) vācu valodas olimpiāde 8.klasēm 104.kab.
12.10 MK un pašpārvaldes skolotāju konsultantu tikšanās ar konkursa „Gada klase” koordinatoru 215.kab.
Vācu nacionālās virtuves diena
Teātra pulciņa pasākums „Es māku rakstīt!” filiālē Odzienā
 
Ceturtdiena, 28.janvāris
8.30 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
10.00 – 13.00 2.posma tiešsaistes olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm (R.Milsons, L.Lakstīgala, I.Skrabutena, V.Adamoviča, Z.Čipāne, S.Djubina, D.Samul) 20.kab.
Aizkraukles, Jēkabpils un Ilūkstes reģionālo skolu sporta skolotāju metodiskais seminārs Jaunjelgavas vidusskolā (J.Eiduks)
 
Piektdiena, 29.janvāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasei (R.Djukareva, D.Pauniņa, A.Deļikatnaja, L.Lakstīgala, K.Gulbinska, M.Mičule) 104.kab.
11.klases skolēnu ZPD iesniegšana
9.-12.klašu tikšanās ar LR Aizsardzības ministru R.Bergmani svinību zālē
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 7.b un 12.klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Konkursa “Dziedošā klase” I kārta skolas svinību zālē
Projektu nedēļas tēmas iesniegšana direktores vietniecei I.Seipulei (elektroniski vai izdrukas veidā)
 
19. – 30.01. Skolas tautasbumbas turnīrs
25.-29.01. – sagatavošanās posms projektu nedēļai
25.- 29.01. Tematiska izstāde  „Ziemas sporta veidi”
25.- 05.02. „Draudzīgā aicinājuma” akcija
26.- 29.01. Skolas sacensības slēpošanā
30. – 31.01. Latvijas čempionāts biatlonā jauniešiem I kārta

Līdz 31.01. pieteikumu sagatavošana un iesniegšana starptautiskajam jauniešu forumam – ANO simulācijas spēlei “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” UNESCO ASP ietvaros

Sveicam ar panākumiem vēstures un latviešu valodas olimpiādēs

Grāmatas

Jaunā semestra aizvadītajās pirmajās nedēļās tika organizētas jau divas 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kurās ar labiem panākumiem piedalījās mūsu skolas skolēni:

Priecājamies par sasniegto un sveicam skolēnus un viņu skolotājas! Labu veiksmi visiem arī nākamajos startos!
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule                                                                                                                               

 

Karjeras pasākums 11., 12.klašu skolēniem

13. janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika karjeras izglītības pasākums 11. un 12. klasēm. Pasākumā piedalījās Latvijas universitātes, Daugavpils universitātes un Latvijas kultūras koledžas pārstāvji, kuri iepazīstināja ar studiju programmām.  Par studiju kredītiem skolēnus iepazīstināja pārstāvis no SEB bankas Jēkabpils filiāles. Pasākuma noslēgumā notika diskusijas par aktuālākajiem jautājumiem.

Karjeras konsultante Kristīne Piļščikova

IMG_5118 IMG_5119 IMG_5121 IMG_5122 DSCN3124

Paldies!

smaidsDraudzīga skola un Ekoskola saka paldies visiem, kas veido tīkamu un miera pilnu savu apkārtni, veicina izpratni par vidi. Visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas entuziastiem, kuri uztur sevī harmoniju un mieru, domā pozitīvi un veselīgi! Janvāris – jauns sākums, pārmaiņas notiek, gribam vai ne. Tas, ko mēs varam- vadīt tās vajadzīgajā- smaidīgajā, pozitīvajā un veselajā virzienā. Ļauties labām domām! Ēst veselīgi! Palīdzēt!Saudzēt! Iestādīt! Attīstīties! Pilnveidot!
Lielais paldies tiem, kas ar interesi piedalās Ekoskolas globālās rīcības dienās un Labo darbu nedēļās. Ipašs paldies visiem skolas skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem (īpaši skolas ēdnīcas darbiniecēm un vadītājai), kas ar izpratni uztvēra un priecājās par akciju skolas ēdnīcā ĒD UN DOMĀ decembra izskaņā. Kā mēs ēdam? Cik mēs apēdam? Kur paliek tas, ko neapēdam? Kas paliek aiz mums? Neviens nevar mūsu vietā elpot, ēst, gulēt, interesēties un pilnveidoties! Mēs katrs esam svarīgākais cilvēks savā dzīvē. Rūpēsimies par sevi! Rūpēsimies par vidi! Veidosim attiecības ar sauli, labām domām un laipnību.

Skolēnu tikšanās ar pārstāvi no “Swedbank” AS

banka2016.gada 15. janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās “Swedbank” pārstāve – Irita Riekstiņa, kura aktīvi darbojas arī Jēkabpils finanšu centrā. Ekonomikas stundā bankas pārstāve skolēniem lasīja lekciju “Šodien es būšu uzņēmējs”. Daļai skolēnu šī informācija izrādījās aktuāla, jo viņi savu dzīvi vēlās saistīt ar uzņēmējdarbību. Iespējams, ka uzņēmējdarbība ir solis pretī neatkarībai un labklājībai. Ģimnāzistiem šī lekcija bija lieliska izdevība papildināt savu zināšanu krājumu par uzņēmējdarbības jomu, iespēja pārbaudīt sevi erudīcijas jautājumos.
Irita Riekstiņa skolēnus iepazīstināja ar uzņēmējdarbības pamatprincipiem. Sniedza noderīgu informāciju, kas jāzina katram uzņēmējam, arī mums, ja mēs nolemtu dibināt savu uzņēmumu. Uzzinājām arī par to, kādām īpašībām jāpiemīt katram uzņēmējam – cilvēkam ir jābūt mērķtiecīgam un drosmīgam. Lekcijā skolēni ieguva lietderīgu informāciju par bankas lomu sabiedrībā un par to, kā banka spēj iespaidot jaunos uzņēmumus.
Paldies “Swedbank” pārstāvei, kura piedāvāja profesionālu konsultāciju jauniešiem, kas nākotnē vēlas uzsākt savu biznesu, tādējādi stimulējot un atvieglojot uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Skolas preses ministrija

Darba plāns 18.janvāris – 22.janvāris

Skolā dežūrē 7.a klase

1991.gada barikāžu dienu 25 gadskārta

Pirmdiena, 18.janvāris
9.00-13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. un 12. klasei 310.kab.
15.15 Komandu sacensības 8.klasēm ”Picērijā runā angliski”
Dalība Latvijas Radio 1 raidījumā par sporta dzīvi skolā un novadā (M.Mičule, J.Eiduks)
 
Otrdiena, 19.janvāris 
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
3. un 4.mācību stundas laikā skolas (1.posma) angļu valodas olimpiāde 8.klasei 309.kab.
3. un 4.mācību stundas laikā skolas (1.posma) angļu valodas olimpiāde 9.klasei 314.kab.
15.00 PP sēde par 1.semestra rezultātiem 201.kab.
9.-12.klašu skolēniem tikšanās ar barikāžu laika dalībnieku J.Bergmani
 
Trešdiena, 20.janvāris
1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
12.10 Ekopadomes sanāksme 215.kab.
12.40 Atmiņu ugunskurs veltīts 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai skolas filiālē Odzienā
20. – 22.01. Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl. (L.Janoviča, E.Valdberga)
Jaunsargu mācību ekskursija
 
Ceturtdiena, 21.janvāris
20. – 22.01. Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl. (L.Janoviča, E.Valdberga)
 
Piektdiena, 22.janvāris
11.00 Eko forums „Tīrā vidē zaļa dzīve” A.Upīša Skrīveru vidusskolā
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 7.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
20. – 22.01. Valsts (3.posma) olimpiāde bioloģijā 9.-12.kl. (L.Janoviča, E.Valdberga)
Seminārs par Mikrotik atbalstu skolām WiFi tīkla modernizēšanai, Rīgā(L.Ivanova)
nbsp;
18.-22.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīti pasākumi visām klašu grupām
11.-22.01.Tematiskā izstāde „Pirms 25… barikādēs”
19. – 30.01. Skolas tautasbumbas turnīrs
Līdz 22.01. dokumentācijas sagatavošana un skolēnu pieteikšanās projektam “Stipra jaunatne – mierpilnai pasaulei” UNESCO ASP ietvaros 

Laiks atcerēties

ugunskurs   Kopš 1997.gada 20.janvāris ir noteikts par barikāžu aizstāvju atceres dienu. Ko šī diena nozīmē mūsu skolēniem, jaunajai Latvijas paaudzei? Domājot par šo jautājumu, nāk prātā jēdzieni vēsturiskā atmiņa un atcerēšanās. Šajā brīdī gribētu pieminēt kāda vēsturnieka vārdus  par to, ka vēsturiskā atmiņa ir īpaša kolektīvās atmiņas formu, tā ļauj apzināt un sistematizēt  informāciju par pagātni, tā palīdz veidot sabiedrību, tas ir svarīgi globalizācijas un  multikulturālisma apstākļos. „Mēs” spēka apziņa ir ļoti svarīga. Priecē doma, ka spējam tomēr  vienoties kopīgai lietai. Jautājums – kā nosargāt šo sajūtu un spēju? Balstoties uz vēstures  faktiem, 1991. gada 13. janvārī, protestējot pret padomju karaspēka agresiju Viļņā, Rīgā  Daugavmalā notika lielākā demonstrācija Latvijas vēsturē. Tajā piedalījās aptuveni 700 000  cilvēku, ikviens, kuram bija iespēja, steidzās uz Rīgu, lai protestētu pret draudošo Padomju Savienības agresiju Baltijā. Pēc manifestācijas daudzi cilvēki palika Rīgā – Vecrīgā ap parlamenta ēku, valdības namu, radio un televīzijas ēkām cēla barikādes. Pēc valdības aicinājuma zemnieki uz Rīgu devās ar smago lauksaimniecības tehniku. Latvijas Tautas fronte izveidoja aizsardzības štābu, daļa deputātu dienu un nakti uzturējās parlamenta ēkā, lai nepieļautu Augstākās Padomes darba pārtraukšanu. Latvijas Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs. Tas bija satraukumu pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju. Tieši 20.janvārī risinājās asiņainākie barikāžu notikumi – OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Bojā gāja pieci cilvēki, kuru vidū bija skolnieks Edijs Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki – Vladimirs Gomonovičs, Sergejs Konoņenko – un Rīgas kinostudijas operatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne.
Cik vērta ši informācija ir mūsu vēsturiskajai atmiņai? Cik nozīmīga mūsu skolēnam? Laikā, kad Latvija piemin barikāžu laika notikumus, atcerēsimies tos, kuri piedalījās 1991.gada janvāra notikumos, pētīsim fotogrāfijas, lasot zīmes par tautas vēsturi. Runāsim ar cilvēkiem, kuri ir šī vēsturiskā notikuma liecinieki un veidotāji. Apstāsimies steidzīgajā ikdienā un ieklausīsimies, varbūt vārdi MĒS un LATVIJA skanēs savādāk.

Vēstures, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas vadītāja Mārīte Skrabutena

Jaunā gadā – jaunas iespējas!

planseteLai veicinātu radošas un mūsdienīgas mācības Latvijas skolās, kopš 2013. gada augusta Samsung Electronics Baltics Latvijā īsteno skolotāju digitālās apmācības programmu “Samsung Skola nākotnei”. Iespēju piedalīties apmācībās 2015.gadā ieguva 10 skolu komandas, viņu vidū arī mēs – Pļaviņu novada ģimnāzija. Mūsu skolas izaicinājums – uzsākt mērķtiecīgu un jēgpilnu mobilo ierīču pielietošanu mācību procesā. Uzsākot šī izaicinājuma realizāciju bieži vien saskārāmies ar situācijām, ka ne visiem skolēniem ir šīs mobilās ierīces, kuras varētu izmantot mācību procesā, līdz ar to tika darbs organizēts pāros, grupā… Apmācības ir noslēgušās, bet projekta realizācija turpinās, tāpēc esam patiesi priecīgi, ka 2015.gada nogalē, pateicoties Pļaviņu novada domes atbalstam, skolai bija iespēja iegādāties 24 planšetdatorus, kurus varēs izmantot mācību procesā ikviens pedagogs.

Direktores vietniece informātikas jautājumos L.Ivanova

Iespēja studēt Dānijā

studijas