Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas padomes 14.oktobra sēdes lēmumi

1. Apstiprināt 2010./2011.m.g Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomi šādā sastāvā: skolēni: Rita Lazda, Žanete Vingre, Arita Lukss; Zane Kažus, Edgars Arnītis, Renāte Lūciņa; vecāki: Larisa Stepanova (1.kl.), Ļubova Nikaļuka (2.kl.), Dace Daiļida (3.kl.), Santa Patrijuka (4.kl.), Jeļena Žmurova (5.kl.), Valdis Hermanis(6.kl.), Inga Djukareva (7.kl), Sandra Silagaile (8.kl.), Valdis Āboliņš (9.kl.), Agnese Knodze (10.kl.), Inese Elīte (11.kl.); Anda Jablonska(12.k.), Sinora Lazdiņa (Odziena), Aija Avotiņa (Odziena); skolotāji: Iveta Dūmiņa, Armanda Lasmane, Ilze Luksa, Silga Stučka, Ināra Medvedeva, Vladimirs Samohins.

2. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētaju ievēlēt Andu Jablonsku.

3. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētajas vietnieci ievēlēt Santu Patrijuku.

4. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes sēžu protokolisti ievēlēt Silgu Stučku.

5. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas padomes aktīvā ievēlēt Valdi Āboliņu, Sinoru Kārklu, Ivetu Dūmiņu, Larisu Stepanovu, Agnesi Knodzi, Vladimiru Samohinu.

6. Skolas padomes locekļiem, Pļaviņu novada domes deputātiem Valdim Āboliņam un Vladimiram Samohinam Pļaviņu novada domes sporta, izglītības un kultūras komitejā risināt jautājumu par domes pārstāvja ievēlēšanu skolas padomē.

Atskats uz Iesvētībām bildēs

21. oktobrī tikšanās ar jauno zinātnieku

21. oktobrī plkst. 18.00 skolas svinību zālē skolotāji un skolēnu vecāki tiek aicināti uz tikšanos ar jauno zinātnieku, Dr. Phys. Aigaru Atvaru lekcijā-dskusijā „Zinātne Latvijā” (skolēnu olimpiādes, augstskolas, zinātniskie institūti, Latvijas Zinātņu akadēmija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība, Inovatoru biedrība, aktualitātes, nākotnes perspektīvas).

Sarunas pie administrācijas

19. un 20. oktobrī tiek plānotas skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, sarunas pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji), kurā gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem būs jāstāsta, kas darīts, lai novērstu šos vājos vērtējumus.

Nedēļas darba plāns, 11.-15. oktobris

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 11.oktobris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.a un 11.a) 215.kabinetā
Konsultācijas skolas Odzienas filiāles skolotājiem par E–klases un IT lietošanu

Otrdiena, 12. oktobris
Mācību evakuācija ugunsgrēka gadījumā
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 13.oktobris
No 15.15 Konsultācijas skolotājiem par E–klases un IT lietošanu

Ceturtdiena, 14. oktobris
16.00 Skolēnu līdzpārvaldes MK sēde 403. kabinetā (papildināts)
18.00 Skolas padomes sanāksme

Piektdiena, 15. oktobris
19.00 Dzejas nakts bibliotēkā
Konsultācijas ar koru virsvadītāju (E.Grāvīti) par gatavošanos M.Brauna koncertam 2011.g.maijā (par laiku vienoties telefoniski)
Skolas filiāles Odzienā piektklasnieku uzņemšana pamatskolas grupā

15. – 16.10. Latvijas izglītības forums Jūrmalā
4. – 22.10. Tematiskā izstāde „Rudenī..” skolas bibliotēkā
11. – 22. 10. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
17. oktobris LČ slēpotāju kross Jaujās

Aicinājums pieteikties!

Ja kāds vēlas ar savu instrumentu piedalīties un spēlēt, veidojot skolas grupu, tad lūgums pieteikties pie skolotāja Ginta Baloža personīgi, vai arī sūtot ziņu uz līdzpārvaldes e-pastu lidzparvalde@png.edu.lv.

Iesvētības

JIC Ideja rīkots brauciens uz baseinu Koknesē

Organizē JIC Ideja

Pirmdien 11. oktobrī plkst. 17.30 braucam uz baseinu Koknesē!

Sīkāka informācija par naudām (kopā – 1,90 Ls), kas  jāsamaksā līdz piektdienai, plkst. 20.00, un citiem saistītiem jautājumiem – pie Ināras Upenieces.

Atskats uz Skolotāju dienu (+bildes)

Starptautiskā skolotāju diena tiek atzīmēta 3. oktobrī, bet, tā kā šogad šī diena ir svētdiena, tad mūsu skolā šo dienu svinējām 1.oktobrī.

Lasīt vairāk

Iesvētību pirmās dienas bildēs (papildināts)