Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 19.-23. septembris

Skolā dežūrē 12.a klase

Pirmdiena, 19. septembris
11.10 1.-4.klašu skolēniem tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori E.Kārkliņu svinību zālē
14.00 Dzejas dienu pasākums “Veltījums Latvijai” pie Ausekļa ozola, tikšanās ar žurnālistu, publicistu Daini Īvānu skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 20. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 MK sanāksmes
Novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā

Trešdiena, 21. septembris
13.00 Muzikālā teātra „Varavīksne” izrāde „Daktera Aikāsāp piedzīvojumi” 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē
15.15 Prezentācija „Jaunsardze šodien” 403.kab.

Ceturtdiena, 22. septembris
Seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (L.Ivanova)

Piektdiena, 23. septembris
14.20 dežūru pieņemšana – nodošana 217.kabinetā (12.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.00 10.klašu iesvētību noslēguma pasākums
Pēc pasākuma diskotēka

20.-23.09. Skolas „Rudens kross”
(precizēts)25.09. Laikraksta „Staburags” organizētais skolēnu rudens kross

Skolēnu līdzpārvalde tiekas ar direktoru

13.septembrī notika skolēnu līdzpārvaldes tikšanās ar direktoru Vladimiru Samohinu. Sanāksmē piedalījās ministri un viņu vietnieki. Tika apspriesti jautājumi, kuri saistīti ar līdzpārvaldes darbību šajā mācību gadā: kā uzlabot skolēnu sekmes, kā risināt problēmas, saistītas ar kavējumiem un uzvedību. Tika pārrunāti plānotie sporta un kultūras pasākumi.

Katrs ministrs pārējos līdzpārvaldes dalībniekus un direktoru iepazīstināja ar savas ministrijas mērķiem un darba uzdevumiem šajā mācību gadā.

Starp citu, visus rakstus, kas saistīti ar līdzpārvaldi, vienuviet skolas mājas lapā var atrast sadaļā „Skolēnu līdzpārvalde”, kuru iespējams atrast izvēlnē „Par skolu”.

Skolotāju aizvietotāji Skolotāju dienā

Skolotāju aizvietotāju – 12. klašu skolēnu saraksts Skolotāju dienā, kas risināsies 29. septembrī.

Vladimirs Samohins (direktors) – Diāna Valdemāre
Ilze Seipule (direktora vietniece, vācu val.) – Linda Gregersone
Lana Ivanova (direktora vietniece, ģeogrāfija) – Kaspars Rūtiņš
Aldis Lazda (direktora vietnieks, informātika) – Jānis Upmalis

Lasīt vairāk

Klašu dežūru grafiks 2011./2012. m.g.

1. semestrī

Laiks Klase
12. – 16. septembris 12.b
19. – 23. septembris 12.a
26. – 30. septembris 11.b
03. – 07. oktobris 11.a
10. – 14. oktobris 10.
17. – 21. oktobris 9.b
31. oktobris – 04. novembris 9.a
07. – 11. novembris 12.b
14. – 18. novembris 12.a
21. – 25. novembris 11.b
28. novembris – 02. decembris 11.a
05. – 09. decembris 10.
12. – 16. decembris 9.b
19. – 23. decembris 9.a

2. semestrī

Laiks Klase
09. – 13. janvāris 11.b
16. – 20. janvāris 11.a
23. – 27. janvāris 10.
30. janvāris – 03. februāris 8.b
13. – 17. februāris 8.a
20. – 24. februāris 7.b
27. februāris – 02. marts 7.a
05. – 09. marts 11.b
19. – 23. marts 11.a
26. – 30. marts 10.
02. – 06. aprīlis 8.b
09. – 13. aprīlis 8.a
16. – 20. aprīlis 7.b
23. – 27. aprīlis 7.a
30. aprīlis – 04. maijs 11.b
07. – 11. maijs 11.a
14. – 18. maijs 10.
21. – 25. maijs 8.b
28. – 30. maijs 8.a

Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ceļojošās tūre

Eiropas brīvprātīgā darba gads 2011 LR Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus interesentus apmeklēt no 2011. gada 28. septembra līdz 2. oktobrim Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ceļojošās tūres Latvijas posmu, kas notiks Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā.

Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG) laikā visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs viesojas Eiropas Komisijas organizētā EBDG 2011 ceļojošā tūre, kas jau ir notikusi ne tikai kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, bet arī Portugālē, Ungārijā un daudz kur citur Eiropā. Tās laikā ikviens valsts iedzīvotājs var uzzināt visu par brīvprātīgā darbu, tikties ar brīvprātīgajiem, uzzināt viņu pieredzi un noskaidrot, kā iesaistīties brīvprātīgā darbā savā valstī un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

EBDG 2011 ceļojošā tūre Latvijā piedāvā iespēju uzzināt visu par brīvprātīgā darbu, tajā skaitā:
• Apmeklēt Latvijas vadošo nevalstisko un starptautisko organizāciju informatīvos stendus un noskaidrot par brīvprātīgā darbu Latvijā, Eiropā un pasaulē.
• Piedalīties diskusijās un apmeklēt radošās darbnīcas un nodarbības.
• Tikties ar brīvprātīgajiem un uzzināt viņu pieredzi.
• Iepazīties ar interneta resursiem par brīvprātīgā darba un līdzdalības iespējām un uzzināt par Iespēju karti.
• Dalīties pieredzē un rosināt priekšlikumus līdzdalības uzlabošanai Latvijā.
• Piedalīties “Eiropas Brīvprātīgā darba dziesmu krājuma“ veidošanā.
• Ziedot apģērbu, rotaļlietas un spēles.
• Apmainīties ar skolas grāmatām maiņas stūrītī “Grāmata no rokas rokā“.

Ceļojošās tūres Latvijas posmā piecas dienas tiks veltītas dažādām brīvprātīgā darba jomām:
28. septembris – Pilsoniskās līdzdalības diena;
29. septembris – Vides, veselības un sporta diena;
30. septembris – Sociālo jautājumu diena;
1. oktobris – Kultūras un izglītības diena;
2. oktobris – Paaudžu diena.
EBDG 2011 ceļojošās tūres programma ir pievienota pielikumā.

Klašu ekskursiju un grupu apmeklējuma laiku lūgums saskaņot ar EBDG tūres norises Latvijā koordinatoriem līdz 2011. gada 19. septembrim.

Vairāk informācijas ebdg2011.izm.gov.lv

Autobusu kustību grafiki

Autobusu kustību grafiki, SIA Pato-1

ESF projekta 5. posms

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 5.posms (2011.gada septemnris – decembris):
5. posma veidlapas (.zip)
5. posma veidlapas, psihologiem (.zip)

Skolēnu līdzpārvalde ir uzsākusi savu darbību

Skolēnu līdzpārvalde Trešdien, 7. septembrī, notika klašu vecāko sapulce, kurā viņiem tika sniegta informācija par klašu vecākā pienākumiem un tiesībām, kā arī klašu vecākie tika lūgti iesniegt katras klases pārvaldes sarakstu. Pateicība tiek izteikta klašu pārstāvjiem, kas ieradās uz sapulci: 5.b, 6.a, 6.b,7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10. klase, 11. a, 11.b, 12.a un 12. b klase. Klases, kuru pārstāvji uz sapulcēm neieradās, lūdzu, pacentieties šādu rīcību neatkārtot!

Ceturtdien, 8. septembrī, notika pirmā skolēnu līdzpārvaldes sēde, kurā tika apspriests rīcības plāns šim gadam un katra ministra pienākumi.

Piektdien, 9. septembrī, notika klašu ministru sanāksmes. Katrā sanāksmē tika ievēlēti ministru vietnieki un protokolisti, kā arī klašu ministri tika apziņoti par rīcības plānu tuvākajam laikam.

Skolas līdzpārvalde cer uz labu sadarbību gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem. Lai mums kopā izdodas iecerētais!

30. septembris – Olimpiskā diena Latvijā

Latvijas Olimpiskā diena 30. septembrī (piektdienā) notiks Olimpiskā diena.

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos stiprinātu Olimpisko garu, neskatoties uz viņu vecumu.

Šogad Latvijas Olimpiskās dienas pasākumos piedalīsies galvenokārt skolu jaunieši, jo LOK vēlas vairot jaunās paaudzes interesi par sportu un Olimpisko kustību.

Latvijas Olimpiskās dienas norise sāksies ar vienotu Olimpisko rīta rosmi, kas apskatāma video.

Olimpiskās dienas nolikums un sacensību veidu apraksts.

Vairāk informācijas www.latvijasolimpiade.lv.

Nedēļas darba plāns, 12.-16. septembris

Pirmdiena, 12. septembris

Otrdiena, 13. septembris
9.00 Atbalsta personāla (soc.ped., medmāsa, psihologs) sanāksme 14.kab.
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 14. septembris
10.50 11.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab. par 10.-to klašu iesvētībām
15.15 Skolotājiem tikšanās ar Vidzemes profesionālās izglītības centra direktoru K.Greiškalnu 201.kab.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības MA vadītāju sanāksme Rīgā
Tehniskās grafikas MA vadītāju sanāksme Rīgā

Ceturtdiena, 15. septembris
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem Rīgā (A.Siliņa)
Ziedu kompozīciju “Latvju raksti” veidošana skolas filiāles Odzienā zālājā

Piektdiena, 16. septembris
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 203.kabinetā
Ziedu kompozīciju “Latvju raksti” veidošana skolas filiāles Odzienā zālājā