Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Latste 2010

29. un 30. oktobrī Aucē notika kārtējie Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) pasākumi, kuros ir iespēja būt kopā ar radošiem kolēģiem no visas Latvijas, lai ienestu inovācijas savā skolā jau šodien. Skolotājiem ir iespēja klausīties referātus par jaunumiem IKT izglītības procesā, iesaistīties darbnīcās, kurās paredzēts dalībniekiem piedāvāt apgūt jaunas zināšanas IKT izmantošanā, diskutēt par aktuālajām problēmām, dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem, iziet IKT tuneli, kurā dalībnieki var iepazīties un izmēģināt konkrētu novatorisku ideju realizāciju.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji vadīja 5 darbnīcu nodarbības – matemātikā, ģeogrāfijā, sākumskolā, fizikā, angļu valodā, piedāvājot savu pieredzi un sagataves darbā ar interaktīvo tāfeļu programmatūru (ActivInspire, MimioStudio, Smart Notebook,- no katras paņemot labāko), dokumentu kameru pielietojuma piemēros (man pašam /Aldim Lazdam/ aizraujoši bija vērot sākumskolas skolotāju piedāvāto), mūsu izmantoto balsošanas sistēmu, un nelielo Moodles lietošanas pieredzi.

Nākošgad Latste notiks Ventspilī

Nedēļas darba plāns, 1.-5. novembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 1.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (11.b un 10.b) 215.kabinetā
5.–9. kl. Skolas filiāles Odzienā skolēnu mācību ekskursija uz Valda muzeju Ērgļu novada Sausnējas pag.

Otrdiena, 2. novembris
10.50 Skolēnu parlamenta sanāksme 201. kab. (sporta ministra ievēlēšana)
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 11.b ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
14.00 Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, pedagogiem – ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 2.posma pedagogu pašvērtējuma izvērtējums I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Trešdiena, 3.novembris
Pieredzes apmaiņa deju kolektīvu vadītājiem Skrīveros
Skolas olimpiāde vēsturē 6.-9.kl. skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 4. novembris
15.15 11.a ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
15.15 5.-8.klašu vecāko apmācība konfliktu risināšanā 14.kab.
Eseju konkurss „Attēls stāsta…” 5.-9.kl. skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 5. novembris
Zīmējumu izstāde „Ko, Latvija, tev varu dot?” skolas filiālē Odzienā

1.-12.11.
Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Atvērto durvju diena LLU

27.oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) aicina vidusskolēnus Atvērto durvju dienā jau laikus iepazīt universitātes piedāvātās studiju iespējas. Topošie studenti Jelgavas pilī (Lielajā ielā 2) būs gaidīti no pulksten 9 līdz 17.

Vairāk informācijas šeit

Nedēļas darba plāns, 25. – 29. oktobris

Skolēnu brīvdienas

Pirmdien, 25. oktobrī
10.00 Biznesa ekonomiskie pamatu/ekonomikas metodiskā apvienība
10.00 Angļu valodas metodiskā apvienība
10.00 Izglītības iestāžu bibliotekāru metodiskā apvienība
10.00 Vizuālā mākslas metodiskā apvienība
10.00 Ģeogrāfijas metodiskā apvienība
10.00 Sākumskolas skolotāju MK vadītāju metodiskā apvienība
10.00 Dabaszinību metodiskā apvienība
10.00 Kristīgā mācības metodiskā apvienība

Otrdien, 26.oktobrī
9.30 Mūzikas metodiskā apvienība
10.00 Fizikas metodiskā apvienība
10.00 Ķīmijas metodiskā apvienība
10.00 Sociālo zinību metodiskā apvienība
11.00 Sporta metodiskā apvienība
12.00 Vēstures metodiskā apvienība
Kulturoloģijas metodiskā apvienība
Latviešu valodas un literatūras metodiskā apvienība
Bioloģijas metodiskā apvienība

Trešdien, 27. oktobrī
9.45 Pirmsskolas metodiskā apvienība
10.00 Krievu valodas (svešvalodas) metodiskā apvienība

Ceturtdien, 28. oktobrī
Mājturības un tehnoloģiju metodiskā apvienība
Latste Aucē

Piektdien, 29. oktobrī
Latste Aucē

Izmaiņas skolēnu līdzpārvaldes sastāvā

A. Lukss, skolēnu līdzpārvaldes prezidente

Sakarā ar uzdoto uzdevumu neizpildīšanu laikā, sanāksmju neapmeklēšanu un iepriekšēju nebrīdināšanu par to, kā arī vieglprātīgu attieksmi pret savu amatu, sporta ministrs tiek atstādināts no sava amata.
Šādam lēmumam ir piekrituši arī 4 pārējie ministri.

Pašreiz jauns ministrs nav ievēlēts.

Nopietni nenopietnais dienasgrāmatās

Idejas, ko varētu rakstīt dienasgrāmatās piezīmēs. Runā, ka šie piemēri ir “iz dzīves”.

Liene teica, ka grib līdzināties Britnijai Spīrsai un noskuva matus mājturības stundā.

Kopā ar 3 līdzdalībniekiem ieslēdzās ķīmijas kabinetā un izlietoja visus spirta krājumus, kā arī kaut kur ir pazudusi mana skābēto gurķu burka.

Lasīt vairāk

“Cenu lapkritis” grāmatnīcā

Apgāds “Jumava” un SIA “Aizkraukles Grāmata” no šā gada 1.oktobra līdz 4.novembrim rīko rudens akciju “Cenu lapkritis”, kas norisināsies grāmatnīcās visā Latvijā.

Akcijas laikā piedāvājam iegādāties izdevniecībā “Jumava” veidotās grāmatas par zemākajām cenām šogad.

Izmantojiet izdevību iegūt vērtīgas grāmatas gan savam grāmatu plauktam, gan Ziemassvētku dāvanām!

21. oktobrī – vecāku kopsapulce

Sākums 18.00.

Nedēļas darba plāns, 18.-22. oktobris

Skolā dežūrē 11.b klase

Pirmdiena, 18.oktobris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (11.a un 11.b) 215.kabinetā
2.a klases mācību ekskursija

Otrdiena, 19. oktobris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 209.kab.
12.00 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.00 6.,8. klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji)110.kab.
13.00 2.-4.klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kab.
15.15. 7., 9., 10. klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 110.kab.
Sadarbības novadu direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas seminārs Aizkrauklē (L.Ivanova)
5.ab klašu mācību ekskursija

Trešdiena, 20.oktobris
12.00 5.b, 11., 12. klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji)110.kab.
15.15 5.a klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji)110.kab.

Ceturtdiena, 21. oktobris
13.00 D.Rijnieka koncerts „Manas mājas” 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē
15.15 5.-8.klašu vecāko apmācība konfliktu risināšanā 14.kab.
18.00 Vecāku kopsapulce

* Aktualitātes skolā 2010./2011.m.g.
* Skolas svinību zālē skolotājiem un skolēnu vecākiem tikšanās ar jauno zinātnieku, Dr. Phys. Aigaru Atvaru lekcijā-diskusijā „Zinātne Latvijā” (skolēnu olimpiādes, augstskolas, zinātniskie institūti, Latvijas Zinātņu akadēmija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība, Inovatoru biedrība, aktualitātes, nākotnes perspektīvas)

Piektdiena, 22. oktobris
9.00 – 9.40 Laikraksta „Diena” organizētais konkurss 9. klašu skolēniem „Kas notiek?”

4.-22.10. Tematiskā izstāde „Rudenī..” skolas bibliotēkā
11.-22. 10. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai

Konkurss skolēniem – „Paņem līdzi pusdienas!”

Latvijas Augļkopju asociācija jau otro gadu izsludina recepšu konkursu skolēniem. Skolēnu konkursā „Paņem līdzi pusdienas!” 1. līdz 12. klases skolēni tiek aicināti izveidot savu pusdienu kastītes recepti, kurā ir iekļauti arī svaigi augļi un ogas. Konkursa darbus var veidot individuāli skolēni vai komandas, piemēram, klases, pulciņi utml.

Labāko darbu autori piedalīsies „Gardēžu dienā” ar Latvijas atraktīvākajiem pavāriem, saņems augļu grozus un citas balvas.

Receptes gaidīs līdz 10.novembrim uz e-pastu konkurss@augliveselibai.lv.
Konkursa nolikums šeit.

Vairāk par konkursu šeit.